«Qeʼk tkʼuʼja tiʼj Qman tuʼn tkyaqil tanmiya ex mya tuʼn tok qeʼ tkʼuʼja tiʼj texa tnabʼla» (PROV. 3:5).

BʼITZ: 3 EX 8

1. ¿Tiquʼn qaj tuʼn ttzaj qʼuqbʼaʼn qkʼuʼj?

QKYAQILX qaj tuʼn ttzaj qʼuqbʼaʼn qkʼuʼj. Bʼalo in tzaj bʼaj qkʼuʼj, in tzaj qbʼis ex in che ikʼ junjun nya bʼaʼn toj qanqʼibʼil. At junjun qe in tzaj bʼis qiʼj tuʼnju ma qo tijen, tuʼnju at jun yabʼil qiʼj ex qa tuʼnju o kyim jun toj qja. Atzun junjuntl qe in nikʼx nya bʼaʼn quʼn aju in nok bʼinchaʼn qiʼj kyuʼn txqantl. Toj ambʼil jaʼlo mas in xiʼ kymod xjal toj il. Qʼuqli qkʼuʼj tiʼj qa in qo anqʼin kyoj «mankbʼil tqʼijlalil» tuʼnju at «nim yajbʼil» ex ojtzqiʼn quʼn qa ya chʼix tul akʼaj twitz Txʼotxʼ (2 Tim. 3:1). Maske ikju, malo tzikʼ nim ambʼil in qo ayon tuʼn kyjapun kywi tyol Jehová ex maslo in tzaj nya bʼaʼn qiʼj. Qa ikju, ¿jatumel jaku kanet qʼuqbʼil qkʼuʼj?

2, 3. a) ¿Tiʼ ojtzqiʼn quʼn tiʼj Habacuc? b) ¿Tiquʼn qo xnaqʼtzal tiʼj uʼj te Habacuc?

2 Qo xnaqʼtzan tiʼj uʼj te Habacuc tuʼn tel qnikʼ tiʼj jatumel jaku kanet qʼuqbʼil qkʼuʼj. Mintiʼ in yolin Tyol Dios tiʼj tkyaqilju bʼaj toj tanqʼibʼil Habacuc. Bʼalo «Chlebʼil» t-xilen tbʼi. Jaku tzul kabʼe xnaqʼtzbʼil toj qwiʼ tuʼn jlu. Toj jun plaj, in tzaj tyekʼin qa in qo tzaj tchleʼn Jehová tuʼn ttzaj  tqʼuqbʼaʼn qkʼuʼj, ex toj juntl plaj qa in nok kytzyun kyibʼ tmajen Dios tiʼj tuʼn tkyaqil kyipumal ex qʼuqbʼil kykʼuʼj. In kanet qʼuqbʼil qkʼuʼj toj uʼj te Habacuc. Xi yolin Habacuc te Jehová ex xi tqanin qe xjel nim kyoklen te. Tzaj ttzaqʼweʼn Jehová qe t-xjel ex tzaj tqʼoʼn ambʼil tuʼn tkyaj ttzʼibʼin toj Tyol tuʼnju ojtzqiʼn tuʼn qa kʼonil qiʼj (Hab. 2:2).

3 Tej tyolin Jehová tukʼil Habacuc, oʼkx tqanil lu in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios tiʼj tanqʼibʼil. Aju uʼj kubʼ ttzʼibʼin tsanjel Dios lu, at toklen tiʼj «tkyaqil aju o tzʼibʼanjtz tuj Tuʼjil ojtxi» tuʼntzun «tten qpasens ex tuʼn tqeʼ qkʼuʼj tuʼnju yol tzʼibʼan tuj Tuʼjil, [ex] tuʼntzun tqeʼxix qkʼuʼj tiʼj Dios» (Rom. 15:4). In qo tzaj tonin uʼj lu toj kabʼe tten. Tnejel, in nel qnikʼ tiʼj tiʼ t-xilen aju tuʼn tok qeʼ qkʼuʼj tiʼj Jehová. Tkabʼ, in tzaj tqʼamaʼn qe qa jaku qeʼ qkʼuʼj maske in qo ikʼ toj nya bʼaʼn ex yajbʼil. Qo ximen kyiʼj kabʼe tiʼchaq lu akux in qo xnaqʼtzan tiʼj uʼj te Habacuc.

QO JYON ONBʼIL TUKʼIL JEHOVÁ

4. ¿Tiquʼn tzaj bʼaj tkʼuʼj Habacuc?

4 (Kjawil uʼjit Habacuc 1:2, 3). Anqʼin Habacuc toj jun ambʼil kwest. Tzaj nim tbʼis tuʼnju kykyaqil xjal otoq che ok te nya bʼaʼn ex in che bʼiyentoq. ¿Jtojtoq tuʼn tbʼaj nya bʼaʼn? ¿Tiquʼn mintiʼ jun tiʼ otoq bʼant tuʼn Jehová? Oʼkx aju nya tzʼaqli ex aju nya bʼaʼn ok tkeʼyin Habacuc, ex tkyaqil jlu bʼaj tuʼn kypaj aj Israel. Kubʼ tnaʼn Habacuc qa tjunalxtoq at. Toj ambʼil lu, kubʼsan Habacuc twitz Jehová tuʼn tbʼant jun tiʼ tuʼn. Bʼalo kubʼ t-ximen qa mintiʼ taj Jehová tiʼjju in bʼaj ex qa nya jun rat in xi tqʼoʼn onbʼil. ¿Ope kubʼ qnaʼn jun maj ik tzeʼn te Habacuc?

5. ¿Alkye tbʼanel xnaqʼtzbʼil tkuʼx toj uʼj te Habacuc? (Qʼonka twitza tiʼj tnejel tilbʼilal).

5 ¿Otoqpe naj qʼuqbʼil tkʼuʼj Habacuc tiʼj Jehová ex kyiʼj ttziybʼil? Miʼn. Tuʼnju te Jehová xi tqʼamaʼn tkyaqilju bʼaj tkʼuʼj tiʼj ex nya te jun xjal, tuʼn jlu in tzaj tyekʼin qa kukx ok qeʼ tkʼuʼj tiʼj. Tzaj bʼaj tkʼuʼj tuʼnju mintiʼ el tnikʼ tiʼj tiquʼn naʼmxtoq tbʼant jun tiʼ tuʼn Jehová ex tiquʼn xi tqʼoʼn ambʼil tuʼn tikʼ toj yajbʼil. Tej t-xi tqʼoʼn Jehová ambʼil te Habacuc tuʼn tkyaj ttzʼibʼin aju tzaj bʼaj tkʼuʼj tiʼj, in tzaj tqʼoʼn jlu jun xnaqʼtzbʼil nim toklen qe: mintiʼ tuʼn qtzaj xobʼ tuʼn t-xi qqʼamaʼn te Jehová aju in tzaj bʼaj qkʼuʼj tiʼj ex aju mintiʼ in nel qnikʼ tiʼj. Ax ikx, in tzaj tqʼamaʼn Jehová qe tuʼn t-xi qqʼamaʼn tkyaqil qbʼis te (Sal. 50:15; 62:8). In tzaj tqʼoʼn Proverbios 3:5 tbʼanel nabʼil lu qe: «Qeʼk tkʼuʼja tiʼj Qman tuʼn tkyaqil tanmiya ex mya tuʼn tok qeʼ tkʼuʼja tiʼj texa tnabʼla». Bʼalo ojtzqiʼntoq qe yol lu tuʼn Habacuc ex oklo tqʼoʼn kyoklen.

6. ¿Tiquʼn nim toklen aju naʼj Dios?

6 Qʼuqlitoq tkʼuʼj Habacuc tiʼj Jehová, aju Tman ex Tamiw. Tuʼntzunju kubʼ t-ximen tuʼn tyolin tukʼil Jehová. Mintiʼ ok qeʼ tkʼuʼj tiʼj tex tojtzqibʼil sino naʼn Dios tuʼn t-xi tqʼamaʼn aju kubʼ tnaʼn ex aju tzaj bʼaj tkʼuʼj tiʼj. Tuʼn jlu kyaj tqʼoʼn Habacuc jun tbʼanel techel qwitz. In tzaj tbʼiʼn Jehová qnaʼj Dios ex in tzaj tqʼoʼn txokbʼil qiʼj tuʼn txi qqʼamaʼn te aju in bʼaj qkʼuʼj tiʼj (Sal. 65:2). Qa ma bʼant jlu quʼn, kbʼel qnaʼn ik tzeʼn in qo tzaj chleʼn tuʼn Jehová aj ttzaj ttzaqʼweʼn qnaʼj Dios ex aj ttzaj tyekʼin qbʼe (Sal. 73:23, 24). Ax ikx kʼonil qiʼj tuʼn tel qnikʼ tiʼj tiʼ t-ximbʼetz at kyiʼj tiʼchaq ex noq alkyexku nya bʼaʼn in qo ok weʼ twitz. Qa ma txi qqʼamaʼn te Jehová tkyaqilju tkuʼx toj qanmi, tuʼn jlu in kubʼ qyekʼin qa qʼuqlixix qkʼuʼj tiʼj.

 QBʼINX JEHOVÁ

7. ¿Tzeʼn tmod Jehová kubʼ tyekʼin tej t-xi tqʼamaʼn Habacuc qe tbʼis te?

7 (Kjawil uʼjit Habacuc 1:5, TNM * 6, 7). Otoq kyaj tqʼoʼn Habacuc qe tbʼis toj tqʼabʼ Jehová, noqtzun tuʼnj, kubʼlo t-ximen tiʼtoq tuʼn tbʼant tuʼn Jehová. Ik tten Jehová tzeʼn jun mambʼaj, in nel tnikʼ kyiʼj tkʼwaʼl ex in nel tnikʼ tiʼjju in bʼaj kyiʼj. Tuʼntzunju mintiʼ kubʼ tqʼoʼn tkastiw Habacuc tej t-xi tqʼamaʼn qe tbʼis te. Ojtzqiʼntoq tuʼn Jehová qa kubʼsan Habacuc twitz tuʼnju attoq nim nya bʼaʼn. Ex tzaj tqʼamaʼn Jehová te Habacuc tiʼtoq tuʼn tbʼaj kyiʼj aj Israel mintiʼ e nimen te. Bʼalo te Habacuc xi tqʼamaʼn Jehová tnejel aju chʼixtoq tbʼant tuʼn.

8. ¿Tiquʼn jaw labʼin Habacuc tiʼjju tzaqʼwebʼil xi tqʼoʼn Jehová te?

8 Xi tyekʼin Jehová te Habacuc qa bʼantni tten tuʼn t-xi tbʼinchaʼn tiʼj nya bʼaʼn. Ya chʼixtoq tkubʼ tqʼoʼn Jehová kykastiw qeju aj Israel mintiʼtoq in che nimen te. Tukʼilju yol «toj kyqʼijlalile», xi tyekʼin Jehová qa kbʼel kykastiw xjal lu akux in nanqʼin Habacuc ex qe txqantl xjal toj ambʼil aju. Noqtzun tuʼnj, ¿apetzulo tzaqʼwebʼil lu in nayon Habacuc tiʼj? Nya. Aju tqʼamaʼn Jehová, a t-xilen qa kbʼeltoq mas kykastiw xjal te Judá. Aʼyeju xjal te Babilonia puro nya bʼaʼn qeʼ ex nimxix che bʼiyen, mas kywitzju xjal ateʼ toj ttnam Habacuc, aqeju ojtzqiʼntoq qe tkawbʼil Dios kyuʼn. ¿Tiquʼn kʼajbʼeltoq jun tnam nya bʼaʼn tuʼn Jehová tuʼn tkubʼ tqʼoʼn kykastiw xjal etzan tuʼn? Noqwit aqoʼ ok bʼinte tzaqʼwebʼil lu, ¿tiʼwtlo qmod kubʼ qyekʼin?

9. ¿Alkyeqe xjel xi tqanin Habacuc?

9 (Kjawil uʼjit Habacuc 1:12-14, 17). El tnikʼ Habacuc tiʼj qa tuʼn tajbʼen tnam Babilonia tuʼn Jehová tuʼn tkubʼ tqʼoʼn kykastiw qeju nya bʼaʼn, maske ikju mintiʼ el tnikʼ tiʼj junjun tiʼchaq. Kubʼ tin tibʼ tej t-xi tqʼamaʼn te Jehová qa kukx in kolin tiʼj (Deut. 32:4; Is. 26:4). Kubʼ t-ximen Habacuc tuʼn tok qeʼ tkʼuʼj tukʼil pasens tiʼj tkʼujlabʼil Jehová ex tiʼj qʼaqʼbʼil tkʼuʼj. Onin jlu tiʼj tuʼn tyolin juntl maj tukʼil Jehová ex tuʼn t-xi tqanin qe xjel ik tzeʼn jlu: ¿Tiquʼn tzaj tqʼoʼn ambʼil tuʼn ttzaj mas nya bʼaʼn toj tnam Judá? ¿Tiquʼn nya jun rat xi tbʼinchaʼn jun tiʼ? Tuʼnju at nimxix tipumal, ¿tiquʼn kukx tzaj tqʼoʼn ambʼil tuʼn ttzaj yajbʼil? ¿Tiquʼn kukx ok tqʼon twitz tiʼj nya bʼaʼn ex mintiʼ tqʼama jun tiʼ? Kubʼ t-ximen jlu tuʼnju «Xjanxix» te Jehová ex mintiʼ in tzalaj tiʼjju mya bʼaʼn.

10. ¿Tiʼ jaku bʼaj qiʼj?

10 Atlo maj in kubʼ qnaʼn ik tzeʼn te Habacuc. In xi qnimen aju in tzaj tqʼamaʼn Jehová, in nok qeʼ qkʼuʼj tiʼj, in qo uʼjin ex in qo xnaqʼtzan tiʼj Tyol, tuʼn jlu in qeʼ qkʼuʼj. Ax ikx in nel qnikʼ kyiʼj ttziybʼil Jehová noq tuʼn xnaqʼtzbʼil in tzaj tqʼoʼn ttnam qe. Maske ikju, atlo maj jaku kubʼ qxjelin jlu: «¿Jtoj kbʼajel yajbʼil qiʼj?». Qo xnaqʼtzan tiʼj tiʼ bʼant tuʼn Habacuc ex qo ximen tiʼj xnaqʼtzbʼil jaku tzʼel qiʼn tiʼj.

BʼAʼN TUʼN QYON AJXI T-XI TBʼINCHAʼN JEHOVÁ KYIʼJ NYA BʼAʼN

11. Tej otoqxi bʼaj tbʼiʼn Habacuc te Jehová, ¿tiʼ kubʼ t-ximen tuʼn tbʼant tuʼn?

11 (Kjawil uʼjit Habacuc 2:1). Qeʼ tkʼuʼj Habacuc tej tyolin tukʼil Jehová. Tuʼntzunju kubʼ t-ximen tuʼn kukx tten qʼuqbʼil tkʼuʼj ajxi t-xi tbʼinchaʼn Jehová tiʼj nya bʼaʼn. Nya noq jun rat kubʼ tnaʼn qʼuqbʼil tkʼuʼj tuʼnju tqʼamatl jlu:  «Chin bʼel txuleʼye ayolte aju qʼij ok ttzaj tqʼoʼn Dios yajbʼil kyibʼaj qe soldad in che yajlan qiʼj» (Hab. 3:16). Ax ikx ateʼ junjuntl tmajen Dios kubʼ kyyekʼin kypasens ex qʼuqbʼil kykʼuʼj ik tzeʼn jlu. Aju techel kyaj kyqʼoʼn qwitz, in nonin qiʼj tuʼn miʼn qsikt ex tuʼn kukx qyon tzmaxi aj t-xi tbʼinchaʼn Jehová tiʼj nya bʼaʼn (Miq. 7:7; Sant. 5:7, 8).

12. ¿Alkyeqe xnaqʼtzbʼil jaku tzʼel qiʼn tiʼjju tmod Habacuc?

12 ¿Tiʼ xnaqʼtzbʼil jaku tzʼel qiʼn tiʼj tmod Habacuc? Tnejel, qa nim toklen tuʼn kukx qnaʼn Dios ex noq alkyexku nya bʼaʼn in tzaj qiʼj. Tkabʼ, qa nim toklen tuʼn t-xi qbʼiʼn aju in tzaj tqʼamaʼn Xjan Uʼj qe ex aju in tzaj tqʼamaʼn ttnam Jehová. Ex toxin, tbʼanel qa kukx ma qo ayon tukʼil qpasens tzmaxi aj t-xi tbʼinchaʼn kyiʼj nya bʼaʼn ex tuʼn tok qeʼ qkʼuʼj tiʼj qa kʼelel tiʼn Jehová yajbʼil qiʼj toj ambʼil mas bʼaʼn. Qa ma bʼant tkyaqil jlu quʼn ik tzeʼn bʼant tuʼn Habacuc, ax ikx kqebʼil qkʼuʼj ex kʼonil qiʼj tuʼn tikʼx nya bʼaʼn quʼn. Tuʼn qʼuqbʼil qkʼuʼj in ten mas qpasens, ex aj tten qpasens in nonin qiʼj tuʼn qtzalaj maske atoʼ toj nya bʼaʼn. Qa kukx ma qo ayon, kʼonil qiʼj tuʼn tok qeʼ qkʼuʼj tiʼj Jehová ex qa kxel tbʼinchaʼn tiʼj nya bʼaʼn (Rom. 12:12).

13. ¿Tiʼ xi tqʼamaʼn Jehová te Habacuc?

13 (Kjawil uʼjit Habacuc 2:3). Qʼuqli qkʼuʼj tiʼj qa tzalaj Jehová tiʼj Habacuc tej tok qeʼ tkʼuʼj tiʼj tuʼn t-xi tbʼinchaʼn tiʼj nya bʼaʼn. El tnikʼ Jehová tiʼjju ikʼ tiʼj Habacuc, tuʼntzunju ok tilil tuʼn tuʼn t-xi tqʼamaʼn te tukʼil kʼujlabʼil qa tzul ttzaqʼweʼn qe t-xjel. Tej tikʼ chʼintl ambʼil, el tiʼn Jehová tkyaqilju tiʼchaq bʼaj tkʼuʼj Habacuc tiʼj. Aju tqʼama Jehová te, ok ik tzeʼn jlu: «Tenx tpasensa ex qeʼk tkʼuʼja wiʼje. In kubʼ t-ximana qa yaj kpol tzaqʼwebʼil wuʼne, pero kxel ntzaqʼweʼne». Xi tnaʼn Jehová te qa ya otoq kubʼ t-ximen alkye ambʼil tuʼn tjapun twi tyol ex xi tqʼamaʼn te tuʼn kukx tayon. Ikju, mintiʼ tzaj tbʼis Habacuc tuʼn Jehová.

¿Tiquʼn qaj tuʼn tok tilil quʼn tuʼn qajbʼen te Jehová? (Qʼonka twitza tiʼj taqikʼ 14).

14. ¿Tiʼ bʼaʼn tuʼn tbʼant quʼn aj qikʼ toj nya bʼaʼn?

14 Qa ma qo ayon tiʼj Jehová tukʼil pasens tuʼn t-xi tbʼinchaʼn kyiʼj nya bʼaʼn ex qa ma txi qbʼiʼn te, ktel qʼuqbʼil qkʼuʼj tuʼn jlu ex kqebʼil qkʼuʼj maske at nim nya bʼaʼn. Tqʼama Jesús tuʼn miʼn tok qqʼoʼn qwiʼ tiʼj alkye qʼij tzul xitbʼil tuʼnju naʼmx tzaj qʼamaʼn (Hech. 1:7). Qeʼk qkʼuʼj tiʼj qa oʼkx Jehová ojtzqilte. Tuʼntzunju, miʼn qo sikt ex bʼaʼn tuʼn qyon tukʼil qʼuqbʼil qkʼuʼj, tukʼil pasens ex miʼn jaw qnimsan qibʼ. Akux in qo ayon, bʼaʼn tuʼn tajbʼen ambʼil quʼn tuʼn qajbʼen te Jehová (Mar. 13:35-37; Gál. 6:9).

TZUL TQʼOʼN JEHOVÁ KYCHWINQLAL QEJU IN NOK QEʼ KYKʼUʼJ TIʼJ

15, 16. a) ¿Alkye tbʼanel tziybʼil in kanet quʼn toj uʼj te Habacuc? b) ¿Tiʼ in nel qnikʼ tiʼj kyuʼn tziybʼil lu?

15 O tzaj ttziyen Jehová qa «tuʼn tokslabʼl» jun xjal tzʼaqlixix kanqʼil ex qa knojel twitz Txʼotxʼ tuʼnju «kʼelel kynikʼ [xjal] tiʼj tajwalil Qman» (Hab. 2:4, 14). Ikju, tzul tqʼoʼn Jehová kychwinqlal qeju at kypasens ex in nok qeʼ kykʼuʼj tiʼj.

16 Ximana tiʼj tziybʼil tkuʼx toj Habacuc 2:4. Nim toklen jlu tuʼnju yolin apóstol Pablo oxe maj tiʼj kyoj uʼj kubʼ ttzʼibʼin (Rom. 1:17; Gál. 3:11; Heb. 10:38). Qa at qokslabʼil ex qʼuqbʼil qkʼuʼj tiʼj Jehová, qo anqʼil tuʼn tok qqʼoʼn qwitz tiʼj tzeʼn che japunel tyol ex noq alkyexku nya bʼaʼn in qo ok weʼ twitz. In tzaj tqʼamaʼn Jehová qe tuʼn qximen tiʼj qʼuqbʼil qkʼuʼj o tzaj tqʼoʼn ex nya kyiʼj nya bʼaʼn in qo ok weʼ twitz.

17. ¿Tiʼ qʼuqbʼil qkʼuʼj in tzaj tqʼoʼn uʼj te Habacuc?

 17 Aqeju in che anqʼin kyoj bʼajsbʼil tqʼijlalil, in nel kyiʼn jun tbʼanel xnaqʼtzbʼil tiʼj uʼj te Habacuc. In tzaj ttziyen Jehová tuʼn ttzaj tqʼoʼn kychwinqlal qeju in nok qeʼ kykʼuʼj tiʼj. Tuʼntzunju, noq tiʼxku nya bʼaʼn in qo ok weʼ twitz, bʼaʼn tuʼn tok tilil quʼn tuʼn tchʼiy qokslabʼil ex qʼuqbʼil qkʼuʼj tiʼj Jehová. In tzaj tqʼamaʼn Jehová qe toj uʼj te Habacuc qa ktel qtxlaj ex qa kkolil qiʼj. Tukʼil tbʼanel yol in tzaj tqʼamaʼn qe tuʼn tok qeʼ qkʼuʼj tiʼj ex tuʼn qyon tukʼil pasens tiʼj ambʼil ximen maj tuʼn tuʼn Tkawin tibʼaj tkyaqil. Toj ambʼil aju knojel twitz Txʼotxʼ kyuʼn tbʼanel xjal, aʼyeju che kʼulil te tukʼil tzalajbʼil (Mat. 5:5; Heb. 10:36-39).

QEʼK QKʼUʼJ TIʼJ JEHOVÁ TUKʼIL TZALAJBʼIL

18. ¿Tzeʼn e onin tyol Jehová tiʼj Habacuc?

18 (Kjawil uʼjit Habacuc 3:16-19). Nim e onin tyol Jehová tiʼj Habacuc. Ximen tmajen Dios lu tiʼj tzeʼn kolin Jehová tiʼj ttnam toj ambʼil ojtxe ex onin jlu tiʼj tuʼn tten mas qʼuqbʼil tkʼuʼj. Maske ojtzqiʼntoq tuʼn qa kukx tzul yajbʼil tiʼj, qʼuqlitoq tkʼuʼj tiʼj qa chʼixtoq txi tbʼinchaʼn Jehová tiʼj nya bʼaʼn. Nim xi qʼuqbʼaʼn tkʼuʼj Habacuc tuʼn jlu ex ya mintiʼ tzaj bʼaj tkʼuʼj. Aju bʼant tuʼn ok qeʼ tkʼuʼj tiʼj Jehová qa kkletel tuʼn. Aʼyeju yol kubʼ ttzʼibʼin Habacuc tiʼj qʼuqbʼil tkʼuʼj, kukx in che kanet quʼn toj Tyol Dios ex kukx in che onin qiʼj. At junjun xjal at kyojtzqibʼil tiʼj Tyol Dios in tzaj kyqʼamaʼn qa aʼyeju yol tkuʼx toj versículo 18, a kyxilen qa tuʼn tjaw tʼikpaj Habacuc ex qa tuʼn tqʼon welt tuʼnju in tzalaj tiʼj Tdios. Kyaj tqʼoʼn Habacuc jun tbʼanel xnaqʼtzbʼil qe. Nya oʼkx in tzaj tqʼamaʼn Jehová qe tbʼanel ttziybʼil, ax ikx in tzaj tqʼamaʼn qa in bʼant alkyexku tiʼ tuʼn tuʼn tjapun twi tyol.

19. ¿Tiʼ kbʼantel quʼn tuʼn ttzaj qkʼamoʼn ax qʼuqbʼil qkʼuʼj ik tzeʼn te Habacuc?

19 Qʼuqli qkʼuʼj tiʼj qa nim toklen tqanil tkuʼx toj uʼj te Habacuc tuʼn tok qeʼ qkʼuʼj tiʼj Jehová (Hab. 2:4). Tuʼn miʼn tnaj qʼuqbʼil qkʼuʼj tiʼj Jehová ex tuʼn kukx tchʼiy qamiwbʼil tukʼil, il tiʼj tuʼn tbʼant oxe tiʼ quʼn. Tnejel, kukx qo naʼl Dios te Jehová ex kxel qqʼamaʼn te aju in bʼaj qkʼuʼj tiʼj. Tkabʼ, tuʼn t-xi qbʼiʼn aju tkuʼx toj Xjan Uʼj ex aju in tzaj tqʼamaʼn ttnam Jehová. Ex toxin, bʼaʼn tuʼn qyon tukʼil pasens ex tuʼn tqeʼ qkʼuʼj tiʼj Jehová. Atzun jlu bʼant tuʼn Habacuc. Maske xi tzyet tuʼn tkubʼ ttzʼibʼin tuʼj tukʼil nim bʼis, kubʼ bʼaj tuʼn tukʼil tzalajbʼil ex kubʼ tyekʼin qʼuqbʼil tkʼuʼj tiʼj Jehová. Qkanoʼmil tbʼanel techel kyaj tqʼoʼn, iktzun tten kbʼel qnaʼn qa in qo tzaj tchleʼn Jehová ik tzeʼn jun mambʼaj. Atzun mas tbʼanel qʼuqbʼil qkʼuʼj jaku kanet toj ambʼil jaʼlo jatumel at nim nya bʼaʼn.

^ taqik' 7 ¡Kykeʼyinke qe tnam ex kybʼintze! Kyqʼonkxix kywitze tiʼj ex bʼaʼn tuʼn kyjaw labʼine tiʼj; porke kbʼajel jun tiʼ toj kyqʼijlalile, aju mlay txi kynimane maske ma txi qʼamaʼn kyeye.