O bʼaj tbʼinchaʼn Dios jun tbʼanel qximlal tuʼnju tuʼnx tibʼ in qʼanit moqa in bʼant. Aj tkʼixbʼi jun xjal moqa aj t-xi qesj t-ximlal, tojx ambʼil lu «in bʼant nim tiʼ tuʼn t-ximlal xjal aju mintiʼ qʼanchaʼl, tuʼntzun tbʼanix aju ma kʼixbʼi qa nim moqa nya nim» (Johns Hopkins Medicine). Ax ikx aju t-ximlal xjal jurat in weʼ naj chikʼ tuʼn, in tzqij aju otoq kʼixbʼi ex tuʼn tkyaj ik tzeʼn taʼ tnejel.

XIMANA TIʼJ JLU: Qa bʼaj tbʼinchaʼn Dios t-ximlal xjal tuʼn tqʼanit moqa tuʼn tbʼant tuʼnx tibʼ, ¿toj tumelpe qa ma kubʼ qximen qa mlay qʼanit tuʼn Dios aju in qnaʼn? Ok qeʼ tkʼuʼj aj bʼitzil tiʼj qa in nel tiʼn Jehová bʼis toj kyanmi qeju in che bʼisun ex in nok tqʼanin aju kʼixkʼoj at kyiʼj (Salmo 147:3). Yajtzun qa in tnaʼna nya bʼaʼn toj tanmiye tuʼnju ikʼ tiʼja ojtxe, ¿tiʼ yekʼbʼil at qa kʼokel «tqʼanin Dios qe tkʼixbʼlena» toj ambʼil jaʼlo ex toj ambʼil tzul?

¿TIʼ IN TZAJ T-XNAQʼTZAʼN XJAN UʼJ QE TIʼJ TKʼUJLABʼIL DIOS?

In tzaj tqʼamaʼn Dios qe: «Miʼn che xobʼe porke lu qine atine kyukʼile, miʼn bʼaj kykʼuʼje, aqine Kydiose. Kxel nqʼoʼne kyipumale ex chin onile kyiʼje» (Isaías 41:10). Aj tel qnikʼ tiʼj qa kʼujlaʼn qoʼ tuʼn Jehová, in tzaj tqʼoʼn mujbʼabʼil toj qanmi ex in tzaj tqʼoʼn qipumal tuʼntzun qex kywitz nya bʼaʼn. Tqʼama apóstol Pablo jlu: «Kqebʼil kykʼuʼje tuʼn Dios». Ex tqʼamatl: «Tkyaqil jaku tzikʼx wuʼne ex jaku bʼant wuʼne» noq tuʼn tipumal Dios (Filipenses 4:4-7, 9, 13).

In chʼiy qʼuqbʼil qkʼuʼj tuʼn Xjan Uʼj tiʼjju o tzaj ttziyen Dios kye xjal. Jun techel, in tzaj tqʼamaʼn Apocalipsis 21:4, 5 (aju tkuʼx toj juntl t-xaq) tiʼ kbʼantel tuʼn Dios ex tiquʼn jaku tzʼok qeʼ qkʼuʼj tiʼj.

  • «Kʼelel t-suʼn Dios taʼl» qwitz. Kʼelel tiʼn Jehová kykyaqil tiʼchaq in tzaj bʼis ex kʼixkʼoj qiʼj kyuʼn, maske nya nim toklen toj kywitz xjal.

  • Kʼajbʼel tipun ex toklen «aju qʼuql tuj tqʼuqbʼil» toj kyaʼj, aju Tajaw tkyaqil ex at nimxix tipumal, tuʼn miʼn ttzaj juntl maj yajbʼil qiʼj ex qo tzajel tonin jatumel qaj onbʼil.

  • In tzaj tqʼamaʼn Jehová jlu qe kyiʼj ttziybʼil: «Axix tok ex bʼaʼn tuʼn tqeʼ kykʼuʼje kyiʼj». Toj juntl yol, in tzaj ttziyen Jehová, aju Dios axix tok, qa che japunel ttziybʼil tuʼnju taj tuʼn ya miʼn tyolinjtz nya bʼaʼn tiʼj tbʼi.

«Ex kʼelel t-suʼn Dios taʼl kywitz kykyaqil; ex mintiʼtl kamik, ex mintiʼtl bʼis, ex mintiʼtl oqʼel, ex mintiʼtl kʼixkʼoj; porke aqeju at tnejel ma che naj, chi ju tzaj yolin. Ex tma Dios aju qʼuql tuj tqʼuqbʼil jatum in kawin: —Tkyaqil kʼokel te akʼaj wuʼne. Ex tzaj tmaʼn weye: —Tzʼibʼankuya, porke aqeju yol lu axix tok ex bʼaʼn tuʼn tqeʼ kykʼuʼje kyiʼj» (Apocalipsis 21:4, 5).

In nonin tbʼinchbʼen Dios ex Xjan Uʼj qiʼj tuʼn tok qojtzqiʼn Qtat at toj kyaʼj. Nya tukʼil yol in tzaj tqʼamaʼn tbʼinchbʼen Dios qe tuʼn qok te tbʼanel tamiw, atzunte Xjan Uʼj in tzaj tqʼamaʼn tukʼil yol: «Che laqʼexe ttxlaj Dios, ax ikx te ktzajel laqʼeʼ kyukʼile» (Santiago 4:8). Ex in tzaj tqʼamaʼntl Hechos 17:27: «Mya najchaq taʼ ttxlaj junjun qe».

Qa ma tzʼel tpaʼna mas ambʼil tuʼn tok tojtzqiʼna Dios, mas kʼokel qeʼ tkʼuʼja qa in kwentin tiʼja (1 Pedro 5:7). ¿Tiʼ tbʼanel tzul teya qa ma tzʼok qeʼ tkʼuʼja tiʼj Jehová?

Ximana tiʼjju ikʼ tiʼj jun xjal te Japón, Toru tbʼi. Maske xi qʼoʼn xnaqʼtzbʼil te tuʼn ttxuʼ tuʼn tok te okslal, pero okx tqʼon tibʼ kyxol yakuza, mafia japonesa. In tzaj tqʼamaʼn jlu: «Kubʼ nximane qa nya kʼujlaʼn qine tuʼn Dios ex qa at jun xjal xkyim ntxlaje atzun jun tten in kubʼ tqʼoʼn Dios nkastiwe, mas qa ma kyim jun xjal aju kʼujlaʼn wuʼne». El tnikʼ Toru tiʼj qa tej tten kyxol xjal lu, «ok te jun nya bʼaʼn xjal ex mintiʼ ten qʼaqʼbʼil tkʼuʼj kyiʼj txqantl». Tej tyolin tiʼjju tajbʼil tuʼn tbʼant tuʼn, tzaj tnaʼn jlu: «Wajtoqe tuʼn nkyime akux kuʼxun qine ex tuʼn wok ojtzqiʼne kyuʼn txqantl tuʼnju otoq kubʼ nbʼyoʼne jun xjal mas nim toklen nwitze».

Noqtzun tuʼnj, tej t-xnaqʼtzan Toru ex Hannah aju t-xuʼjil, tiʼj Tyol Dios, bʼant nim chʼixpubʼil tuʼn toj tanqʼibʼil ex tiʼj tzeʼn in bʼaj tbʼinchaʼn tten. In tzaj tqʼamaʼn Hannah: «Tbʼanelxix chʼixpubʼil bʼant  tuʼn nchmile». Ex jaʼlo, tukʼil tkyaqil tkʼuʼj Toru in tzaj tqʼamaʼn: «Ax tok at Dios ex kʼujlaʼn teyele junjun qe tuʼn. Nya taj tuʼn tkyim jun xjal ex tajxix tuʼn tkubʼ tnajsaʼn til aju in najtz tiʼj tanmi. Jaku txi qqʼamaʼn tiʼchaq te aju mlay txi qqʼamaʼn te juntl aju mi jun jaku tzʼel tnikʼ tiʼj. Chʼix tpon ambʼil tuʼn tel tiʼn Jehová nya bʼaʼn, kʼixkʼoj ex yajbʼil. Axpe ikx toj ambʼil jaʼlo in nonin qiʼj toj nimku tten. In ximen qiʼj qkyaqilx ex in kwentin qiʼj qa atoʼ toj bʼis» (Salmo 136:23).

Ik tzeʼn in tzaj tyekʼin aju ikʼ tiʼj Toru, in tzaj tqʼoʼn jun tbʼanel qʼuqbʼil qkʼuʼj aj tel qnikʼ tiʼj qa chʼix tkubʼ tnajsaʼn Dios tkyaqilju in qo oqʼ tuʼn ex ax ikx in nonin qiʼj tuʼn tten jun tbʼanel qanqʼibʼil jaʼlo. Ikju, maske in nanqʼina twitz jun txʼotxʼ jatumel at nim kʼixkʼoj, jaku tzaj tbʼanel teya tuʼn tkʼujlabʼil Dios.