Tuʼn qxiʼ toj xnaqʼtzbʼil

Tuʼn qikʼx atz jatumel ta tajlal xnaqʼtzbʼil

Testigos de Jehová

Jyonktza yol mam

AJU XQʼUQIL (TU’N QXNAQ’TZAN) Enero te 2019

Aju Xqʼuqil lu ateʼkux xnaqʼtzbʼil toj te 4 te marzo a 7 te abril te 2019

«Miʼn bʼaj kykʼuʼje, aqine Kydiose»

Kʼelel qnikʼ tiʼj oxe tumel tuʼntzun miʼn ttzaj bʼaj qkʼuʼj aj qok weʼ kywitz nya bʼaʼn.

Qnimsanktz Jehová kyxol erman

¿Kwestpe tuʼn t-xi tqʼoʼna jun tyola kyoj chmabʼil? Kʼonil xnaqʼtzbʼil lu tiʼja tuʼn tel tnikʼa tiʼj tiquʼn in tzaj xobʼa ex tiʼ jaku bʼant tuʼna tuʼn miʼn ttzaj xobʼa.

Bʼaʼn tuʼn tok qxqʼuqin qanmi

¿Tiʼ in bʼant tuʼn Satanás tuʼn tbʼaj ttzʼilsaʼn qanmi ex tzeʼn jaku tzʼok qxqʼuqin?

Jun tal wabʼj in tzaj kyyekʼin qe tbʼanel tmod Qrey at toj kyaʼj

¿Tiʼ in tzaj t-xnaqʼtzaʼn Nabʼitz Tkyimlen Jesucristo qe tiʼjju tej tkubʼ tin tibʼ, tej mintiʼ tzaj xobʼ ex tiʼj tkʼujlabʼil kubʼ tyekʼin?

Aqeju mod in kubʼ qyekʼin aj qxiʼ kyoj chmabʼil

¿Tiʼ toklen aju tuʼn tkubʼ qin qibʼ, tuʼn miʼn qtzaj xobʼ ex tuʼn tten qkʼujlabʼil tukʼilju tuʼn qxiʼ kyoj chmabʼil?

Jun akʼaj erman toj Kʼloj Xjal Qʼil Twitz Aqʼuntl

Ojtzqinka mas tqanil tiʼj Kenneth Cook, aju kʼwalbʼaj.