Tuʼn qxiʼ toj xnaqʼtzbʼil

Tuʼn qikʼx atz jatumel ta tajlal xnaqʼtzbʼil

Testigos de Jehová

Jyonktza yol mam

AJU XQʼUQIL (TU’N QXNAQ’TZAN) Abril te 2017

Aju Xqʼuqil ateʼkux xnaqʼtzbʼil toj te 29 te mayo a 2 te julio te 2017.

«Japunx tuʼna aju in xi ttziyana»

¿Tiʼ aju in xi qtziyen jun qyol? ¿Tiʼ in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios aj t-xi qtziyen jun qyol te?

¿Alkyeqe tiʼchaq che kbʼel naj tuʼn Tkawbʼil Dios?

In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa kbʼel naj tkyaqil nya bʼaʼn at twitz Txʼotxʼ. Noqtzun tuʼnj, ¿alkyeqe tiʼchaq che kbʼel naj aj kykubʼ naj nya bʼaʼn at twitz Txʼotxʼ?

Kukx in bʼant aju tzʼaqli tuʼn ‹Jwes tibʼaj tkyaqil twitz txʼotxʼ›

¿Tiquʼn mlay tzʼok Jehová te nya tzʼaqli? ¿Tiquʼn nim toklen tuʼn tel kynikʼ okslal tiʼj jlu?

¿Ikpe qximbʼetz tiʼjju tzʼaqli ik tzeʼn te Jehová?

Il tiʼj tuʼn tkubʼ qin qibʼ ex tuʼn tkubʼ qnajsaʼn kyil txqantl qa qaj tuʼn tten qximbʼetz tiʼj alkye tzʼaqli ik tzeʼn te Jehová. ¿Tiquʼn?

Qnimsaʼnktz Jehová tukʼil tkyaqil qgan

In nok tqʼoʼn Jehová nim kyoklen qe tmajen in nok tilil kyuʼn tuʼn tjapun twiʼ ttziybʼil, maske mer mintiʼ toklen aju in bʼant kyuʼn