Tuʼn qxiʼ toj xnaqʼtzbʼil

Tuʼn qikʼx atz jatumel ta tajlal xnaqʼtzbʼil

Testigos de Jehová

Jyonktza yol mam

AJU XQʼUQIL (TU’N QXNAQ’TZAN) Diciembre te 2016

Aju Xqʼuqil ateʼkux xnaqʼtzbʼil toj te 30 te enero a 26 te febrero te 2017.

Tzoqpiʼn qoʼ noq tuʼn t-xtalbʼil Dios

Bʼaʼn tuʼn tok tojtzqiʼna tiʼ tbʼanel jaku tzaj qʼoʼn teya tuʼnju o bʼant tuʼn Dios tuʼn qetz klet tjaqʼ il.

Tzul qʼoʼn qchwinqlal ex qo tel toj mujbʼabʼil qa ma qo ximen tiʼjju tajbʼil xewbʼaj xjan

Aju capítulo 8 te Romanos in tzaj tqʼoʼn nabʼil qe aju jaku che onin qiʼj tuʼn ttzaj qkʼamoʼn qeju tkʼiwlabʼil o che tzaj ttziyen Jehová.

Qqʼonk toj tkwent Jehová tkyaqilju in bʼaj qkʼuʼj tiʼj

At maj in tzaj bʼaj kykʼuʼj tmajen Dios. Qo xnaqʼtzan kyiʼj kyaje tiʼchaq jaku che onin qiʼj tuʼntzun qten toj mujbʼabʼil tukʼil Dios

In che tzaj tkʼiwlaʼn Jehová qeju in che jyon tiʼj tuʼn tkyaqil kyanmi

¿Alkye tten in nonin qiʼj aju qʼuqbʼil qkʼuʼj tuʼn ttzaj qkʼamoʼn jun oyaj? ¿Alkye tten e tzaj tkʼiwlaʼn Jehová qe tmajen kukx e ajbʼen te toj ambʼil ojtxi ex alkye tten in bʼant tuʼn toj ambʼil jaʼlo?

AJU IN NIKʼ TOJ KYANQʼIBʼIL

«Te tkyaqil ma tzʼok nqʼon wibʼe kyxol kykyaqil xjal»

Atxix tej kuʼxun Denton Hopkinson, o tzaj tkʼamoʼn nim wiq oklenj toj ttnam Jehová.