«Qe xjal in che qʼojl tiʼj tyol Dios in che kubʼ numeʼ quʼne, ex in kubʼ xitj quʼne tkyaqilju maqbʼil in kubʼ kyqʼoʼn xjal tuʼn miʼn tel kynikʼ mastl xjal tiʼj Dios» (2 COR. 10:5).

BʼITZ 124 Kukx qo ten tzʼaqli

AJU KʼELEL QNIKʼ TIʼJ *

1. ¿Tiʼ consej xi tqʼoʼn apóstol Pablo kye okslal skʼoʼn maj tuʼn xewbʼaj xjan?

XI TQʼAMAʼN apóstol Pablo jlu kye okslal te tnejel syent abʼqʼi: «Miʼn che ok lpeʼye tiʼj kynabʼl xjal mya bʼaʼn» (Rom. 12:2). ¿Tiquʼn xi tqʼoʼn consej lu kye okslal in che ajbʼentoq te Dios ex otoq che jaw skʼoʼn tuʼn xewbʼaj xjan? (Rom. 1:7).

2, 3. a) ¿Tiʼ in najbʼen tuʼn Satanás tuʼn qel tlaqʼbʼaʼn tiʼj Jehová? b) ¿Tzeʼn jaku che etz qiʼn nya bʼaʼn ximbʼetz toj qwiʼ?

2 Tzaj bʼaj tkʼuʼj Pablo tuʼnju otoq ten kyximbʼetz junjun okslal ik tzeʼn kyximbʼetz xjal ateʼ tjaqʼ tkawbʼil Satanás ex ik tzeʼn kyxnaqʼtzbʼil (Efes. 4:17-19). Jaku bʼaj jlu tiʼj alkyexku qe. In najbʼen alkyexku tiʼ tuʼn Satanás tuʼn qel tlaqʼbʼaʼn tiʼj Jehová, tuʼnju a in kawin kyibʼaj xjal. Jun techel, qa qaj tuʼn tok qʼoʼn qoklen moqa tuʼn tok ojtzqiʼn qwitz kyuʼn txqantl, jaku tzʼajbʼen jlu tuʼn. Ax ikx, jaku tzʼajbʼen aju o tzikʼ toj qanqʼibʼil tuʼn ex aju qxnaqʼtzbʼil o tzʼetz tuʼntzun tten qximbʼetz ik tzeʼn te.

3 ¿Jakupe che etz qiʼn nya bʼaʼn ximbʼetz toj qwiʼ aqeju kwest tuʼn kyetz? (2 Cor. 10:4). Qbʼinx tiʼ in tzaj tqʼamaʼn Pablo tiʼj jlu: «Qe xjal in che qʼojl tiʼj tyol Dios in che kubʼ numeʼ quʼne, ex in kubʼ xitj quʼne tkyaqilju maqbʼil in kubʼ kyqʼoʼn xjal tuʼn miʼn tel kynikʼ mastl xjal tiʼj Dios, ex in kubʼ tiʼj kynabʼl xjal quʼne tuʼn t-xi kyniman Crist» (2 Cor.  10:5). Tuʼn jlu in nel qnikʼ tiʼj qa noq tuʼn tonbʼil Jehová jaku kubʼ kyiʼj ximbʼetz nya toj tumel quʼn. Ik tzeʼn jun qʼanbʼil in nonin qiʼj tuʼn tkubʼ tiʼj jun yabʼil quʼn, ax ikx jaku tzʼonin Tyol Dios qiʼj tuʼn tkubʼ tiʼj nya bʼaʼn kyximbʼetz xjal quʼn, aʼyeju ateʼ tjaqʼ tkawbʼil Satanás.

BʼAʼN TUʼN TCHʼEXPAJ QXIMBʼETZ

4. ¿Alkyeqe chʼixpubʼil bʼant quʼn tej tel qnikʼ tiʼj axix tok?

4 Bʼaʼn tuʼn ttzaj qnaʼn qeju chʼixpubʼil bʼant quʼn tej tel qnikʼ tiʼj axix tok in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios ex tej tkubʼ qximen tuʼn qajbʼen te Jehová. Nimku qe kyaj qtzaqpiʼn tuʼn tkubʼ qbʼinchaʼn aju nya bʼaʼn (1 Cor. 6:9-11). Nimxix in xi qqʼoʼn chjonte te Jehová tuʼnju onin qiʼj tuʼn tkyaj qkolin qe tiʼchaq lu.

5. ¿Alkye kabʼe tiʼ in tzaj tqʼamaʼn Romanos 12:2 tuʼn tbʼant quʼn?

5 Pero mintiʼ tuʼn qkyaj jtan. Ax tok, ok tilil quʼn tuʼn tkyaj qtzaqpiʼn qe matij il tej naʼmxtoq tjaw aʼ qwiʼ, pero il tiʼj tuʼn tok qxqʼuqin qibʼ tiʼj alkyexku tiʼ jaku qox tiʼn tuʼn tkubʼ qbʼinchaʼn juntl maj qeju il lu. ¿Tzeʼn jaku bʼant jlu quʼn? In tzaj tqʼamaʼn apóstol Pablo tiʼ tuʼn tbʼant quʼn: «Miʼn che ok lpeʼye tiʼj kynabʼl xjal mya bʼaʼn, noq oʼkx kychʼexpum kynabʼle tuʼn kyoke te akʼaj» (Rom. 12:2). A jlu in tzaj tyekʼin qa il tiʼj tuʼn tbʼant kabʼe tiʼ quʼn. Tnejel, mintiʼ tuʼn qok lepeʼ tiʼj nya bʼaʼn kynabʼil xjal. Tkabʼin, il tiʼj tuʼn tbʼaj qchʼexpuʼn qximbʼetz.

6. ¿Tiʼ xnaqʼtzbʼil in nel qiʼn tiʼj techel yolin Jesús tiʼj toj Mateo 12:43 a 45?

6 Aju chʼixpubʼil tqʼama Pablo, nya oʼkx in yolin jlu tiʼj tzeʼn qo keʼyin, sino at toklen tukʼil tkyaqilju in bʼant quʼn, (qʼonka twitza tiʼj recuadro « ¿Axpe tok in bʼaj qchʼexpuʼn qximbʼetz?»). Tuʼn tbʼaj qchʼexpuʼn qximbʼetz, il tiʼj tuʼn tbʼaj qchʼexpuʼn aju qaj tuʼn tbʼant quʼn, aju qmod ex aju in  qnaʼn. Tuʼntzunju, qxjelinku jlu: «¿Tzeʼn qe chʼixpubʼil in che bʼant wuʼne tuʼn tel nkanoʼne tiʼj Jesús? ¿Axpe tok qeju chʼixpubʼil in che bʼant wuʼne? ¿In che oninpe wiʼje tuʼn woke te jun axix tok okslal?». Nim toklen tuʼn tel qnikʼ tiʼj tzaqʼwebʼil kyiʼj xjel lu. Toj Mateo 12:43 a 45, kyaj tqʼamaʼn Jesús tiʼ il tiʼj tuʼn tbʼant quʼn (uʼjinktza). Aju techel lu in tzaj tyekʼin jun tiʼ nim toklen qe, nya oʼkx tuʼn kyetz qiʼn nya bʼaʼn ximbʼetz toj qwiʼ, sino il tiʼj tuʼn tokx qqʼoʼn tbʼanel ximbʼetz toj.

QQʼONK TILIL TUʼN TOK QXIMBʼETZ TE AKʼAJ

7. ¿Tzeʼn jaku bʼaj qchʼexpuʼn qximbʼetz ex qanmi?

7 ¿Axpe tok jaku chʼexpaj qximbʼetz ex qanmi? In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios jlu: «Tzʼokwit kyanmi te akʼaj tukʼix kynabʼle, ex kyqʼoʼnke kyiʼje aju akʼaj kytene, porke o che bʼinchanjtze tuʼn kyoke ik tzaʼn tilbʼilal Dios, tuʼn kyoke tzʼaqlxix ex xjan tuʼnju yol axix tok» (Efes. 4:23, 24). Ik tzeʼn in nel qnikʼ tiʼj, jaku che bʼant chʼixpubʼil lu quʼn, pero kwest. Nya oʼkx tuʼn tkubʼ kyiʼj nya bʼaʼn achbʼil quʼn ex qbʼinchbʼen, sino il tiʼj tuʼn tok qximbʼetz te akʼaj. A t-xilen jlu qa il tiʼj tuʼn tbʼaj qchʼexpuʼn aju qajbʼil ex aju nya bʼaʼn qbʼinchbʼen. Tuʼntzunju, kukx kʼokel tilil quʼn.

8, 9. ¿Alkye tten in tzaj tyekʼin aju bʼaj tiʼj jun erman qa nim toklen tuʼn tchʼexpaj aju tkuʼx toj qanmi?

8 Qo ximen tiʼj jun techel, tej naʼmxtoq tok jun erman te tmajen Jehová, in kʼantoq qʼeʼn ex in nokxtoq tqʼon tibʼ kyoj qʼoj. Tej kybʼant chʼixpubʼil tuʼn ex tej tbʼant tten tuʼn tjaw aʼ twiʼ, kubʼ tqʼoʼn jun tbʼanel techel kywitz xjal jatumel in nanqʼintoq. Noqtzun tuʼnj, ok weʼ twitz jun nya bʼaʼn tej tikʼ chʼin ambʼil tjawlen aʼ twiʼ ex mintiʼtoq ximen tuʼn: toj jun qale pon jun xjal tja aju otoq txi tkʼaʼn nim qʼeʼn ex tajtoq tuʼn tok tbʼinchaʼn nya bʼaʼn tiʼj. Tnejel, mintiʼ tzaj tqʼoj erman, pero tej tok ten xjal yolil nya bʼaʼn tiʼj Jehová ya mintiʼ ikʼx tuʼn. Tuʼntzunju, etz erman ex ok lipen tiʼj. ¿Tiquʼn bʼant jlu tuʼn? Maske otoq tzʼonin Tyol Dios tiʼj tuʼn miʼn tqʼojin, naʼmxtoq tok t-ximbʼetz te akʼaj, toj juntl yol, naʼmxtoq tchʼexpaj aju tkuʼx toj tanmi.

9 Maske bʼaj jlu, kukx ok tilil tuʼn erman (Prov. 24:16). Tuʼnju e onin ansyan tiʼj, kukx e bʼant chʼixpubʼil tuʼn ex tej tbʼet ambʼil xi qʼoʼn toklen te ansyan. Noqtzun tuʼnj, ok juntl maj toj malbʼil. Toj jun qonikʼen, akux waʼltoq erman twitz Ja te Chmabʼil, tajtoq jun kʼal qʼeʼn tuʼn tok lipen tiʼj juntl ansyan. ¿Tiʼ bʼant tuʼn erman? Mintiʼ tzaj tqʼoj, kubʼ tin tibʼ ex xi yolin te kʼal qʼeʼn toj tumel, axpe ikx onin tiʼj tuʼn tpon tja. ¿Tiquʼn kubʼ tyekʼin tmod lu? Tuʼnju otoq tzʼok t-ximbʼetz te akʼaj, otoq bʼaj chʼexpuʼn tanmi, otoq tzʼok te mans ex tuʼn jlu jaw tnimsaʼn Jehová.

10. ¿Tiʼ t-xilen tuʼn tbʼaj qchʼexpuʼn aju tkuʼx toj qanmi?

10 In xi tiʼn ambʼil tuʼn kybʼant chʼixpubʼil lu ex nya kyjunalx in che bʼant. Bʼalo jaku txi tiʼn nim abʼqʼi tuʼn kybʼant chʼixpubʼil quʼn (2 Ped. 1:5). Mintiʼ tuʼn tkubʼ qximen qa ya mintiʼ tuʼn kybʼant chʼixpubʼil quʼn tuʼnju o tzʼel nim ambʼil toklen qojtzqiʼn axix tok, sino kukx kʼokel tilil quʼn tuʼn tbʼaj qchʼexpuʼn aju tkuʼx toj qanmi. ¿Tiʼ kʼonil qiʼj? Qo xnaqʼtzan tiʼj junjun tiʼchaq nim toklen tuʼn tbʼant quʼn.

¿TIʼ JAKU BʼANT QUʼN TUʼN TOK QXIMBʼETZ TE AKʼAJ?

11. ¿Tzeʼn jaku tzʼonin naʼj Dios qiʼj tuʼn tok qximbʼetz te akʼaj?

11 Aju tnejel tiʼ tuʼn tbʼant quʼn, aju tuʼn qnaʼn Dios. Nim toklen tuʼn t-xi qqanin  aju xi tqanin jun aj bʼitzil tej tqʼama jlu: «Nman Dios, bʼinchama wanmiye tuʼn tok saqxix, bʼinchama wanmiye tuʼn tok akʼaj ex tuʼn tok tzʼaqlxix» (Sal. 51:10). Bʼaʼn tuʼn tel qnikʼ tiʼj qa nim toklen tuʼn tok qximbʼetz te akʼaj ex tuʼn t-xi qqanin onbʼil te Jehová. ¿Tiquʼn qʼuqli qkʼuʼj tiʼj qa kʼonil qiʼj? Qo ximen tiʼjju xi ttziyen kye aj Israel toj tqʼijlalil Ezequiel tej mintiʼ e bʼin te: «Kxel nqʼoʼne jun kyanmi akʼaj ex bʼaʼn niman, ex jun kyximbʼetz akʼaj» (Ezeq. 11:19). In tzaj qʼuqbʼaʼn qkʼuʼj kyuʼn yol lu. Tajtoq Jehová tuʼn tonin kyiʼj aj Israel, tuʼn jlu jaku txi qqʼamaʼn qa ax ikx taj tuʼn tonin qiʼj.

12, 13. a) Ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn Salmo 119:59, ¿tiʼ nim toklen tuʼn qximen tiʼj? b) ¿Alkyeqe xjel bʼaʼn tuʼn tkubʼ qxjelin?

12 Tkabʼ, nim toklen tuʼn qximen. Bʼaʼn tuʼn tok qqʼoʼn qwiʼ tiʼjju in jaw quʼjin toj Tyol Dios tkyaqil qʼij ex tuʼn tel qpaʼn ambʼil tuʼn tel qnikʼ tiʼj alkyeqe ximbʼetz il tiʼj tuʼn tbʼaj qchʼexpuʼn (kjawil uʼjit Salmo 119:59; Heb. 4:12; Sant. 1:25). Ax ikx, bʼaʼn tuʼn tel qnikʼ tiʼj qa o txi tzyet tuʼn tten qximbʼetz ik tzeʼn kye xjal. Nim toklen tuʼn tkubʼ qin qibʼ tuʼntzun tel qnikʼ tiʼj nya bʼaʼn qajbʼil ex tuʼn tok tilil quʼn tuʼn tkubʼ tiʼj.

13 Tuʼn tel qnikʼ tiʼj jlu, bʼaʼn tuʼn tkubʼ qxjelin jlu: «¿In tzajpe loʼch nkʼuʼje kyiʼj txqantl?» (1 Ped. 2:1). «¿In kubʼpe nximane qa mas nim woklene tuʼnju o tzikʼ toj wanqʼibʼile, tuʼnju nxnaqʼtzbʼile o tzʼetz moqa kyuʼn qeju tiʼchaq at weye?» (Prov. 16:5). «¿In kubʼpe nximane qa mas chʼin kyoklen qeju mintiʼxix at kye ex qeju junxitl kyyajil?» (Sant. 2:2-4). «¿In nokpe nkʼujlaʼne qe tiʼchaq te twitz txʼotxʼ?» (1 Juan 2:15-17). «¿In nokpe nkeʼyine qe película in netz yekʼin yaẍbʼil toj ex bʼiybʼel?» (Sal. 97:10; 101:3; Amós 5:15). Oklo che onil tzaqʼwebʼil kyiʼj xjel lu qiʼj tuʼn tel qnikʼ tiʼj qa atx junjun chʼixpubʼil il tiʼj tuʼn tbʼant quʼn. Qa ma kubʼ kyiʼj nya bʼaʼn ximbʼetz quʼn aqeju kwest tuʼn tetz qiʼn toj qwiʼ, ktzalajel Jehová qiʼj (Sal. 19:14).

14. ¿Tiquʼn nim toklen tuʼn kyjaw qjyoʼn tbʼanel qamiw?

14 Ex toxin, nim toklen tuʼn tjaw qjyoʼn tbʼanel qamiw. Qa in nel qnikʼ tiʼj moqa mintiʼ, nim maj in nel qkanoʼn kymod qamiw (Prov. 13:20). Aj qten toj tja xnaqʼtzbʼil moqa toj aqʼuntl, in qo ten junx kyukʼil xjal mintiʼ in che onin qiʼj tuʼn tten qximbʼetz ik tzeʼn te Jehová. Noqtzun tuʼnj, jaku che kanet tbʼanelxix qamiw kyoj chmabʼil, aʼyeju in che onin qiʼj tuʼn tkubʼ qyekʼin qkʼujlabʼil kyiʼj txqantl ex tuʼn t-xi qbʼinchaʼn tbʼanel tiʼchaq kyiʼj (Heb. 10:24, 25).

QO WEʼXIX TOJ QOKSLABʼIL

15, 16. ¿Tiʼ in bʼant tuʼn Satanás tuʼn tchʼexpaj qximbʼetz?

15 Bʼaʼn tuʼn ttzaj qnaʼn qa in nok tilil tuʼn Satanás tuʼn tchʼexpaj qximbʼetz. Tuʼntzunju, in najbʼen alkyexku xnaqʼtzbʼil tuʼn tuʼntzun miʼn tten qximbʼetz ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios.

16 Toj ambʼil jaʼlo, ax xjel in najbʼen tuʼn Satanás ik tzeʼn xi tqanin te Eva toj jardín te Edén: «¿Maj o tzaj tmaʼn Dios kyeye tuʼn miʼn...?» (Gén. 3:1). Aʼyeju xjal ateʼ tjaqʼ tkawbʼil Satanás, in tzaj kyqanin nim xjel qe ik tzeʼn jlu tuʼntzun miʼn tok qeʼ qkʼuʼj tiʼjju nimen quʼn: «¿Axpe tok mintiʼ in tzaj tqʼoʼn Dios ambʼil tuʼn kykubʼ mojeʼ xinaq tukʼil xinaq ex xuʼj tukʼil xuʼj? ¿Axpe tok mintiʼ in tzaj tqʼoʼn Dios ambʼil tuʼn tkubʼ kyikʼsaʼne Navidad ex qe cumpleaño?  ¿Axpe tok in tzaj tqʼamaʼn Dios tuʼn miʼn tok chikʼ kyiʼje? ¿Axpe tok mintiʼ in tzaj tqʼoʼn Dios aju at tkʼujlabʼil ambʼil kyeye tuʼn kytene kyukʼil toj kyjaye o che ex lajoʼn?».

17. a) ¿Tiʼ kbʼantel quʼn qa at jun xjal ma tzaj tqanin jun xjel noq tuʼn miʼn tok qeʼ qkʼuʼj tiʼjju nimen quʼn? b) Ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn Colosenses 2:6 ex 7, ¿tiʼ tbʼanel tzul qe qa ma bʼant jlu quʼn?

17 Il tiʼj tuʼn tok qeʼ qkʼuʼj tiʼjju nimen quʼn. Qa mintiʼ ma kanet tzaqʼwebʼil quʼn tiʼj jun xjel kukx in qo ximen tiʼj, jaku jawje qkʼuʼj tiʼjju nimen quʼn ex jaku chʼexpaj qximbʼetz tuʼn, axpe ikx jaku naj qokslabʼil tuʼn. Tuʼntzunju, ¿tiʼ il tiʼj tuʼn tbʼant quʼn? In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios tuʼn tkubʼ qchʼexpuʼn qximbʼetz tuʼntzun tel qnikʼ tiʼj «alkye bʼaʼn, ex alkye in tzalaj Dios tiʼj ex alkye ju tzʼaqlxix» (Rom. 12:2). Qa kukx ma tzʼel qpaʼn ambʼil tuʼn qxnaqʼtzan, kʼonil qiʼj tuʼn tok qeʼ qkʼuʼj tiʼj qa ax tok aju in nel qnikʼ tiʼj toj Tyol Dios. Ax ikx, kʼokel qeʼ qkʼuʼj tiʼj qa tbʼanel qe tkawbʼil Jehová. Aju tbʼanel tzul qe tuʼn jlu, qo okel ik tzeʼn jun tzeʼ kyuw qe tlokʼ ex mintiʼ in yukch, ex qo kbʼel weʼxix toj qokslabʼil (kjawil uʼjit Colosenses 2:6, 7).

18. ¿Tiʼ kʼonil qiʼj tuʼn tkubʼ tiʼj nya bʼaʼn kyximbʼetz xjal ateʼ tjaqʼ tkawbʼil Satanás?

18 Il tiʼj tuʼn tok tilil quʼn tuʼn qweʼxix toj qokslabʼil, tuʼnju mlay bʼant jlu tuʼn juntl te qxel. Tuʼntzunju, kukx tzʼok tilil quʼn tuʼn tok qximbʼetz te akʼaj. Nim toklen tuʼn kukx qnaʼn Dios te Jehová ex tuʼn t-xi qanin tuʼn ttzaj tqʼoʼn xewbʼaj xjan qe. Qpaʼmil ambʼil tuʼn tel qnikʼ tiʼj tzeʼn taʼ qximbʼetz ex aju qajbʼil tuʼn tbʼant quʼn. Bʼaʼn tuʼn qjyon kyiʼj tbʼanelxix qamiw ex qmojbʼank qibʼ kyukʼil qeju jaku che onin qiʼj tuʼn tok qximbʼetz te akʼaj. Qa ma bʼant tkyaqil jlu quʼn, mlay tzʼok qximbʼetz ik tzeʼn qe xjal ateʼ tjaqʼ tkawbʼil Satanás ex kbʼel tiʼj alkyexku ximbʼetz quʼn, aju junxitl twitzju in tzaj t-xnaqʼtzaʼn Jehová (2 Cor. 10:5).

BʼITZ 50 Nnaʼj Diose tuʼn wajbʼene te Jehová

^ taqik' 5 Aju o tzikʼ toj qanqʼibʼil, aju alkye tten o qo jaw chʼiy ex aju xnaqʼtzbʼil o tzaj qʼoʼn qe, jaku tzʼonin qiʼj tuʼn tten tbʼanel qximbʼetz moqa nya bʼaʼn qximbʼetz. Bʼalo jaku tzʼel qnikʼ tiʼj qa atx junjun nya bʼaʼn qmod kwest tuʼn tkyaj qtzaqpiʼn. Tuʼntzunju, kʼonil xnaqʼtzbʼil lu qiʼj tuʼn tel qnikʼ tiʼj tzeʼn jaku kubʼ kyiʼj junjun nya bʼaʼn qximbʼetz at.