Tuʼn qxiʼ toj xnaqʼtzbʼil

Tuʼn qikʼx atz jatumel ta tajlal xnaqʼtzbʼil

Testigos de Jehová

Jyonktza yol mam

AJU XQʼUQIL (TU’N QXNAQ’TZAN) Febrero te 2018

Aju Xqʼuqil ateʼkux xnaqʼtzbʼil toj te 2 a 29 te abril te 2018.

Qkanoʼmil tiʼj Noé, Daniel ex Job tuʼnju ten qʼuqbʼil kykʼuʼj ex e nimen

E ok weʼ xjal lu kywitz nya bʼaʼn ik tzeʼn toj ambʼil jaʼlo. ¿Tiʼ onin kyiʼj tuʼn kukx kyajbʼen te Jehová?

¿Ojtzqiʼnxix teya Jehová tuʼn ik tzeʼn Noé, Daniel ex Job?

¿Tzeʼn ok kyojtzqiʼn xjal lu Jehová? ¿Tzeʼn onin kyojtzqibʼil kyiʼj? ¿Tzeʼn jaku ten qʼuqbʼil qkʼuʼj ik tzeʼn kye?

AJU IN NIKʼ TOJ KYANQʼIBʼIL

Tuʼn Jehová in bʼant tkyaqil tiʼchaq

Chʼexpaj tanqʼibʼil jun mejebʼleʼn kyuʼn junjun tbʼanel yol ok tbʼiʼn xuʼjilbʼaj toj jun kamionet.

¿Tiʼ t-xilen tuʼn tten jun qamiwbʼil tukʼil Jehová?

In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios tzeʼn jun xjal in ximen tiʼj tamiwbʼil tukʼil Jehová ex tiquʼn junxitl twitz jun xjal mintiʼ in ximen tiʼj tamiw tukʼil Dios.

Kukx qo ximen tuʼn tchʼiy qamiwbʼil tukʼil Jehová

Maske at tojtzqibʼil jun xjal tiʼj Tyol Dios, nya a t-xilen qa at jun tbʼanel tamiwbʼil tukʼil Jehová. ¿Tiʼ mas il tiʼj tuʼn tbʼant tuʼn?

Tuʼn qtzalaj: jun mod in tzaj tukʼil Dios

Qa in naj tzalajbʼil in kubʼ qnaʼn kyuʼn nya bʼaʼn in che tzaj junjun qʼij, ¿tiʼ kʼonil qiʼj tuʼn qtzalaj juntl maj?

AJU KʼUʼN QUʼNE

Ok ojtzqiʼn axix tok toj isla te Irlanda kyuʼn chikʼbʼabʼil kye kykyaqil xjal

¿Tiquʼn ok qeʼ tkʼuʼj ermano Russell qa kyajtoq xjal te tnam Irlanda tuʼn tok kybʼiʼn tqanil tiʼj Tyol Dios?