In xi pakbʼet tbʼanel tqanil tiʼj Tkawbʼil Dios twitz tkyaqil Txʼotxʼ, ik tzeʼnx kyaj tqʼamaʼn Jesús (Mateo 24:14). In tzaj tchikʼbʼaʼn uʼj te Daniel qa aju kawbʼil lu atz tzajni tukʼil Dios. In yolin capítulo 2 te uʼj aju kyiʼj txqan kawbʼil tuʼn kyten, tzaj tzyet tiʼj ojtxe tnam Babilonia ex in nul bʼaj toj qqʼijlalil, in tzaj tqʼamaʼn versículo 44 tiʼ kbʼajel te tibʼajxi:

«Tuj kyqʼijlalil qe rey lu, ate Dios aju at tuj kyaʼj kbʼel tqʼoʼn jun kawbʼil mlay naj ex mlay kubʼ tiʼj tuʼn juntl nasyon, noq oʼkx che bʼel bʼaj kykyaqil mastl kawbʼil tuʼn, atzunte kukx ktel te jumajx».

Ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn tziybʼil lu ex junjuntl tkuʼx toj Xjan Uʼj qa kʼokel Tkawbʼil Dios te t-xel kykawbʼil xjal ex tzul tiʼn nukʼbʼil ex tbʼanel twitz Txʼotxʼ. ¿Tzeʼn anqʼibʼil ktel tjaqʼ Kawbʼil lu? Qo xnaqʼtzan kyiʼj junjun tbʼanel tziybʼil kjapunel kywiʼ.

 • MIʼN TENTL QʼOJ

  Salmo 46:9. «Ma weʼ tkyaqil qʼoj tuʼn [Dios] tuj tkyaqil twitz txʼotxʼ, ma che kubʼ ttoqan qe xobʼl plech kyukʼix qe lans, ex ma tzʼok tqʼoʼn kyqʼaqʼal qe karwaj in che ajbʼen tuj qʼoj».

  Toj ambʼil jaʼlo in najbʼen pwaq ex ojtzqibʼil kyuʼn xjal tuʼn kybʼant armas, pero ximana tzeʼn twitz Txʼotxʼ noqwit sajbʼen jlu tuʼn kyxi onit xjal ex nya tuʼn tonin tuʼn kykubʼ bʼyoʼn. Aju tziybʼil lu kbʼantel tjaqʼ Tkawbʼil Dios.

 • MIʼN TENTL YABʼIL

  Isaías 33:24. «Mi jun xjal najl tuj tnam ok tmaʼ kyjaʼ: Yabʼ qine».

  Ximana tiʼj ambʼil jatumel mi jun xjal kʼokel yabʼil tiʼj tanmi, nix cáncer, nix diabetes nix juntl yabʼil. Tuʼn jlu ya miʼn che tentl spital nix qe qʼanbʼil. Kykyaqil xjal che anqʼil twitz Txʼotxʼ, ktel tbʼanel kychwinqlal.

 • MIʼN TENTL WAʼYIJ

  Salmo 72:16. «Kchmetel nim twitz triw tuj txʼotxʼ lu ex ktzajel chʼiy nimxix tuj tiwitz txʼotxʼ».

  Tzul tqʼoʼn Txʼotxʼ kywa kykyaqil xjal, ex kbʼajel sipun kye kykyaqilx. Ya miʼn tentl waʼyij nix desnutrición.

 • MIʼN TENTL KʼIXKʼOJ NIX YAJBʼIL NIX KAMIK

  Apocalipsis 21:4. «Kʼelel t-suʼn Dios taʼl kywitz kykyaqil; ex mintiʼtl kamik, ex mintiʼtl bʼis, ex mintiʼtl oqʼel, ex mintiʼtl kʼixkʼoj; porke aqeju at tnejel ma che naj».

   Che kʼokel xjal te tzʼaqli ex che anqʼil te jumajx twitz Txʼotxʼ otoq tzʼok te jun tbʼanel najbʼil. Atzun jlu o tzaj ttziyen Jehová, aju Bʼinchal qe.

AJU O TZAJ TZIYEN KJAPUNEL TWIʼ

¿Axpe tok kjapunel kywiʼ tziybʼil lu? Maske tbʼanel in nel kye xjal aju anqʼibʼil in tzaj ttziyen Tyol Dios, ateʼ nim kwest tuʼn tel kynikʼ tiʼj tiʼ t-xilen chwinqlal te jumajx. Mintiʼ tuʼn qjaw labʼin tiʼj jlu, tuʼnju mi jun xjal o tzʼanqʼin te jumajx ex tuʼn ttzaj tqʼamaʼn tzeʼn anqʼibʼil lu.

Ma tzikʼ nim ambʼil ateʼqe xjal te majen tjaqʼ il ex kamik ex tuʼn jlu in kubʼ kyximen junjun qa aju tuʼn qanqʼin tukʼil kʼixkʼoj ex yajbʼil atzunju il tiʼj tuʼn tbʼaj qiʼj. Noqtzun tuʼnj, mintiʼ kubʼ t-ximen Dios tuʼn tbʼaj jlu kyiʼj xjal.

Tuʼn tok qeʼ qkʼuʼj kyiʼj ttziybʼil Dios, tzaj ttziyen jlu tiʼjju in tzaj tqʼamaʼn: «Mlay tzʼajtz meltzʼaj juntl maj wukʼile noq kukx, noq oʼkx in tbʼinchaʼn alkye wajbʼile ex in japun tuʼn aju in xi nmaʼne tuʼn tbʼant» (Isaías 55:11).

In tzaj tqʼamaʼn Xjan Uʼj qa «mibʼan te Dios nikʼan yol» (Tito 1:2). Ex tuʼnju a Dios o tzaj tziyen qe tbʼanel tiʼchaq lu qe, tbʼanel tuʼn qximen kyiʼj xjel lu: «¿Axpe tok jaku qo anqʼin te jumajx toj jun tbʼanel najbʼil twitz Txʼotxʼ? ¿Tiʼ il tiʼj tuʼn tbʼant quʼn tuʼntzun qtzalaj tiʼj tkyaqilju o tzaj ttziyen Dios qe?». Kyoj junjuntl t-xaq uʼj lu tkuʼx tzaqʼwebʼil kyiʼj xjel.