At junjun nya bʼaʼn in tzaj qiʼj aju in ten nim abʼqʼi, ex jakulo tzaj kyiʼn txqantl nya bʼaʼn qiʼj, aju yajxi in nel qnikʼ tiʼj. ¿Jakupe tzʼonin Tyol Dios tuʼn qex kywitz nya bʼaʼn in che ten nim ambʼil ex in tzaj bʼaj qkʼuʼj kyuʼn? Qo xnaqʼtzan tiʼj junjun techel.

AJ TTZAJ BʼAJXIX QKʼUʼJ

In tzaj tqʼamaʼn Rosi jlu: «Tzaj bʼaj nkʼuʼje kyuʼn junjun nya bʼaʼn e tzaj wiʼje tuʼnju kukx in ximane kyiʼj ex kubʼ nximane aju mas nya bʼaʼn». ¿Alkyeqe taqikʼ Tyol Dios e onin tiʼj? Jun kyxol qe jlu a Mateo 6:34: «Miʼn bʼaj kykʼuʼje tiʼj ju te nchiʼj, porke aju te nchiʼj texte tbʼis ktzajel. Aju nnikʼx quʼn tuj jun qʼij, akuxju». In tzaj tqʼamaʼn Rosi qa onin qe tyol Jesús lu tiʼj tuʼn miʼn ttzaj bʼajxix tkʼuʼj tiʼjju jaku bʼaj toj juntl qʼij. Ex tqʼamatl jlu: «Attoq nim nya bʼaʼn otoq tzaj wiʼje ex kukxtoq in tzaj bʼaj nkʼuʼje kyiʼj tiʼchaq aʼyeju naʼmxtoq kybʼaj ex bʼalo mlay bʼaj ik tzeʼn otoq kubʼ nximane».

Ax ikx te Yasmín kubʼ tnaʼn qa mlaytoq tzʼex twitz bʼis. In tzaj tqʼamaʼn jlu: «Kykyaqil seman in chin oqʼtoqe ex at junjun qonikʼan mintiʼtoq in chin jtane. Tzaj bʼaj nkʼuʼje kyuʼn ximbʼetz nya bʼaʼn». ¿Alkye taqikʼ Tyol Dios onin tiʼj? In tzaj tqʼamaʼn qa a 1 Pedro 5:7, jatumel in tqʼamaʼn jlu: «Tkyaqilju in bʼaj kykʼuʼje tiʼj, kyqʼonxe tuj tkwent Dios, porke ate Dios kwentil kyeye». Tqʼamatl jlu: «Kukx in naʼne Dios te Jehová ex tej tbʼet ambʼil tzaj ttzaqʼweʼn nnaʼj Diose. Kubʼ nnaʼne qa el qʼiʼn jun matij iqtz wiʼje. Kukx in che ul junjun nya bʼaʼn ximbʼetz toj nwiʼye, pero ojtzqiʼn wuʼne tzeʼn tuʼn wexe kywitz».

 AJ TKYAJ QQʼOʼN QE TIʼCHAQ TE YAJXITL

Tzaj tqʼamaʼn jun txin Isabella tbʼi jlu: «In kubʼ nximane qa aju tuʼn tkyaj qqʼoʼn qe tiʼchaq te mankbʼil in nel qiʼn kyiʼj qxeʼchel, tuʼnju ax ikx in bʼant jlu tuʼn nmane. At maj in che kyaj nqʼoʼne tiʼchaq nim kyoklen te yajxi noq tuʼn miʼn tbʼant jun tiʼ wuʼne, tuʼn nkeʼyine televisión moqa tuʼn nxiʼye ojlal. Jun nya bʼaʼn kostumbr jlu tuʼnju mas in qo sikt ex nya bʼaʼn in che kyaj tiʼchaq in che bʼant quʼn yajxitl». Jun taqikʼ Tyol Dios nim onin tiʼj a 2 Timoteo 2:15, aju in tqʼamaʼn: «Qʼoʼnka tilil tuʼn tyekʼunte tibʼa twitz Dios mintiʼ tpaltila, ik tzaʼn jun aqʼnal mintiʼ in chʼixwi tiʼj taqʼun». Tqʼamatl jlu: «Nyatoq waje tuʼn ttzaj tchʼixwi Jehová tiʼj waqʼune tuʼnju in kyaj nqʼoʼne te yajxitl».

Ax ikx tzaj tqʼamaʼn Kelly jlu: «Qa at jun waqʼune tuʼn tokx, in kyajtoq nqʼoʼne te yajxi. In chin oqʼe, noq chʼin ambʼil in chin jtane ex in tzaj bʼaj nkʼuʼje. Mintiʼ onin jlu wiʼje». Jun tiʼ nim onin tiʼj a nabʼil tkuʼx toj Proverbios 13:16: «Aju xjal at tnabʼl in tbʼinchaʼn jun tiʼxti tuʼn tojtzqibʼl, atzunju xjal mintiʼ tnabʼl, tuʼnx in tyekʼun qa mintiʼ bʼaʼn tuʼn». Tzaj tqʼamaʼn aju el tnikʼ tiʼj tej t-ximen tiʼj taqikʼ Tyol Dios lu: «Bʼaʼn tuʼn tten qnabʼil ex tuʼn tbʼaj qximen tiʼ kbʼantel quʼn. Jaʼlo, tkubʼ jun wuʼje tibʼaj escritorio tuʼn tkubʼ ntzʼibʼine aju kbʼantel wuʼne; in nonin tuʼn tbʼaj nnukʼuʼne tkyaqil ex tuʼn miʼn kykyaj nqʼoʼne te yajxitl».

AJ QKYAJ QJUNALX

«In kyaj koline tuʼn nchmile ex in kyaj qʼoʼne njunalxe kyukʼil kyaje wale naʼmxtoq kychʼiy», chi Cristina. ¿Alkye taqikʼ Tyol Dios onin tiʼj? In tzaj tqʼamaʼn Proverbios 17:17 jlu: «Aju tamiw jun xjal kukx in ten tkʼujlalil tiʼj, ex ok ttzaj jun mya bʼaʼn tiʼj, nnoʼk tamiw ik tzaʼn jun terman». Jyon onbʼil kyukʼil junjuntl tmajen Dios. ¿Tzeʼn onin jlu tiʼj? «Toj nimku tten e onin wamiwe wiʼje. Ateʼ junjun tzaj kyqʼoʼn wabʼj ex tzaj kyqʼoʼn bʼech qeye. Kyoj qeju oxe maj ikʼ qchʼexpuʼn qjaye, onin jun kʼloj wamiwe wiʼje kyukʼix wale, tuʼn kyxi iqʼet qe tiʼchaq qeye toj juntl ja. Ax ikx onin jun tuʼn tkanet jun waqʼune. Kukx e ten qe wamiwe wukʼile».

Ax ikx te Diana kyaj ten tjunalx, aju ma qo yolin tiʼj. In tzaj tnaʼn tiʼ kubʼ tnaʼn tej t-xi naj tkyaqilju tiʼchaq te: «Ik tten chwinqlal te weye ik tzeʼn jun película oʼkx jaku tzʼok nqʼoʼn nwitze tiʼj. Kubʼ nnaʼne qa njunalxe atine». Jun taqikʼ Tyol Dios onin tiʼj a Salmo 68:6: «In tzaj tqʼoʼn Dios jun lugar jatum tuʼn kynajan qeju kyjunalx ateʼ». In tzaj tqʼamaʼn Diana: «Ojtzqiʼntoq wuʼne qa nya oʼkx in tzaj tqʼoʼn Dios jun ja jatumel tuʼn qanqʼin. El nnikʼe tiʼj qa in tzaj tqʼoʼn Dios jun ja toj ttnam, jatumel in kubʼ qnaʼn qa segur atoʼ ex in qo ten toj mujbʼabʼil kyukʼil xjal kʼujlaʼn Jehová kyuʼn. Noqtzun tuʼnj, tuʼn ntene nqayin kytxlaj txqantl, iltoq tiʼj tuʼn nxi laqʼeʼye tnejel ttxlaj Dios. Onin Salmo 37:4 tuʼn tel nnikʼe tiʼj jlu. Aju in tzaj tqʼamaʼn: ‹Tzalajxa tiʼj Qman, ex tzul tqʼoʼn teya aju in pon tkʼuʼja tiʼj›».

Tuʼn tkubʼ bʼaj in tzaj tqʼamaʼn Diana jlu: «El nnikʼe tiʼj qa iltoq tiʼj tuʼn wok laqʼeʼye mas ttxlaj Jehová. Mintiʼ juntl mas tbʼanel ik tzeʼn te. Tuʼn woke te kyamiw qeju in che ajbʼen te Dios, bʼant jun lista wuʼne tiʼj alkyeqe tiʼchaq jaku che bʼant wuʼne kyukʼil. Bʼant tuʼn tok nkeʼyine aju tbʼanel in bʼant kyuʼn txqantl ex tuʼn tkubʼ nnajsaʼne kyil».

Ax tok, ax ikx qeju ajbʼel te Dios aj il qe. Ax nya bʼaʼn in tzaj kyiʼj testigos de Jehová ik tzeʼn in tzaj kyiʼj kykyaqil xjal. Pero aʼyeju in kubʼ kyqʼoʼn toj xnaqʼtzbʼil qeju nabʼil ateʼkux toj Tyol Dios, in nok tilil kyuʼn tuʼn kyonin kyiʼj junjuntl xjal. Tuʼntzunju, tbʼanel qa ma che ten qamiw lu. Noqtzun tuʼnj, ¿jakupe qo tzaj kyonin kawbʼil ateʼkux toj Tyol Dios tuʼn qex kywitz nya bʼaʼn mintiʼ in che kyaj toj ttxolil, ik tzeʼn jun yabʼil ex qa aj tkyim jun xjal kʼujlaʼn quʼn?

In che onin nabʼil toj Tyol Dios qiʼj tuʼn kykanet qamiw in nel kynikʼ qiʼj