TBʼANELXIX qanqʼibʼil qa mintiʼx jun nya bʼaʼn in tzaj qiʼj, noqtzun tuʼnj, at maj kwest tuʼn qanqʼin kyuʼn nya bʼaʼn in che tzaj.

Jun techel, xi naj chʼixme tkyaqil tiʼchaq te Sally, * te Estados Unidos, tuʼnju tzaj jun huracán. In tzaj tqʼamaʼn jlu: «Kubʼ nximane qa mlay tzikʼx mas wuʼne. Nimku maj kubʼ nnaʼne qa mintiʼtl wipune moqa njwerse».

Ax ikx jaku tzaj nim qbʼis aj tkyim jun toj qja. In tzaj tqʼamaʼn Janice te Australia jlu: «Tej kykyim kabʼe wale, ok wanqʼibʼile ik tzeʼn jun tiʼ otoq kubʼ pax ex chebʼe chebʼe jaw nchmoʼne juntl maj. Xi nqanine jlu te Dios: ‹Najsama, ¡ya mlay tzikʼx wuʼne! Oʼkx waje tuʼn wikʼ jtane te jumajx›».

Atzunte Daniel, chʼexpaj tanqʼibʼil tej tkubʼ ten t-xuʼjil tukʼil juntl xjal. In tzaj tqʼamaʼn Daniel jlu: «Tej ttzaj tqʼamaʼn nxuʼjile jlu weye, kubʼ nnaʼne ik tzeʼn ok xuyuʼn kuchiy tiʼj wanmiye. Nim kʼixkʼoj kubʼ nnaʼne, ik tten ik tzeʼn nim maj in nok xuyuʼn kuchiy tiʼj nxmilale ex kubʼ nnaʼne jlu toj nimku ambʼil».

¿In nok weʼya twitz jun kyxol qeju nya bʼaʼn lu?

  • Aj ttzaj xitbʼil tuʼnx twitz txʼotxʼ

  • Aj tkyim jun xjal kʼujlaʼn tuʼna

  • Aj tkyaj kolina tuʼn tukʼila

  • Aj ttzaj jun yabʼil tiʼja

  • Aj kyokx nya bʼaʼn ximbʼetz toj twiʼya

Qa in nok weʼya twitz jun kyxol qe nya bʼaʼn lu, che onil xnaqʼtzbʼil tkuʼx toj uʼj lu tiʼja tuʼn tel tnikʼa tiʼj qa at nim tiquʼn tuʼn kukx tanqʼina.

^ taqik' 3 Ma che kubʼ chʼixpet junjun bʼibʼaj toj kʼloj xnaqʼtzbʼil lu.