Toktoq xjel lu tiʼj uʼj The Watch Tower te 1 te enero te 1918: «¿Tiʼ in nayon qiʼj toj abʼqʼi 1918?». Kukx in bʼajtoq Nimaq Qʼoj atz Europa, pero tej t-xi tzyet abʼqʼi, in che ikʼtoq junjun tiʼchaq ex tzaj kyyekʼin jlu qa in che ayontoq Xnaqʼtzal tiʼj Tyol Dios tiʼj jun tbʼanel ambʼil, ax ikx qe txqantl xjal.

XI TZYET TUʼN KYYOLIN TIʼJ MUJBʼABʼIL TWITZ TXʼOTXʼ

Toj 8 te enero te 1918, etz tqʼoʼn Woodrow Wilson, aju aj kawil te Estados Unidos, jun chikʼbʼabʼil kye t-xjalil toj jun chmabʼil ex tqʼama 14 tumel tzeʼn tuʼn tkanet «mujbʼabʼil tzʼaqli ex tuʼn kukx tten». Kyxol qe tumel lu, tqʼama qa il tiʼj tuʼn tkyaj bʼant twi kyyol xjal kyoj kykyaqil tnam, tuʼn miʼn tten nim tiʼchaq in che ajbʼen toj qʼoj ex «tuʼn tbʼant tiʼj mujbʼabʼil kyxol tnam» tuʼntzun ttzaj tiʼn tbʼanel «kyoj nimaq tnam ex qe tal tnam». E onin qe 14 tumel tqʼama aj kawil tuʼn tbʼant aju Sociedad de Naciones ex tuʼn tkyaj bʼant tiʼj uʼj Tratado de Versalles, aju ajbʼen tuʼn tweʼ Nimaq Qʼoj.

KUBʼ KYIʼJ AJ QʼOJ QIʼJE

Kwest ok abʼqʼi otoq kyaj kye Xnaqʼtzal tiʼj Tyol Dios. * Pero aju bʼaj toj chmabʼil in nok jun maj toj abʼqʼi toj kʼloj Watch Tower Bible and Tract Society, tzaj tyekʼin qa axlo ikx kye in che ayontoq tiʼj jun tbʼanel ambʼil te mujbʼabʼil.

Ok chmabʼil lu toj 5 te enero te 1918 ex e pon junjun xjal in jaw kynimsan kyibʼ, ex otoq che ex lajoʼn toj Betel, kyajtoq tuʼn kykubʼ nej twitz aqʼuntl toj ttnam Jehová. Xi tzyet chmabʼil tukʼil jun naʼj Dios tuʼn ermano Richard Barber. In najbʼentoq ermano lu te ansyan in bʼet kyojele Ja te Chmabʼil. Ex qʼamaʼn tqanil tiʼj aqʼuntl otoq bʼant tojju abʼqʼi otoq kyaj ex yajxitl e jaw skʼoʼn qeju erman tuʼn kykubʼ nej twitz aqʼuntl toj jun abʼqʼi. Tqʼama ermano Richard qa bʼaʼn tuʼn tjaw jyet ermano Joseph Rutherford ex juntl qaq erman. Tqʼamatzun jun abogado at kyukʼil aj qʼoj kybʼi juntl wuq xjal ex kyxol jlu ateʼtoq junjun otoq che ex lajoʼn toj Betel. Pero kubʼ kyiʼj aj qʼoj tej kyqʼama qeju at kyoklen tuʼn tkubʼ nej ermano Rutherford twitz aqʼuntl ex junjuntl qaq ermano.

Kyqʼama nim erman e ten atz qa otoq che ten toj jun nimaq chmabʼil mas tbʼanel. Pero nya nim ambʼil ten tzalajbʼil kubʼ kynaʼn.

AJU KYMOD XJAL KUBʼ KYYEKʼIN TEJ TETZ UʼJ MA BʼAJ AJU MINTIʼTOQ IN NEL NIKʼBʼAJ TIʼJ

Otoq tzikʼ nim xjaw in che sipin Xnaqʼtzal tiʼj Tyol Dios aju uʼj The Finished Mystery (Ma bʼaj aju mintiʼtoq in nel nikʼbʼaj tiʼj). Aqeju xjal ten jun tbʼanel kyanmi, kubʼ kyyekʼin tbʼanel kymod kyiʼj xnaqʼtzbʼil axix tok tiʼj Tyol Dios attoq toj uʼj.

Tqʼama jun ansyan in bʼet kyojele Ja te Chmabʼil te Canadá, aju Edward Crist tbʼi, qa jaw tuʼjin jun mejebʼleʼn aju uʼj ex tej tikʼ jweʼ seman xi kykʼamoʼn axix tok. Tqʼama jlu: «Kykabʼil ma kyqʼama qa kʼajbʼel kychwinqlal tuʼn kyajbʼen te Dios ex kukx in che chʼiy toj kyokslabʼil».

Tej tjaw tuʼjin jun xjal uʼj, jun rat naj ok ten qʼamalte kye tamiw aju el tnikʼ tiʼj. Jaku txi qqʼamaʼn qa tzaj tiʼn «tbʼanel» te tuʼnju in tzaj tqʼamaʼn jlu: «In chin bʼettoqe atz toj Tercera Avenida ex noq in jaw sekʼpaje tej tkuʼtz tzʼaq jun tiʼ tiʼj nqʼule, kubʼ nximane qa jun ladriy. ¡Pero nya ikju! Sino aju uʼj Ma bʼaj aju  mintiʼtoq in nel nikʼbʼaj tiʼj. Xi wiʼne njaye ex jaw wuʼjine tkyaqil. [...] Yajxitl ok nbʼiʼne qa etz xoʼn ttzi ventan tuʼn jun pakbʼal kyxol okslabʼil [...] tuʼnju tzaj tqʼoj [...]. Qʼuqli nkʼuʼje tiʼj qa tuʼnju tmod lu, ten axix tok qʼuqbʼil kykʼuʼj txqantl xjal. [...] Noq tuʼnju tzaj tqʼoj xjal pakbʼal, jaʼlo in jaw qnimsaʼne Dios».

Nya oʼkx pakbʼal lu tzaj tqʼoj. Toj 12 te febrero te 1918, ax ikx el kyiʼn aj kawil te Canadá ambʼil tuʼn tajbʼen uʼj lu tuʼnju kubʼ kyximen qa mintiʼ in nonin uʼj tuʼn qonin tiʼj qʼoj ex qa tuʼn qjaw meltzʼaj kyiʼj aj kawil. Tej tikʼ chʼintl ambʼil, ax jlu bʼant kyuʼn aj kawil te Estados Unidos. E pon junjun polisiy jyol tqanil toj Ja Betel ex kyoj oficina te Nueva York, Pensilvania ex California. In che jyontoq tiʼj tqanil tuʼntzun tok qʼoʼn kypaj qeju qʼil twitz aqʼuntl. Toj 14 te marzo te 1918 tqʼama Departamento de Justicia te Estados Unidos qa mlaytoq ten uʼj. Tqʼama qa otoq kubʼ ximet jlu tuʼnju aj tten uʼj ex aj t-xi sipet, in nel tiʼn toklen ley de Espionaje ex mintiʼ in nonin tuʼn tok qʼoj.

E OKX QʼOʼN TOJ CÁRCEL

Toj 7 te mayo te 1918, xi qʼoʼn ambʼil te Departamento de Justicia tuʼn kytzyet ermano Giovanni DeCecca, George Fisher, Alexander Macmillan, Robert Martin, Frederick Robison, Joseph Rutherford, William van Amburgh ex Clayton Woodworth. Ok qʼoʼn kypaj te «sbʼul xjal, te nya bʼaʼn ex qa in bʼaj kyximen tzeʼn tuʼn kyok txqantl ik tzeʼn kye, tuʼn miʼn kyonin tiʼj tnam, nya kyaj tuʼn kyxiʼ toj qʼoj ex qa kubʼ kyximen tuʼn miʼn kyonin kyiʼj soldad te Estados Unidos aj kyqʼojin toj mar». Xi tzyet juicio toj 5 te junio te 1918 ex qʼanchaʼlxix qa tuʼn tkubʼ qʼoʼn kykastiw erman. ¿Tiquʼn?

Tqʼama jun xjal aqʼunan tukʼil aj kawil te Estados Unidos qa bʼant ley de Espionaje kyuʼn ex ok jlu te «jun tbʼanel xqʼuqil» tiʼj aj kawil tuʼntzun miʼn kyyolin xjal nya bʼaʼn tqanil tiʼj. Toj 16 te mayo te 1918, mintiʼ tzaj tqʼoʼn aj kawil ambʼil tuʼn tkubʼ chʼixpet jun ley tuʼn t-xqʼuqin kyiʼj qeju in xi kyqʼamaʼn tqanil «axix tok, tukʼil tbʼanel kyximbʼetz ex in che jyon tiʼjju mas bʼaʼn». Mas e yolin tiʼj uʼj Ma bʼaj aju mintiʼtoq in nel nikʼbʼaj tiʼj. In tzaj kyqʼamaʼn uʼj kʼuʼn tuʼn Congreso te Estados Unidos jlu: «Aju uʼj Ma bʼaj aju mintiʼtoq in nel nikʼbʼaj tiʼj in nok te jun techel tiʼj nya bʼaʼn tqanil». Tibʼajxi jlu kyqʼama: «Aju in bʼant kyuʼn, oʼkx in tzaj kyxobʼsaʼn qe qsoldad tuʼntzun miʼn tbʼaj kybʼinchaʼn kyten tiʼj qʼoj».

Toj 20 te junio te 1918 tqʼama jun kʼloj xjal qa aʼyeju wajxaq erman at kypaj tiʼj tkyaqil. Toj juntl qʼij, tqʼama jwes kykastiw erman. Tqʼama jlu: «Aju tqanil tiʼj okslabʼil in kyqʼamaʼn ex in che kolin xjal lu tiʼj, [...] mas nya bʼaʼn jaku tzaj tiʼn jlu twitzju qa ma tzʼel kypan kyibʼ soldad te Alemania». Tuʼn tkubʼ bʼaj, tqʼama qe yol lu: «Kbʼel nimxix kykastiw». Tej tikʼ juntl kabʼe seman, e okx qʼoʼn qeju wajxaq erman toj cárcel atz toj Penitenciaría Federal te Atlanta (Georgia), atztoq tuʼn kyten toj junlo 10 ex qa 20 abʼqʼi tuʼn tchjet kyil.

KUKX E PAKBʼAN

Ok jlu te jun ambʼil te nim ikʼbʼil kye Xnaqʼtzal tiʼj Tyol Dios. Aju Oficina Federal de Investigación  (oʼkx kʼajbʼel FBI quʼn te tbʼi), xi tzyet tuʼn taqʼunan tuʼn tjyet tkyaqil tqanil. Tuʼn jlu bʼant nim mil uʼj jatumel tzaj kyyekʼin qa otoq kubʼ kyximen erman tuʼn kukx kypakbʼan.

Aju nejenel jatumel in chex samet uʼj te Orlando (Florida), xi ttzʼibʼin jlu te FBI kyiʼj Xnaqʼtzal tiʼj Tyol Dios: «In che bʼet toj teyele junjun tnam kytziyele ja, mas te qonikʼen. [...] Tuʼn jlu in nel qnikʼ tiʼj qa nya kyaj xjal lu tuʼn tkyaj kykolin aju in bʼant kyuʼn».

Atzun jun coronel at kyxol Kʼloj xjal tiʼj Qʼoj, xi ttzʼibʼin jun tqanil te FBI tiʼj taqʼun ermano Frederick Franz, aju ten yajxitl toj Kʼloj Xjal Qʼil Twitz Aqʼuntl. Tqʼama coronel qa otoq tzʼonin ermano «tuʼn t-xi kʼayit aju uʼj Ma bʼaj aju mintiʼtoq in nel nikʼbʼaj tiʼj».

Ikʼx nim ikʼbʼil tuʼn ermano Charles Fekel, ax ikx ten toj Kʼloj Xjal Qʼil Twitz Aqʼuntl. Xi qʼiʼn ermano toj pres tuʼnju in sipin tiʼj uʼj Ma bʼaj aju mintiʼtoq in nel nikʼbʼaj tiʼj ex mintiʼ xi qʼoʼn ambʼil te tuʼn t-xi tsamaʼn ex tuʼn ttzaj tkʼamoʼn jun tqanil. Ten jun xjaw toj cárcel atz Baltimore (Maryland) ex ok qʼoʼn tbʼi te «aj qʼoj te Austria». Tej mintiʼ tzaj xobʼ tuʼn tyolin tiʼj axix tok kye qeju xi kyqanin xjel te, tzaj tnaʼn qeju yol tkuʼx toj 1 Corintios 9:16, jatumel tqʼama Pablo jlu: «Bʼekʼbʼil nwitze qa mintiʼ ma txi npakbʼaʼne tqanil kolbʼil». *

Nya oʼkx ok tilil kyuʼn Xnaqʼtzal tiʼj Tyol Dios tuʼn kypakbʼan, ax ikx xi kysipen jun uʼj kye kykyaqil xjal tuʼntzun kyetz tzaqpiʼn erman ateʼtoq toj cárcel atz Atlanta. Tzaj tnaʼn ermana Anna Gardner jlu: «Tkyaqil maj in bʼanttoq jun tiʼ quʼne. Tej kyokx qʼoʼn ermano toj cárcel, aju juntl qaqʼune bʼant, o xiʼye kytziyele ja qanil kyfirma xjal. E kanet nim mil quʼne. Xi qqʼamaʼne kye xjal qa ax tok okslal qeju otoq che okx qʼoʼn toj cárcel ex qa nya toj tumel aju otoq tzʼok bʼinchaʼn kyiʼj».

QE NIMAQ CHMABʼIL

Maske kwest ok ambʼil lu, e ok nim nimaq chmabʼil tuʼntzun t-xi qʼuqbʼet kykʼuʼj erman. Ik tzeʼn etz qʼamaʼn toj uʼj lu, aju etz toj inglés te abʼqʼi aju, e ok mas te 40 nimaq chmabʼil. Tqʼama jlu: «O che ul tbʼanel tqanil kyiʼj kykyaqil nimaq chmabʼil. Tnejel, oʼkx in che ok nimaq chmabʼil aj chʼixtoq tkubʼ bʼaj ambʼil te qʼijl moqa aj in xi tzyet ambʼil tuʼn kytzqij t-xaq tzeʼ, atzun jaʼlo in che ok nimaq chmabʼil tkyaqil xjaw».

Aqeju xjal ten jun tbʼanel kyanmi, kubʼ kyyekʼin tbʼanel kymod tiʼj tbʼanel tqanil. Ok jun nimaq chmabʼil atz Cleveland (Ohio) ex e pon junlo 1,200 xjal, ex jaw aʼ kywiʼ 42 xjal. Tzaj qʼamaʼn qa xi tqʼoʼn jun kuʼxun tzmatoq in jaw aʼ twiʼ nim chjonte tuʼnju ok tojtzqiʼn Dios ex otoq txi tqʼamaʼn tuʼn tajbʼen te, kubʼ tyekʼin jlu kywitz xjal otoq che chʼiy.

¿TIʼTOQ TUʼN TBʼAJ TOJ JUNTL ABʼQʼI?

Ya chʼixtoq tkubʼ bʼaj abʼqʼi 1918 ex che okel weʼ Xnaqʼtzal tiʼj Tyol Dios twitz jun ambʼil nya ax tok. Xi kykʼayin chʼin txʼotxʼ tzyuʼn kyuʼn atz Brooklyn ex xi qʼiʼn ttxuylal ninja atz Pittsburgh (Pensilvania). Akux ateʼ ermano qʼil twitz aqʼuntl toj cárcel, bʼaj ximet tuʼn tkubʼ ikʼset aju chmabʼil in nok jun maj toj abʼqʼi kyukʼil erman at kyoklen toj ttnam Jehová toj 4 te enero te 1919.

Kukx ok tilil kyuʼn erman toj kyaqʼun. Qʼuqlitoq kykʼuʼj tiʼj qa tkyaqil kjel toj tumel ex tuʼntzunju jaw kyskʼoʼn taqikʼ Tyol Dios te abʼqʼi 1919 qeju yol tkuʼx toj Isaías 54:17: «Mi jun xjal jaku bʼant jun ubʼl tuʼn tuʼn tnaja». Ya chʼixtoq tpon jun ambʼil jatumel kchʼixpetil qeju tiʼchaq ex tuʼn jlu kchʼiyiltoq qʼuqbʼil kykʼuʼj, ex kxeltoq tqʼoʼn kyipumal tiʼj tkyaqil aqʼuntl tuʼn tbʼant kyuʼn.

^ taqik' 6 Jaku tzʼok tkeʼyina chʼintl tqanil tiʼj jlu toj uʼj Anuario de los testigos de Jehová 2017, t-xaq 172 a 176, jatumel in tzaj tqʼamaʼn, «Cien años atrás: 1917».

^ taqik' 22 Etz aju ikʼ toj tanqʼibʼil ermano Charles Fekel toj tajlal uʼj lu te 1 te marzo te 1969 toj inglés.