¿AXPE TOK TOJ TQʼABʼA TAʼ TCHWINQLALA? Ateʼ junjun xjal in kubʼ kyximen qa ya bʼantni tiʼjju kbʼajel kyiʼj toj ambʼil tzul, ex in tzaj kyqʼamaʼn junjuntl qa oʼkx Dios bʼaʼn tuʼn. Tuʼntzunju, qa mintiʼ xbʼant aju in kubʼ kyximen in kyaj kytzaqpiʼn ex in kyqʼamaʼn jlu: «Atzunju bʼantni tiʼj».

Atzun junjuntl in tzaj bʼaj kykʼuʼj tuʼnju mintiʼ in xi bʼinchet tiʼj nya bʼaʼn at twitz Txʼotxʼ. Bʼalo in nok tilil kyuʼn tuʼn tten tbʼanel kyanqʼibʼil, pero mintiʼ in bʼant jlu tuʼn tpaj qʼoj, qe eleqʼ, yabʼil ex qa tuʼn xitbʼil in tzaj tuʼnx twitz txʼotxʼ. Tuʼn tkyaqil jlu, in kubʼ kyximen qa noqx gan in nok tilil kyuʼn.

Ax tok, tuʼn tkyaqilju in bʼaj twitz txʼotxʼ jaʼlo jaku chʼexpaj aju in kubʼ qximen tuʼn tbʼant (Eclesiastés 9:12, [9:11, TNM]). Noqtzun tuʼnj, qkyaqilx jaku jaw qjyoʼn tiʼ ktzajel qiʼj toj ambʼil tzul. Ax Tyol Dios in tzaj xnaqʼtzante qa toj qqʼabʼ taʼ qchwinqlal toj ambʼil tzul. ¿Tiquʼn in xi qqʼamaʼn jlu?

Tej chʼixtoq kyokx aj Israel toj Txʼotxʼ tzaj Tziyen, ajbʼen Moisés tuʼn Dios tuʼn t-xi tqʼamaʼn jlu kye: «Ma txi nmaʼne tuʼn tjaw kyskʼoʼne kyxol kabʼe tumel lu: Qa chwinqlal ex qa kamik, qa kyʼiwbʼil ex qa mya bʼaʼn. Kyjaʼtzun kyskʼon jawe chwinqlal, tuʼntzun kyanqʼine kyukʼix qe kyiyjile che ul itzʼj te tibʼajxi. Kykʼujlame Qman Dios, kynimanxe, ex kukx che lpeʼke tiʼj» (Deuteronomio 30:15, 19, 20).

«Ma txi nmaʼne tuʼn tjaw kyskʼoʼne kyxol kabʼe tumel lu: Qa chwinqlal ex qa kamik, qa kyʼiwbʼil ex qa mya bʼaʼn. Kyjaʼtzun kyskʼon jawe chwinqlal» (Deuteronomio 30:19).

I etz tkloʼn Dios qe aj Israel toj tnam Egipto ex xi tqʼoʼn ambʼil kye tuʼn kytzaqpaj ex tuʼn kytzalaj tiʼj kyanqʼibʼil toj Txʼotxʼ tzaj Tziyen kye. Pero nya noq kukx che ul kʼiwlabʼil lu. Tuʼntoq tbʼant jun tiʼ kyuʼn: tuʼn tjaw «kyskʼon [...] chwinqlal». ¿Alkye tten? Tuʼn tok kykʼujlaʼn Dios, tuʼn t-xi kybʼiʼn tqʼajqʼajel twiʼ ex tuʼn kyok lepeʼ tiʼj.

Axju tuʼn tbʼant teya tuʼn, ex aju kjawil tskʼoʼna at toklen tiʼj tanqʼibʼila toj ambʼil tzul. Qa ma jaw tjyoʼna tuʼn tok tkʼujlaʼna Dios, tuʼn t-xi tbʼiʼna tqʼajqʼajel twiʼ, ex tuʼn tok lepeʼya tiʼj kjawil tjyoʼna tchwinqlala, jun chwinqlal te jumajx toj jun tbʼanel najbʼil tzalu twitz Txʼotxʼ. Pero ¿tzeʼn jaku bʼant tuʼna?

TUʼN TOK QKʼUJLAʼN DIOS

Tuʼn tonbʼil xewbʼaj xjan, kubʼ ttzʼibʼin apóstol Juan qa «ate Dios at tkʼujlalil», atzun jun tmod jlu mas nim toklen (1 Juan 4:8). Ojtzqiʼntoq jlu tuʼn Jesús, tuʼntzunju, tej t-xi kyqanin alkye mandamyent mas nim toklen, xi ttzaqʼweʼn: «Kykʼujlame Qman Dios tuʼn tkyaqil kyanmiye ex tuʼn tkyaqil kykʼuʼje ex tuʼn tkyaqil kynabʼle» (Mateo 22:37). Tuʼntzunju, ktel tbʼanel qamiwbʼil tukʼil tuʼnju axix tok kʼujlaʼn quʼn ex nya tuʼnju in qo xobʼ twitz ex qa tuʼnju il tiʼj tuʼn t-xi qbʼiʼn. Pero ¿tiquʼn kʼokel qkʼujlaʼn Dios?

Aju kʼujlabʼil in kubʼ tnaʼn Jehová kyiʼj xjal ik tten ik tzeʼn kykʼujlabʼil mambʼaj at kyiʼj kykʼwaʼl. Maske aj il qe, in ok tilil kyuʼn tuʼn kyxi kyxnaqʼtzaʼn kykʼwaʼl, tuʼn t-xi kyqʼuqbʼaʼn kykʼuʼj, tuʼn kyonin kyiʼj ex tuʼn kyxi kawit tukʼil kʼujlabʼil tuʼntzun kytzalaj ex tuʼn tten tbʼanel kyanqʼibʼil. Ex ¿tiʼ in che yon mambʼaj tuʼn tbʼant kyuʼn kykʼwaʼl? Tuʼn kyok kʼujlaʼn, tuʼn kyok nimen ex tuʼn tel kynikʼ kʼwaʼl tiʼj qa tkyaqilju in xi qʼamaʼn kye, te kyex kʼajbʼel. ¿Nyape toj tumel aju in tzaj tqanin Dios tuʼn tbʼant quʼn, aju Dios tzʼaqli, tuʼn tok qkʼujlaʼn ex tuʼn t-xi qqʼoʼn chjonte te tiʼj tkyaqilju o bʼant tuʼn qiʼj?

 TUʼN T-XI QBʼIʼN TQʼAJQʼAJEL TWIʼ

Toj yol ajbʼen tej tkubʼ tzʼibʼin Tyol Dios, aju yol bʼil chʼixme tkyaqil maj a t-xilen «tuʼn qnimen». ¿Nyape a jlu taj mambʼaj tuʼn tbʼant tuʼn tkʼwaʼl aj t-xi tqʼamaʼn: «Chin tbʼintza»? Tuʼntzunju, aju tuʼn t-xi qbʼiʼn tqʼajqʼajel twiʼ Dios a t-xilen tuʼn tel qnikʼ tiʼj tiʼ taj tuʼn tbʼant quʼn ex tuʼn t-xi qbʼinchaʼn. Tuʼnju mintiʼ in tzaj yolin Dios kyukʼil xjal toj ambʼil jaʼlo, in xi qbʼiʼn tqʼajqʼajel twiʼ aj tjaw quʼjin Tyol, ex aj tkubʼ qanqʼiʼn (1 Juan 5:3).

Tuʼn tel qnikʼ tiʼj tiquʼn nim toklen tuʼn t-xi qbʼiʼn tqʼajqʼajel twiʼ Dios, tqʼama Jesús jlu jun maj: «Mya noq oʼkx tuʼn wabʼj kʼanqʼil xjal, ax ikx jaku tzʼanqʼin xjal tuʼn tkyaqil yol in tmaʼn Dios» (Mateo 4:4). Nim toklen tuʼn qwaʼn, pero aju mas nim toklen aju tuʼn tbʼaj qnojsaʼn qximbʼetz tukʼil Tyol Dios. ¿Tiquʼn? Tzaj tchikʼbʼaʼn aj kawil Salomón tiquʼn: «Porke aju nabʼl in kolin tiʼj xjal, ax ikx ju pwaq in kolin tiʼj; pero mas bʼaʼn qa at tnabʼl xjal, porke aju nabʼl in tqʼoʼn chwinqlal» (Eclesiastés 7:12). Aju nabʼil ex ojtzqibʼil at tukʼil Dios jaku kolin qiʼj toj ambʼil jaʼlo ex jaku tzʼonin tuʼn tjaw qjyoʼn aju bʼe kxel qʼinte qe toj chwinqlal te jumajx.

TUʼN QOK LEPEʼ TIʼJ

Toj xnaqʼtzbʼil ma kyaj, qqʼama junjun tyol Jesús, jatumel in tzaj tqʼamaʼn: «Atzunju ttzi ja chʼin ex ju bʼe chʼin tuj, atzunju in pon tuj chwinqlal, ex nikʼxi junjun xjal in knet ttzi ja chʼin kyuʼn, ex ju bʼe chʼin tuj» (Mateo 7:13, 14). Tuʼn qbʼet toj bʼe lu, maslo bʼaʼn qa ma txiʼ jun xjal qukʼil, aju at tojtzqibʼil tiʼj bʼe tuʼntzun tonin qiʼj tuʼn qpon jatumel qaj tuʼn qpon: toj chwinqlal te jumajx. Tuʼntzunju, il tiʼj tuʼn qok lepeʼ tiʼj Dios (Salmo 16:8). Pero ¿tzeʼn jaku bʼant quʼn?

Tkyaqil qʼij in bʼant nim tiʼchaq quʼn ex qajbʼil tuʼn tbʼant mas. At nim tiʼ in bʼant quʼn moqa in xi qwiʼ kyiʼj nim tiʼchaq ex tuʼn jlu mintiʼxix in tzaj tqʼoʼn ambʼil tuʼn qximen tiʼj tiʼ taj Dios tuʼn tbʼant quʼn. Tuʼntzunju, in tzaj tnaʼn Xjan Uʼj jlu qe: «Che ximane tiʼj tzaʼn tten tuʼn kybʼete; miʼn che bʼete mintiʼ kynabʼle, noq oʼkx tuʼn tten kynabʼle. Tzʼajbʼenxwit tkyaqil qʼij kyuʼne tuʼn kybʼinchanteye bʼaʼn, porke mya bʼaʼn ju tqʼijlalil jaʼlo» (Efesios 5:15, 16). Tuʼn qok lepeʼ tiʼj Dios a t-xilen tuʼn tkubʼ qqʼoʼn tnejel aju qamiwbʼil tukʼil (Mateo 6:33).

TOJ TQʼABʼA TAʼ TIʼ KBʼANTEL TUʼNA

Maske mlay bʼant jun tiʼ tuʼna tuʼn tchʼexpaj ambʼil o tzikʼ, pero jaku bʼant jun tiʼ tuʼna tuʼn tten tbʼanel tanqʼibʼila ex kyanqʼibʼil qe toj tjaya toj ambʼil tzul. In tzaj t-xnaqʼtzaʼn Tyol Dios qa at nim tkʼujlabʼil Jehová qiʼj ex in tzaj tqʼamaʼn tiʼ tuʼn tbʼant quʼn. Ximana kyiʼj yol kubʼ ttzʼibʼin aj sanjel Miqueas:

«O tma Qman teya alkyeju bʼaʼn ex alkye taj tuʼn tbʼinchanteya: Taj Qman tuʼn tbʼinchanteya aju tzʼaqlxix ex tuʼn tten tkʼujlalila tiʼj juntl ex tuʼn tkubʼ tmansin tibʼa twitz ju Tdiosa» (Miqueas 6:8).

¿Yajtzun teya? ¿Kbʼetila tukʼil Dios? Qa ma txi tkʼamoʼna txokbʼil lu, tzul tkʼamoʼna qe kʼiwlabʼil che tel te jumajx ktzajel tqʼoʼn Dios kye tamiw. Toj tqʼabʼa taʼ.