ILTOQ tiʼj tuʼn tbʼant jun aqʼuntl kwest tuʼn Josué: tuʼn kyokx tiʼn qe aj Israel tojju Txʼotxʼ Tziyen maj. Tuʼn tbʼant jlu tuʼn, kbʼel kyiʼj junjun nya bʼaʼn tuʼn. Noqtzun tuʼnj, xi tqʼamaʼn Jehová te qa toj tumel kbʼantel tkyaqil ex xi tqʼuqbʼaʼn tkʼuʼj tuʼn miʼn ttzaj xobʼ ex tuʼn tten tipun. Tqʼama Jehová te tuʼn t-xi tnimen Tley ex tuʼn tuʼjin tiʼj qʼijtl ex qonikʼen tuʼntzun tkubʼ tbʼinchaʼn ik tzeʼnx in tzaj tqʼamaʼn Tley. Ex tqʼamatl te qa bʼaʼn kʼelel tkyaqil qa ma bʼant jlu tuʼn ex qa kteltoq tnabʼil (Jos. 1:7, 8).

Ax ikx qe in qo ok weʼ kywitz junjun nya bʼaʼn kyoj qeju «mankbʼil tqʼijlalil» jaʼlo (2 Tim. 3:1). Noqtzun tuʼnj, ax ikx tbʼanel kʼelel tkyaqil toj qanqʼibʼil qa ma kubʼ qbʼinchaʼn ik tzeʼn tqʼama Jehová te Josué. Aj qok weʼ kywitz joybʼil, che onil qe nabʼil ateʼ toj Tyol Dios qiʼj qa ma jaw quʼjin tkyaqil qʼij.

In nel qnikʼ tiʼj qa nim qe mintiʼ ojtzqiʼn quʼn alkye tten tuʼn qxnaqʼtzan, axpe ikx nya qgan tuʼn qxnaqʼtzan. Pero nim toklen tuʼn qxnaqʼtzan tiʼj Tyol Dios ex tuʼntzunju bʼaʼn tuʼn tok qqʼoʼn qwitz tiʼj recuadro « Bʼaʼn tuʼn kyajbʼen nabʼil lu tuʼna». Toj jlu che kanetel tbʼanel nabʼil tuʼna tuʼn ttzalaja tiʼj t-xnaqʼtzbʼila tiʼj Tyol Dios.

Tqʼama jun aj bʼitzil jlu: «Onintza qine tuʼn nnimane tmandamyenta, porke atzun in knet tzalajbʼil wuʼne» (Sal. 119:35). Ax ikx teya jaku tzalaja aj t-xnaqʼtzana tiʼj Tyol Dios. Aj tokxix tojtzqiʼna Xjan Uʼj, che kanetel tbʼanel qʼinumabʼil tuʼna toj.

Mlaylo kubʼ neja twitz jun kʼloj xjal ik tzeʼn te Josué, pero kʼokel weʼya kywitz qe nya bʼaʼn. Tuʼntzunju, xnaqʼtzana tiʼjju tzʼibʼin toj Tyol Dios ex qʼonkuya toj xnaqʼtzbʼil ik tzeʼn te Josué. Qa ma bʼant jlu tuʼna, tbʼanel kʼelel tkyaqil toj tanqʼibʼila ex ktel tnabʼila.