«Nman, [...] kykyaqil qe tyola axix tok qe» (SAL. 119:159, 160).

BʼITZ: 29 EX 53

1, 2. a) ¿Alkye aqʼuntl bʼant tuʼn Jesús toj tchwinqlal ex tiquʼn? b) ¿Tiʼ kbʼantel quʼn tuʼntzun qok te tbʼanel aqʼunal tukʼil Jehová?

AQʼUNAN Jesús te karpinter ex ok te pakbʼal tiʼj tbʼanel tqanil (Mar. 6:3; Rom. 15:8). Toj tumelxix e bʼant qe aqʼuntl lu tuʼn. Jun, e ajbʼen qe tiʼchaq toj tumel tuʼn tej taqʼunan te karpinter tuʼntzun kybʼaj tbʼinchaʼn qe tbʼanel mueble. Atzun tej tpakbʼan, toj tumel ajbʼen tojtzqibʼil tiʼj Tyol Dios tuʼntzun tonin kyiʼj xjal tuʼn tel kynikʼ tiʼj axix tok (Mat. 7:28; Luc. 24:32, 45). Tej tjapun twi 30 abʼqʼi, kyaj ttzaqpiʼn taqʼun te karpinter ex oʼkx ajbʼen tchwinqlal tuʼn tpakbʼan tiʼj tbʼanel tqanil tiʼj Tkawbʼil Dios. El tnikʼ tiʼj qa atzun taqʼun mas nim toklen tuʼnju tqʼamaʼn qa atzun jun tiquʼn otoq tzaj samaʼn tuʼn Dios tzalu twitz Txʼotxʼ (Mat. 20:28; Luc. 3:23; 4:43). Atz ok tqʼoʼn twiʼ tiʼj pakbʼabʼil ex tajtoq tuʼn tbʼant ax jlu kyuʼn txqantl (Mat. 9:35-38).

2 Chʼixmi qkyaqilx mintiʼ in qo aqʼunan te karpinter, pero qkyaqilx in qo pakbʼan tiʼj tbʼanel tqanil. Nim toklen aqʼuntl lu tuʼnju ax ikx in naqʼunan Jehová tiʼj. In tzaj tqʼamaʼn Xjan Uʼj qa in qo aqʼunan junx tukʼil Dios (1 Cor. 3:9; 2 Cor. 6:4). Ojtzqiʼn quʼn qa ax tok tkyaqilju tkuʼx toj Tyol (Sal. 119:159, 160). Tuʼntzunju, in nok tilil quʼn tuʼn tajbʼen «yol axix tok tujxix tumel» toj qpakbʼabʼil (kjawil uʼjit 2 Timoteo 2:15). Bʼaʼn tuʼn tok tilil quʼn tuʼn tel mas qnikʼ tiʼj Tyol Dios tuʼnju in najbʼen quʼn aj t-xi qxnaqʼtzaʼn axix tok  tiʼj Jehová, tiʼj Jesús ex tiʼj Tkawbʼil Dios. Tuʼn qtzaj onin tuʼn tbʼant tbʼanel aqʼuntl quʼn, o jaw tskʼoʼn ttnam Jehová junjun onbʼil ex nim toklen tuʼn toj qojtzqiʼn tzeʼn tuʼn kyajbʼen, ateʼ jlu kyxol qeju in nok qqʼoʼn tbʼi te onbʼil tuʼn qqʼon xnaqʼtzbʼil.

3. a) ¿Alqiʼj kʼokel qqʼoʼn qwiʼ kyoj bʼajsbʼil tqʼijlalil jaʼlo? b) Ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn Hechos 13:48, ¿alkyeqe xjal bʼaʼn tuʼn qjyon kyiʼj?

3 Bʼalo jaku kubʼ qxjelin tiquʼn tok tbʼi te onbʼil tuʼn qqʼon xnaqʼtzbʼil ex nya onbʼil tuʼn qpakbʼan. Tuʼnju aj qpakbʼan, atz in qo yolin tiʼj tqanil. Pero aj qyolin tiʼj xnaqʼtzbʼil, atz in qo yolin tiʼj tuʼn t-xi qchikʼbʼaʼn tqanil te xjal tuʼn tel tnikʼ tiʼj ex tuʼn tonin tiʼj tuʼn tkubʼ tbʼinchaʼn aju in nok tbʼiʼn. Kyoj bʼajsbʼil tqʼijlalil jaʼlo, bʼaʼn tuʼn tok qqʼoʼn qwiʼ tiʼj tuʼn t-xi qqʼoʼn xnaqʼtzbʼil kye xjal tiʼj Tyol Dios ex tuʼn t-xi qyekʼin axix tok kye. Tuʼn tbʼant jlu quʼn, kʼokel tilil quʼn tuʼn kykanet qeju kyaj «tuʼn tten kychwinqlal te jumajx» ex tuʼn qonin kyiʼj tuʼn kyok te tmajen Jehová (kjawil uʼjit Hechos 13:44-48).

4. ¿Tzeʼn jaku che kanet qeju kyaj «tuʼn tten kychwinqlal te jumajx» quʼn?

4 ¿Tzeʼn jaku che kanet qeju kyaj «tuʼn tten kychwinqlal te jumajx» quʼn? Ik tzeʼn toj tnejel syent abʼqʼi, oʼkx jaku che kanet quʼn aj qpakbʼan. Tuʼntzunju, il tiʼj tuʼn t-xi qbʼiʼn aju tqʼama Jesús, chi: «Ok kyokxe tuj jun tnam ex qa tuj jun aldey, kyqaninxe qa at jun xjal bʼaʼn tmod» (Mat. 10:11). Ojtzqiʼn quʼn qa mlay tzʼok kybʼiʼn xjal tbʼanel tqanil qa mintiʼ tbʼanel kyanmi, qa in jaw kynimsan kyibʼ ex qa nya kyaj tuʼn t-xi kybʼiʼn Dios. Kyjuʼtzun, qo jyon kyiʼj qeju at jun tbʼanel kyanmi, qeju in kubʼ kyin kyibʼ ex qeju kyaj tuʼn tel kynikʼ tiʼj axix tok. Qqʼonku jun techel. Tej taqʼunan Jesús te karpinter, oklo ten jyol qe tbʼanel tzeʼ tuʼntzun kybʼant qe mes, qe tlamel ja ex qe yuw tuʼn. Tej kykanet tbʼanel tzeʼ tuʼn, e ajbʼen qe tiʼchaq toj tumel tuʼn tuʼntzun tbʼant taqʼun. Chʼixmi ax jlu kbʼantel quʼn: tnejel, qo jyol kyiʼj xjal at jun tbʼanel kyanmi ex yajxitl che ajbʼel qe onbʼil toj tumel quʼn tuʼntzun kyok xjal te t-xnaqʼtzbʼen Jesús (Mat. 28:19, 20).

5. ¿Tiʼ il tiʼj tuʼn tok qojtzqiʼn kyiʼj teyele junjun onbʼil tuʼn qqʼon xnaqʼtzbʼil? Qʼamantza tukʼil jun techel. (Qʼonka twitza kyiʼj tnejel tilbʼilal).

5 Teyele junjun tiʼchaq at tajbʼen tiʼ jun tiʼ. Jun techel, qo ximen kyiʼj tiʼchaq ajbʼen tuʼn Jesús tej taqʼunan te karpinter. * Ateʼ junjun tiʼchaq e ajbʼen te mediril tzeʼ, tuʼn tok qʼet techel, tuʼn tkux qʼet toʼy, tuʼn tten t-estilo, tuʼn tkyaj ax twaʼlil tzeʼ ex qa tuʼn kyok mojbʼet tzeʼ. Chʼixmi ax jlu jaku txi qqʼamaʼn kyiʼj onbʼil tuʼn qqʼon xnaqʼtzbʼil, teyele junjun at tajbʼen toj jun ambʼil. Ex tuʼnju kykyaqilx nim kyoklen, qo xnaqʼtzan tiʼj tzeʼn jaku che ajbʼen quʼn.

QE ONBʼIL TUʼN T-XI QQʼAMAʼN ALKYE QOʼ

6, 7. a) ¿Tzeʼn o che ajbʼen tal uʼj tuʼna, aqeju in che ajbʼen tuʼn qokx toj jw.org? b) ¿Tiʼj alkye kabʼe tiʼchaq in najbʼen txokbʼil in xi qqʼoʼn kye xjal tuʼn kypon kyoj chmabʼil?

6 Qe tal uʼj tuʼn qokx toj jw.org. Aqeju onbʼil lu, nya matij qe pero in che ajbʼen tuʼn t-xi qqʼamaʼn kye xjal alkye qoʼ ex in che onin tuʼn kyokx xjal toj qtembʼil te Internet. Toj tembʼil lu, jaku kanet mas tqanil kyuʼn xjal qiʼj, axpe ikx, jaku txi kyqanin jun kyxnaqʼtzbʼil tiʼj Tyol Dios. Ya o txi kyqanin mas te 400 mil xjal xnaqʼtzbʼil tiʼj Tyol Dios toj qtembʼil te Internet. ¡Ex aj tikʼ junjun qʼij, in xi kyqanin txqantl syent! ¿Jakupe txi qiʼn junjun tal uʼj lu? Iktzun tten jaku tzʼajbʼen alkyexku ambʼil quʼn tuʼn t-xi qqʼoʼn tqanil tiʼj Tkawbʼil Dios aj tex qʼij.

7 Qe txokbʼil. In che ajbʼen txokbʼil in xi qqʼoʼn kye xjal tuʼn kypon kyoj chmabʼil tiʼj kabʼe tiʼ. In xi tqʼamaʼn jlu kye: «In qo txokine tiʼja tuʼn t-xnaqʼtzana tiʼj Tyol Dios kyukʼil  testigos de Jehová». Yajxitl in xi tqʼamaʼn te qa jaku bʼant jlu tuʼn aj tpon kyoj qchmabʼil ex qa jaku txi qʼet jun xnaqʼtzbʼil te. Tuʼntzunju, nya oʼkx at tajbʼen tal uʼj lu tuʼn t-xi qqʼamaʼn alkye qoʼ, sino ax ikx at tajbʼen tuʼn t-xi qqʼoʼn txokbʼil kyiʼj «qeju nneʼl kynikʼ tiʼj qa at tajbʼen Dios kye» tuʼn kyxnaqʼtzan tiʼj Xjan Uʼj qukʼil (Mat. 5:3). Ax tok, in qo tzalaj tiʼj alkyexku xjal in pon toj chmabʼil maske naʼmx txi tzyet tuʼn t-xnaqʼtzan tiʼj Tyol Dios. Qa ma pon, kʼokel tqʼoʼn twitz tiʼj jniʼ jaku tzʼel tnikʼ tiʼj Tyol Dios.

8. ¿Tiquʼn nim toklen tuʼn kypon xjal toj chmabʼil maske oʼkx jun maj? Qʼamantza jun techel.

8 Nim toklen tuʼn kukx t-xi qqʼoʼn txokbʼil tiʼj jun xjal tuʼn tpon kyoj chmabʼil, maske oʼkx jun maj. ¿Tiquʼn? Tuʼnju kʼokel tkeʼyin qa junxitl qe testigos de Jehová kywitz txqantl okslabʼil tuʼnju in xi kyxnaqʼtzaʼn axix tok kye xjal ex in che onin kyiʼj tuʼn tok kyojtzqiʼn Dios (Is. 65:13). Ma tzikʼ junjun abʼqʼi, atzun jlu bʼaj tiʼj jun mejebʼleʼn te Estados Unidos, aju Ray ex Linda. In xitoq kynimen qa at Dios ex kubʼ kyximen qa il tiʼj tuʼn kyxiʼ toj jun iglesia tuʼntzun tok kyojtzqiʼnxix Dios. Tuʼntzunju, i eʼx toj teyele junjun iglesia attoq toj kytnam. Ateʼtoq nim iglesia ex okslabʼil. Otoq bʼaj kyximen qa jakutoq che kyaj toj jun iglesia qa ma tzʼok kykeʼyin kabʼe tiʼ. Jun, qa ma tzʼel chʼin kynikʼ tiʼj Dios aj kypon toj iglesia. Atzunju tkabʼin, qa toj tumel in nok kyxbʼalumin kyibʼ xjal ik tzeʼn jun xjal in najbʼen te Dios. Tej tikʼ nim abʼqʼi, otoq che ikʼ toj nim iglesia toj kytnam ex otoq tzaj bʼaj kykʼuʼj tuʼnju mintiʼ jun tiʼ otoq tzʼel kynikʼ tiʼj ex nya toj tumel in bʼaj kyxbʼalumin kyibʼ qeju in kyqʼamaʼn qa in che ajbʼen te Dios. Tej kyetz toj mankbʼil tajlal iglesia jatumel otoq kubʼ kyximen tuʼn kyxiʼ, xiʼ Linda aqʼunal, atzunte Ray meltzʼaj tja. Akux in bʼettoq t-xiʼ Ray, ikʼ twitz jun Ja te Chmabʼil ex kubʼ t-ximen jlu: «Bʼalo bʼaʼn tuʼn wokxe ex tuʼn tok nkeʼyine tiʼ in bʼant kyuʼn». Tej tokx, tzalaj tiʼj chmabʼil. Kykyaqil qeju ateʼ toj chmabʼil kubʼ kyyekʼin kykʼujlabʼil tiʼj ex tok tbʼanel kyxbʼalun. Atz kubʼ qeʼ Ray toj tnejel fila ex tzalaj tiʼjju el tnikʼ tiʼj. Ok ik tzeʼn tqʼama apóstol Pablo tiʼj jun xjal in pon tnejel maj toj jun chmabʼil ex in tqʼamaʼn: «Ax tok at Dios kyxole» (1 Cor. 14:23-25). Atxix toj ambʼil aju, xi tzyet tuʼn tpon Ray kyoj chmabʼil tkyaqil domingo, yajxitl pon kyoj kykyaqil chmabʼil in nok txolekxi qʼij. Ax ikx xi tzyet tuʼn t-xiʼ Linda tukʼil. Ex otoq che ikʼ tibʼaj 70 abʼqʼi, xi kykʼamoʼn jun xnaqʼtzbʼil tiʼj Tyol Dios ex jaw aʼ kywiʼ.

QE ONBʼIL TUʼN T-XI TZYET TUʼN QYOLIN

9, 10. a) ¿Tiquʼn nya kwest tuʼn kyajbʼen tal uʼj quʼn? b) Chikʼbʼantza tzeʼn jaku tzʼajbʼen tal uʼj ¿Tiʼ aju Tkawbʼil Dios?

9 Qe tal uʼj. Ateʼ wajxaq tal uʼj ex nya kwest tuʼn kyajbʼen quʼn, ex in che onin tuʼn t-xi tzyet tuʼn qyolin. Atxix tej kyetz toj 2013, ya o tzʼetz imprimirit junlo 5 mil millón. Aju mas tbʼanel, qa ma tzʼel qnikʼ tiʼj tzeʼn tuʼn tajbʼen jun tal uʼj, ya ojtzqiʼn quʼn tzeʼn jaku che ajbʼen txqantl tuʼnju ax tten bʼinchabʼin kye. ¿Alkye tten jaku che ajbʼen quʼn tuʼn t-xi tzyet tuʼn qyolin?

10 Qa ma kubʼ qximen tuʼn tajbʼen tal uʼj ¿Tiʼ aju Tkawbʼil Dios?, jaku txi qyekʼin te xjal aju tkubʼ toj tnejel t-xaq uʼj ex jaku txi qqʼamaʼn te: «¿Ope kubʼ t-ximana jun maj tiʼ aju Tkawbʼil Dios? ¿Alkye tzaqʼwebʼil jaku tzaj tqʼoʼna kyxol qeju tkubʼ tzalu?». Miʼn txi qqʼamaʼn qa toj tumel ex qa nya toj tumel aju otoq tzaj tqʼamaʼn, noq okx bʼaʼn tuʼn t-xi qyekʼin juntl t-xaq te jatumel in tzaj tqʼamaʼn «¿Tiʼ in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios?», ex bʼaʼn tuʼn tjaw quʼjin Daniel 2:44 ex Isaías 9:6, aju tkubʼ toj t-xaq tal uʼj. Qa jaku bʼant, bʼaʼn tuʼn kukx qyolin. Tuʼn tkubʼ bʼaj, qyekʼinx mankbʼil t-xaq uʼj te jatumel in tzaj tqʼamaʼn, «Ximana tiʼj jlu»: «¿Tzeʼn qanqʼibʼel ktel tjaqʼ Tkawbʼil Dios?». Iktzun tten kjel bʼant tiʼj tuʼn qyolin  juntl maj tukʼil xjal. Aj qmeltzʼaj tukʼil xjal, bʼaʼn tuʼn t-xi qyekʼin xnaqʼtzbʼil 7 te toj uʼj Tbʼanel tqanil tzajni tukʼil Dios, jun kyxol qeju uʼj in che ajbʼen quʼn tuʼn t-xi qqʼoʼn xnaqʼtzbʼil.

QE ONBʼIL TUʼN TTZAJ KYAJBʼIL XJAL TIʼJ AXIX TOK

11. ¿Tiquʼn in che bʼaj bʼinchaʼn uʼj Aju Xqʼuqil ex ¡Despertad!, ex tiʼ bʼaʼn tuʼn tok qojtzqiʼn kyiʼj uʼj lu?

11 Aju Xqʼuqil ex ¡Despertad! Atzun qe uʼj lu mas in che kubʼ qʼet kyoj txqantl yol ex mas in chex sipet twitz tkyaqil Txʼotxʼ. Tuʼnju in che jaw uʼjit toj nimku tnam, in che jaw jyet tbʼanel tbʼi xnaqʼtzbʼil tuʼntzun ttzaj kyajbʼil xjal twitz tkyaqil Txʼotxʼ tuʼn kyuʼjin kyiʼj. Bʼaʼn tuʼn kyajbʼen quʼn tuʼn ttzaj kygan xjal tuʼn tok kybʼiʼn aju kyaj tuʼn tel kynikʼ tiʼj. Pero tuʼn tkyaj qqʼoʼn qe uʼj lu toj kyqʼabʼ xjal at jun tbʼanel kyanmi, nim toklen tuʼn tok qojtzqiʼn alqe bʼinchan maj teyele junjun uʼj.

12. a) ¿Alqe bʼinchan maj uʼj ¡Despertad!, ex tiquʼn in kubʼ bʼinchaʼn? b) ¿Atpe jun tbʼanel o tzʼok tqʼoʼna twitza tiʼj kʼitzqeku aj tajbʼen uʼj lu tuʼna?

12 Aju uʼj ¡Despertad!, bʼinchan maj kye xjal at chʼin kyojtzqibʼil moqa mintiʼ chʼin kyojtzqibʼil tiʼj Tyol Dios. Bʼalo mintiʼ ojtzqiʼn kyuʼn tiʼ xnaqʼtzbʼil in kyqʼon axix tok okslal, ex qa mintiʼxix in nok qeʼ kykʼuʼj kyiʼj okslabʼil moqa mintiʼ ojtzqiʼn kyuʼn qa jaku che kanet tbʼanel nabʼil kyuʼn toj Tyol Dios. Jun tiquʼn o kubʼ bʼinchaʼn uʼj lu, aju tuʼn tok qeʼ tkʼuʼj xjal tiʼj qa at Dios (Rom. 1:20; Heb. 11:6). Ax ikx in nonin tiʼj tuʼn tok qeʼ tkʼuʼj tiʼj qa t-ximbʼetz Dios tkuʼx toj Xjan Uʼj (1 Tes. 2:13). Aqeju oxe tbʼi xnaqʼtzbʼil tok tiʼj uʼj lu te 2018, atzun qe jlu: «El camino de la felicidad», «12 claves para una familia feliz» ex «Ayuda para quienes están de duelo».

13. a) ¿Alqe bʼinchan maj uʼj Aju Xqʼuqil in netz kye xjal? b) ¿Alkyeqe tbʼanel o tzʼok tqʼoʼna twitza tiʼj kʼitzqeku tuʼnju o tzʼajbʼen onbʼil lu tuʼna?

13 Aju uʼj Aju Xqʼuqil in netz kye xjal, in tzaj tchikʼbʼaʼn junjun xnaqʼtzbʼil tiʼj Tyol Dios kye xjal in nok kyqʼoʼn toklen Dios ex Tyol. Bʼalo at chʼin kyojtzqibʼil tiʼj Xjan Uʼj, pero mintiʼxix in nel kynikʼ tiʼjju in tzaj tqʼamaʼn (Rom. 10:2; 1 Tim. 2:3, 4). Aqeju oxe tbʼi xnaqʼtzbʼil qʼin tuʼn uʼj lu te abʼqʼi 2018, atzun qe jlu: «¿Kukxpe at tajbʼen Tyol Dios?», «¿Tiʼ kbʼajel toj ambʼil tzul?» ex «¿In ximen Dios tiʼja?».

QE ONBʼIL TUʼN T-XI TKʼAMOʼN JUN XJAL XNAQʼTZBʼIL

14. a) ¿Tiʼ kyajbʼen qeju kyaje video ateʼ toj onbʼil tuʼn qqʼon xnaqʼtzbʼil? b) ¿Atpe jun tbʼanel o tzikʼ tiʼja tuʼnju o che ajbʼen video lu tuʼna?

14 Qe video. Toj ambʼil tej tten Jesús, oʼkx tuʼn qʼabʼaj in che ajbʼen qe tiʼchaq tiʼj aqʼuntl kyuʼn karpinter, atzun jaʼlo, ateʼqe tiʼchaq in che ok qʼet tiʼj luz, ik tzeʼn sierra mecánica, taladro, lijadora ex aju clavadora. Chʼixme ax jlu in bʼaj qiʼj, nya oʼkx ateʼ uʼj in che etz toj kʼuxbʼil, sino ax ikx ateʼ tbʼanel video. Toj onbʼil tuʼn qqʼon xnaqʼtzbʼil at kyaje kyxol jlu. At aju ¿Tiquʼn bʼaʼn tuʼn t-xnaqʼtzana tiʼj Tyol Dios?, ¿Tzeʼn in xi qʼet jun xnaqʼtzbʼil tiʼj Tyol Dios?, ¿Tiʼ in bʼaj toj jun Ja te Chmabʼil? ex ¿Alkyeqe testigos de Jehová? Aqeju mintiʼ in xi kyiʼn kabʼe minut, jaku che ajbʼen quʼn aj qyolin tnejel maj. Atzun qeju in xi kyiʼn chʼintl ambʼil, jaku chex qyekʼin aj qmeltzʼaj tukʼil jun xjal moqa kye qeju at ambʼil kyiʼj. Jaku che onin jlu kyiʼj xjal tuʼn t-xi kykʼamoʼn jun xnaqʼtzbʼil tiʼj Tyol Dios ex jaku che pon kyoj chmabʼil.

15. Qʼamantza jun techel tiʼj alkye tten jaku tzʼonin jun video tiʼj jun xjal toj tex tyol.

15 Qbʼinx tzeʼn jaku che onin video kyiʼj xjal. Kanet jun xuʼj te tnam Micronesia tuʼn jun ermana. Xi tyekʼin ermana aju video ¿Tiquʼn bʼaʼn tuʼn t-xnaqʼtzana tiʼj Tyol Dios? te toj tex tyol, aju yapés tbʼi. Tej t-xi tzyet video, tqʼama xuʼj tukʼil tqʼajqʼajel twiʼ: «¡Mlay txi nnimane, at toj nyole! Aju xjal in yolin toj video, ax yolin ik tzeʼn qe xjal toj isla jatumel  ma chin tzaje. In yolin toj nyole». Yajxitl tqʼamaʼn qa tuʼn tjaw tuʼjin ex tuʼn tok tkeʼyin tkyaqilju tkubʼ toj jw.org toj yol yapés, (mojbʼanka tukʼil Hechos 2:8 ex 11). Axju bʼaj tiʼj jun ermana te Estados Unidos tej t-xi tsamaʼn video lu te tsobrino. In nanqʼin tsobrino toj juntl tnam ex xi tsamaʼn enlace tiʼj video te toj tex tyol. Tej tok tkeʼyin tsobrino aju video, tzaj tsamaʼn tqanil lu toj correo electrónico: «Aju mas tbʼanel ela toj nwitze, aju jatumel in tzaj tyekʼin qa at jun xjal nim tipumal ex a in kawin kyibʼaj txqantl. Xi nqanine jun nxnaqʼtzbʼile tiʼj Tyol Dios». Atz in nanqʼin tsobrino ermana toj jun tnam jatumel mintiʼ qʼon ambʼil tuʼn qpakbʼan.

QE ONBʼIL TUʼN T-XI QQʼOʼN XNAQʼTZBʼIL TIʼJ AXIX TOK

16. Chikʼbʼantza tiʼ kyajbʼen teyele junjun uʼj lu: a) Bʼinxa qMan Dios tuʼn tanqʼina te jun majx. b) Tbʼanel tqanil tzajni tukʼil Dios. c) ¿Alkyeqe in kubʼ kybʼinchaʼn tajbʼil Jehová toj ambʼil jaʼlo?

16 Qe uʼj. Qa mintiʼxix in bʼant tuʼjin jun xjal moqa mintiʼ jun quʼj at toj tex tyol, ¿tzeʼn jaku t-xi qxnaqʼtzaʼn axix tok te? At jun tbʼanel onbʼil: at uʼj Bʼinxa qMan Dios tuʼn tanqʼina te jun majx. * Juntl tbʼanel onbʼil tuʼn t-xi tzyet tuʼn t-xnaqʼtzan jun xjal tiʼj Tyol Dios, at aju uʼj Tbʼanel tqanil tzajni tukʼil Dios. Bʼaʼn tuʼn t-xi qyekʼin kybʼi qeju 14 xnaqʼtzbʼil qʼiʼn tuʼn uʼj, aju tkubʼ toj mankbʼil t-xaq. Jaku txi qqanin te alkye mas tgan ex jaku kubʼ qxnaqʼtzaʼn xnaqʼtzbʼil aju. ¿Ope tzʼajbʼen tumel lu quʼn aj qmeltzʼaj tukʼil jun xjal? Aju toxin uʼj tkubʼ toj onbʼil tuʼn qqʼon xnaqʼtzbʼil, at aju uʼj ¿Alkyeqe in kubʼ kybʼinchaʼn tajbʼil Jehová toj ambʼil jaʼlo? Bʼinchan maj uʼj lu tuʼn kyoktz qeju in che xnaqʼtzan qukʼil toj ttnam Jehová. Tuʼn tel qnikʼ tiʼj tzeʼn tuʼn tajbʼen quʼn, bʼaʼn tuʼn tok qqʼoʼn qwitz tiʼj tajlal Uʼj te aqʼuntl toj chmabʼil Kyanqʼibʼil Okslal ex Kypakbʼabʼil te marzo te 2017.

17. a) ¿Tiʼ kyajbʼen qeju kabʼe nimaq uʼj in che ajbʼen quʼn aj t-xi qqʼoʼn xnaqʼtzbʼil? b) Maske otoq jaw aʼ twiʼ jun xjal, ¿tiquʼn nim toklen tuʼn kykubʼ bʼaj qeju kabʼe uʼj tuʼn?

17 Qe nimaq uʼj. Qa ma txi tzyet jun xnaqʼtzbʼil quʼn tukʼil jun uʼj, jaku kubʼ qchʼexpuʼn toj alkyexku ambʼil tuʼntzun tajbʼen uʼj ¿Tiʼ in tzaj t-xnaqʼtzaʼn Tyol Dios qe? Noq tuʼn tonbʼil uʼj lu, kʼelel tnikʼ xjal kyiʼj junjun xnaqʼtzbʼil nim kyoklen ateʼ toj Tyol Dios. Qa ma kubʼ bʼaj uʼj lu tuʼn jun xjal ex kukx in chʼiy toj tokslabʼil, ax ikx kxnaqʼtzal tiʼj uʼj «Ax che tenkje tuj tkʼujlalil Dios». Kʼonil uʼj lu tiʼj tuʼn tkubʼ tqʼoʼn toj xnaqʼtzbʼil qe nabʼil tkuʼx toj Tyol Dios. Bʼaʼn tuʼn ttzaj qnaʼn qa maske otoq jaw aʼ twiʼ jun xjal, il tiʼj tuʼn t-xi qʼet xnaqʼtzbʼil te kyukʼil qeju kabʼe uʼj tuʼntzun kukx tchʼiy qʼuqbʼil tkʼuʼj. ex kʼonil tiʼj tuʼn tweʼxix toj tokslabʼil (kjawil uʼjit Colosenses 2:6, 7).

18. a) Ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn 1 Timoteo 4:16 ¿tiʼ kbʼantel quʼn ex tiʼ jaku tzaj tuʼn jlu? b) ¿Tiʼ in qo jyon tiʼj aj kyajbʼen onbʼil tuʼn qqʼon xnaqʼtzbʼil?

18 Il tiʼj tuʼn t-xi kyiʼn testigos de Jehová tqanil tiʼj axix tok kye xjal tuʼnju jaku ten kychwinqlal te jumajx tuʼn (Col. 1:5; kjawil uʼjit 1 Timoteo 4:16). Tuʼn qtzaj onin tuʼn tbʼant jlu quʼn, o tzaj qʼoʼn qe onbʼil tuʼn qqʼon xnaqʼtzbʼil ex toj jlu at tkyaqilju jaku tzʼajbʼen quʼn. (Qʼonka twitza tiʼj recuadro « Qe onbʼil tuʼn qqʼon xnaqʼtzbʼil.»). Bʼaʼn tuʼn kyajbʼenxix jlu quʼn. Teyle junjun pakbʼal kbʼel t-ximen alkye onbʼil kʼajbʼel tuʼn ex toj alkye ambʼil kbʼantel tuʼn. Noqtzun tuʼnj, bʼaʼn tuʼn ttzaj qnaʼn qa nya oʼkx qaj tuʼn t-xi qsipin qe uʼj. Ex mintiʼ tuʼn tkyaj qqʼoʼn qe uʼj kye xjal nya kyaj tuʼn tel kynikʼ tiʼj tbʼanel tqanil. In qo jyon kyiʼj xjal kyaj «tuʼn tten kychwinqlal te jumajx», aqeju at jun tbʼanel kyanmi, mintiʼ in jaw kynimsan kyibʼ ex kyaj tuʼn tel kynikʼ tiʼj axix tok tuʼntzun kyok te t-xnaqʼtzbʼen Jesús (Hech. 13:48; Mat. 28:19, 20).

^ taqik' 5 Qʼonka twitza tiʼj xnaqʼtzbʼil «El oficio de carpintero» ex tiʼj recuadro «La caja de herramientas» toj uʼj La Atalaya te 1 te agosto te 2010.

^ taqik' 16 Kye qeju xjal mintiʼ in bʼant kyuʼjin, jaku tzʼajbʼen uʼj Bʼinxa qMan Dios quʼn, tuʼnju oʼkx ateʼ tilbʼilal toj.