«Tej ttzaj tqʼamaʼn nchmile qa chin kjel tkoline tuʼn tpaj jun txin, wajtoqe tuʼn nkyime. Nya toj tumel jlu. Otoq bʼant nim tiʼchaq wuʼne tiʼj...» (María, te España).

«Noq minabʼen in kyaj koline tuʼn nxuʼjile. Kubʼ nnaʼne ik tzeʼn otoq tzʼel qʼiʼn jun piẍ tiʼj nxmilale. Kubʼ naj tkyaqilju otoq bʼaj qximane tuʼn tbʼant quʼne. At junjun qʼij kubʼ nximane qa mastoq bʼaʼn atine, noqtzun tuʼnj, mas tzaj bʼis wiʼje» (Bill, te España).

IN TZAJ nya bʼaʼn toj mejebʼleʼn qa in kubʼ tbʼinchan chmilbʼaj ex qa xuʼjilbʼaj il. Ax tok, ateʼ junjun xjal o kubʼ kynajsaʼn til kyukʼil ex mintiʼ in kubʼ kypan kyibʼ. * Maske in bʼant jlu kyuʼn moqa in kubʼ kypan kyibʼ, kukx in tnaʼn xinaq moqa xuʼj nimxix bʼis ex kʼixkʼoj. ¿Tiʼ jaku tzʼonin kyiʼj tuʼn miʼn ttzaj bʼajxix kykʼuʼj?

QE TAQIKʼ TYOL DIOS JAKU CHE ONIN TIʼJA

O txi tqʼuqbʼaʼn Tyol Dios kykʼuʼj qeju o che kyaj kolin tuʼn kyukʼil ex ateʼ toj nim bʼis. Aj tjaw kyuʼjin Xjan Uʼj, in nel kynikʼ tiʼj qa in nel tnikʼ Dios tiʼjju in bʼaj kyiʼj ex tiʼjju kʼixkʼoj in kynaʼn (Malaquías 2:13-16).

«Ok in tzaj nximbʼetze ex in bʼaj nkʼuʼje, in tzaj tqʼuqbʼaʼna nkʼuʼje ex in tzaj tqʼoʼna tzalajbʼil» (Salmo 94:19).

In tzaj tnaʼn Bill jlu: «Tej tjaw wuʼjine taqikʼ Tyol Dios lu, kubʼ nximane ik tzeʼn in tzaj chleʼne tuʼn Jehová tukʼil kʼujlabʼil, ik tzeʼn in bʼant tuʼn jun mambʼaj tiʼj tkʼwaʼl».

«Aya Nman, tzʼaqlxixa tukʼil ju xjal tzʼaqlxix» (Salmo 18:25).

In tzaj tqʼamaʼn Carmen jlu, aju mintiʼ ten tchmil tzʼaqli twitz toj nim xjaw: «Mintiʼ ten nchmile tzʼaqli nwitze, noqtzun tuʼnj, ojtzqiʼntoq wuʼne qa kukx ktel Jehová tzʼaqli wukʼile ex mlayx chin kyaj tkoline».

«Mi jun tuʼn tbʼaj kykʼuʼje tiʼj; tkyaqil kymanxe te Dios tuj kynaʼj Diose; kyqaninxe te. [...] Kyjaʼtzun kqebʼil kykʼuʼje tuʼn Dios; mas maʼ t-xilen jlu twitz tkyaqil kynabʼl xjal» (Filipenses 4:6, 7).

In tzaj tqʼamaʼn Sasha jlu: «Nim maj jaw wuʼjine taqikʼ Tyol Dios lu. Tej nnaʼne Dios, mas o nnaʼye mujbʼabʼil tzaj tqʼoʼn Dios weʼye».

Kykyaqil xjal ma qo yolin kyiʼj, kubʼ kyximen qa mlay che ex twitz nya bʼaʼn, noqtzun tuʼnj, ok qeʼ kykʼuʼj tiʼj Jehová ex tzaj qʼuqbʼaʼn kykʼuʼj tuʼn Xjan Uʼj. Tqʼama Bill jlu: «Ten wanqʼibʼile toj ttxolil tuʼn qʼuqbʼil nkʼuʼje ten tej ttzaj nimxix nya bʼaʼn wiʼje. Maske toj chʼin ambʼil ‹ma chin bʼete kyxol qe witz qloljxix wen›, kukx o ten Dios ntxlaje» (Salmo 23:4).

^ taqik' 4 Qa taja tuʼn tel mas tnikʼa tiʼjju tuʼn tkubʼ kynajsaʼn mejebʼleʼn kyil, qʼonka twitza tiʼj kʼloj xnaqʼtzbʼil tok tbʼi, «Cuando el cónyuge es infiel» xnaqʼtzbʼil 1, 2 ex 3 aju etz toj ¡Despertad! te 22 te abril te 1999.