«TEJ in che yolintoq qe wamiwe qa in che tzalaj tuʼnju in che ajbʼen kyoj juntl lugar jatumel nya nim kybʼet precursor at, kubʼ nnaʼne qa waje tuʼn ntzalaje ik tzeʼn kye», chi Sylviana, jun precursora te 25 abʼqʼi. Ex tqʼamatl jlu: «Pero kubʼ nnaʼne qa mlaytoq bʼant tuʼn nxiʼye ajbʼel toj juntl lugar jatumel kyaj erman onbʼil».

¿Ope kubʼ tnaʼna jun maj ik tzeʼn kubʼ tnaʼn Sylviana? ¿Taja tuʼn txiʼya pakbʼal jatumel kyaj erman onbʼil, noqtzun tuʼnj, in kubʼ t-ximana qa okpe kbʼantel tuʼna? Qa ikju, ¡miʼn tzaj bʼaj tkʼuʼja! O tzʼonin Jehová kyiʼj nim mil erman tuʼn tkubʼ kyiʼj nya bʼaʼn kyuʼn tuʼntzun kypakbʼan mas. ¿Tzeʼn o bʼant tuʼn? Tuʼn tel qnikʼ kyiʼj junjun techel, qoʼ pasialil toj tnam Madagascar, aju tkyajin matij isla at.

Kyoj makbʼil lajaj abʼqʼi, mas te 70 kybʼet precursor ex qe pakbʼal te 11 nimaq tnam in nok tilil kyuʼn tuʼn kypakbʼan, * o che pon najal Madagascar jatumel in xi kykʼamoʼn xjal aju axix tok, jun tnam tok atz África ex chʼixme kykyaqil xjal in nok kyqʼoʼn toklen Tyol Dios. Ax ikx, at nim pakbʼal toj tnam aju o kubʼ kyximen tuʼn kyxiʼ anqʼil kyoj junjuntl tnam tuʼn kyonin tuʼn t-xi qʼamet tqanil tiʼj Tyol Dios toj matij isla lu. ¿Taja tuʼn tok tojtzqiʼna junjun kye?

KUBʼ TIʼJ XOBʼAJIL KYUʼN EX TEJ TTZAJ BʼAJ KYKʼUʼJ

Perrine ex Louis.

Louis ex Perrine jun mejebʼleʼn mas te 30 kyabʼqʼi te tnam Francia i eʼx anqʼil atz Madagascar. Kyoj nim abʼqʼi e ximen tiʼj tuʼn kyxiʼ pakbʼal toj juntl tnam, pero nyaxix qʼuqli tkʼuʼj Perrine tiʼj. In tzaj tqʼamaʼn jlu: «Attoq nxobʼile teju mintiʼ ojtzqiʼn wuʼne. Tzaj bʼaj nkʼuʼje tuʼn tkyaj nqʼoʼne qe toj njaye, qe erman, qjaye, jatumel atoʼye ex aju in bʼant quʼne. Aqeju matij nya bʼaʼn tuʼn kykubʼ kyiʼj wuʼne, aʼyetzun tiʼchaq in chin tzaj xobʼe kywitz». Pero toj 2012 ten tipumal Perrine, ex i eʼx anqʼil tukʼil Louis toj juntl lugar. ¿Tiʼ in kubʼ tnaʼn jaʼlo? In tzaj tqʼamaʼn jlu: «Aj nximene tiʼjju o tzikʼ toj qanqʼibʼile, jaku txi nqʼamaʼne qa o chʼiy qʼuqbʼil nkʼuʼje aj tok nqʼoʼn nwitze tzeʼn o tzʼonin Jehová qiʼje». Ex in tzaj tqʼamaʼn Louis jlu: «Lajaj xjal in che xnaqʼtzan qukʼile tiʼj Tyol Dios e ul tnejel maj toj Nabʼitz Tkyimlen Jesucristo jatumel in nok qchmon qibʼe atz Madagascar. ¡Noqpe ximana tiʼj!».

 ¿Tiʼ onin tiʼj mejebʼleʼn lu tuʼn kukx kykyaj ten jatumel in che ajbʼen tej kyok weʼ twitz nya bʼaʼn? E naʼn Dios te Jehová ex xi kyqanin te tuʼn ttzaj tqʼoʼn kyipumal tuʼn tikʼx kyuʼn (Filip. 4:13TNM). In tzaj tqʼamaʼn Louis jlu: «El qnikʼe tiʼj qa tzaj ttzaqʼweʼn Jehová qnaʼj Diose ex qa tzaj tqʼoʼn tzalajbʼil toj qanmiye. Iktzun tten ok qqʼoʼne qwiʼye kyiʼj kykyaqil qe tiʼchaq tbʼanel in che ikʼ toj qpakbʼabʼile. Ax ikx tzaj kysamaʼn qe qamiwe te Francia qe correos electrónicos ex qe uʼj te qʼuqbʼil qkʼuʼje tuʼntzun tonin qiʼje tuʼn miʼn qkubʼ numje» (Filip. 4:6, 7; 2 Cor. 4:7).

Tzaj kʼiwlaʼn Louis ex Perrine tuʼn Jehová tuʼnju kukx ikʼx kyuʼn. In tzaj tqʼamaʼn Louis jlu: «Toj octubre te 2014 bʼant tuʼn qxiʼye toj Xnaqʼtzbʼil kye Mejebʼleʼn Okslal atz Francia. * Jun oyaj tuʼn Jehová tej qxiʼye toj xnaqʼtzbʼil lu ex mlayx tzikʼ tnaʼl quʼne». Nim jaw tzalaj mejebʼleʼn lu tej tbʼaj kyxnaqʼtzbʼil tuʼnju i ex samaʼn juntl maj toj tnam Madagascar.

«¡QO TZALAJELE KYIʼJE!»

Nadine ex Didier.

Didier ex Nadine, jun mejebʼleʼn te Francia, qʼiʼn mas te 50 abʼqʼi kyuʼn tej kyxiʼ anqʼil toj tnam Madagascar toj 2010. In tzaj tqʼamaʼn Didier jlu: «In qo ajbʼene te precursor tej tzmatoq kuʼxun qoʼye, yajxitl jaw qchʼiysaʼne oxe qkʼwaʼle. Tej kychʼiy, kubʼ qximane qa jaku bʼant tuʼn qxiʼye ajbʼel toj juntl tnam». Atzunte Nadine tqʼama jlu: «Tzaj bʼaj nkʼuʼje tej tkubʼ nximane qa chin tele najchaq kyiʼj wale, noqtzun tuʼnj, tzaj kyqʼamaʼn qeye: ‹Qa ma cheʼxe najal toj juntl tnam tuʼn kyonine tiʼj pakbʼabʼil, ¡qo tzalajele kyiʼje!›. Onin kyyol tuʼn tbʼant jlu quʼne. Maske in qo anqʼine najchaq kyiʼj, pero in qo yoline kyukʼil ex in qo tzalaje tuʼn jlu».

Kwest ela te Didier ex Nadine tuʼn tbʼant kyyolin toj yol malgache. In tzeʼn Nadine tej tqʼama jlu: «Nya tzma qʼiʼn 20 abʼqʼi quʼne». ¿Tiʼ bʼant kyuʼn? Tnejel i eʼx toj kʼloj okslal toj yol francés. Tej tkubʼ kynaʼn qa ya otoq bʼant kyten tuʼn kyxiʼ kyoj chmabʼil toj yol malgache, kubʼ kychʼexpuʼn jatumel tuʼn tok kychmon kyibʼ. In tzaj tqʼamaʼn Nadine jlu: «Kanet nim xjal quʼne toj pakbʼabʼil aʼyeju kygan tuʼn kyxnaqʼtzan tiʼj Tyol Dios ex in tzaj kyqʼoʼn chjonte qeye tuʼnju in qoʼxe visitaril kye. Tnejel kubʼ nximane qa noq in chin witzkʼane. Nim in chin tzalaje tuʼnju precursor qine toj lugar lu. Aj in chin jaw weʼye te qlax, in kubʼ nximane: ‹¡Tbʼanel, ma chinxe pakbʼal jaʼlo!›».

In xi ttzeʼn Didier aj in tzaj tnaʼn tej ttzyet t-xnaqʼtzaʼn tiʼj yol malgache. In tzaj tqʼamaʼn: «Jun maj aʼyine ex qʼonte jun chmabʼil ex mintiʼ el nnikʼe tiʼj ni jun tzaqʼwebʼil tzaj kyqʼoʼn erman. Oʼkx bʼant tuʼn t-xi nqʼoʼne chjonte kye. Tejtzun ttzaj tqʼoʼn jun ermana tyol, naʼmxtoq t-xi nqʼoʼne chjonte te, tzaj kyyekʼin qe erman qʼuqli tiʼjxi qa nya a tzaqʼwebʼil otoq tzaj tqʼoʼn. Xi nqʼoʼne ambʼil te juntl erman tuʼn ttzaj tqʼoʼn tyol ex tzaj tqʼoʼn tzaqʼwebʼil toj tumel. Bueno, atzun in kubʼ nximane».

XI TKʼAMOʼN TXOKBʼIL TUʼN TKYAQIL TKʼUʼJ

Toj jun nimaq chmabʼil te 2005, ok tqʼoʼn Thierry tukʼil t-xuʼjil Nadia twitz tiʼj drama Vayamos tras metas que  honran a Dios, aju in yolin tiʼj tanqʼibʼil Timoteo. Aju txʼolbʼabʼil lu tkuʼx toj Tyol Dios, kuʼpin toj kyanmi ex chʼiy kyajbʼil tuʼn kyxiʼ ajbʼel jatumel kyaj erman onbʼil toj pakbʼabʼil. In tzaj tqʼamaʼn Thierry jlu: «Tej tbʼaj drama ex in qo poqʼchane qqʼabʼe, xi nqʼamaʼne te nxuʼjile: ‹¿Jatumel qo xeʼl qe?›. Ex tzaj ttzaqʼweʼn qa ax jlu in ximentoq tiʼj». Tej tikʼ chʼin ambʼil xi tzyet tuʼn tbʼaj kybʼinchaʼn kyten tuʼntzun tbʼant aju otoq kubʼ kyximen. In tzaj tqʼamaʼn Nadia: «Chebʼe chebʼe kubʼ qnajsaʼne junjun tiʼchaq at qeye. ¡Te bʼajsbʼil, tkyaqil kuʼx bʼaj toj kyaje maleta!».

Toj izquierda at Nadia ex Marie-Madeleine. Toj derecha at Thierry.

E pon toj tnam Madagascar toj 2006 ex tojx ambʼil aju nim e tzalaj tiʼj pakbʼabʼil. In tzaj tqʼamaʼn Nadia: «In qo tzalaje tiʼjju alkye tten in nok kybʼiʼn xjal tbʼanel tqanil».

Noqtzun tuʼnj, yajxitl tej tikʼ qaq abʼqʼi, ok weʼ mejebʼleʼn lu twitz jun nya bʼaʼn. Aju ttxuʼ Nadia, Marie-Madeleine, aju in nanqʼintoq atz Francia, jaw tzʼaq, kʼixbʼi twiʼ ex kubʼ toqj jun tqʼabʼ. Tej kybʼaj yolin tiʼj jlu tukʼil aj qʼanil in keʼyin tiʼj Marie-Madeleine, xi kyqanin Thierry ex Nadia te qa tajtoq tuʼn t-xiʼ anqʼil kyukʼil toj tnam Madagascar. Maske ya qʼiʼntoq 80 abʼqʼi tuʼn, xi tkʼamoʼn txokbʼil tuʼn tkyaqil tkʼuʼj. ¿Tiʼ in kubʼ tnaʼn tiʼj anqʼibʼil toj juntl tnam? In tzaj tqʼamaʼn Marie-Madeleine: «Kwest tuʼn nnaqʼete kyiʼj junjun tiʼchaq, pero in kubʼ nnaʼne qa in chin onine toj Ja te Chmabʼil maske at junjun tiʼ mintiʼ in bʼant wuʼne. Ex aju mas in tzaj qʼonte tzalajbʼil weye aju kukx in najbʼen wale tukʼil tchmil toj pakbʼabʼil toj jun lugar jatumel in nok kybʼin xjal axix tok».

«IN TZAJ ONINE TUʼN JEHOVÁ»

In nex tqʼoʼn Riana jun tchikʼbʼabʼil toj yol tandroy.

Atzunte Riana jun ermano qʼiʼn mas te 20 abʼqʼi tuʼn. Atz jaw chʼiy Alaotra Mangoro, jun lugar te tjawitz Qʼij jatumel in tzaj nim twitz awal ex tzeʼ te tnam Madagascar. Tuʼnju in che jatztoq tbʼanel tcalificación, tajtoq tuʼn tetz jun tcarrera. Tejtzun t-xnaqʼtzan tiʼj Tyol Dios kubʼ tchʼexpuʼn t-ximbʼetz. In tzaj tqʼamaʼn: «Kubʼ nximane tuʼn tetz bʼaj nxnaqʼtzbʼile ex xi ntziyane jlu te Jehová: ‹Qa ma chin kambʼane toj mankbʼil examen, chin okele te precursor›». Tej tetz bʼaj t-xnaqʼtzbʼil, japun twiʼ tyol. Xiʼ anqʼil tukʼil jun precursor, tzaj tjyoʼn jun taqʼun aju tzaj tqʼoʼn ambʼil te tuʼn t-xi tzyet tajbʼen te precursor. Tqʼamatl jlu: «Atzun tbʼanel bʼe o jaw njyoʼne toj nchwinqlale».

Noqtzun tuʼnj, mintiʼ el kynikʼ qeju at kyxilen tukʼil tiquʼn otoq kubʼ t-ximen tuʼn ya miʼn t-xnaqʼtzan. In tzaj tqʼamaʼn Riana: «Tajtoq nmane, ntiye ex terman nyaye tuʼn nxiʼye toj Universidad. Noqtzun tuʼnj, mlayxtoq kyaj nqʼoʼne wajbʼebʼile te precursor tuʼn alkyexku juntl tiʼ». Tej tikʼ chʼin ambʼil, tajtoq Riana tuʼn t-xiʼ anqʼil toj juntl lugar jatumel nya nim kybʼet pakbʼal at. ¿Tiʼ onin tiʼj? In tzaj tqʼamaʼn: «E okx junjun eleqʼ toj njaye ex xi kyelqʼaʼn nim tiʼchaq weye. A jlu onin wiʼje tuʼn nximane tiʼj nabʼil kyaj tqʼoʼn Jesús tuʼn tbʼaj qchmoʼn qqʼinumabʼil toj kyaʼj. Tuʼntzunju, ok tilil wuʼne tuʼn tkanet mas nqʼinumabʼile toj kyaʼj» (Mat. 6:19, 20). Xiʼ Riana anqʼil tzmax kubʼni te tnam, toj jun lugar ttzqij txʼotxʼ jatumel najleqe kyyajil xjal antandroy. Aju lugar lu atz taʼ 1,300 kilómetros jatumel najlitoq qine tnejel. ¿Tiquʼn kubʼ t-ximen tuʼn t-xiʼ najchaq?

Tej atxtoq jun xjaw tuʼn kyokx eleqʼ toj tja Riana, otoq ttzyet tqʼoʼn xnaqʼtzbʼil kye kabʼe xjal te kyyajil antandroy. Bʼant junjun yol tuʼn toj kyyol xjal lu ex ok ten ximel kyiʼj kykyaqil qeju naʼmxtoq tok kybʼin tqanil tiʼj Tkawbʼil Dios. In tzaj tqʼamaʼntl Riana jlu: «Xi nqanine te Jehová tuʼn ntzaj tonine tuʼn nxiʼye anqʼil toj jun lugar jatumel in che yolin xjal tiʼj yol tandroy».

Tej t-xiʼ anqʼil atztzun, ok weʼ twitz jun nya bʼaʼn: mintiʼ kanet taqʼun. Xi tqʼamaʼn jun xjal te: «¿Tiquʼn ma tzula tzalu? In cheʼx xjal te tzalu jyol kyaqʼun jatumel ma tzaja». Tej tikʼ kabʼe seman, xiʼ Riana toj jun nimaq chmabʼil te oxe qʼij. Tuʼnju ya mintiʼtoq tpwaq, kubʼ t-ximen tiʼ tuʼn tbʼant tuʼn. Toj makbʼil qʼij te nimaq chmabʼil, kux tqʼoʼn jun erman jun tiʼ toj tbols. Xi tqʼoʼn pwaq te ex jakutoq kanin tuʼn tmeltzʼaj juntl maj toj lugar jatumel ateʼ kyyajil antandroy, ex jakutoq kanin tuʼn tkubʼ jun tkʼaʼẍ te kʼayil yogur. «Kubʼ nnaʼne qa in tzaj onine tuʼn Jehová toj ambʼil aju —chi Riana—. Tuʼn jlu kukx jaku chin onine kyiʼj xjal naʼmxtoq tok kyojtzqiʼn Jehová». Ax ikx, at nim aqʼuntl tuʼn tbʼant kyxol kʼloj okslal. In tzaj tqʼamaʼntl: «Toj junjun kabʼe seman in tzaj qʼoʼn woklene tuʼn tex nqʼoʼne jun chikʼbʼabʼil kye kykyaqil xjal. In chin tzaj xnaqʼtzaʼne  tuʼn Jehová toj ttnam». Toj ambʼil jaʼlo, kukx in xi t-xnaqʼtzaʼn Riana axix tok tiʼj Tkawbʼil Dios kye qeju in che yolin toj yol tandroy ex kyaj tuʼn tel kynikʼ tiʼj Jehová.

IN CHE TZAJ TKʼIWLAʼN JEHOVÁ

In tzaj ttziyen Jehová qa kxel tkʼiwlaʼn qeju in nok tilil kyuʼn tuʼn kyajbʼen te (Is. 65:16). Tuʼntzunju, qa ma tzʼok tilil quʼn tuʼn kykubʼ kyiʼj nya bʼaʼn ex qa ma qo ajbʼen mas te Jehová, tzul qkʼamoʼn nim kʼiwlabʼil. Jun techel, kubʼ t-ximen Sylviana aju ma qo yolin tiʼj tej saj tzyet xnaqʼtzbʼil lu, qa mlay bʼant tuʼn t-xiʼ ajbʼel toj juntl lugar jatumel kyaj erman onbʼil. ¿Tiquʼn kubʼ t-ximen jlu? In tzaj tqʼamaʼn: «Aju nqane izquierda mas chʼin 9 centímetros twitz nqane derecha, tuʼntzunju in chin koʼxine ex jun rat in chin sikteye».

Tok Sylviana toj izquierda ex Sylvie Ann toj derecha tukʼil Doratine toj qʼij tej tjaw aʼ twiʼ.

Maske ikju, toj 2014 kubʼ t-ximen Sylviana tuʼn t-xi ajbʼel tukʼil Sylvie Ann, juntl precursora tzma txin at toj kʼloj okslal, toj jun tal tnam aju tok 85 kilómetros tiʼj tja. Ax tok, kwest aju in nikʼ tiʼj Sylviana pero bʼant tuʼn aju otoq kubʼ t-ximen. Nya oʼkxju, ax ikx tzaj tkʼamoʼn juntl kʼiwlabʼil tbʼanelxix. «Tej tzmatoq in nikʼ jun abʼqʼi qponlene najal atztzun, ok nimaq chmabʼil te jun qʼij ex jaw aʼ twiʼ Doratine, jun txubʼaj tzmatoq kʼwaʼlx, aju xiʼ nqʼoʼne xnaqʼtzbʼil te tiʼj Tyol Dios», chi Sylviana.

CHIN ONILE TIʼJA

Aju in tzaj kyqʼamaʼn erman lu in tzaj t-xnaqʼtzaʼn qe qa ma kubʼ kyiʼj nya bʼaʼn quʼn noq tuʼn kukx qajbʼen te Jehová, kʼokel qqʼoʼn qwitz tiʼj toj qanqʼibʼil qa ax tok qe tyol lu: «Kxel nqʼoʼne kyipumale ex chin onile kyiʼje» (Is. 41:10). Tuʼn jlu in chʼiy qamiwbʼil tukʼil Jehová. Ex aj tkubʼ qximen tuʼn tkyaqil qanmi tuʼn qxiʼ onil toj juntl tnam moqa toj qex qtnam, kʼonil qiʼj tuʼn tbʼaj qbʼinchaʼn qten kyiʼj aqʼuntl che xel bʼinchet toj akʼaj twitz Txʼotxʼ. Ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn Didier, aju ma qo yolin tiʼj, «qa ma qo ajbʼen toj juntl lugar jatumel kyaj erman onbʼil, atzun jun tumel tuʼn tbʼaj qxnaqʼtzan qibʼ tiʼj ambʼil tzul». Noqwit toj chʼintl ambʼil tzaj kyajbʼil erman tuʼn kyxiʼ ajbʼel toj juntl lugar tuʼn tkyaqil kykʼuʼj, tuʼntzun ttzaj kykʼamoʼn xnaqʼtzbʼil lu.

^ taqik' 4 Atz e tzaj erman lu te tnam Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Guadalupe, Luxemburgo, Nueva Caledonia, Reino Unido, República Checa, Suecia ex Suiza.

^ taqik' 8 Toj ambʼil jaʼlo o tzʼok Xnaqʼtzbʼil kye Pakbʼal tiʼj Tkawbʼil Dios te t-xel. Aʼyeju pakbʼal in che ajbʼen toj tkyaqil ambʼil toj juntl tnam ex in bʼant kyuʼn aju in tzaj qanin kye, jaku txi kyqanin tuʼn kyxiʼ toj xnaqʼtzbʼil atz jatumel najli qe moqa toj juntl jatumel in nok xnaqʼtzbʼil toj kyex kyyol.