Tuʼn qxiʼ toj xnaqʼtzbʼil

Tuʼn qikʼx atz jatumel ta tajlal xnaqʼtzbʼil

Testigos de Jehová

Jyonktza yol mam

AJU XQʼUQIL (TU’N QXNAQ’TZAN) Marzo te 2019

Aju Xqʼuqil lu ateʼkux xnaqʼtzbʼil toj te 6 te mayo a 2 te junio te 2019

«¿Myapelo bʼaʼn tuʼn nbʼyane?»

Ateʼ junjun xjal ojtzqiʼn Dios kyuʼn, noqtzun tuʼnj, in jawje kykʼuʼj tuʼn tjaw aʼ kywiʼ. ¿Tiʼ kʼonil kyiʼj tuʼntzun tkubʼ tiʼj alkyexku nya bʼaʼn kyuʼn aju in nel tiʼn ambʼil kye tuʼn tjaw aʼ kywiʼ?

Qbʼinx tqʼajqʼajel twiʼ Jehová

¿Alkye tten in tzaj yolin Jehová qukʼil toj ambʼil jaʼlo? ¿Tiʼ il tiʼj tuʼn tbʼant quʼn qa qaj tuʼn ttzaj tbʼanel qe aj t-xi qbʼiʼn tqʼajqʼajel twiʼ Jehová?

Bʼaʼn tuʼn qximen tiʼjju in kynaʼn txqantl

¿Alkye tten in kubʼ tyekʼin Jehová ex Jesús qa in che ximen tiʼjju in kynaʼn xjal? ¿Tzeʼn jaku tzʼel qkanoʼn techel kyaj kyqʼoʼn?

Qo ximen kyiʼj xjal toj pakbʼabʼil

¿Toj alkye kyaje tten jaku qo ximen kyiʼj qeju in che kanet quʼn toj pakbʼabʼil?

Tuʼn tten qbʼanil: ¿tzeʼn jaku ten qmod lu?

¿Tiʼ aju qbʼanil? ¿Tiquʼn il tiʼj tuʼn tok tilil quʼn tuʼn tten qmod lu?

In nok tqʼoʼn Jehová toklen aj t-xi qqʼamaʼn «ikxwitju»

Nim xjal in xi kyqʼamaʼn «ikxwitju» aj kybʼaj naʼn Dios. Aj t-xi qqʼamaʼn «ikxwitju» in jaw qnimsaʼn Jehová. ¿Tiʼ t-xilen yol lu ex tzeʼn in najbʼen toj Tyol Dios?