Tuʼn qxiʼ toj xnaqʼtzbʼil

Tuʼn qikʼx atz jatumel ta tajlal xnaqʼtzbʼil

Testigos de Jehová

Jyonktza yol mam

AJU XQʼUQIL (TU’N QXNAQ’TZAN) Julio te 2018

Aju Xqʼuqil ateʼkux xnaqʼtzbʼil toj te 3 a 30 te septiembre te 2018.

TUʼN TKYAQIL KYKʼUʼJ I EʼX AJBʼEL

Tuʼn tkyaqil kykʼuʼj i eʼx ajbʼel atz Myanmar

¿Tiʼ o tzʼonin kyiʼj nim testigos de Jehová tuʼn tkyaj kyqʼoʼn kytnam tuʼntzun kyxiʼ ajbʼel atz Myanmar tuʼn kyonin kyiʼj xjal?

¿Taja tuʼn tok ojtzqiʼn twitza tuʼn Jehová moqa kyuʼn xjal?

¿Tiʼ xnaqʼtzbʼil in nel qiʼn tiʼj tzeʼn in kubʼ tyekʼin Jehová qa ojtzqiʼn jun xjal tuʼn?

¿Jatumel in xi tkeʼyina?

Jaku tzʼel qiʼn tbʼanel xnaqʼtzbʼil tiʼjju el txalpaj Moisés tiʼj.

¿Alkye lepch tiʼj Jehová?

Aju txʼolbʼabʼil in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios tiʼj Caín, Salomón, Moisés ex Aarón, in tzaj kyyekʼin tiquʼn mas bʼaʼn tuʼn qok lepeʼ tiʼj Jehová.

Tekuxix Jehová qoʼ

¿Tzeʼn jaku txi qqʼoʼn chjonte te Jehová tuʼnju o txi tjyon tumel tuʼn tten jun tbʼanel qamiwbʼil tukʼil?

Tenx qʼaqʼbʼil qkʼuʼj tiʼj alkyexku xjal

Aj tel qnikʼ tiʼjju at tajbʼen kye txqantl, tiʼj nya bʼaʼn in tzaj kyiʼj, qkanoʼmil qʼaqʼbʼil tkʼuʼj Jehová iktzun tten jaku qonin kyiʼj txqantl tukʼilju jaku bʼant quʼn.

Tiʼ kʼonil tiʼja tuʼn ttzalaja aj t-xnaqʼtzana tiʼj Tyol Dios

Qʼuqli qkʼuʼje tiʼj qa in che kanet tbʼanel qʼinumabʼil tuʼna.

Kyxjel qeju in che uʼjin

Qa at kabʼe okslal mya mejebʼni qe ma che kyaj ten jtal toj jun ja ¿kʼokelpe qʼoʼn kypaj qa otoq kubʼ kybʼinchaʼn jun matij il?