At junjun nya bʼaʼn mlay bʼant jun tiʼ quʼn tuʼn miʼn kytzaj nix tuʼn kykyaj toj ttxolil. Jun techel, qa o kyim jun toj tjaya ex qa at jun yabʼil tiʼja aju mintiʼ qʼanbʼil tiʼj, bʼalo oʼkx jaku jyona tumel tzeʼn tuʼn tikʼx tuʼna. ¿Jakupe tzʼonin Tyol Dios qiʼj aj qikʼ kyoj nya bʼaʼn lu?

QE YABʼIL MINTIʼ QʼANBʼIL KYIʼJ

In tzaj tqʼamaʼn Rosa jlu: «At jun yabʼil wiʼje aju tzajni kyiʼj nxeʼchile ex kukx in tzaj chyon nim. Ya mintiʼ jun tbʼanel wanqʼibʼile tuʼn jlu». Aju mastoq in tzaj bʼaj tkʼuʼj tiʼj, aju tuʼn tok tqʼoʼn twiʼ tiʼj t-xnaqʼtzbʼil tiʼj Tyol Dios ex kyiʼj junjuntl xnaqʼtzbʼil. Pero e onin tyol Jesús tiʼj aju tkuʼx toj Mateo 19:26: «Pero te Dios tkyaqil jaku bʼant tuʼn». El tnikʼ Rosa tiʼj qa ateʼ junjuntl tumel tzeʼn tuʼn t-xnaqʼtzan. At maj kwesttoq tuʼn tbʼant tuʼjin tuʼnju in chyon tyabʼ, tuʼntzunju xi tzyet tuʼn tok tbʼiʼn Tyol Dios ex qe uʼj o che kubʼ grabarit. * «Noqwit mintiʼ onbʼil lu —in tqʼamaʼn—, mintiʼwtlo ok nxqʼuqin wamiwbʼile tukʼil Dios».

Aj ttzaj tbʼis Rosa tuʼnju mintiʼ in che bʼant tiʼchaq tuʼn ik tzeʼn ojtxe, in tzaj qʼuqbʼaʼn tkʼuʼj kyuʼn yol ateʼkuʼx toj 2 Corintios 8:12: «Porke qa tajbʼil jun xjal tuʼn t-xi tqʼoʼn toyaj, kkʼmetel toyaj tuʼn Dios noq nikʼpun at tukʼil, mlay tzaj tqanin Dios tuʼn t-xi tqʼoʼn aju mintiʼ at tukʼil». A jlu in tzaj tnaʼn te qa in tzalaj Dios tiʼjju in bʼant tuʼn, tuʼnju in nok tilil tuʼn tuʼn tbʼant aju jaku bʼant tuʼn maske kwest.

AJ TKYIM JUN XJAL KʼUJLAʼN QUʼN

Diana, aju ma qo yolin tiʼj, in tzaj tnaʼn jlu: «Tej tkyim wale txin te 18 abʼqʼi, tzaj nim nbʼise ex kubʼ nximane qa ya mlay chin anqʼine ex qa kychʼexpaj  tkyaqil». Tzaj qʼuqbʼaʼn tkʼuʼj Diana tuʼn Salmo 94:19, jatumel bʼitzin salmista te Dios: «Ok in tzaj nximbʼetze ex in bʼaj nkʼuʼje, in tzaj tqʼuqbʼaʼna nkʼuʼje ex in tzaj tqʼoʼna tzalajbʼil». Tqʼamatl jlu: «Xi nqanine te Jehová tuʼn tonin wiʼje tuʼn tbʼant jun tiʼ wuʼne aju jaku tzʼonin tuʼn miʼn ttzajxix nbʼise».

Xi tzyet tuʼn taqʼunan Diana noq kukx toj jun aqʼuntl aju onin tiʼj tuʼn ttzalaj. Tej tbʼet ambʼil, kubʼ t-ximen qa ik tten ik tzeʼn qe crayón in che ajbʼen kyuʼn kʼwaʼl tuʼn kypintarin: axpe ikx qeju otoq che toqj kukx at kyajbʼen. Axtzun jlu bʼaj tiʼj: maske kubʼ tnaʼn ik tzeʼn qe crayón otoq che toqj, pero jakutoq tzʼonin kyiʼj txqantl. In tzaj tqʼamaʼn jlu: «El nnikʼe tiʼj qa aj kyajbʼen nabʼil tkuʼx toj Tyol Dios tuʼn t-xi nqʼuqbʼaʼne kykʼuʼj xjal in xi nqʼoʼne xnaqʼtzbʼil kye tiʼj Tyol Dios, ax ikx in tzaj tqʼuqbʼaʼn Jehová nkʼuʼje kyuʼn». Bʼant jun lista tuʼn tiʼj kybʼi xjal in yolin Tyol Dios tiʼj aʼyeju e ikʼ toj jun ambʼil kwest. ¿Tiʼ el tnikʼ tiʼj? «Kykyaqil xjal lu e naʼn Dios». Ax ikx el tnikʼ tiʼj «qa mintiʼ xjaw qjaqoʼn Tyol Dios, mlayx kanet jun tzaqʼwebʼil quʼn».

Ax ikx o tzaj t-xnaqʼtzaʼn Tyol Dios juntl tiʼ te Diana: tuʼn tok tqʼoʼn twiʼ tiʼj ambʼil tzul ex nya tiʼjju o bʼaj. In nonin qʼuqbʼil qkʼuʼj tiʼj, aju tkuʼx toj Hechos 24:15: «Ok che jawil anqʼin qe kyimni, tzaʼnx qeju tzʼaqlxix, ax ikx qeju mya tzʼaqlxix». ¿Qʼuqlipe tkʼuʼj tiʼj qa kjawil anqʼin tal tuʼn Jehová? Qbʼinx tzaqʼwebʼil tzaj tqʼoʼn: «Qʼuqli nkʼuʼje tiʼj qa kʼokel nkeʼyine juntl maj wale. Ya tzʼibʼin tuʼn Nmane toj kyaʼj alkye qʼij kʼokel qkeʼyine qwitze juntl maj. Jaku tzʼok nkeʼyine lu qine atine tukʼil kyxol bʼech, in kubʼ nnaʼne tzalajbʼil ik tzeʼn kubʼ nnaʼne tej tok nkeʼyine tnejel qʼij tej tul itzʼj».

^ taqik' 4 Nim qe uʼj o che kubʼ grabarit ateʼ toj tembʼil te Internet jw.org.

Jaku tzaj tqʼuqbʼaʼn Tyol Dios qkʼuʼj axpe ikx kyoj ambʼil nyaxix bʼaʼn