«Nman Dios, yekʼuntza tbʼeya weye tuʼntzun wok lpeʼye tiʼj tyola axix tok» (SAL. 86:11).

BʼITZ: 31 EX 72

1-3. a) ¿Alkye qximbʼetz ktel tiʼj axix tok tkuʼx toj Tyol Dios? Qʼamantza jun techel. (Qʼonka twitza kyiʼj tnejel tilbʼilal). b) ¿Alkyeqe xjel che xel qtzaqʼweʼn toj xnaqʼtzbʼil lu?

TOJ ambʼil jaʼlo, mintiʼ in qo jaw labʼin kyiʼj xjal in tzaj kylaqʼoʼn junjun tiʼchaq ex yajxitl in che meltzʼaj qʼolte juntl maj. In kubʼ ximet qa in naj kymeltzʼuʼn junlo 9% qe tiʼchaq in tzaj kylaqʼoʼn. Atzun qe tiʼchaq in chex qanit toj Internet, in najlo kymeltzʼuʼn xjal mas te 30%. Bʼalo in bʼant jlu kyuʼn tuʼnju mintiʼ in che tzalaj kyiʼj tiʼchaq in tzaj kylaqʼoʼn, moqa in kanet jun nya bʼaʼn kyuʼn tiʼj ex qa tuʼnju nya kygan. Tuʼntzunju, in kubʼ kyximen tuʼn taj kyqʼoʼn juntl maj qe tiʼchaq ex in xi kyqanin t-xel moqa in xi kyqanin t-xel kypwaq.

2 Nya qaj tuʼn tbʼant jlu quʼn tukʼilju qojtzqibʼil tiʼj axix tok at tiʼj Tyol Dios. Aj ttzaj qlaqʼoʼn moqa aj tel qnikʼ tiʼj axix tok, nya qaj tuʼn t-xi qkʼayin moqa nya qaj tuʼn tkyaj qkolin (kjawil uʼjit Proverbios 23:23; 1 Tim. 2:4). Ik tzeʼn el qnikʼ tiʼj toj xnaqʼtzbʼil o kyaj, el qpaʼn nim ambʼil tuʼntzun tel qnikʼ tiʼj axix tok. Atlo junjun kyaj kykolin jun carrera jatumel e kambʼan tiʼj nim pwaq moqa bʼant junjun matij chʼixpubʼil kyuʼn tiʼj kymod at kyukʼil toj kyja ex qe kyamiw. Atzun junjuntl bʼaj  kychʼixpuʼn kyximbʼetz ex kybʼinchbʼen, ex bʼalo kyaj kykolin kykostumbr xjal nya bʼaʼn in nela toj twitz Jehová. Noq alkyexku chʼixpubʼil bʼant quʼn, mlay tzʼok qmojbʼaʼn qe tiʼchaq kyaj qkolin kyukʼil kʼiwlabʼil in che tzaj qkʼamoʼn.

3 Tuʼn ttzaj tyekʼin Jesús qa nimxix toklen aju axix tok tiʼj Tkawbʼil Dios kye qeju in kanet kyuʼn, yolin tiʼj jun comersyant in jyon kyiʼj tbʼanel abʼj. Tej tkanet jun tbʼanel abʼj wiʼyilxix tuʼn, jun rat naj «xi tkʼayin tkyaqilju at te» tuʼntzun ttzaj tlaqʼoʼn (Mat. 13:45, 46). Chʼixmi axju in bʼaj qiʼj, nimxix toklen aju axix tok tiʼj Tkawbʼil Dios te qe ex qe txqantl xnaqʼtzbʼil tkuʼx toj Xjan Uʼj, tuʼntzunju in bʼant noq tiʼxku quʼn tuʼntzun ttzaj qkʼamoʼn. Qa kukx ma tzʼok qqʼoʼn kyoklen, mlayx txi qkʼayin. Noqtzun tuʼnj, bʼisbʼajil tuʼnju ateʼ junjun tmajen Jehová o kyaj kykolin axix tok ex axpe ikx, o txi kykʼayin. Miʼn txi qqʼoʼn ambʼil tuʼn tbʼant jlu quʼn, sino kukx qbʼinx nabʼil in tzaj tqʼoʼn Tyol Dios tuʼn kukx qok lepeʼ «tiʼj ju yol axix tok» (kjawil uʼjit 3 Juan 2-4). A t-xilen jlu qa il tiʼj tuʼn tkubʼ qqʼoʼn tnejel toj qanqʼibʼil ex tuʼn qanqʼin ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn. Toj xnaqʼtzbʼil lu, kxel qqʼoʼn tzaqʼwebʼil kyiʼj xjel lu: ¿Tiquʼn o kyaj kykolin junjun axix tok ex tzeʼn o bʼant kyuʼn? ¿Tiʼ kbʼantel quʼn tuʼntzun miʼn tkubʼ qbʼinchaʼn jlu? ¿Tiʼ kʼonil qiʼj tuʼn kukx tchʼiy qajbʼil tuʼn qok lepeʼ «tiʼj ju yol axix tok»?

TIQUʼN EX TZEʼN O KYAJ KYKOLIN JUNJUN AJU AXIX TOK

4. Toj tnejel syent abʼqʼi, ¿tiquʼn kyaj kykolin junjun aju axix tok?

4 Toj tnejel syent abʼqʼi, ateʼ junjun xjal xi kynimen qe t-xnaqʼtzbʼil Jesús pero yajxitl kyaj kykolin. Jun techel, bʼant jun milagr tuʼn Jesús tuʼntzun kywan nim xjal lepcheqeʼk tiʼj. Yajxitl, e ikʼx xjal lu tukʼil Jesús toj juntl plaj ttzi mar te Galilea. Tej kypon atztzun, xi tqʼamaʼn Jesús jun tiʼ ex nya bʼaʼn ela toj kywitz, tqʼama Jesús jlu: «Qa mintiʼ ma txi kywaʼne nchibʼjale, ex qa mintiʼ ma txi kykʼaʼne nchkʼele, mlayx ten kychwinqlale». Mintiʼ xi kyqanin te Jesús tiquʼn otoq tqʼama jlu, sino kyqʼama: «Kyuwte ju yol lu; ¿alkye bʼaʼn txi bʼinte?». Aju tzaj tuʼn jlu, nim t-xnaqʼtzbʼen «el kypaʼn kyibʼ tiʼj, ex mintiʼtl e bʼet tukʼil» (Juan 6:53-66).

5, 6. a) ¿Tiquʼn o kubʼ kyximen junjun tuʼn tkyaj kykolin axix tok? b) ¿Alkye tten o che el laqʼeʼ junjuntl tiʼj axix tok?

5 Bʼisbʼajil tuʼnju ateʼ junjun o kyaj kykolin axix tok toj ambʼil jaʼlo. At junjun kye nya bʼaʼn o tzʼela toj kywitz tej tul jun akʼaj chikʼbʼabʼil tiʼj jun taqikʼ Tyol Dios moqa nya bʼaʼn ela toj kywitz qe tyol jun erman ojtzqiʼn twitz kyuʼn txqantl ex qa aju bʼant tuʼn erman. Atzun junjuntl, nya bʼaʼn ela toj kywitz tej t-xi qʼoʼn jun consej kye tukʼil Tyol Dios moqa tuʼnju tzaj nya bʼaʼn kyxol tukʼil jun erman. Atzun kye txqantl o che ok lepeʼ tiʼj kyximbʼetz qeju o tzʼel kypan kyibʼ tiʼj axix tok moqa kyiʼj qeju aj qʼoj tiʼjju nimen quʼn. Noq tiʼxku bʼaj kyiʼj, o tzʼel «kypaʼn» kyibʼ tiʼj Jehová ex tiʼj kʼloj okslal (Heb. 3:12-14). Maswitlo bʼaʼn noqwit kukx ten kyokslabʼil ex qʼuqbʼil kykʼuʼj tiʼj Jesús ik tzeʼn bʼant tuʼn apóstol Pedro. Tej t-xi tqanin Jesús kye t-apóstol qa ax ikx kye kyajtoq tuʼn kyikʼ bʼet, jun rat naj xi ttzaqʼweʼn Pedro jlu: «Tat, ¿al ukʼil qo xeʼle? Oʼkx aya at yol tukʼila in tqʼoʼn chwinqlal te jumajx» (Juan 6:67-69).

6 Atzun junjuntl, chebʼe chebʼe o kyaj  kykolin axix tok ex mintiʼlo kynaʼ tej tkyaj kykolin. In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa chebʼe o che el «txalpuj» xjal lu (Hebreos 2:1). Chʼixmi tkyaqil maj, mintiʼ ximen kyuʼn tuʼn tkyaj tkolin axix tok, pero xi kyqʼoʼn ambʼil tuʼn tchewix kyamiwbʼil tukʼil Jehová tzmaxi tej tnaj. ¿Tiʼ jaku bʼant quʼn tuʼn miʼn tbʼaj jlu qiʼj?

TIʼ KʼONIL QIʼJ TUʼN MIʼN TKYAJ QKOLIN AXIX TOK

7. ¿Tiʼ kʼonil qiʼj tuʼn miʼn tkyaj qkolin axix tok?

7 Tuʼn qok lepeʼ tiʼj axix tok, il tiʼj tuʼn ttzaj qkʼamoʼn ex tuʼn t-xi qnimen tkyaqilju in tzaj t-xnaqʼtzaʼn Jehová qe. Nim toklen tuʼn tkubʼ qqʼoʼn axix tok tnejel toj qanqʼibʼil ex tuʼn qok lepeʼ kyiʼj nabʼil ateʼ toj Xjan Uʼj. Jun maj, xi ttziyen aj kawil David jlu te Jehová: «Yekʼuntza tbʼeya weye tuʼntzun wok lpeʼye tiʼj tyola axix tok» (Sal. 86:11). Otoq bʼaj t-ximen David tuʼn kukx tok lepeʼ tiʼj axix tok ex ax jlu bʼaʼn tuʼn tbʼant quʼn. Qa mintiʼ ma bʼant jlu quʼn, jakulo qo ok ten ximel kyiʼj tiʼchaq kyaj qkolin ex jakulo tzaj qajbʼil tuʼn kykubʼ qbʼinchaʼn juntl maj. Pero mintiʼ tuʼn tbʼant jlu quʼn. Ojtzqiʼn quʼn qa mintiʼ qoklen tuʼn tjaw qskʼoʼn alkyeqe xnaqʼtzbʼil che tzajel qkʼamoʼn ex alkyeqe miʼn, tuʼnju il tiʼj tuʼn qok lepeʼ tiʼj tkyaqil «axix tok» (Juan 16:13). Toj xnaqʼtzbʼil o kyaj, el qnikʼ kyiʼj jweʼ tiʼchaq kyaj qkolin tej tel qnikʼ tiʼj axix tok ex tuʼn tkubʼ qqʼoʼn toj xnaqʼtzbʼil. ¿Tiʼ jaku bʼant quʼn tuʼn miʼn qmeltzʼaj kyiʼj tiʼchaq lu juntl maj? Qo xnaqʼtzan tiʼj (Mat. 6:19).

8. ¿Tiquʼn jaku kyaj qkolin chebʼe chebʼe aju axix tok? Qʼamantza jun techel.

8 Aju ambʼil. Tuʼn miʼn qel laqʼeʼ chebʼe chebʼe tiʼj axix tok, il tiʼj tuʼn tajbʼen ambʼil toj tumel quʼn. Qa mintiʼ ma tzʼok qxqʼuqin qibʼ, jaku tzʼok qqʼoʼn nim ambʼil kyiʼj saqchbʼil, kyiʼj tiʼchaq qgan, tiʼj Internet moqa tiʼj televisión. Mlay txi qqʼamaʼn qa nya bʼaʼn qe tiʼchaq lu, pero jaku tzeʼl kyiʼn ambʼil in najbʼen quʼn aj qxnaqʼtzan qjunalx ex kyiʼj junjun tiʼchaq in bʼant quʼn toj qajbʼebʼil te Jehová. Qo xnaqʼtzan tiʼjju ikʼ tiʼj jun ermana Emma tbʼi. * Tej tzmatoq tal txin, tgantoq tuʼn tbʼet tibʼaj chej. Tkyaqil maj bʼant jlu tuʼn qa attoq ambʼil tiʼj. Tej tel ambʼil, kubʼ tnaʼn nya bʼaʼn tuʼnju nim ambʼil in nok tqʼoʼn tiʼj ex tuʼntzunju kubʼ t-ximen tuʼn tbʼant junjun chʼixpubʼil tuʼn. Ax ikx onin tiʼj Emma aju ikʼ tiʼj ermana Cory Wells, aju in bʼanttoq saqchbʼil kyibʼaj chej kywitz nim xjal tuʼn. * Toj ambʼil jaʼlo, mas in nel tpaʼn Emma ambʼil tuʼn tajbʼen te Jehová ex mas in ten kyukʼil erman ex qe toj tja. In kubʼ tnaʼn qa mas nqa taʼ ttxlaj Jehová ex in tzalaj tuʼnju toj tumel in najbʼen ambʼil tuʼn.

9. ¿Tiquʼn bʼaʼn tuʼn tok qxqʼuqin qibʼ kyiʼj tiʼchaq te twitz txʼotxʼ?

9 Aʼyeju tiʼchaq. Qa qaj tuʼn kukx qok lepeʼ tiʼjju axix tok, il tiʼj tuʼn tkubʼ qqʼoʼn qe tiʼchaq toj kylugar. Tej tel qnikʼ tiʼj Jehová, tnejel kubʼ qqʼoʼn qajbʼebʼil te toj qanqʼibʼil, atzun qeju tiʼchaq te twitz txʼotxʼ e kyaj qqʼoʼn tiʼjxi. Bʼant jlu quʼn tuʼn tkyaqil qkʼuʼj noq tuʼn tel qnikʼ tiʼj axix tok. Pero aj tbʼet ambʼil, jaku tzʼok qqʼoʼn qwitz kyiʼj txqantl xjal in tzaj kylaqʼoʼn qe akʼaj kʼuxbʼil ex atlo junjuntl tbʼanel tiʼchaq kye ex tuʼn jlu jaku kubʼ qximen qa in xi qnajsaʼn junjun tiʼchaq. Qa ya mintiʼ in qo tzalaj kyiʼj tiʼchaq at  qe, jaku kyaj qkolin qajbʼebʼil te Jehová noq tuʼn tten qqʼinumabʼil. A jlu in tzaj tnaʼn qe aju ikʼ tiʼj Demas. Tuʼnju ten tkʼujlabʼil «tiʼj ju te twitz txʼotxʼ», mintiʼ ok lepeʼ tiʼj Pablo tuʼn tajbʼen junx tukʼil (2 Tim. 4:10). Mintiʼ in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa mas ok tkʼujlaʼn Demas qe tiʼchaq te twitz txʼotxʼ twitzju tajbʼebʼil te Jehová, moqa tuʼnju nyatoq taj tuʼn tok tilil tuʼn tuʼntzun tajbʼen junx tukʼil Pablo. Noq tiʼxku bʼaj, in tzaj tyekʼin jlu qe qa mintiʼ tuʼn tok qkʼujlaʼn qe tiʼchaq te twitz txʼotxʼ juntl maj tuʼnju jaku chewix qamiwbʼil tukʼil Jehová tuʼn.

10. Tuʼn kukx qok lepeʼ tiʼj axix tok, ¿tiʼ miʼn txi qqʼoʼn ambʼil te?

10 Qe qamiw ex qeju at qxilen kyukʼil. Tuʼn kukx qok lepeʼ tiʼj axix tok, mintiʼ tuʼn t-xi qqʼoʼn ambʼil tuʼn tkubʼ qiʼj kyuʼn txqantl. Tej tel qnikʼ tiʼj axix tok, chʼexpaj qamiwbʼil kyukʼil junjun at qxilen kyukʼil ex kyukʼil junjun xjal. Ex tuʼn jlu, ateʼ junjun tzaj kyqʼoj qiʼj, atzun junjuntl mintiʼ (1 Ped. 4:4). Ax tok, in nok tilil quʼn tuʼn tkubʼ qyekʼin tbʼanel qmod kyukʼil qeju at qxilen kyukʼil, pero qa mintiʼ ma tzʼok qxqʼuqin qibʼ, jaku kubʼ qbʼinchaʼn jun tiʼ nya bʼaʼn toj twitz Jehová. Ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn kawbʼil toj 1 Corintios 15:33, oʼkx jaku tzʼok qamiwen qibʼ kyukʼil xjal kʼujlaʼn Jehová kyuʼn.

11. ¿Tiʼ kʼonil qiʼj tuʼn tel qikʼen qe ximbʼetz nya bʼaʼn?

11 Qe nya bʼaʼn ximbʼetz ex bʼinchbʼen. Aqeju in che bʼet toj axix tok, il tiʼj tuʼn kyok te xjan (Is. 35:8; kjawil uʼjit 1 Pedro 1:14-16). Tej tel qnikʼ kyiʼj tbʼanel tkawbʼil Jehová, qkyaqilx bʼant junjun chʼixpubʼil quʼn, qa matij ex qa chʼin. Tuʼntzunju, mintiʼ tuʼn tbʼaj qchʼixpuʼn tbʼanel qximbʼetz tukʼilju kyximbʼetz xjal puro tzʼil. ¿Tiʼ jaku tzʼonin qiʼj? Qa ma qo ximen tiʼj chojbʼil xi tqʼoʼn Jehová tuʼn qok te xjan: xi tqʼoʼn tchkʼel Jesús, aju Tkʼwaʼl (1 Ped. 1:18, 19). Qa ma tzʼokx qqʼoʼn jlu toj qximbʼetz ex aju toklen chojbʼil bʼant tuʼn Jesús, kukx qo tel saq twitz Jehová.

12, 13. a) ¿Tiquʼn nim toklen tuʼn tten qximbʼetz kyiʼj ninqʼij ik tzeʼn te Jehová? b) ¿Tiʼ qo xnaqʼtzal tiʼj kyoj junjuntl taqikʼ?

12 Qe kostumbr ex kybʼinchbʼen xjal nya bʼaʼn toj twitz Jehová. Bʼalo jaku tzaj kyqʼoʼn qe toj qja ex qe qukʼil toj tja xnaqʼtzbʼil moqa toj aqʼuntl jun txokbʼil qiʼj tuʼn tkubʼ qikʼsaʼn jun ninqʼij. ¿Tiʼ kʼonil qiʼj tuʼn miʼn qonin tiʼj kykostumbr xjal ex qe ninqʼij in che el tikʼun Jehová? Qa ma qo ximen tiʼj tiquʼn in che el tikʼun Jehová. Ax ikx tbʼanel qa ma kubʼ qxnaqʼtzaʼn juntl maj qeju tqanil o che etz qʼoʼn kyoj quʼj tiʼj jatumel e tzaj qe ninqʼij. Aj ttzaj qnaʼn tiquʼn mintiʼ in tzaj tqʼoʼn Tyol Dios ambʼil tuʼn tkubʼ qikʼsaʼn kyninqʼij xjal, kʼokel tilil quʼn tuʼn tkubʼ qbʼinchaʼn qe tiʼchaq in tzalaj Jehová tiʼj (Efes. 5:10). Qa ma tzʼok qeʼ qkʼuʼj tiʼj Jehová ex tiʼj Tyol, kʼonil qiʼj tuʼn miʼn qtzaj xobʼ tiʼjju kyximbʼetz xjal (Prov. 29:25).

13 Qaj tuʼn qok lepeʼ tiʼj axix tok te jumajx. ¿Tiʼ jaku bʼant quʼn tuʼn kukx tchʼiy qajbʼil tuʼn qok lepeʼ tiʼj? Qo xnaqʼtzan tiʼj oxe tumel.

TIʼ KʼONIL QIʼJ TUʼN TCHʼIY QAJBʼIL TUʼN QOK LEPEʼ TIʼJ AXIX TOK

14. a) Qa kukx ma chʼiy qajbʼil tuʼn qok lepeʼ tiʼj axix tok, ¿tzeʼn in nonin qiʼj tuʼn miʼn tkyaj qkolin? b) ¿Tiquʼn nim toklen aju ojtzqibʼil, aju xnaqʼtzbʼil ex qeju kawbʼil?

14 Tnejel, kukx qpaʼmil ambʼil tuʼn qxnaqʼtzan kyiʼj tbʼanel axix tok tkuʼx toj Tyol Dios ex qo ximen kyiʼj. Qa mas ma qo xnaqʼtzan, mas kʼokel qkʼujlaʼn axix  tok ex mas kchʼiyil qajbʼil tuʼn qok lepeʼ tiʼj tuʼntzun miʼn tkyaj qkolin. Noqtzun tuʼnj, nya oʼkx tuʼn tten qojtzqibʼil, ax ikx kbʼel qqʼoʼn toj xnaqʼtzbʼil aju in nel qnikʼ tiʼj. In tzaj tqʼamaʼn Proverbios 23:23 qa nya oʼkx tuʼn ttzaj qlaqʼoʼn aju yol axix tok, sino ax ikx bʼaʼn tuʼn ttzaj qlaqʼoʼn «ojtzqibʼl ex ju xnaqʼtzbʼil, tukʼix ju nabʼl». Aju tuʼn ttzaj qlaqʼoʼn ojtzqibʼil, a t-xilen tuʼn tkubʼ qqʼoʼn toj xnaqʼtzbʼil tkyaqilju in nel qnikʼ tiʼj. Aj tel qnikʼ tiʼj jun tiʼ, in nok qmojbʼaʼn tukʼilju ya ojtzqiʼn quʼn. At maj in qo tzaj kawin tuʼn axix tok tuʼnju in tzaj tyekʼin qe alkye chʼixpubʼil il tiʼj tuʼn tbʼant quʼn. Nim toklen tuʼn t-xi qbʼiʼn qe kawbʼil lu tuʼnju in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa mas wiʼyilxix qe jlu twitzju saq pwaq (Prov. 8:10).

15. ¿Tzeʼn in qo ok t-xqʼuqin aju sinch tiʼj axix tok?

15 Tkabʼin, bʼaʼn tuʼn tbʼaj qximen tuʼn qanqʼin tkyaqil qʼij ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn axix tok. Bʼaʼn tuʼn tok qkʼaloʼn qkʼuʼj tuʼn sinch tiʼj axix tok (Efes. 6:14). Toj ambʼil ojtxe, in nonin sinch kyiʼj soldad tuʼn miʼn kyok kʼixbʼisaʼn ex tuʼn miʼn kykyim. Noqtzun tuʼnj, iltoq tiʼj tuʼn tok kyjatzʼon kykʼuʼj tuʼnju qa mintiʼ ma bʼant kyuʼn, mlay tzʼonin kyiʼj. Aju axix tok tkuʼx toj Tyol Dios, ik tten ik tzeʼn jun sinch in najbʼen toj qokslabʼil. Qa kʼaloʼnxix qkʼuʼj tuʼn, kxqʼuqil qiʼj tuʼn miʼn tok qqʼoʼn qwiʼ kyiʼj xnaqʼtzbʼil nya ax tok ex kʼonil qiʼj tuʼn tjaw qjyoʼn aju mas bʼaʼn. Ex aj qok weʼ twitz joybʼil, kʼonil qiʼj tuʼn tkubʼ qbʼinchaʼn qe tiʼchaq in tzalaj Jehová tiʼj. Mlayx kubʼ t-ximen jun soldad tuʼn t-xi qʼojil qa nya kʼaloʼn tkʼuʼj tuʼn tsinch. Ax ikx qe, miʼn txi qqʼoʼn ambʼil tuʼn ttzaj kotpaj qsinch tiʼj axix tok ex miʼn kubʼ qximen tuʼn tel qiʼn. Sino bʼaʼn tuʼn tikʼ qiʼn tkyaqil qʼij. Ax ikx ajbʼen tsinch soldad tuʼn t-xi tiʼn tspad. Tuʼn jlu in qoʼx tiʼn toj juntl tten tuʼn tchʼiy qajbʼil tuʼn kukx qok lepeʼ tiʼj axix tok.

16. Aj t-xi qxnaqʼtzaʼn Tyol Dios kye txqantl, ¿tiquʼn in nonin qiʼj tuʼn kukx tchʼiy qajbʼil tuʼn qok lepeʼ tiʼj axix tok?

16 Toxin, bʼaʼn tuʼn tok tilil quʼn tuʼn t-xi qyekʼin axix tok kye txqantl. Ik tzeʼn jun soldad, iltoq tiʼj tuʼn ttzaj ttzyuʼn t-espada, ax ikx qe, il tiʼj tuʼn ttzaj qtzyuʼn q-espada, toj juntl yol aju Tyol Dios (Efes. 6:17). Qkyaqilx jaku tzʼok tilil quʼn tuʼn qok te tbʼanel aj xnaqʼtzal ex tuʼn tajbʼen «yol axix tok tujxix tumel» quʼn (2 Tim. 2:15). Qa ma tzʼajbʼen Xjan Uʼj quʼn tuʼn qonin kyiʼj xjal tuʼn tel kynikʼ tiʼj axix tok ex tuʼn tel kyikʼen qe xnaqʼtzbʼil nya bʼaʼn, mas che kyjel t-xnaqʼtzbʼil Jehová toj qwiʼ ex toj qanmi. Ex kʼonil jlu qiʼj tuʼn kukx tchʼiy qajbʼil tuʼn qok lepeʼ tiʼj axix tok.

17. ¿Tiquʼn in nok tqʼoʼn teya toklen axix tok?

17 Jun oyaj aju axix tok o tzaj tqʼoʼn Jehová qe. Noq tuʼn jlu, at jun tbʼanel qamiwbʼil tukʼil. Tkyaqilju o tzaj t-xnaqʼtzaʼn qe, tzma in xi tzyet tuʼn tok qojtzqiʼn tuʼnju o tzaj ttziyen qe qa kukx kʼelel qnikʼ tiʼj axix tok te jumajx. Tuʼntzunju, bʼaʼn tuʼn tkubʼ qximen qa ik tten axix tok ik tzeʼn jun tbʼanel abʼj wiʼyilxix twiʼ. Kukx qo lepeʼk tiʼj ex miʼn kyaj qkolin. Qa ma bʼant quʼn, qo okel ik tzeʼn te David tuʼnju kjapunel twi qtziybʼil tuʼn kukx qok lepeʼ tiʼj axix tok (Sal. 86:11).

^ taqik' 8 Ma kubʼ chʼixpet aju bʼibʼaj lu.

^ taqik' 8 Bʼaʼn tuʼn t-xiʼya toj JW Broadcasting ex tzʼokxa jatumel in tzaj tqʼamaʼn ENTREVISTAS Y EXPERIENCIAS > LA VERDAD CAMBIA LA VIDA DE LAS PERSONAS.