«Junx nejenel kyeye at, atzun qine aju Crist» (MAT. 23:10).

BʼITZ: 16 EX 14

1, 2. ¿Alkye oklenj xi qʼoʼn te Josué tej tkyim Moisés?

KUKXTOQ in che tzaj tnaʼn Josué qe tyol Jehová: «Ma kyim nmajene Moisés, atzun jaʼlo aya kxel ukʼinte kye aj Israel, tuʼn kypon max jlajxi nima Jordán tuj txʼotxʼ kxel nqʼoʼne kye» (Jos. 1:1, 2). Noq minabʼen bʼaj chʼixpubʼil lu. Otoq tzʼonin Josué toj chʼixme 40 abʼqʼi tiʼj Moisés, atzun jaʼlo a nejenel kye aj Israel.

2 Tuʼnju otoq kubʼ nej Moisés kywitz aj Israel toj nimku ambʼil, bʼalo kubʼ t-ximen Josué tzeʼn kymod xjal kbʼel kyyekʼin tukʼil, tuʼnju a kbʼel nej kywitz (Deut. 34:8, 10-12). In tzaj tqʼamaʼn jun uʼj jlu tiʼj Josué 1:1 ex 2: «Ik tzeʼn toj ambʼil ojtxe ex toj ambʼil jaʼlo, mas in tzaj nya bʼaʼn kyxol xjal aj tchʼexpaj jun aj kawil».

3, 4. ¿Tzeʼn ojtzqiʼn quʼn qa mintiʼ el tzpet Josué tuʼnju ok qeʼ tkʼuʼj tiʼj Jehová, ex tiʼtzulo jaku kubʼ qxjelin?

3 At nim tiquʼn tzaj t-xobʼil Josué. Noqtzun tuʼnj, ok qeʼ tkʼuʼj tiʼj Jehová ex jun rat kubʼ tbʼinchaʼn aju tzaj tqʼamaʼn te (Jos. 1:9-11). Ex mintiʼ el tzpet tej tbʼant jlu tuʼn. Ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios, a Jehová kubʼ nej twitz ex kywitz aj Israel tej tajbʼen jun anjel tuʼn. Jaku txi qqʼamaʼn qa aju anjel lu atzunju tnejel Tkʼwaʼl Dios, aju «Yol tbʼi» (Juan 1:1; Éx. 23:20-23).

4 Tukʼil onbʼil xi tqʼoʼn Jehová, nya kwest ela toj kywitz aj  Israel tuʼn t-xi kybʼiʼn Josué, aju nejenel kywitz. Ax ikx qe in qo anqʼin toj jun ambʼil jatumel in che bʼant nim chʼixpubʼil. Tuʼn jlu, jakulo kubʼ qxjelin: «Tuʼnju jun rat in bʼet ttnam Dios, ¿atpe nim tiquʼn tuʼn tok qeʼ qkʼuʼj tiʼj Jesús, aju Nejenel qwitz?» (kjawil uʼjit Mateo 23:10). Tuʼntzunju, qo xnaqʼtzal tiʼj alkye tten kubʼ nej Jehová kywitz tmajen toj ambʼil ojtxe tej kybʼant chʼixpubʼil.

ALKYE OKX QʼIʼN KYE AJ ISRAEL TOJ TXʼOTXʼ TZIYEN MAJ

5. ¿Alkye kanet tuʼn Josué nqayin tiʼj tnam Jericó? (Qʼonka twitza tiʼj tnejel tilbʼilal).

5 Tej otoq che ikʼx aj Israel toj nim aʼ Jordán, bʼaj jun tiʼ mintiʼ ximentoq tuʼn Josué. Nqayin tiʼj tnam Jericó, ok tqʼoʼn twitz tiʼj jun xjal qʼiʼn jun spad toj tqʼobʼ. Tuʼnju nya ojtzqiʼntoq tuʼn Josué alkye xjal lu, xi tqanin te: «¿Apeya qukʼile ex qa aj qʼoja qiʼje?». Jaw labʼin Josué tej t-xi tqʼamaʼn xjal qa atoq «nejenel kye t-soldad Qman Dios», ex bʼinchantoq tten tuʼn tkolin kyiʼj tmajen (kjawil uʼjit Josué 5:13-15). Maske in tzaj kyqʼamaʼn junjuntl txʼolbʼabʼil qa a Jehová yolin tukʼil Josué, jaku tzʼok qeʼ qkʼuʼj tiʼj qa ajbʼen jun anjel tuʼn ik tzeʼn kyoj junjuntl maj (Éx. 3:2-4; Jos. 4:1, 15; 5:2, 9; Hech. 7:38; Gál. 3:19).

6-8. a) ¿Tiquʼn jakutoq kubʼ kyximen aj Israel qa nya toj ttxolil junjun tqanil xi tqʼoʼn Jehová kye? b) ¿Tiquʼn toj tumel qe tqanil tzaj qʼamaʼn kye aj Israel ex tojxix ambʼil at tajbʼen? (Qʼonka twitza tiʼj tqanil).

6 Otoq txi tqʼamaʼn Jehová te Josué tiʼ tuʼn tbʼant tuʼn tuʼntzun tkubʼ tiʼj tnam Jericó. Bʼalo tnejel kubʼ t-ximen qa at junjun tiʼ nyaxix toj tumel. Jun techel, xi tqʼamaʼn Dios te tuʼn kybʼaj tcircuncidarin kykyaqil qe xinaq moqa ichan. Ex tuʼn jlu, mlaytoq bʼant kyqʼojin soldad toj nimku qʼij. ¿Ape tbʼanel ambʼil lu tuʼn kybʼaj circuncidarit xjal? (Gén. 34:24, 25; Jos. 5:2, 8).

7 Bʼalo kubʼ kyxjelin soldad tzeʼn che xqʼuqiltoq kyiʼj toj kyja qa ma che ok tzoqpaj aj qʼoj kyiʼj. Noqtzun tuʼnj, mintiʼ e ok tzoqpaj xjal te tnam Jericó kyiʼj, sino tzaj nim kyxobʼil ex mintiʼ el kynikʼ tiʼj tiʼ tuʼn tbʼant kyuʼn. In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios jlu: «Otoq che lamet qe tpwertil tnam Jericó tuʼn kyklet xjal tuj kyqʼabʼ aj Israel; mi jun xjal jaku bʼant tuʼn tokx ex mi tuʼn tetz tuj tnam» (Jos. 6:1). Ax tok, a jlu onin kyiʼj aj Israel tuʼn tok qeʼxix kykʼuʼj tiʼjju otoq tqʼama Jehová.

8 Ax ikx, xi tqʼamaʼn Jehová kye tuʼn miʼn kyok tzoqpaj tiʼj tnam Jericó. Aju tuʼn tbʼant kyuʼn, iltoq tiʼj tuʼn kybʼet tiʼjele tnam jun maj toj jun qʼij, ex kbʼanteltoq jlu kyuʼn toj qaq qʼij, atzun toj twuqin qʼij che bʼeteltoq wuq maj tiʼj tnam. Bʼalo kubʼ kyximen junjun soldad qa noq kbʼel kynajsaʼn kyipumal ex nim ambʼil. Noqtzun tuʼnj, ojtzqiʼntoq tuʼn Jehová tiʼ in bʼant tuʼn, aju Nejenel mintiʼ qʼanchaʼl. Tuʼnju xi kybʼin aj Israel aju tzaj tqʼamaʼn, onin kyiʼj tuʼn tkubʼ tiʼj tnam kyuʼn ex tuʼn tchʼiy qʼuqbʼil kykʼuʼj. Axpe ikx mintiʼ e qʼojin kyiʼj soldad nim kyipumal te tnam Jericó (Jos. 6:2-5; Heb. 11:30). *

9. ¿Tiquʼn il tiʼj tuʼn qok lepeʼ kyiʼj chʼixpubʼil in bʼant tuʼn ttnam Jehová? Qʼamantza jun techel.

9 ¿Tiʼ xnaqʼtzbʼil in tzaj tqʼoʼn txʼolbʼabʼil lu qe? Bʼalo mintiʼ in nel qnikʼ tiʼj tiquʼn in bʼant junjun chʼixpubʼil tuʼn ttnam Jehová. Jun techel, bʼalo mintiʼ ok qeʼxix qkʼuʼj tiʼjju tuʼn kyajbʼen qe kʼuxbʼil quʼn aj qxnaqʼtzan qjunalx, toj pakbʼabʼil ex kyoj chmabʼil. Noqtzun tuʼnj, bʼalo ya in nel qnikʼ tiʼj jaʼlo  qa nim in che onin qa ma che ajbʼen quʼn qa jaku bʼant. Tuʼntzunju, maske in jawje qkʼuʼj aj ttzaj qʼamaʼn jun tqanil qe, il tiʼj tuʼn qok lepeʼ kyiʼj chʼixpubʼil in bʼant tuʼn ttnam Jehová. Aj tok qkeʼyin qe tbʼanel in che tzaj tuʼn, in nonin qiʼj tuʼn tchʼiy qʼuqbʼil qkʼuʼj ex in ten mas mujbʼabʼil qxol.

ALKYE TTEN KUBʼ NEJ JESÚS KYWITZ TNEJEL OKSLAL

10. ¿Alkyetoq nejni twitz chmabʼil nim toklen ok tuʼn kʼloj xjal qʼil twitz aqʼuntl tiʼj circuncisión?

10 Tej otoq tzikʼ junlo 13 abʼqʼi toklen Cornelio te okslal, attoq junjun okslal judiy kukx e kolin tiʼj xnaqʼtzbʼil tiʼj circuncisión (Hech. 15:1, 2). Toj tnam Antioquía, ten junxichaq kyximbʼetz okslal tiʼj xnaqʼtzbʼil lu. Tuʼntzunju xi qʼamaʼn te apóstol Pablo tuʼn t-xiʼ toj tnam Jerusalén tuʼn t-xi tqanin tiʼj jlu kye kʼloj xjal qʼil twitz aqʼuntl. ¿Alkyetoq nejni twitz chmabʼil lu? Tzaj tchikʼbʼaʼn Pablo qa tzaj yekʼin te tuʼn tjax atz Jerusalén. Tuʼn jlu in nel qnikʼ tiʼj qa ajbʼen kʼloj xjal qʼil twitz aqʼuntl tuʼn Jesús tuʼn t-xi ttzaqʼweʼn xjel lu (Gál. 2:1-3).

Tzaj tyekʼin Cristo qa a nejni kywitz okslal toj tnejel syent abʼqʼi. (Qʼonka twitza tiʼj taqikʼ 10 ex 11).

11. a) ¿Alkyetoq kyximbʼetz nim okslal aj Judiy tiʼj circuncisión? b) ¿Tzeʼn onin Pablo tiʼjju kubʼ kyximen ansyan te Jerusalén? (Qʼonka twitza tiʼj tqanil).

11 E ajbʼen kʼloj xjal qʼil twitz aqʼuntl tuʼn Jesús tuʼn ttzaj kychikʼbʼaʼn qa nya il tiʼj tuʼn kybʼaj circuncidarit xjal nya aj Judiy (Hech. 15:19, 20). Pero tej tikʼ junjuntl abʼqʼi nim okslal Judiy kukxtoq in kubʼ kycircuncidarin kykʼwaʼl. Tuʼntzunju, tej tok kybʼiʼn ansyan te Jerusalén qa in tzaj kyqʼamaʼn junjun qa mintiʼ in japun Tley Moisés tuʼn Pablo, xi kyqʼamaʼn te tuʼn tbʼant jun tiʼ tuʼn (Hech. 21:20-26). * Iltoq tiʼj tuʼn t-xi tiʼn kyaje xinaq tukʼil toj tja Dios tuʼn t-xi kyqʼoʼn chojbʼil te txʼajbʼil kyiʼj ex tuʼn tok kykeʼyin xjal qa in japun tuʼn aju in tzaj tqʼamaʼn Ley. Jakutoq txi tqʼamaʼn Pablo qa nya toj tumel jlu ex qa aʼye okslal aj Judiy at kypaj, tuʼnju mintiʼ in nelxix kynikʼ tiʼjju xnaqʼtzbʼil tiʼj circuncisión. Pero mintiʼ bʼant jlu tuʼn, sino onin tiʼjju otoq kubʼ kyximen ansyan tuʼntzun  tten mujbʼabʼil kyxol okslal ex kubʼ tin tibʼ. Noqtzun tuʼnj, jakulo kubʼ qxjelin jlu: «Qa el qʼiʼn toklen Ley tuʼn tkyimlen Jesús, ¿tiquʼn xi tqʼoʼn nim ambʼil tuʼn t-xi tzaqʼwet xnaqʼtzbʼil tiʼj circuncisión?» (Col. 2:13, 14).

12. ¿Tiquʼnlo kubʼ t-ximen Jesús tuʼn t-xi tqʼoʼn nim ambʼil tuʼn t-xi bʼinchet tiʼj xnaqʼtzbʼil tiʼj circuncisión?

12 In xi tiʼn ambʼil tuʼn tel kynikʼ junjun tiʼj jun akʼaj tqanil tiʼj jun xnaqʼtzbʼil. Tuʼntzunju, xi tiʼn nim ambʼil tuʼn tchʼixpet kyximbʼetz okslal aj Judiy tiʼjju xnaqʼtzbʼil tiʼj circuncisión (Juan 16:12). Kwest ela toj kywitz junjun tuʼn tkubʼ kyximen qa ya nya jun techel jlu tiʼj tbʼanel kyamiwbʼil at tukʼil Jehová (Gén. 17:9-12). Atzun junjuntl, tzaj kyxobʼil tuʼn kyel ikʼun toj kykojbʼil tuʼnju junxitl qeʼ (Gál. 6:12). Noqtzun tuʼnj, xi tqʼoʼn Cristo mas onbʼil tej tajbʼen Pablo tuʼn tuʼn kubʼ ttzʼibʼin qe uʼj (Rom. 2:28, 29; Gál. 3:23-25).

KUKX NEJNI JESÚS KYWITZ KʼLOJ OKSLAL

13. ¿Tiʼ kʼonil qiʼj tuʼn qonin kyiʼj chʼixpubʼil in bʼant tuʼn Jesús toj ambʼil jaʼlo?

13 Qa mintiʼ in nel qnikʼ tiʼj tkyaqil tqanil tiquʼn in bʼant junjun chʼixpubʼil tuʼn ttnam Jehová, tbʼanel tuʼn qximen tiʼj tzeʼn tten o txi tyekʼin Jesús kybʼe tmajen Dios toj ambʼil ojtxe. Ik tzeʼn toj tqʼijlalil Josué ex toj tnejel syent abʼqʼi, xi tyekʼin kybʼe tuʼn kyok t-xqʼuqin, tuʼn tchʼiy qʼuqbʼil kykʼuʼj ex tuʼn tten mujbʼabʼil kyxol (Heb. 13:8).

14-16. Aj tajbʼen «majen in bʼant taqʼun [...] ex at tnabʼl» tuʼn Jesús, ¿tzeʼn in tzaj tyekʼin jlu qa in ximen tiʼj qamiwbʼil tukʼil Dios?

14 In tzaj tyekʼin «majen in bʼant taqʼun [...] ex at tnabʼl» qbʼe toj ambʼil at tajbʼen (Mat. 24:45). Iktzun tten in nel qnikʼ tiʼj qa kʼujlaʼn qoʼ tuʼn Jesús ex qa in ximen tiʼj qamiwbʼil tukʼil Jehová. In tzaj tqʼamaʼn Marc jlu, aju at kyaje tkʼwaʼl: «In nok tzoqpaj Satanás kyiʼj ja xjal tuʼn tkubʼ naj kʼloj okslal tuʼn. Toj ambʼil jaʼlo, nim maj o tzaj qʼamaʼn qe tuʼn tok qchmon qibʼ kyukʼil toj qja tuʼn qkʼulin te Jehová tkyaqil seman. Chikʼlixix taʼ tqanil kye wibʼaj toj ja: xqʼuqina kyiʼj toj tjaya».

15 Aj tel qnikʼ tiʼj qa a Jesús nejni qwitz, in nel qnikʼ tiʼj qa taj tuʼn tonin qiʼj tuʼn tchʼiy qʼuqbʼil qkʼuʼj. Jun ansyan Patrick tbʼi, in tzaj tqʼamaʼn jlu: «Tej t-xi tzyet tuʼn tok qchmon qibʼ toj tal kʼlojin tuʼn qex pakbʼal toj qʼij sábado ex domingo, ateʼ junjun tzaj bʼaj kykʼuʼj. Noqtzun tuʼnj, aju chʼixpubʼil lu in tzaj tyekʼin jun kyxol qeju tbʼanel tmod Jesús at: qa in ximen kyiʼj qeju xjal mans. Aʼyeju erman in che tzaj xobʼtoq ex qa mintiʼxixtoq in che ex pakbʼal, jaʼlo in kubʼ kynaʼn qa nim kyoklen. Ex tuʼn jlu, mas in che ajbʼen te Jehová».

16 Nya oʼkx in tzaj tqʼoʼn Jesús aju at tajbʼen qe toj qokslabʼil. Ax ikx in nonin qiʼj tuʼn tok qqʼoʼn qwiʼ tiʼj aqʼuntl mas nim toklen toj qqʼijlalil jaʼlo (kjawil uʼjit Marcos 13:10). At jun ermano André tbʼi aju kʼitzqeku xi qʼoʼn toklen te ansyan ex kukx in nok tqʼoʼn twiʼ kyiʼj akʼaj tqanil tuʼn ttnam Jehová. In tzaj tqʼamaʼn: «Tej kyetz junjun erman kyoj kykyaqil ninja qʼil twitz aqʼuntl, in tzaj tnaʼn qe qa in qo anqʼin kyoj mankbʼil tqʼijlalil ex qa il tiʼj tuʼn tok qqʼoʼn mas toklen pakbʼabʼil».

QO ONIN TIʼJ JESÚS AJ KYBʼANT CHʼIXPUBʼIL TUʼN

17, 18. ¿Tiquʼn nim toklen tuʼn qximen kyiʼj tbʼanel jaku che tzaj qa ma qo onin kyiʼj chʼixpubʼil kʼitzqeku che tzaj qʼamaʼn?

17 Aʼyeju chʼixpubʼil in che bʼant tuʼn Jesús, aju aj Kawil, kʼonil qiʼj jaʼlo ex toj ambʼil tzul. Tuʼntzunju, qqʼonk tilil tuʼn qximen kyiʼj tbʼanel in che tzaj tuʼn qonin kyiʼj chʼixpubʼil kʼitzqeku tzaj qʼamaʼn. Bʼalo jaku tzʼonin kyiʼje qa ma che ximane kyiʼj chʼixpubʼil o che bʼant kyiʼj chmabʼil ex tiʼj pakbʼabʼil toj  kykʼulbʼile kyukʼil toj kyjaye ex tzeʼn o tzʼonin kyiʼje.

¿In qo oninpe kyiʼj toj qja ex kyiʼj junjuntl erman tuʼn kybʼet junx tukʼil ttnam Jehová? (Qʼonka twitza tiʼj taqikʼ 17 ex 18).

18 Qa in nel qnikʼ tiʼj tiquʼn in bʼant jun chʼixpubʼil tuʼn ttnam Jehová ex tzeʼn kʼonil qiʼj, qo onil tiʼj tuʼn tkyaqil qkʼuʼj. Bʼalo in qo tzalaj aj tok qkeʼyin qa mintiʼxix in kubʼ bʼaj nim pwaq tuʼnju mintiʼ in netz imprimirit nim uʼj. Ex noq kyuʼn qeju kʼuxbʼil ateʼ jaʼlo, in pon tqanil tiʼj Tkawbʼil Dios twitz tkyaqil Txʼotxʼ. Aj qximen tiʼj jlu, bʼalo jaku qo ximen tiʼj tuʼn kyajbʼen mas qe uʼj quʼn toj kʼuxbʼil ex qe video ex qe audio qa jaku bʼant. Aj tbʼant quʼn, in kubʼ qyekʼin qa qajbʼil tuʼn tajbʼen pwaq toj tumel tuʼn ttnam Jehová ik tzeʼn taj Jesús tuʼn tbʼant.

19. ¿Tiquʼn nim toklen tuʼn qonin kyiʼj chʼixpubʼil in che bʼant tuʼn Jesús?

19 Qa ma qo onin tuʼn tkyaqil qkʼuʼj kyiʼj chʼixpubʼil in che bʼant tuʼn Cristo, in nonin qiʼj tuʼn tchʼiy qʼuqbʼil qkʼuʼj ex tuʼn tten mujbʼabʼil qxol kyukʼil erman. Tzaj tqʼamaʼn André jlu kyiʼj erman i etz toj Betel toj tkyaqil twitz Txʼotxʼ: «Aj tok nkeʼyine tbʼanel kyximbʼetz qeju o che etz toj Betel tuʼn kyonin kyiʼj chʼixpubʼil, in nonin jlu wiʼje. In che tzalaj tiʼj alkyexku oklenj ex iktzun tten in che bʼet junx tukʼil tkar Jehová».

QEʼK QKʼUʼJ TIʼJ CRISTO

20, 21. a) ¿Tiquʼn jaku tzʼok qeʼ qkʼuʼj tiʼj Cristo, aju Nejenel qwitz? b) ¿Tiʼ qo xnaqʼtzal tiʼj toj juntl xnaqʼtzbʼil?

20 Toj chʼintl ambʼil kkambʼal Jesús, aju Nejenel qwitz, ex ok che bʼantel tiʼchaq nim toklen tuʼn (Apoc. 6:2; Sal. 45:4). Akux in pon ambʼil lu, in qo tzaj t-xnaqʼtzan tuʼn qanqʼin toj akʼaj twitz Txʼotxʼ ex tiʼj aqʼuntl kbʼantel quʼn toj ambʼil aju, ik tzeʼn aj t-xi qqʼoʼn xnaqʼtzbʼil kye xjal che jawel anqʼin ex aj qonin tuʼn tok Txʼotxʼ te jun tbʼanel najbʼil.

21 Qa kukx ma tzʼok qeʼ qkʼuʼj tiʼj Jesús, a kʼokex qʼinte qe toj akʼaj twitz Txʼotxʼ ex noq tiʼxku jaku bʼaj (kjawil uʼjit Salmo 46:1-3). Ax tok, kwestlo jaku tzʼela toj qwitz tuʼn qnaqʼet kyiʼj junjun chʼixpubʼil, mas qa ma chʼexpaj jun tiʼ toj qanqʼibʼil ex mintiʼ ximen quʼn. Kyoj ambʼil lu, ¿tzeʼn jaku qo tzalaj ex tuʼn tok qeʼxix qkʼuʼj tiʼj Jehová? Atzun jlu qo xnaqʼtzal tiʼj toj juntl xnaqʼtzbʼil.

^ taqik' 8 Kyoj qe tbʼuchil tnam Jericó, e kanet qe matij tkubʼil wabʼj kyuʼn xjal in che xnaqʼtzan tiʼjju ikʼ ojtxe, aju naʼmxtoq tok tzyuʼn. In tzaj tyekʼin jlu qa nya nim ambʼil ok txolbʼaʼn tiʼj Jericó ex qa mintiʼ kubʼ bʼaj tkyaqil wabʼj otoq txi kykʼuʼn xjal. Mintiʼ xi qʼoʼn ambʼil kye aj Israel tuʼn t-xi kyiʼn tkyaqilju at toj tnam Jericó. Pero tuʼnju in jaw chmet awal toj ambʼil aju ex attoq nim wabʼj, ok te jun tbʼanel ambʼil tuʼn tkubʼ tiʼj tnam kyuʼn aj Israel (Jos. 5:10-12).

^ taqik' 11 Qʼonka twitza tiʼj recuadro «Pablo afronta con humildad una prueba», toj La Atalaya te 15 te marzo te 2003, t-xaq 24.