KYKYAQIL xjal kyaj tuʼn kytzalaj. Noqtzun tuʼnj, at «nim yajbʼil» kyoj bʼajsbʼil tqʼijlalil (2 Tim. 3:1). At nim tiʼchaq mintiʼ in che tzalaj xjal tuʼn, ik tzeʼn nya bʼaʼn in nok bʼinchaʼn kyiʼj, aju yabʼil, mintiʼ aqʼuntl ex qa aj tkyim jun toj kyja kʼujlaʼn kyuʼn. Axpe ikx jaku tzaj bʼaj kykʼuʼj tmajen Jehová ex chebʼe chebʼe jaku naj tzalajbʼil in kubʼ kynaʼn. Qa a jlu in bʼaj qiʼj, ¿alkye tten jaku qo tzalaj juntl maj?

Tuʼn ttzaqʼwet xjel lu quʼn, tnejel il tiʼj tuʼn tel qnikʼ tiʼj tiʼ aju axix tok tzalajbʼil ex alkye tten kukx e tzalaj junjun xjal maske e ikʼ toj nya bʼaʼn. Ax ikx kʼelel qnikʼ tiʼj tiʼ kbʼantel quʼn tuʼn kukx qtzalaj, axpe ikx, tzeʼn jaku qo tzalaj mas.

¿TIʼ AJU TUʼN QTZALAJ?

Nya junx taʼ aju tuʼn qtzalaj tukʼilju tuʼn qtzeʼn jun rat. Qqʼonku jun techel. Bʼalo nim in tzeʼn jun xjal in kʼan nim qʼeʼn. Noqtzun tuʼnj, aj tel spikʼe toj twitz juntl maj, ya mintiʼ in tzeʼn ex in tzaj tnaʼn qa kukx ateʼqe nya bʼaʼn in che tzaj tiʼj. Noq jun rat ma tzeʼn ex mintiʼ in kubʼ tnaʼn aju axix tok tzalajbʼil (Prov. 14:13).

Junxitl te aju tuʼn qtzalaj. Aju mod lu atzunju in kubʼ qnaʼn toj qanmi tuʼnju in qo yon tiʼj jun tiʼ tbʼanel. Aju tuʼn tkubʼ qnaʼn tzalajbʼil, a t-xilen tuʼn qtzalaj toj alkyexku ambʼil atoʼ, qa bʼaʼn moqa nya bʼaʼn (1 Tes. 1:6). Nya oʼkxju, jaku kubʼ tnaʼn jun xjal nya bʼaʼn, pero kukx jaku kubʼ tnaʼn tzalajbʼil. Jun techel, e ok bʼiyen qe apóstol noq tuʼnju in che yolintoq tiʼj Jesús, noqtzun tuʼnj, in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa etz «qe apostl kywitz Aj Sanjelal in che tzalaj tuʼnju bʼaʼn eʼla tuj twitz Dios tuʼn tkubʼ kychʼixwi kywitz xjal, noq tuʼn tlaj okslal qe tiʼj Jesús» (Hech. 5:41). Ax tok, mintiʼ kubʼ kynaʼn apóstol tzalajbʼil tuʼnju e ok bʼiyen, sino tuʼnju kukx in che ajbʼentoq te Jehová.

Mintiʼ jun xjal in nul itzʼj tukʼil tzalajbʼil, sino il tiʼj tuʼn tok tilil tuʼn tuʼn ttzalaj. ¿Tiquʼn? Tuʼnju aju axix tok tzalajbʼil at toklen tukʼilju in tzaj tqʼoʼn xewbʼaj xjan. In nonin xewbʼaj xjan qiʼj tuʼn qok te «akʼaj», ex at toklen lu tukʼilju tuʼn qtzalaj (Efes. 4:24; Gál. 5:22). Ex qa in qo tzalaj, in nonin qiʼj tuʼn qex kywitz nya bʼaʼn in che tzaj qiʼj.

QE TECHEL QAJ TUʼN TEL QKANOʼN

Tej tkubʼ tbʼinchaʼn Jehová Txʼotxʼ, tajtoq tuʼn tok tkyaqil te tbʼanel ex nya tuʼn tten nim nya bʼaʼn ik tzeʼn at jaʼlo. Maske ateʼ nim xjal in che bʼinchan nya bʼaʼn, mintiʼ o txi tqʼoʼn Jehová ambʼil tuʼn miʼn ttzalaj. In tzaj tqʼamaʼn Tyol jlu: «At nim tipumal ex tzalajbʼil tuj tnajbʼil» (1 Crón. 16:27). Nya oʼkxju, ax ikx in jaw tzalaj tanmi aj tok tqʼoʼn twitz kyiʼj tbʼanel tiʼchaq in bʼant kyuʼn tmajen (Prov. 27:11).

In nel qkanoʼn tiʼj Jehová qa mintiʼxix in tzaj bʼaj qkʼuʼj, ik tzeʼn qa mintiʼ ma che el tiʼchaq ik tzeʼn ximen quʼn. Bʼaʼn tuʼn tok qqʼoʼn qwiʼ kyiʼj tbʼanel tiʼchaq ateʼ qe jaʼlo ex bʼaʼn tuʼn tten qpasens tuʼn kykyaj nya bʼaʼn toj ttxolil. *  Miʼn txi qqʼoʼn ambʼil tuʼn tnaj tzalajbʼil in kubʼ qnaʼn.

In che kanet nim techel quʼn toj Tyol Dios, aju in yolin kyiʼj tmajen Jehová kukx e tzalaj maske e ok weʼ kywitz nya bʼaʼn. Jun kyxol qe jlu ten Abrahán. Ok weʼ Abrahán twitz nya bʼaʼn ok bʼinchaʼn tiʼj kyuʼn junjuntl xjal ex kywitz junjuntl nya bʼaʼn jatumel jakutoq tzaj nya bʼaʼn tiʼj tchwinqlal (Gén. 12:10-20; 14:8-16; 16:4, 5; 20:1-18; 21:8, 9). Noqtzun tuʼnj, mintiʼ xi tqʼoʼn ambʼil tuʼn tnaj tzalajbʼil kubʼ tnaʼn. ¿Tiquʼn? Tuʼnju mintiʼ ikʼ tnaʼl tuʼn aju qʼuqbʼil tkʼuʼj tuʼn tanqʼin toj akʼaj twitz Txʼotxʼ tjaqʼ Tkawbʼil Mesías (Gén. 22:15-18; Heb. 11:10). Tqʼama Jesús jlu: «O tzalaj kyxeʼchele Abraham tuʼnju attoq tuʼn tlonte tqʼijlalil tuʼn wule» (Juan 8:56). Jaku tzʼel qkanoʼn techel kyaj tqʼoʼn Abrahán qa ma qo ximen tukʼil tzalajbʼil kyiʼj tkyaqil tbʼanel tiʼchaq qo tzalajel kyiʼj toj akʼaj twitz Txʼotxʼ (Rom. 8:21).

Ik tzeʼn bʼant tuʼn Abrahán, ax ikx ok kyqʼoʼn Pablo ex Silas kywiʼ kyiʼj ttziybʼil Jehová. Noq tuʼnju ten nim qʼuqbʼil kykʼuʼj, kukx e tzalaj tej kyok weʼ twitz nim nya bʼaʼn. Jun maj, e ok jubʼin tuʼn tzeʼ ex e okx qʼoʼn toj cárcel. In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa «te tmij aqʼbʼil in naʼn Pablo Dios tukʼix Silas, ex in che bʼitzan te Dios» (Hech. 16:23-25). Nya oʼkx ten kyipumal tuʼn qʼuqbʼil kykʼuʼj, sino kubʼ kynaʼn tzalajbʼil tej kyok yajlaʼn tuʼnju in che yolin tiʼj Jesús. Qa qaj tuʼn tel qkanoʼn techel kyaj kyqʼon, bʼaʼn tuʼn qximen kyiʼj tbʼanel tiʼchaq jaku che tzaj aj qajbʼen te Jehová tukʼil qʼuqbʼil qkʼuʼj (Filip. 1:12-14).

Ax ikx toj ambʼil jaʼlo, ateʼ nim techel in kubʼ kyqʼoʼn erman kukx in che tzalaj maske ateʼ toj nim nya bʼaʼn. Jun techel, toj noviembre te 2013, tej tnaj nim lugar te tnam Filipinas tuʼn kyqʼiqʼ jbʼal Haiyan tbʼi. Naj kyja mas te 1,000 ja xjal kye testigos de Jehová tuʼn. Atzun jlu bʼaj tiʼj erman George te tnam Tacloban. Tqʼama jlu: «Maske at nya bʼaʼn, in che tzalaj erman. Mintiʼ in che kanet yol wuʼne tuʼn t-xi nqʼamaʼne aju tzalajbʼil in kubʼ qnaʼne». Qa ma qo ximen tiʼj tkyaqil tiʼchaq o bʼant tuʼn Jehová qiʼj ex qa ma txi qqʼoʼn chjonte te, kukx jaku qo tzalaj maske in qo ok weʼ kywitz ambʼil kwest. ¿Tiʼ mas o tzaj tqʼoʼn Jehová qe tuʼntzun tkubʼ qnaʼn tzalajbʼil?

QEJU TIQUʼN BʼAʼN TUʼN QTZALAJ

Tuʼnju o qo ok te tamiw Jehová, atzun jun tiquʼn nim toklen tuʼn tkubʼ qnaʼn tzalajbʼil. Ojtzqiʼn aj Kawil tibʼaj tkyaqil twitz Txʼotxʼ quʼn. Atzunju Qtat, Qdios ex Qamiw (Sal. 71:17, 18).

Tuʼnju itzʼ qoʼ ex jaku qo tzalaj tiʼj qchwinqlal, atzun juntl tiquʼn bʼaʼn tuʼn tkubʼ qnaʼn tzalajbʼil (Ecl. 3:12, 13). Nya oʼkxju, tuʼnju o tzʼel qnikʼ tiʼj Jehová, ojtzqiʼn quʼn alkye tajbʼil ex tiʼ taj tuʼn tkubʼ qbʼinchaʼn (Col. 1:9, 10TNM). Noq tuʼn jlu at ttxolil qanqʼibʼil ex in nel qnikʼ tiʼj jatumel qo xeʼl. Chʼixmi kykyaqil xjal mintiʼ in nel kynikʼ tiʼj alkye ttxolil kychwinqlal at. Yolin Pablo tiʼj jlu tej tqʼama: «Aju bʼajx til xjal ex bʼajx tbʼi ex bʼajx kanun tuj tanmi, atzunju ma tbʼincha Dios kye qeju in che kʼujlan te. [...] Ma tzaj tyekʼun Dios jlu qe tuʼn Xewbʼaj Xjan» (1 Cor. 2:9, 10). Tuʼnj u in nel qnikʼ tiʼj alkye t-ximbʼetz Jehová at ex alkye tajbʼil, atzun juntl tiquʼn bʼaʼn tuʼn qtzalaj tiʼj.

Qbʼinx alkye junjuntl tiʼchaq o bʼant tuʼn Jehová kyiʼj tmajen. O tzaj tqʼoʼn tkyaqilju at tajbʼen tuʼntzun tkubʼ tnajsaʼn qil (1 Juan 2:12). Ex tuʼnju at qʼaqʼbʼil tkʼuʼj, o tzaj tqʼoʼn qʼuqbʼil qkʼuʼj tuʼn qanqʼin toj akʼaj twitz Txʼotxʼ, aju ya chʼix tul (Rom. 12:12TNM). Axpe ikx toj ambʼil jaʼlo, o tzaj tqʼoʼn qe qerman twitz tkyaqil Txʼotxʼ tuʼntzun qkʼulin te (Sal. 133:1). Nya oʼkxju, ax ikx in tzaj tqʼuqbʼaʼn Xjan Uʼj qkʼuʼj qa kxqʼuqil Jehová kyiʼj tmajen aj tok tbʼinchaʼn Satanás ex qe taqʼunal nya bʼaʼn kyiʼj (Sal. 91:11). Qa ma qo ximen tiʼj tkyaqil kʼiwlabʼil lu, mas kbʼel qnaʼn tzalajbʼil tuʼn (Filip. 4:4).

 ¿ALKYE TTEN JAKU QO TZALAJ MAS?

¿Jakupe qo tzalaj mas? Jaku. Tqʼama Jesús jlu: «Tkyaqil jlu ma txi nmaʼne kyeye tuʼntzun kytzalaje junx wukʼile ex tuʼn kytzalaje nimxix» (Juan 15:11). Aqeju yol lu in tzaj kyyekʼin qa jaku qo tzalaj mas. Ik tten tzalajbʼil ik tzeʼn qʼaqʼ. Qa qaj tuʼn tkʼant mas qʼaqʼ in kubʼ qʼet twitz txʼotxʼ, il tiʼj tuʼn tokx qqʼoʼn mas siʼ toj. Chʼixmi axju jaku bʼant quʼn qa qaj tuʼn qtzalaj mas, il tiʼj tuʼn t-xi qqanin xewbʼaj xjan te Jehová tuʼntzun miʼn tnaj tzalajbʼil in kubʼ qnaʼn. Tuʼntzunju, kukx qqaninx xewbʼaj xjan te Jehová ex qo ximen tiʼj Tyol, aju kubʼ tzʼibʼin tuʼn tonbʼil xewbʼaj xjan (Sal. 1:1, 2; Luc. 11:13).

Juntl tiʼ jaku qo tzalaj mas tuʼn, aju qa ma tzʼok qqʼoʼn qwiʼ tuʼn tkubʼ qbʼinchaʼn qe tiʼchaq in tzalaj Jehová tiʼj (Sal. 35:27; 112:1). ¿Tiquʼn in xi qqʼamaʼn jlu? Tuʼnju o qo kubʼ tbʼinchaʼn tuʼn tbʼant tajbʼil quʼn. In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios lu qe: «Nimana te Dios ex japunx qe tmandamyent tuʼna, porke atzun bʼaʼn tuʼn tbʼant kyuʼn xjal» (Ecl. 12:13). Tuʼntzunju, mas bʼaʼn tuʼn qajbʼen te Jehová tuʼntzun qtzalaj. *

AJU TBʼANEL IN TZAJ QA IN QO TZALAJ

Qa in qo tzalaj, nya oʼkx in kubʼ qnaʼn tbʼanel toj qanmi, sino ax ikx in tzaj tiʼn junjuntl tbʼanel. Jun techel, qa in qo tzalaj aj qajbʼen te Qtat at toj kyaʼj maske at nim nya bʼaʼn, tuʼn jlu in tzalaj qiʼj (Deut. 16:15; 1 Tes. 5:16-18). Aju axix tok tzalajbʼil, in nonin qiʼj tuʼn miʼn tpon qkʼuʼj kyiʼj nim tiʼchaq ex in nonin qiʼj tuʼn tbʼant junjuntl tiʼ quʼn tiʼj Tkawbʼil Dios (Mat. 13:44). Aqeju tbʼanel tiʼchaq in che tzaj qe tuʼn jlu, in kubʼ qnaʼn mas tzalajbʼil, in kubʼ qnaʼn bʼaʼn qukʼix ex kʼokel qqʼoʼn qwiʼ tiʼj alkye tten jaku che tzalajel txqantl quʼn (Hech. 20:35; Filip. 1:3-5).

Nya oʼkxju, qa mas ma qo tzalaj, jakulo tzʼonin tiʼj qxmilal. In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios jlu: «Qa at tzalajbʼil tuj tanmi xjal, a jlu mer ik tzaʼn jun qʼanbʼil te te» (Prov. 17:22). Tqʼama jun xjal in jyon tqanil kyiʼj qʼanbʼil te Universidad te Nebraska (Estados Unidos) junjun tyol, ex junx taʼ ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios. Tqʼama jlu: «Qa in tzalaj teya toj tanqʼibʼila jaʼlo, bʼalo ktel jun tbʼanel tchwinqlala toj ambʼil tzul».

Ik tzeʼn ma tzʼel qnikʼ tiʼj, jaku kubʼ qnaʼn axix tok tzalajbʼil maske in qo anqʼin toj jun ambʼil kwest. Tuʼn tkubʼ qnaʼn tzalajbʼil lu, kxel qqanin xewbʼaj xjan toj qnaʼj Dios, qo xnaqʼtzal tiʼj Tyol Dios ex qo ximel tiʼj. Ex qa qaj tuʼn qtzalaj mas, qo ximel kyiʼj kʼiwlabʼil in che tzaj qkʼamoʼn, kʼelel qkanoʼn qʼuqbʼil kykʼuʼj junjuntl tmajen Jehová ex kʼokel tilil quʼn tuʼn tkubʼ qbʼinchaʼn aju tajbʼil. Iktzun tten kbʼel qnaʼn aju in tzaj tqʼamaʼn Salmo 64:10: «Qe xjal tzʼaqlxix che tzalajel tiʼj Qman ex kqebʼel kykʼuʼj tiʼj».

^ taqik' 10 Qo xnaqʼtzal tiʼjju tuʼn tten qpasens toj juntl xnaqʼtzbʼil toj kʼloj xnaqʼtzbʼil in yolin tiʼjju in tzaj tqʼoʼn xewbʼaj xjan.

^ taqik' 20 Ax ikx bʼaʼn tuʼn tok tqʼoʼn twitza tiʼj recuadro, « Junjuntl tten tuʼn qtzalaj mas».