Tuʼn qxiʼ toj xnaqʼtzbʼil

Tuʼn qikʼx atz jatumel ta tajlal xnaqʼtzbʼil

Testigos de Jehová

Jyonktza yol mam

AJU XQʼUQIL (TU’N QXNAQ’TZAN) Octubre te 2018

Aju Xqʼuqil ateʼkux xnaqʼtzbʼil toj te 3 a 30 te diciembre te 2018.

1918: ma tzikʼ 100 abʼqʼi

Kukxtoq in bʼaj Nimaq Qʼoj atz Europa, pero at junjun tiʼchaq xi kyyekʼin qa in che ayontoq Xnaqʼtzal tiʼj Tyol Dios tiʼj tbʼanel ambʼil, ax ikx qe txqantl xjal.

Qo yolin ax tok yol

¿Tiquʼn o che naqʼet xjal tuʼn kyyolin tiʼj nya ax tok yol? ¿Tzeʼn jaku qo yolin tiʼj ax tok yol qxolx?

Qxnaqʼtzanx axix tok

Kyoj bʼajsbʼil tqʼijlalil jaʼlo, bʼaʼn tuʼn tok qqʼoʼn qwiʼ tiʼj tuʼn t-xi qyekʼin axix tok kye xjal. ¿Alkye tten jaku tzʼajbʼen quʼn qe onbʼil tuʼn qqʼon xnaqʼtzbʼil?

AJU IN NIKʼ TOJ KYANQʼIBʼIL

O chin tzaj kʼiwlaʼne tuʼn Jehová tuʼnju jaw njyone

Tej tzmatoq kuʼxun Charles Molohan kubʼ t-ximen tuʼn tajbʼen te Jehová ex kux tnojsaʼn aju uʼj tuʼn tajbʼen toj Betel. Kyoj kykyaqil qeju abʼqʼi o tzikʼ, nim o tzaj kʼiwlabʼil tuʼn Jehová.

Qeʼk qkʼuʼj tiʼj Cristo, aju Nejenel qwitz

Toj ambʼil jaʼlo kukx in chʼiy ttnam Jehová, ¿tiquʼn jaku tzʼok qe qkʼuʼj kyiʼj chʼixpubʼil in che bʼant tuʼn Cristo?

Bʼaʼn tuʼn tqeʼ qkʼuʼj maske ma tzul jun chʼixpubʼil toj qanqʼibʼil

Aj kyul chʼixpubʼil toj qanqʼibʼil ex mintiʼ ximen quʼn, jaku tzaj qbʼis tuʼn. ¿Tzeʼn in qeʼ qkʼuʼj tuʼn Jehová?

¿O tzʼok tbʼiʼna?

Ik tzeʼn ojtzqiʼn quʼn jaʼlo, a Esteban tnejel okslal kubʼ bʼyoʼn. ¿Tiʼ onin tiʼj tuʼn miʼn ttzaj xobʼ kywitz aj qʼoj?