«Che bʼete ik tzaʼn tajbʼil Xewbʼaj Xjan» (GÁL. 5:16).

BʼITZ: 136 EX 10

1, 2. a) ¿Tiʼ el tnikʼ jun erman tiʼj? b) ¿Tiʼ bʼant tuʼn tuʼn t-xi bʼinchaʼn tiʼj nya bʼaʼn?

JAW aʼ twiʼ Robert tej tzmatoq kuʼxun, noqtzun tuʼnj, mintiʼxix ok tqʼoʼn toklen axix tok. Tqʼama jlu: «Mintiʼ kubʼ nbʼinchaʼne jun nya bʼaʼn. Pero in naqʼete tuʼn tbʼant axju wuʼne toj wajbʼebʼile te Jehová. Kubʼ nximane qa at jun tbʼanel wamiwbʼile tukʼil Jehová tuʼnju in chin bʼettoqe kyoj kykyaqil chmabʼil ex in chin oktoqe nim maj te precursor auxiliar toj jun abʼqʼi. Pero atxtoq jun tiʼ tuʼn tbʼant wuʼne».

2 Mintiʼ el tnikʼ Robert tiʼjju nya bʼaʼn lu tzmaxi tej tkubʼ mojeʼ. Tuʼn kytzalaj jun rat tukʼil t-xuʼjil, in che oktoq ten qanil xjel tiʼj Tyol Dios kyxolx. Attoq jun tbʼanel tamiwbʼil t-xuʼjil tukʼil Jehová ex ojtzqiʼntoq qe tzaqʼwebʼil tuʼn. Atzunte Robert, tkyaqil maj kubʼ tchʼixwe tuʼnju chʼixmi toj tkyaqil ambʼil mintiʼtoq in xi tqʼoʼn tzaqʼwebʼil toj tumel ex ok ik tzeʼn mintiʼ jun tiʼ ojtzqiʼn tuʼn. Tuʼntzunju, kubʼ t-ximen jlu: «Qa aʼyine chin okel te wibʼaj tuʼn qxnaqʼtzane tiʼj Tyol Dios tukʼil nxuʼjile, il tiʼj tuʼn tbʼant jun tiʼ wuʼne». Ex bʼant jlu tuʼn. In tzaj tqʼamaʼntl: «In ok tene xnaqʼtzal jun ex juntl maj tiʼj Tyol Dios ex chebʼe chebʼe kanet ttxolil xnaqʼtzbʼil toj nwitze». Aju tbʼanel tzaj tuʼn jlu, el mas tnikʼ tiʼj axix tok ex aju mas nim toklen, tzaj tzyet tuʼn tten jun tbʼanel tamiwbʼil tukʼil Jehová.

3. a) ¿Tiʼ xnaqʼtzbʼil jaku tzʼel qiʼn tiʼjju bʼaj tiʼj Robert? b) ¿Alkyeqe xjel nim kyoklen qo xnaqʼtzal kyiʼj?

 3 Aju bʼaj tiʼj Robert, jaku tzaj tqʼoʼn nim xnaqʼtzbʼil qe. Bʼalo ojtzqiʼn junjun xnaqʼtzbʼil tiʼj Tyol Dios quʼn, qa in qoʼx kyoj kykyaqil chmabʼil ex qa in qo ex pakbʼal kyukʼil erman. Noqtzun tuʼnj, nya a t-xilen jlu qa at jun tbʼanel qamiwbʼil tukʼil Jehová. Olo chʼiy chʼin qojtzqibʼil tiʼj Tyol, pero aj tok qqʼon qibʼ toj malbʼil, tzul tyekʼin jatumel atx taj tuʼn qaqʼunan (Filip. 3:16TNM). Qo xnaqʼtzan kyiʼj oxe xjel nim kyoklen tuʼntzun tonin qiʼj tuʼn kukx tchʼiy qamiwbʼil tukʼil Jehová. Tnejel, ¿tiʼ jaku tzʼonin qiʼj tuʼn tok qqʼoʼn toj malbʼil tzeʼn taʼ qamiwbʼil tukʼil Jehová? Tkabʼin, ¿tiʼ jaku bʼant quʼn tuʼntzun qximen mas tiʼj qamiwbʼil tukʼil Jehová? Ex toxin, ¿alkye tten jaku tzʼonin qiʼj tkyaqil qʼij qa ma ten jun tbʼanel qamiwbʼil tukʼil Jehová?

QQʼONK QAMIWBʼIL TUKʼIL JEHOVÁ TOJ MALBʼIL

4. ¿Alkyeqe il tiʼj tuʼn tjapun nabʼil kyuʼn, aju tkuʼx toj Efesios 4:23, 24?

4 Tej naʼmxtoq qok te tmajen Jehová, bʼant nim chʼixpubʼil quʼn. Ex kukx bʼant jlu quʼn tej tjaw aʼ qwiʼ. In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios jlu qe: «Kyjaʼtzun, tzʼokwit kyanmi te akʼaj tukʼix kynabʼle» (Efes. 4:23, 24). Aju yol ajbʼen toj yol griego tuʼn Tyol Dios tiʼjju tuʼn qok «te akʼaj», in tzaj tyekʼin qa kukx kbʼantel jlu quʼn. Tuʼnju aj il qoʼ, qkyaqilx il tiʼj tuʼn kukx kybʼant chʼixpubʼil quʼn. Axpe ikx qeju ya ma tzʼel nim ambʼil in che ajbʼen te Jehová, il tiʼj tuʼn tok kyxqʼuqin kyamiwbʼil tukʼil (Filip. 3:12, 13).

5. ¿Alkyeqe xjel jaku che onin qiʼj tuʼn tok qqʼoʼn qamiwbʼil tukʼil Jehová toj malbʼil?

5 Tuʼn kukx tten ex tuʼn kukx tchʼiy qamiwbʼil tukʼil Jehová, il tiʼj tuʼn tok qqʼoʼn toj malbʼil. Qa tzma kuʼxun qoʼ ex qa ya ma qo tijen, bʼaʼn tuʼn qximen kyiʼj xjel ik tzeʼn jlu: «¿In nelpe nnikʼe tiʼj qa kukx in chʼiy wamiwbʼile tukʼil Jehová? ¿Maspe in kubʼ nyekʼine nmode ik tzeʼn te Jesús? ¿Tiʼ in kubʼ nyekʼine tukʼil nmode ex tukʼilju in bʼant wuʼne kyoj chmabʼil? ¿Tiʼ in kubʼ nyekʼine kyukʼil nyole tiʼjju waje tuʼn tbʼant wuʼne? ¿Tiʼ in kubʼ nyekʼine tukʼilju alkye tten in chin xnaqʼtzane tiʼj Tyol Dios, alkye tten in bʼaj nxbʼalumin wibʼe ex tukʼilju nmode in kubʼ nyekʼine aj ttzaj qʼoʼn jun kawbʼil weye? ¿Alkye nmode in ten aj in chin ok weʼye kywitz joybʼil? ¿Oʼkxpe ojtzqiʼn junjun xnaqʼtzbʼil wuʼne ex qa o chin chʼiye mas toj wokslabʼile?» (Efes. 4:13). Qa ma qo ximen kyiʼj tzaqʼwebʼil in xi qqʼoʼn kyiʼj xjel lu, kʼonil qiʼj tuʼn tok qqʼoʼn qamiwbʼil tukʼil Jehová toj malbʼil.

6. Tuʼn tel qnikʼ tiʼj tzeʼn taʼ qamiwbʼil tukʼil Jehová, ¿alkyeqe jaku che onin qiʼj?

6 Tuʼn tel qnikʼ tiʼj tzeʼn taʼ qamiwbʼil tukʼil Jehová, bʼalo il tiʼj tuʼn qtzaj onin kyuʼn junjuntl erman. Tqʼama apóstol Pablo qa aju xjal ik t-ximbʼetz ik tzeʼn qe txqantl, mintiʼ in nel tnikʼ tiʼj alkyeqe tiʼchaq nya bʼaʼn in che ela toj twitz Jehová. Atzunju xjal in ximen tiʼj tamiwbʼil tukʼil Jehová, ik t-ximbʼetz ik tzeʼn te ex ojtzqiʼn tuʼn qa in che el tikʼun qe xjal in che anqʼin ik tzeʼnx kyajbʼil (1 Cor. 2:14-16; 3:1-3). Tuʼnju at kynabʼil ansyan ik tzeʼn te Jesús, chʼixmi tkyaqil maj in nel kynikʼ tiʼj qa at jun erman in kubʼ tyekʼin qa mintiʼ in ximen tiʼj tamiwbʼil tukʼil Jehová. Qa ma bʼaj jlu qiʼj ex kyaj ansyan tuʼn kyonin, ¿kbʼelpe qqʼoʼn toj xnaqʼtzbʼil aju nabʼil tzul kyqʼoʼn qe? Qa ma txi qbʼiʼn, kbʼel qyekʼin qa qaj tuʼn qximen tiʼj qamiwbʼil tukʼil Jehová (Ecl. 7:5, 9).

¿ALKYE TTEN JAKU CHʼIY QAMIWBʼIL TUKʼIL JEHOVÁ?

7. ¿Tzeʼn in nel qnikʼ tiʼj qa nya oʼkx tuʼn tten qojtzqibʼil tiʼj Xjan Uʼj tuʼn tten jun tbʼanel qamiwbʼil tukʼil Jehová?

7 Tuʼn tten jun tbʼanel qamiwbʼil tukʼil Jehová, nya oʼkx tuʼn tten qojtzqibʼil tiʼj Tyol. Attoq nim tojtzqibʼil aj kawil Salomón tiʼj Jehová. Axpe ikx tqʼama junjun tiʼchaq e kux tzʼibʼin toj Tyol Dios. Noqtzun tuʼnj, tej tbʼet ambʼil el tpan tibʼ tiʼj Jehová (1 Rey. 4:29, 30; 11:4-6). Tuʼntzunju, nya oʼkx tuʼn tten qojtzqibʼil tiʼj  Xjan Uʼj, sino il tiʼj tuʼn kukx qchʼiy toj qokslabʼil (Col. 2:6, 7). ¿Alkye tten jaku bʼant quʼn?

8, 9. a) ¿Tiʼ jaku tzʼonin qiʼj tuʼn tten kyuw qamiwbʼil tukʼil Jehová? b) ¿Tiʼ in qo jyon tiʼj aj qxnaqʼtzan ex aj qximen tiʼj Tyol Dios? (Qʼonka twitza kyiʼj tnejel tilbʼilal).

8 Tqʼama Pablo toj tnejel syent abʼqʼi qa nim toklen tuʼn kukx tok tilil kyuʼn okslal tuʼn kychʼiy toj kyokslabʼil (Heb. 6:1). Aju tqʼama Pablo, ax ikx il tiʼj tuʼn tbʼant quʼn toj ambʼil jaʼlo. Tuʼn tbʼant jlu quʼn, nim toklen tuʼn qxnaqʼtzan tiʼj uʼj «Ax che tenkje tuj tkʼujlalil Dios». Qa ma bʼant quʼn, kʼonil qiʼj tuʼn tkubʼ qqʼoʼn toj xnaqʼtzbʼil qe nabʼil in tzaj tqʼoʼn Xjan uʼj. Qa o bʼaj qxnaqʼtzaʼn uʼj lu, bʼaʼn tuʼn qxnaqʼtzan kyiʼj junjuntl uʼj, aqeju jaku che onin qiʼj tuʼn qweʼ toj qokslabʼil (Col. 1:23). Nya oʼkxju, ax ikx il tiʼj tuʼn qnaʼn Dios ex tuʼn qximen tiʼj alkye tten jaku kubʼ qqʼoʼn toj xnaqʼtzbʼil aju in nel qnikʼ tiʼj.

9 ¿Tiʼ in qo jyon tiʼj aj qxnaqʼtzan ex aj qximen Tyol Dios? Aju tuʼn kukx tten qajbʼil tuʼn ttzalaj Jehová quʼn ex tuʼn qnimen te (Sal. 40:8; 119:97). Ax ikx, in xi qxnaqʼtzan qibʼ tuʼn tel qikʼun qe tiʼchaq mintiʼ in che onin qiʼj tuʼn kukx tchʼiy qamiwbʼil tukʼil Jehová (Tito 2:11, 12).

10. ¿Tiʼ jaku bʼant kyuʼn kuʼxun tuʼn kukx tchʼiy kyamiwbʼil tukʼil Jehová?

10 Qa tzma kuʼxun teya, ¿o kubʼ t-ximana alkyexix taja tuʼn tbʼant tuʼna toj tajbʼebʼila te Jehová? Naqʼli jun erman in najbʼen toj Betel tuʼn tyolin toj nimaq chmabʼil te jun qʼij kyukʼil kuʼxun kjawil a kywiʼ. In xi tqanin kye tiʼ kyaj tuʼn tbʼant kyuʼn toj kyajbʼebʼil te Jehová. Aju tzaqʼwebʼil in xi kyqʼoʼn junjun te, in tzaj tyekʼin qa in nel kynikʼ tiʼj tiʼ kyaj tuʼn tbʼant kyuʼn toj kyajbʼebʼil te Jehová. Ateʼ junjun kyaj tuʼn kyajbʼen toj tkyaqil ambʼil moqa kyaj tuʼn kyxiʼ ajbʼel toj juntl lugar jatumel kyaj erman onbʼil toj pakbʼabʼil. Noqtzun tuʼnj, at maj ateʼ kuʼxun mintiʼ ojtzqiʼn kyuʼn tiʼ jaku txi kytzaqʼweʼn te erman. In bʼaj jlu tuʼnju in kubʼlo kyximen qa ya mintiʼ juntl tiʼ jaku bʼant kyuʼn toj kyajbʼebʼil te Jehová. Tuʼntzunju, bʼaʼn tkubʼ kyxjelin kuʼxun jlu: «¿In chinxe kyoj chmabʼil ex pakbʼal noq tuʼnju atzun kyaj nmane? ¿Moqa at weye wamiwbʼil tukʼil Jehová?». Ax tok, qkyaqilx bʼaʼn tuʼn qximen tiʼj tiʼ mas jaku bʼant quʼn toj qajbʼebʼil te Jehová, qa tzma kuʼxun qoʼ ex qa ma qo tijen. Kʼonil jlu qiʼj tuʼn kukx tchʼiy qamiwbʼil tukʼil Jehová (Ecl. 12:1, 13).

11. a) ¿Tiʼ kbʼantel quʼn tuʼn tchʼiy qamiwbʼil tukʼil Jehová? b) ¿Alkye techel tkuʼx toj Tyol Dios jaku tzʼonin qiʼj?

11 Aj tel qnikʼ tiʼj jatumel il tiʼj tuʼn qaqʼunan, kʼokel tilil quʼn tuʼn kybʼant chʼixpubʼil. Nim toklen jlu tuʼnju atz tok qchwinqlal moqa kamik tiʼj (Rom. 8:6-8). Ax tok, aj qchʼiy toj qokslabʼil, nya a t-xilen tuʼn qo te tzʼaqli. In tzaj tqʼoʼn Jehová xewbʼaj xjan qe tuʼn tonin qiʼj. Maske ikju, il tiʼj tuʼn tok tilil quʼn. Ya ma tzikʼ junjun abʼqʼi ten John Barr toj Kʼloj Xjal Qʼil Twitz Aqʼuntl, ex tqʼama junjun tyol tiʼjju tkuʼx toj Lucas 13:24, ex tzaj tqʼamaʼn qa in che el txalpaj junjun erman «tuʼnju mintiʼ in ok tilil kyuʼn». Il tiʼj tuʼn qok ik tzeʼn te Jacob, tuʼnju ok tilil tuʼn tuʼn tqʼojin tukʼil jun anjel tzmaxi tej ttzaj kʼiwlaʼn tuʼn (Gén. 32:26-28). Tbʼanel jaku tzʼela toj qwitz tuʼn quʼjin tiʼj Tyol Dios, noqtzun tuʼnj, mintiʼ tuʼn tjaw quʼjin ik tzeʼn jun uʼj tiʼj jun novela, aju o kubʼ tzʼibʼin noq tuʼn tex qqʼij. Il tiʼj tuʼn qximen tiʼj alkyeqe tbʼanel qʼinumabʼil ewin ateʼ toj, aqeju jaku che onin qiʼj tuʼn qchʼiy toj qokslabʼil.

12, 13. a) ¿Tiʼ kʼonil qiʼj tuʼn tten ax qximbʼetz ik tzeʼn te Jesús? b) ¿Alkye tten in nonin techel kyaj tqʼoʼn Pedro qiʼj ex aju nabʼil tqʼama? c) ¿Tiʼ jaku bʼant quʼn tuʼntzun qximen mas tiʼj qamiwbʼil tukʼil Jehová? (Qʼonka twitza tiʼj recuadro « ¿Tiʼ jaku bʼant quʼn tuʼn tchʼiy qamiwbʼil tukʼil Jehová?»).

12 Aj tok tilil quʼn tuʼn kukx tchʼiy qamiwbʼil tukʼil Jehová, in nonin xewbʼaj xjan qiʼj tuʼn tbʼaj qchʼixpuʼn qximbʼetz. Iktzun tten, chebʼe chebʼe ktel qximbʼetz ik tzeʼn te Jesús (Rom. 15:5). Nya oʼkxju, ax ikx in nonin xewbʼaj xjan qiʼj tuʼn miʼn tkubʼ qbʼinchaʼn aju qajbʼil ex tuʼn kyten tbʼanel qmod in tzalaj Jehová tiʼj (Gál. 5:16, 22, 23). Qa ma  tzʼel qnikʼ tiʼj qa qaj tuʼn tkubʼ qbʼinchaʼn aju tajbʼil qchibʼjal moqa qaj tuʼn tten qqʼinumabʼil, miʼn qo sikt. Kukx qqaninx xewbʼaj xjan te Jehová ex kʼonil qiʼj tuʼn tok qqʼoʼn qwiʼ tiʼjju tbʼanel (Luc. 11:13). Bʼaʼn tuʼn ttzaj qnaʼn aju bʼaj tiʼj apóstol Pedro. At maj kubʼ tbʼinchaʼn qe tiʼchaq ik tzeʼn jun xjal mintiʼ in ximen tiʼj tamiwbʼil tukʼil Jehová (Mat. 16:22, 23; Luc. 22:34, 54-62; Gál. 2:11-14). Noqtzun tuʼnj, mintiʼ sikt. Noq tuʼn tonbʼil Jehová chebʼe chebʼe ok t-ximbʼetz Pedro ik tzeʼn Jesús. Ax ikx qe jaku bʼant quʼn.

13 Ax ikx yolin Pedro kyiʼj junjun tbʼanel qmod bʼant tuʼn tten, ik tzeʼn tuʼn qjakʼunte qibʼ, tuʼn tikʼx quʼn ex tuʼn tten qkʼujlabʼil kyiʼj txqantl (kjawil uʼjit 2 Pedro 1:5-8). Qa ma «tzʼok tililx» quʼn tuʼn kyten tbʼanel qmod, che onil qiʼj tuʼn kukx tchʼiy qamiwbʼil tukʼil Jehová. Tbʼanel qa ma kubʼ qxjelin jlu qkyaqilx: «¿Tiʼ jaku bʼant wuʼne jaʼlo tuʼn nximane mas tiʼj wamiwbʼile tukʼil Jehová?».

QBʼINX TKYAQIL QʼIJ QE NABʼIL IN TZAJ TQʼOʼN TYOL DIOS

14. ¿Alkye tten kʼonil toj qanqʼibʼil qa kukx ma qo ximen tiʼj qamiwbʼil tukʼil Jehová?

14 Qa ma ten qximbʼetz ik tzeʼn te Jesús, kʼonil qiʼj tzeʼn tuʼn qyolin, tiʼj qmod toj aqʼuntl ex qa toj tja xnaqʼtzbʼil, ex kyiʼj qeju tiʼchaq kbʼel qximen tuʼn tbʼant quʼn tkyaqil qʼij. Kyuʼn jlu kbʼel qyekʼin qa lepcheqoʼk tiʼj Jesús. Qa in qo ximen tiʼj qamiwbʼil tukʼil Jehová, mlay txi qqʼoʼn ambʼil te ni jun tiʼ tuʼn tok tbʼinchaʼn nya bʼaʼn tiʼj qamiwbʼil tukʼil Jehová. Aj qok weʼ kywitz joybʼil, che elel qikʼun. Ex aj tkubʼ qximen tuʼn tbʼant jun tiʼ quʼn, kbʼel qxjelin qe xjel ik tzeʼn jlu: «¿Alkyeqe nabʼil tkuʼx toj Tyol Dios jaku che onin wiʼje tuʼn tel nnikʼe tiʼj tiʼ kbʼantel wuʼne? ¿Tiʼ jaku bʼant tuʼn Jesús tiʼj jlu? ¿Alkye mas bʼaʼn toj twitz Jehová?». Il tiʼj tuʼn qnaqʼet tuʼn qximen ik tzeʼn jlu. Qo xnaqʼtzan kyiʼj junjun techel jaku che kubʼ qqʼoʼn toj xnaqʼtzbʼil. Toj teyele junjun, kxel qqʼamaʼn jun nabʼil in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios, aju kʼonil qiʼj tuʼn tjaw qjyoʼn aju mas bʼaʼn.

15, 16. Qʼmantza junjun techel tiʼj alkye tten jaku tzʼonin qiʼj qa ma ten qnabʼil ik tzeʼn Jesús aj tkubʼ qximen: a) alqukʼil qo kbʼel mojeʼ; b) aj tkubʼ qximen alkyeqe qamiw che tel.

15 Aj tkubʼ qximen alqukʼil qo kbʼel mojeʼ. In kanet nabʼil tiʼj jlu quʼn toj 2 Corintios 6:14, 15 (uʼjinktza). Aju tqʼama Pablo, in tzaj tyekʼin qa mintiʼ tuʼn tkubʼ mojeʼ jun xjal in ximen tiʼj tamiwbʼil tukʼil Jehová tukʼil jun xjal mintiʼ in ximen tiʼj. ¿Alkye tten jaku kubʼ qqʼoʼn toj xnaqʼtzbʼil aju nabʼil lu aj tkubʼ qximen alqukʼil qo kbʼel mojeʼ?

16 Aj tjaw qjyoʼn qe qamiw. Qbʼinx aju nabʼil in tzaj tqʼoʼn 1 Corintios 15:33 (uʼjinktza). Aqeju in che ximen tiʼj kyamiwbʼil tukʼil Jehová, mintiʼ in nok kyamiwen kyibʼ kyukʼil qe xjal jaku tzaj kyiʼn nya bʼaʼn tiʼj kyamiwbʼil. Qo ximen tiʼj alkye tten jaku kubʼ qqʼoʼn toj xnaqʼtzbʼil aju nabʼil lu toj junxichaq ambʼil. Jun techel: «¿Tzeʼn kʼonil wiʼje aj tkubʼ nximane qa che ajbʼel redes sociales wuʼne? ¿Tiʼ kbʼantel wuʼne qa ma tzaj tqʼoʼn jun xjal mintiʼ ojtzqiʼn twitz wuʼne jun txokbʼil wiʼje tuʼn nsaqchane toj Internet?».

¿Che onilpe qe tiʼchaq in kubʼ qximen tuʼn tchʼiy qamiwbʼil tukʼil Jehová? (Qʼonka twitza kyiʼj taqikʼ 17).

17-19. a) ¿Alkyeqe tiʼchaq che elel qikʼun qa in qo ximen tiʼj qamiwbʼil tukʼil Jehová? b) ¿Alkyeqe tiʼchaq qo ximel tiʼj qa at jun tbʼanel qamiwbʼil tukʼil Jehová? c) ¿Alkye tten in nonin qiʼj aju qamiwbʼil tukʼil Jehová aj ttzaj jun nya bʼaʼn qxol?

17 Qe tiʼchaq mintiʼ in che onin qiʼj tuʼn tchʼiy qamiwbʼil tukʼil Jehová. In kanet jun kawbʼil nim  toklen quʼn toj Hebreos 6:1 (uʼjinktza). Tej tqʼama Pablo qa bʼaʼn tuʼn tkyaj qkolin qe «qbʼinchbʼen mintiʼ tajbʼen», atz yolin kyiʼj tiʼchaq mintiʼ in che onin qiʼj tuʼn tten jun tbʼanel qamiwbʼil tukʼil Jehová. Aju kawbʼil lu, jaku tzaj tqʼoʼn ambʼil qe tuʼn kytzaqʼwet nim xjel quʼn aj qok weʼ kywitz junjun tiʼchaq toj qanqʼibʼil. Jun techel: «¿Atpe jun tbʼanel in tzaj tiʼn jlu weye, moqa mintiʼ tajbʼen? ¿Bʼaʼnpe tuʼn ttzaj nkʼamoʼne aqʼuntl lu tuʼn nkambʼane mas pwaq? ¿Tiquʼn mintiʼ tuʼn tok nmojbʼan wibʼe tukʼil jun kʼloj xjal in che jyon tumel tuʼn t-xi kybʼinchaʼn tiʼj nya bʼaʼn?».

¿Che onilpe qe tiʼchaq in kubʼ qximen tuʼn qajbʼen mas te Jehová? (Qʼonka twitza kyiʼj taqikʼ 18).

18 Aj qximen tuʼn qajbʼen mas te Jehová. Toj tchikʼbʼabʼil Jesús twiʼ jun witz, kyaj tyekʼin qe tiʼ bʼaʼn tuʼn qximen tiʼj tuʼn qajbʼen te Jehová (Mat. 6:33). Aju xjal in ximen tiʼj tamiwbʼil tukʼil Jehová, tnejel in kubʼ tqʼoʼn Tkawbʼil Dios toj tanqʼibʼil. Qa ma qo ximen tiʼj nabʼil lu kʼonil qiʼj tuʼn qximen kyiʼj xjel ik tzeʼn jlu: «¿Chin xeʼle toj universidad moqa miʼn? ¿Bʼaʼnpe tuʼn ttzaj nkʼamoʼne aju aqʼuntl o tzaj qʼamaʼn weye?».

¿Che onilpe qe tiʼchaq in kubʼ qximen tuʼn t-xi qbʼinchaʼn kyiʼj nya bʼaʼn? (Qʼonka twitza kyiʼj taqikʼ 19).

19 Aj kytzaj nya bʼaʼn qxol. Jun tiʼ jaku tzʼonin qiʼj aj ttzaj jun nya bʼaʼn qxol, aju qa ma txi qbʼiʼn nabʼil tqʼama Pablo kye kʼloj okslal te Roma, (Rom. 12:18). In nok tilil kyuʼn t-xnaqʼtzbʼen Jesús tuʼn kyten «bʼaʼn kyukʼil kykyaqil xjal». ¿Alkye qmod in kubʼ qyekʼin aj in tzaj jun nya bʼaʼn qxol? ¿Kwestpe tuʼn tchewix qkʼuʼj moqa ojtzqiʼn qwitz kyuʼn txqantl qa in nok tilil quʼn tuʼn tkyaj jun nya bʼaʼn toj ttxolil? (Sant. 3:18).

20. ¿Tiquʼn taj teya tuʼn kukx tchʼiy tamiwbʼila tukʼil Jehová?

20 Ik tzeʼn in tzaj kyyekʼin techel lu, aj qximen kyiʼj nabʼil ateʼ toj Tyol Dios, che onil qiʼj tuʼn tjaw qjyoʼn aju mas bʼaʼn ex a jlu kʼokel te jun yekʼbʼil qiʼj qa kukx in qo ximen tiʼj qamiwbʼil tukʼil Jehová. In nonin jlu qiʼj tuʼn qtzalaj toj qanqʼibʼil. In tzaj tqʼamaʼn Robert jlu, aju xqo yolin tiʼj tej saj tzyet xnaqʼtzbʼil: «Tej t-xi tzyet tuʼn tten jun tbʼanel wamiwbʼile tukʼil Jehová, bʼant tuʼn woke te jun tbʼanel chmilbʼaj ex mambʼaj. Kubʼ nnaʼne bʼaʼn ex nim tzalajbʼil». Chʼixmi aʼyex tbʼanel tiʼchaq jaku tzaj qkʼamoʼn qa ma tzʼok tilil quʼn tuʼn kukx tchʼiy qamiwbʼil tukʼil Jehová. Jaku ten jun tbʼanel qanqʼibʼil toj ambʼil jaʼlo ex toj ambʼil tzul, qo tzalajel tiʼjju «chwinqlal axix tok» (1 Tim. 6:19).