«Tzaj nimxix qbʼise tuʼnju xi naj tkyaqilju attoq qeye toj xoqʼl tej ttzaj qotxʼ ex tej tjaw chʼiy aʼ» (Andrew, te Sierra Leona).

«Tej qmeltzʼaje qjaye tej otoqxi bʼaj huracán, ya otoq txi naj tkyaqil tiʼchaq qeye. Tzaj bʼajxix qkʼuʼje ex chʼixme o jaw oqʼe. Kubʼ ẍmejeʼ nmyale moqa nmeʼjele ex ok ten oqʼil» (David, te islas Vírgenes).

¿O TZIKʼA toj jun nya bʼaʼn ik tzeʼn jlu? Qa ikju, in nel-lo tnikʼa tiʼjju in kynaʼn xjal o che ikʼ toj jlu: in jawje kykʼuʼj, in tzaj bʼaj kykʼuʼj, kwest tuʼn t-xi kynimen, mintiʼ in nel kynikʼ tiʼj ex mintiʼ in nokx watl toj kywitz. Nim xjal in che sikt kyuʼn tiʼchaq lu, tuʼntzunju in kubʼ kyximen qa mlay che ex kywitz nya bʼaʼn lu.

Qa o txi naj tkyaqil tiʼchaq at teya tuʼn jun xitbʼil, ax ikx in kubʼlo tnaʼna qa ya mintiʼ tipuna moqa tjwersa. Bʼalo in kubʼ t-ximana qa ya mintiʼ tajbʼen tuʼn kukx tanqʼina. Noqtzun tuʼnj, in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa at nim tiquʼn tuʼn kukx qanqʼin ex at nim tiquʼn tuʼn tok qeʼ qkʼuʼj tiʼj qa ktel jun tbʼanel qanqʼibʼil toj ambʼil tzul.

AJ TEL QNIKʼ TIʼJJU IN TZAJ TQʼAMAʼN TYOL DIOS, IN NONIN QIʼJ TUʼN KUKX QANQʼIN

In tzaj tqʼamaʼn Eclesiastés 7:8 jlu: «Mas bʼaʼn ju bʼajsbʼil te jun tiʼxti twitz ju ttzyetlen». Qa o tzaj nya bʼaʼn tiʼja tuʼn jun xitbʼil ex il-lo tiʼj tuʼn t-xi tzyet juntl maj tanqʼibʼila, bʼalo in kubʼ t-ximana qa nya il tiʼj tuʼn tok tilil tuʼna. Noqtzun tuʼnj, tenx tpasensa ex tzʼok tilil tuʼna tuʼnju jaku kyaj nya bʼaʼn toj ttxolil.

In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa kpol jun qʼij jatumel «mlay bʼinjtz juntl maj oqʼel [...] ex mi jun k-ayayal tuʼn tbʼis» (Isaías 65:19). Kjapunel kywiʼ yol lu aj tok Txʼotxʼ te jun tbʼanel najbʼil tuʼn Tkawbʼil Dios (Salmo 37:11, 29). Ya miʼn tzaj xitbʼil tuʼnx twitz txʼotxʼ. Te jumajx kbʼel naj aju kʼixkʼoj in tzaj qiʼj ex ya miʼn tzaj qnaʼn jlu. In tzaj ttziyen Dios, aju at nimxix tipumal, jlu: «Aju o bʼaj te tjaqʼxi kʼikʼel tnaʼl ex mi aʼl jun ktzajel naʼntl te» (Isaías 65:17).

Ximana tiʼj jlu: o bʼant junjun tiʼ tuʼn Dios tuʼn qten toj bʼaʼn ex o tzaj tqʼoʼn jun qʼuqbʼil qkʼuʼj toj ambʼil tzul. Taj Dios tuʼn qanqʼin toj tbʼanel tjaqʼ Tkawbʼil (Jeremías 29:11). ¿Jakupe tzʼonin jlu qiʼj tuʼn kukx qanqʼin? In tzaj tqʼamaʼn Sally jlu, aju ma qo yolin tiʼj toj tnejel xnaqʼtzbʼil: «Qa ma qo ximen tiʼj tbʼanel qanqʼibʼil ktel tjaqʼ Tkawbʼil Dios, jaku tzʼonin tiʼja tuʼn miʼn t-ximana tiʼjju in bʼaj jaʼlo ex tuʼn texa twitz».

¿Tiʼ mas kbʼantel tuʼn Tkawbʼil Dios toj chʼintl ambʼil? Bʼaʼn tuʼn t-xnaqʼtzana tiʼj. Iktzun tten kʼelel tnikʼa tiʼj qa at tiquʼn tuʼn tanqʼina maske o tzaj nim nya bʼaʼn tiʼja, ex toj chʼintl ambʼil ya miʼn che tzaj xitbʼil tuʼnx twitz txʼotxʼ. Akux in pon ambʼil lu, jaku che onin nabʼil tkuʼx toj Tyol Dios tiʼja tuʼn tikʼx tuʼna.