TOJ TMIJ TNAM ROMA (ITALIA) AT JUN ARCO TE KAMBʼABʼIL EX NIM XJAL TWITZ TKYAQIL TXʼOTXʼ IN CHE PON KEʼYIL TE. JAW BʼINCHAʼN TE JUN TECHEL TIʼJJU BʼANT TUʼN TITO, JUN KYXOL AJ KAWIL TEN TOJ NINTZ TKAWBʼIL ROMA.

At kabʼe tilbʼilal bʼinchaʼn twitz Arco de Tito aʼyeju in tzaj kyyekʼin aju ikʼ ojtxe. Noqtzun tuʼnj, nya nim xjal ojtzqiʼn kyuʼn tiʼ toklen arco lu tukʼilju tkuʼx toj Tyol Dios. In nok Arco de Tito te jun yekʼbʼil tiʼj qa tzʼaqli qe yol e kyaj qʼamaʼn toj Tyol Dios.

TZAJ QʼAMAʼN TKASTIW JUN TNAM

Toj abʼqʼi 30 tiʼj ambʼil qʼiʼn quʼn jaʼlo, kawin Nintz tkawbʼil Roma kyibʼaj tnam Britania ex Galia (Francia) ex in pon bʼaj atz Egipto, ex kykyaqil qeju tnam ateʼkx tjaqʼ tkawbʼil at tbʼanel kyanqʼibʼil, aju naʼmx tten jun maj. Noqtzun tuʼnj, attoq jun tnam najchaq aju in tzaj chyon twiʼ Roma tuʼn: aju tnam Judea mibʼan bʼin.

In tzaj tchikʼbʼaʼn Encyclopedia of Ancient Rome jlu: «Oʼkx toj junjun tnam tokx tjaqʼ tkawbʼil Nintz tkawbʼil Roma in tzaj nim nya bʼaʼn kyxol aj kawil kyukʼil xjal ateʼkx tjaqʼ kykawbʼil ik tzeʼn toj tnam Judea. In tzajtoq kyqʼoj aj Judiy tuʼnju te junxitl tnam qe xjal in che kawin kyibʼaj ex mintiʼ in nok qʼoʼn toklen kykostumbr. Atzunte Roma mintiʼ ikʼx kymod aj Judiy tuʼn tuʼnju mibʼan che nimen». Nim aj Judiy in yon tuʼn tul jun aj kawil klol kye tiʼj tkawbʼil Roma ex tuʼn ttzaj tiʼn tbʼanel ambʼil kye. Noqtzun tuʼnj, toj abʼqʼi 33 tqʼama Jesús qa kbʼeltoq xiten tnam Jerusalén.

Tqʼama Jesús jlu: «Tzul qʼij te kʼixkʼoj teya, ajtjaw kybʼinchaʼn tajqʼoja maqbʼil tiʼjileya, kʼokyel kytxoliʼn kyibʼ tiʼja ex che okyel tzaqpaj qʼojil tiʼja toj tkyaqil plaj, ex majx kbʼel xituʼna kyuʼn. Che kbʼel kybʼyoʼn xjal najlqeʼ toja, ex mixtiʼtl jun abʼj kjel tibʼaj juntl abʼj toja, quʼn min sel tnikʼa tojuʼ kmuj sul Dyos kaʼyilteya, chi Jesus» (Lucas 19:43, 44, XT).

Ax tok, tzajlo bʼaj kykʼuʼj t-xnaqʼtzbʼen Jesús kyuʼn yol lu. Tej tikʼ kabʼe qʼij, akux in che keʼyin tiʼj tja Dios at toj Jerusalén, tqʼama jun kye jlu: «Xnaqʼtzal, quina qe abʼj tbʼanilxix ex qe ja tbʼanilxix». Kyqʼama qe yol lu toj tumelxix tuʼnju, o tzʼel nikʼbʼaj tiʼj qa ten junjun abʼj tiʼj tja Dios te 11 metros tqan, 5 metros twitz ex 3 metros twaʼlil. Atzunte Jesús xi ttzaqʼweʼn kye: «Tkyaqil jlu aju nnoʼk kykeʼyine, tzul qʼij mlay kyaj ten abʼj tibʼaj juntl abʼj, tkyaqil kbʼel tilj» (Marcos 13:1; Lucas 21:6).

Yajxitl tqʼama jlu: «Ok kylonteye ok t-xi kytxolbʼan kyibʼ soldad tiʼjele tnam Jerusalén, tzʼelxtzun kynikʼe tiʼj ya ma pon qʼij tuʼn tkubʼ xitj tnam. Atzun qeju ateʼ tuj txʼotxʼ Judey, bʼaʼn tuʼn kyel oq tuʼn kyxiʼ twi witz; ex qeju ateʼ tuj tnam Jerusalén, bʼaʼn tuʼn kyetz oq; ex qeju ateʼ tuj kojbʼil, miʼn che okx tuj tnam» (Lucas 21:20, 21). ¿Japun kywi yol tqʼama Jesús?

KUBʼ XITEN JUN TNAM

Kyoj 33 abʼqʼi, ikʼx tkawbʼil Roma kyuʼn aj Judiy. Toj abʼqʼi 66, aju xjal at toklen tuʼn Roma kyibʼaj aj Judiy Gesio Floro, etz telqʼaʼn pwaq toj tkubʼil pwaq toj tja Dios. Tuʼn jlu bʼaj kypasens aj Judiy. Jun rat naj e okx tzaqpaj toj Jerusalén, bʼaj kybʼyoʼn kykyaqil tsoldad Roma ateʼ tuʼn kyxqʼuqin ex kyqʼama tuʼn tel kypan kyibʼ tiʼj tnam Roma.

 Tej tikʼ oxe xjaw, xiʼ Cestio Galo kyukʼix mas te 30 mil soldad te Roma toj Jerusalén tuʼntzun ya miʼn tjaw kyin kyibʼ aj Judiy. Okx tzoqpaj naj qe soldad ex okx kykʼobʼin tjaqʼ muro at tiʼjxi tja Dios. Noqtzun tuʼnj, noq kukx i el oq qe soldad. Nim e tzalaj qe xjal aj Judiy ex bʼiʼx e ok lepeʼ kyiʼj. A jlu tzaj tqʼoʼn ambʼil kye okslal tuʼn t-xi kybʼiʼn aju tqʼama Jesús ex tuʼn kyetz toj Jerusalén tuʼntzun kyxiʼ twi witz, toj juntl plaj te nimaʼ Jordán (Mateo 24:15, 16).

Toj juntl abʼqʼi, xi tzyet tqʼojin Roma juntl maj tiʼj Judea ex ok qʼoʼn toklen Vespasiano kyibʼaj soldad tukʼix Tito, aju tkʼwaʼl. Noqtzun tuʼnj, toj abʼqʼi 68, tej tzmatoq tkyim aj kawil Nerón toj tkawbʼil Nintz tkawbʼil Roma, meltzʼaj Vespasiano Roma tuʼntzun tjapun te t-xel Nerón, ex kyaj tqʼoʼn aju qʼoj te Judea toj tqʼabʼ Tito, aju kubʼ nej kywitz 60 mil soldad.

Toj junio te abʼqʼi 70, xi tqʼamaʼn Tito kye tsoldad tuʼn tjaw kytxʼemin tzeʼ ateʼ toj Judea tuʼntzun tok qʼet stak chʼuʼp twiʼ tiʼjele tnam Jerusalén ex 7 kilómetros tqʼel. Tej tikʼ oxe xjaw, ya otoq tzʼetz kyiʼn aj Roma qe tiʼchaq toj tnam ex otoq tzʼok kyqʼoʼn tqʼaqʼal tnam ex tja Dios. Ik tzeʼnx tqʼama Jesús, mintiʼ kyaj ten abʼj tibʼaj juntl abʼj (Lucas 19:43, 44, XT). Ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn jun tajlal, «kyimlo 250,000 a 500,000 xjal toj Jerusalén ex kyoj txqantl kojbʼil».

KAMBʼAN NINTZ KAWBʼIL

Toj abʼqʼi 71, meltzʼaj Tito Italia, ex okx kʼamoʼn kyuʼn xjal te Roma tukʼil nim tzalajbʼil. I etz kykyaqil xjal te tnam tuʼntzun tkubʼ kyikʼsaʼn aju kambʼabʼil, naʼmxtoq tbʼaj jun maj jlu toj ttxuylal tnam.

E jaw labʼin qe xjal kyiʼj tbʼanel tiʼchaq iqin kyuʼn xjal kyoj kay te tnam Roma. In nok kykeʼyin qe matij bark, qe matij karwaj in che ajbʼen te techel qʼoj ex txqantl tiʼchaq otoq tzʼetz kyiʼn toj tja Dios toj Jerusalén.

Toj abʼqʼi 79, tej tkyim tman Tito, Vespasiano, japun Tito te t-xel toj kawbʼil, pero noq minabʼen kyim tej tikʼ kabʼe abʼqʼi. Tej tjapun Domiciano, aju terman Tito te t-xel toj kawbʼil, tej tikʼ chʼintl ambʼil jaw tbʼinchaʼn jun arco te jun yekʼbʼil tiʼj tkyaqilju otoq bʼant tuʼn Tito.

AJU ARCO TOJ AMBʼIL JAʼLO

Aju Arco de Tito toj ambʼil jaʼlo (Roma).

In che jaw labʼin nim xjal tiʼj Arco de Tito, tuʼntzunju in che pon keʼyilte. Ateʼ junjun in kubʼ kyximen qa jun tbʼanel tiʼ jaw bʼinchaʼn; junjuntl qa jun techel tiʼj tipumal Nintz tkawbʼil Roma, ex in kyqʼamaʼn junjuntl qa noq jun tqanil kyaj qʼoʼn tej tkubʼ xiten tnam Jerusalén ex tja Dios.

Noqtzun tuʼnj, teju xjal in xnaqʼtzan tiʼj Tyol Dios, aju Arco de Tito at jun t-xilen nim toklen. Jun yekʼbʼil jlu tiʼj qa tzʼaqli qe yol e kyaj qʼamaʼn toj Tyol Dios, qa jaku tzʼok qeʼ qkʼuʼj kyiʼj ex qa tzajni qe tukʼil Dios (2 Pedro 1:19-21).