Tuʼn qxiʼ toj xnaqʼtzbʼil

Tuʼn qikʼx atz jatumel ta tajlal xnaqʼtzbʼil

Testigos de Jehová

Jyonktza yol mam

AJU XQʼUQIL (TU’N QXNAQ’TZAN) Agosto te 2017

Aju Xqʼuqil ateʼkux xnaqʼtzbʼil toj te 25 te septiembre a 22 te octubre te 2017.

¿In kubʼpe qximen tuʼn tten qpasens tuʼn kukx qyon?

Nim tmajen Jehová kukx e ajbʼen te toj ambʼil ojtxe ex xi kyqanin te jniʼ ambʼil kukx tuʼn tikʼx nya bʼaʼn kyuʼn, ex mintiʼ xi tkawin Jehová kye.

Mas nim toklen qʼuqbʼil qkʼuʼj in tzaj tqʼoʼn Dios twitzju qximbʼetz

¿Ope kubʼ t-ximana jun maj tiquʼn tzaj tqʼoʼn Jehová ambʼil tuʼn tikʼ junjun yajbʼil tiʼja ex mintiʼ ximen tuʼna? ¿Tiʼ jaku tzʼonin tiʼja tuʼn kukx tok qeʼ tkʼuʼja tiʼj?

AJU IN NIKʼ TOJ KYANQʼIBʼIL

Alkye ma tzikʼx nya bʼaʼn tuʼn in tzaj tkʼamoʼn kʼiwlabʼil

¿Tiquʼn xi kyqanin junjun xjal otoq che pon anqʼil toj tnam Siberia qe wakẍ ex in che jyon kyiʼj ẍneʼl? Kkanetel tzaqʼwebʼil tuʼna tojju o tzikʼ toj tanqʼibʼil Pavel ex Maria Sivulsky.

Alkye tten jaku kyaj qtzaqpiʼn te jumajx aju ojtxe qten

Jun tten, aju tuʼn tkyaj qtzaqpiʼn aju ojtxe qten ex juntl, aju tuʼn tkyaj qtzaqpiʼn te jumajx, ¿tiʼ jaku bʼant quʼn tuʼn tkyaj qtzaqpiʼn te jumajx?

Alkye tten jaku tzʼok qqʼoʼn akʼaj qten te jumajx

Tukʼil tonbʼil Jehová jaku qo ok te xjal ik tzeʼn tajbʼil tuʼn qok. Toj xnaqʼtzbʼil lu qo xnaqʼtzal tiʼj alkye tten jaku kubʼ qyekʼin qʼaqʼbʼil qkʼuʼj, xtalbʼil, tuʼn miʼn tjaw qnimsan qibʼ ex tuʼn qok te mans

Aju kʼujlabʼil: jun tbʼanel mod

In tzaj tyekʼin Tyol Dios qa aju kʼujlabʼil atzun qmod in tqʼoʼn xewbʼaj xjan. Pero ¿tiʼ aju kʼujlabʼil ex tzeʼn jaku chʼiy ex tuʼn tkubʼ qyekʼin tkyaqil qʼij?

AJU KʼUʼN QUʼNE

«¿Jtoj kʼokel juntl nimaq chmabʼil?»

¿Tiquʼn nim toklen aju tal nimaq chmabʼil kubʼ ikʼset toj 1932 toj tnam México?

Kyxjel qeju in che uʼjin

¿Tiquʼn junxitl qeju txʼolbʼabʼil tiʼj t-xeʼchel Jesús tukʼilju in tzaj tqʼamaʼn Mateo ex Lucas kyiʼj qe tnejel abʼqʼi tanqʼibʼil Jesús?