XIMANA tiʼj jlu: in bʼet t-xiʼya toj jun bʼe toj qlolj. Maske tzma in kuʼx bʼaj Qʼij, mintiʼ in kubʼ t-ximana qa ma txi naja tuʼnju qʼiʼn jun tbʼanel linterna tuʼna. Aj t-xi tqoptzʼana twitz txʼotxʼ, in nok tkeʼyina tiʼxix tkubʼ twitza. Ex aj t-xi tqoptzʼana najchaq in pon qoptzʼaj tqan toj nim bʼe.

Toj nimku tten, ik Tyol Dios ik tzeʼn linterna lu. Ik tzeʼn ma tzʼel qnikʼ tiʼj kyoj xnaqʼtzbʼil ma che kyaj, in qo tzaj tonin Tyol Dios tuʼn qex kywitz nya bʼaʼn in che kubʼ ten qwitz, aʼyeju in qo ok weʼ twitz junjun qʼij toj jun ambʼil nya bʼaʼn. Pero ax ikx in bʼant juntl tiʼ tuʼn. In tzaj tyekʼin aju kbʼajel toj ambʼil tzul, in nonin tuʼn tok qkeʼyin ex tuʼn qbʼet toj bʼe in qox tiʼn toj tzalajbʼil te jumajx (Salmo 119:105). ¿Tzeʼn in bʼant tuʼn?

Qo keʼyin tiʼj kabʼe tumel tzeʼn in nonin Tyol Dios qiʼj tuʼn tten jun tbʼanel qanqʼibʼil toj ambʼil tzul: 1 Aj ttzaj tqʼoʼn ttxolil qanqʼibʼil, ex 2 aj ttzaj t-xnaqʼtzaʼn qoʼ tuʼn tten jun tbʼanel qamiwbʼil te jumajx tukʼilju Bʼinchal qe.

1 TUʼN TTEN TTXOLIL QANQʼIBʼIL

In tzaj tqʼoʼn Tyol Dios tbʼanel nabʼil qe tuʼn qex kywitz nya bʼaʼn in che tzaj qiʼj, pero mas nim toklen twitz jun uʼj te qʼol nabʼil. In qo tzaj t-xnaqʼtzaʼn tuʼn miʼn qximen oʼkx tiʼjju in bʼaj qiʼj, sino ax ikx tuʼn qximen tiʼjju in bʼaj kyiʼj txqantl. Qa ma bʼant jlu quʼn, ktel ttxolil qanqʼibʼil.

Jun techel, ximana tiʼj nabʼil lu: «Mas at tzalajbʼil kyeye qa at chʼin ma txi kyqʼoʼne te juntl, ex mya aqeye tuʼn kykʼmonteye chʼin ktzajel qʼoʼn kyeye tuʼn juntl» (Hechos 20:35). ¿O tzʼonina tiʼj jun xjal tukʼil pwaq? ¿Moqa o tzʼok tbʼiʼna jun tamiwa aju tajtoq tuʼn tok tbʼiʼna? ¿Nyape ax tok qa kubʼ tnaʼna bʼaʼn tej tonina tuʼn ttzalaj juntl xjal?

Mas in qo tzalaj aj t-xi qqʼoʼn jun tiʼ ex mintiʼ in qo yon tuʼn ttzaj qʼoʼn t-xel. Tqʼama jun aj tzʼibʼil jlu: «Kwest tuʼn tbʼant jun tiʼ quʼn kyiʼj xjal ex tuʼn miʼn ttzaj kyqʼoʼn t-xjelju otoq txi qqʼoʼn, oʼkx jaku bʼant jlu  qa ma kubʼ qximen tuʼn miʼn ttzaj qkʼamoʼn t-xel». Noqtzun tuʼnj, aj tok tilil quʼn tuʼn tbʼant jun tiʼ quʼn kyiʼj txqantl —mas kye qeju mlay tzaj kyqʼoʼn t-xel—, in tzaj qkʼamoʼn t-xel. At qoklen tuʼn qoninxix tiʼjju Bʼinchal qe, aju in kubʼ tnaʼn qa at tkʼas qukʼil noq tuʼn xtalbʼil in xi qbʼinchaʼn kye txqantl (Proverbios 19:17). In nok tqʼoʼn Dios nim toklen aju in bʼant quʼn kyiʼj txqantl ex in tzaj ttziyen qe qa ktzajel tchjoʼn qe tukʼil jun tiʼ nim toklen: jun qchwinqlal te jumajx tzalu twitz Txʼotxʼ toj jun tbʼanel najbʼil. ¡Jun tbʼanelxix qʼuqbʼil qkʼuʼj! (Salmo 37:29; Lucas 14:12-14). *

Noqtzun tuʼnj, in tzaj t-xnaqʼtzaʼn Tyol Dios qe qa tuʼn tten ttxolil qanqʼibʼil il tiʼj tuʼn qkʼulin te Jehová, aju Dios axix tok. In qo tzaj tonin Tyol tuʼn tjaw qnimsaʼn, tuʼn tok qqʼoʼn toklen ex tuʼn qnimen te (Eclesiastés 12:13; Apocalipsis 4:11). Aj tbʼant jlu quʼn, in qo jaw labʼin tiʼj jun tiʼ nim toklen: in tzalaj aju Bʼinchal qe. Axpe ikx, in tzaj tqanin jlu qe: «Nkʼwaʼl, toka at tnabʼla, tuʼntzun ntzalaje tiʼja» (Proverbios 27:11). ¿Ope ximana jun maj tiʼj jlu? Aj kyxi qbʼiʼn nabʼil in tzaj tqʼoʼn Tyol Dios aj tkubʼ qximen tuʼn tbʼant jun tiʼ quʼn, in jaw tzalajxix Qman at toj kyaʼj. ¿Tiquʼn? Tuʼnju at tkʼuʼj qiʼj ex taj tuʼn qok lepeʼ kyiʼj nabʼil in tzaj tqʼoʼn tuʼntzun qten bʼaʼn (Isaías 48:17, 18). ¿Atpe juntl tiʼ jaku tzaj qʼonte ttxolil qanqʼibʼil twitzju tuʼn qkʼulin te Dios, aju nim toklen twitz tkyaqil Txʼotxʼ, ex tuʼn ttzalaj quʼn?

2 AJU QAMIWBʼIL TUKʼILJU BʼINCHAL QE

In tzaj t-xnaqʼtzaʼn Tyol Dios qe tzeʼn tuʼn tten jun qamiwbʼil tukʼilju Bʼinchal qe. Jun techel, in tqʼamaʼn jlu: «Che laqʼexe ttxlaj Dios, ax ikx te ktzajel laqʼeʼ kyukʼile» (Santiago 4:8). Kwestlo tuʼn t-xi qnimen qa jaku qo ok te tamiw Dios nimxix tipumal. Noqtzun tuʼnj, in tzaj ttziyen Tyol qe, qa ma qo jyon tiʼj, kkanetel quʼn, tuʼnju «mya najchaq taʼ ttxlaj junjun qe» (Hechos 17:27). Qa ma txi qbʼiʼn nabʼil in tzaj tqʼoʼn Tyol Dios tuʼn qok te tamiw, atzun jun tbʼanel tten tuʼn tbʼaj qbʼinchan qten tiʼj ambʼil tzul. ¿Tiquʼn?

Ximana tiʼj jlu: maske ma tzʼok tilil quʼn, ni junx qe jaku tzʼel tzoqpaj tiʼj kamik, aju matij aj qʼoj qiʼj (1 Corintios 15:26). Atzunte Dios, kukx ktel te jumajx. Mlayx kyim ex taj tuʼn kyanqʼin qe tamiw te jumajx. In tzaj ttziyen Jehová aju tajbʼil kye qeju in che jyon tiʼj, kyukʼil tbʼanel yol lu: «Che anqʼinxwiteʼ bʼaʼnpun abʼqʼi» (Salmo 22:26, XT).

¿Ex tzeʼn jaku ten jun tamiwbʼila te jumajx tukʼil Dios? Kukx xnaqʼtzana tiʼj Xjan Uʼj tuʼntzun tel mas tnikʼa tiʼj (Juan 17:3; 2 Timoteo 3:16). Qaninxa onbʼil te tuʼn tel tnikʼa tiʼj Tyol. In tzaj tqʼamaʼn Xjan Uʼj qe qa kukx ma txi qqanin qnabʼil te tuʼn tkyaqil qanmi, ok tzul tqʼoʼn * (Santiago 1:5). Ex te mankbʼil, tzʼok tilil tuʼna tuʼn tkubʼ tqʼoʼna toj xnaqʼtzbʼil aju in nel tnikʼa tiʼj; iktzun tten kʼokel Tyol Dios ik tzeʼn «jun kandil», aju tzul tqʼoʼn «spikʼun» toj tbʼeya jaʼlo ex te jumajx (Salmo 119:105).

^ taqik' 8 Qa taja tuʼn tel mas tnikʼa tiʼjju ttziybʼil Dios tuʼn qanqʼin te jumajx toj jun tbʼanel najbʼil, qʼonk twitza tiʼj xnaqʼtzbʼil 3 toj uʼj ¿Tiʼ in tzaj t-xnaqʼtzaʼnxix Tyol Dios?, aju bʼinchan kyuʼn testigos de Jehová.

^ taqik' 13 Aqoʼye testigos de Jehová in xi qqʼoʼne xnaqʼtzbʼil noq kukx tuʼn tel kynikʼ xjal tiʼj Tyol Dios. Qa taja tuʼn tel tnikʼa tzeʼn qe xnaqʼtzbʼil lu, keʼyinka video ¿Tzeʼn in xi qʼet jun xnaqʼtzbʼil tiʼj Tyol Dios? Jaku kanet tuʼna toj www.jw.org/mam (jaku tzʼokxa toj QE UʼJ > VIDEOS).

Kukx ktel Dios te jumajx ex taj tuʼn kyanqʼin tamiw te jumajx