JOSÉ TE ARIMATEA, mintiʼtoq bʼin tuʼn jatumel ten tipumal tuʼn tyolin tukʼil Poncio Pilato, tuʼnju ojtzqiʼntoq twitz aj kawil lu ik tzeʼn jun xjal txʼuʼj twiʼ. Noqtzun tuʼnj, iltoq tiʼj tuʼn tten jun xjal tuʼn t-xi tqanin t-xmilal Jesús te tuʼntzun tkux maquʼn. Junxitl ela aju tej tyolin José tukʼil Pilato twitzju ximentoq tuʼn. Tej t-xi tqʼamaʼn jun soldad te Pilato qa otoq kyim Jesús, xi tqʼoʼn ambʼil te José tuʼn t-xi tiʼn t-xmilal. Maske otoq tzaj bʼaj tkʼuʼj José, jun rat xiʼ jatumel otoq kubʼ bʼyoʼn Jesús (Mar. 15:42-45).

  • ¿Alkyetoq José te Arimatea?

  • ¿Tzeʼn tmod kubʼ tyekʼin tukʼil Jesús?

  • ¿Tiquʼn nim toklen tuʼn tok qojtzqiʼn aju ikʼ toj tanqʼibʼil?

 ATOQ JUN KYXOL QEJU AT KYOKLEN KYXOL AJ JUDIY

Aju uʼj te Marcos in tzaj tqʼamaʼn qa ate José te Arimatea jun «aj Sanjel kye xjal Judiy». Aʼyeju kʼloj xjal lu in che xqʼuqintoq tiʼj tkyaqil, attoq kyoklen tibʼaj kojbʼil, tiʼj kawbʼil ex okslabʼil (Mar. 15:1, 43). Aju xjal lu, atzun jun kyxol qeju nejenel toj tnam ex tuʼn jlu in nel qnikʼ tiʼj tiquʼn xi tqanin ambʼil te aj kawil te Roma tuʼn tyolin tukʼil. Axlo ikx, ok te qʼinun (Mat. 27:57).

¿At teya tipumal tuʼn t-xi tqʼamaʼna qa t-xnaqʼtzbʼen Jesús teya?

Aʼyeju kʼloj xjal at kyoklen kyxol aj Judiy ikʼentoq Jesús kyuʼn, axpe ikx kubʼ kyximen tuʼn tkubʼ kybʼyoʼn. Atzunte José jun bʼaʼn xjal te «ex tzʼaqlxix» (Luc. 23:50). Junxitl kywitz txqantl tukʼil, jun tbʼanel xjal te ex in noktoq tilil tuʼn tuʼn kyxi tnimen tkawbʼil Dios. Ax ikx «nayon tiʼjuʼ tkawbʼil Dyos», a jlu in tzaj tyekʼin tiquʼn ok te t-xnaqʼtzbʼen Jesús (Mar. 15:43, XT; Mat. 27:57). Bʼalo kʼujlaʼntoq aju axix tok tuʼn ex aju tzʼaqlixix, tuʼntzunju tbʼanel ela toj twitz aju tqanil tqʼama Jesús.

OK TE T-XNAQʼTZBʼEN JESÚS TOJ EWAJ

In tzaj tqʼamaʼn Juan 19:38 qa a José «t-xnaqʼtzbʼen Jesús [...], pero mintiʼ xi tmaʼn kye xjal judiy qa t-xnaqʼtzbʼen Jesús te tuʼnju in xobʼ kywitz». ¿Tiquʼn in xobʼtoq kye? Tuʼnju in neltoq ikʼen Jesús kyuʼn xjal. Ax ikx ojtzqiʼntoq tuʼn José qa at jun xjal in nok qeʼ tkʼuʼj tiʼj Jesús, in netztoq lajoʼn toj ja te kʼulbʼil (Juan 7:45-49; 9:22). A t-xilen jlu qa in neltoq ikʼun ex in che yolin xjal judiy nya bʼaʼn tiʼj. In tzajtoq xobʼ José tuʼn t-xi tqʼamaʼn kye xjal qa attoq qʼuqbʼil tkʼuʼj tiʼj Jesús tuʼnju jakutoq tzʼel qʼiʼn toklen.

Nya oʼkx tiʼj José bʼaj jlu. In tzaj tqʼamaʼn Juan 12:42 jlu: «Pero nimku xjal judiy e okslan tiʼj Jesús, ex kyukʼix junjun nejenel kyxol e okslan; pero mintiʼ xi kymaʼn kye xjal tuʼn tlaj in che xobʼ kywitz parisey, tuʼntzun miʼn kyetz lajoʼn tuj ja te kʼulbʼil». Jun kyxol qe jlu a Nicodemo, aju ax ikx te attoq toklen kyxol qe aj Judiy (Juan 3:1-10; 7:50-52).

Ok José te t-xnaqʼtzbʼen Jesús, pero mintiʼtoq in xi tqʼamaʼn kye txqantl. A jlu jun tiʼ nim toklen, mas tuʼnju tyol Jesús tqʼama: «Aju xjal mintiʼ in kubʼ tewan, ex qa in xi tmaʼn kye xjal qa ax tok okslal wiʼje, ax ikx weye mlay kubʼ wewane, kxel nmaʼne te Nmane aju at tuj kyaʼj qa ax tok okslal wiʼje. Pero qa at jun xjal in kubʼ tewan kywitz xjal qa mintiʼ ojtzqiʼn qine tuʼn, ax ikx weye kbʼel wewane twitz Nmane aju at tuj kyaʼj qa mintiʼ ojtzqiʼn xjal lu wuʼne» (Mat. 10:32, 33). Mintiʼ kubʼ tewin José qʼuqbʼil tkʼuʼj tiʼj Jesús, sino in tzajtoq xobʼ tuʼn t-xi tqʼamaʼn kye txqantl qa t-xnaqʼtzbʼentoq. ¿Yajtzun qe?

 Bʼant jun tiʼ tbʼanel tuʼn José, in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa mintiʼ onin kyiʼj xjal at kyoklen kyxol aj Judiy tej tkubʼ kyximen tuʼn tok kybʼinchaʼn nya bʼaʼn tiʼj Jesús (Luc. 23:51). In kubʼ ximet qa mintiʼ ten José tej tok juicio tiʼj Jesús. Noq tiʼxku bʼaj, bʼalo tzaj bʼaj tkʼuʼj José tuʼnju nya bʼaʼn ok bʼinchaʼn tiʼj Jesús, pero mlaytoq bʼant jun tiʼ tuʼn tuʼn tklet.

KUBʼ TIʼJ XOBʼAJIL TUʼN JOSÉ

Tej otoq kyim Jesús, ya otoq kubʼ tiʼj xobʼajil tuʼn José ex otoq kubʼ t-ximen tuʼn tok tmojbʼan tibʼ kyukʼil qeju lepchiqeʼk tiʼj Jesús. Bʼiʼn jlu quʼn tuʼnju in tzaj tqʼamaʼn Marcos 15:43: «Okx tukʼil Pilat mintiʼ o xobʼ, xi tqanin t-ximlal Jesús».

Bʼalo ten José tej tkubʼ bʼyoʼn Jesús, tuʼnju nej ok tbʼiʼn twitz Pilato qa kbʼeltoq bʼyoʼn. A jlu in tzaj tyekʼin tiquʼn tajtoq aj kawil tuʼn tok tbʼiʼn «qa otoq kyim Jesús» tej t-xi tqanin José t-xmilal (Mar. 15:44). Qa ten José tej in nikʼxtoq kʼixkʼoj tuʼn Jesús twitz tzeʼ, ¿ape jlu onin tiʼj tuʼn t-ximen ex tuʼn tten tipumal tuʼn t-xi tqʼamaʼn qa t-xnaqʼtzbʼen Jesús? Bʼalo a jlu. Aju ojtzqiʼn quʼn, onin jlu tiʼj José tuʼn tyolin. Jaʼlo otoq tzʼel toj qʼanchaʼl qa jun t-xnaqʼtzbʼen Jesús.

KUX TMUQUʼN JESÚS

In tzaj tqʼamaʼntoq kyley aj Judiy qa at jun xjal kbʼel tsentens tuʼn tkyim, iltoq tiʼj tuʼn tkux muqet naʼmxtoq tex bʼaj qʼij (Deut. 21:22, 23). Noqtzun tuʼnj, ax in kyajtoq kyqʼoʼn xjal te Roma kyxmilal xjal  in che jaw yobʼin tiʼj tzeʼ tzmaxi aj kykubʼ qʼayj moqa in che kux kymaquʼn kyoj jul nya nim kyoklen. Nyatoq taj José tuʼn tbʼaj jlu tiʼj Jesús. Nqaku jatumel kubʼ bʼyoʼn Jesús, attoq jun tmuqbʼil José tokx toj abʼj. Naʼmxtoq tokx qʼet jun xjal toj jul lu. A jlu in tzaj tyekʼin qa tzmatoq in kyaj tqʼoʼn José tnam Arimatea * tuʼn tpon anqʼil Jerusalén ex tajtoq tuʼn kykux muqet qe toj tja toj jul lu (Luc. 23:53; Juan 19:41). Kubʼ tyekʼin José t-xtalbʼil tej tokx tqʼoʼn Jesús toj jul jatumel kbʼelextoq muquʼn. Ax ikx japun twi yol tuʼn aju kyaj qʼamaʼn tiʼj Mesías qa kʼokex «maquʼn junx kyukʼil qe qʼinun» (Is. 53:5, 8, 9).

¿Atpe jun tiʼ in nok tqʼoʼna mas toklen twitzju tamiwbʼila tukʼil Jehová?

Aʼyeju kyaje uʼj in che yolin tiʼj tanqʼibʼil Jesús in tzaj kyqʼamaʼn qa tej kutz qʼiʼn t-xmilal Jesús tiʼj tzeʼ, kux tqʼoʼn José te Arimatea t-xmilal toj tbʼanel xbʼalun ex okx tqʼoʼn toj tmuqbʼil (Mat. 27:59-61; Mar. 15:46, 47; Luc. 23:53, 55; Juan 19:38-40). In tzaj qʼamaʼn qa oʼkx Nicodemo tiʼj, aju tzaj tiʼn junjun tiʼchaq tuʼn tok tiʼj t-xmilal Jesús. Tuʼnju attoq jun tbʼanel kyoklen xjal lu, nyalo kyjunalx xi kyiʼn t-xmilal Jesús. Bʼalo e ajbʼen junjun kymajen tuʼn t-xi kyiʼn ex tuʼn tkux kymaquʼn. Noq alkyexku tten, bʼant jun aqʼuntl nim toklen kyuʼn. Aju xjal in nok makonte jun kyimni, in noktoq te tzʼil tuʼn toj wuq qʼij ex tkyaqilju in noktoq tmakoʼn, ax ikx in noktoq te tzʼil (Núm. 19:11; Ageo 2:13). Aj tbʼaj jlu iltoq tiʼj tuʼn kyel paʼn kyiʼj txqantl toj seman te Xjan Qʼij ex mlaytoq che ten kyoj ikʼsabʼil in che kubʼ ikʼset (Núm. 9:6). Tej tkux muquʼn Jesús tuʼn José, ax ikx te jakutoq tzʼel ikʼun kyuʼn txqantl. Noq tiʼxku jakutoq tzʼok bʼinchaʼn tiʼj, kubʼ t-ximen tuʼn tkux tmuquʼn Jesús toj jun tbʼanel tten ex tuʼn t-xi tyekʼin kywitz txqantl qa t-xnaqʼtzbʼen te.

AJU BʼAJSBʼIL TIʼJ TANQʼIBʼIL JOSÉ

Mintiʼtl in yolin Tyol Dios tiʼj José te Arimatea tej otoqxi kux maquʼn Jesús, ex tuʼn jlu jaku kubʼ qxjelin: «¿Tiʼ bʼaj tiʼj?». Mintiʼ bʼin quʼn. Ik tzeʼn ma kubʼ qxnaqʼtzaʼn toj xnaqʼtzbʼil lu, bʼalo xi tqʼamaʼn kye txqantl qa okslal te. Tej tok weʼ twitz nim nya bʼaʼn ex joybʼil, mas chʼiy qʼuqbʼil tkʼuʼj ex tipumal twitzju tuʼn tkubʼ numj. A jlu jun tbʼanel techel.

Aju ikʼ toj tanqʼibʼil in nonin qiʼj tuʼn qximen tiʼj qa at jun tiʼ in nok qqʼoʼn mas toklen —ik tzeʼn qaqʼun, qoklen, qe tiʼchaq at qe, qe toj qja, axpe ikx aju tzoqpibʼil at qe— twitzju qamiwbʼil tukʼil Jehová.

^ taqik' 18 Bʼalo a tnam Arimatea a Ramá, aju tok tbʼi jaʼlo te Rentis (Rantis), jatumel ul itzʼj aj sanjel Samuel, aju at toj junlo 35 kilómetros jawni toj telex qʼij te Jerusalén (1 Sam. 1:19, 20).