«Kʼelel kynikʼe tiʼj qa mya junx taʼ ju xjal bʼaʼn tukʼil ju xjal mya bʼaʼn» (MAL. 3:18).

BʼITZ: 29 EX 53

1, 2.¿Tiquʼn nim toklen tuʼn tok kyxqʼuqin kyibʼ tmajen Jehová toj ambʼil jaʼlo? (Qʼonka twitza kyiʼj tnejel tilbʼilal).

ATEʼ nim aj qʼanil ex enfermera in che kwentin kyiʼj xjal tok jun yabʼil kyʼij aju jaku tzʼel kyiqen txqantl. In bʼant jlu kyuʼn aj qʼanil tuʼnju kyaj tuʼn kyonin kyiʼj xjal. Noqtzun tuʼnj, qa nya kyaj tuʼn tel kyiqen yabʼil tok kyiʼj xjal, in nok kyxqʼuqin kyibʼ. Chʼixmi axju in bʼant kyuʼn tmajen Jehová, at nim qe in qo anqʼin ex in qo aqʼunan kyukʼil xjal mintiʼ in kubʼ kyyekʼin tbʼanel kymod ik tzeʼn tmod Jehová. Qa nya qaj tuʼn tel qiqen, moqa tuʼn tel qkanoʼn kymod, il tiʼj tuʼn tok qxqʼuqin qibʼ.

2 Kyoj bʼajsbʼil tqʼijlalil jaʼlo, mintiʼ in nok kyqʼoʼn xjal toklen qe tkawbʼil Jehová tiʼjju alkye bʼaʼn ex alkye nya bʼaʼn. Toj tkabʼin uʼj xi ttzʼibʼin apóstol Pablo te Timoteo, kubʼ ttzʼibʼin alkye kymod xjal tuʼn tten. Ex mas kyxel kymod toj il akux in nul laqʼeʼ mankbʼil tqʼijlalil (kjawil uʼjit 2 Timoteo 3:1-5, 13). Ex maske nya bʼaʼn in nela jlu toj qwitz, jaku txi tzyet tuʼn qximen, tuʼn qyolin ex tuʼn tkubʼ qbʼinchaʼn qe tiʼchaq ik tzeʼn kye xjal ateʼ qtxlaj (Prov. 13:20). Tuʼntzunju, toj xnaqʼtzbʼil lu kʼelel qnikʼ tiʼj alkye kymod xjal at toj ambʼil jaʼlo, aqeju mintiʼ in che ajbʼen te Jehová ex alkye kymod tmajen Jehová at. Ax ikx, qo xnaqʼtzal  tiʼj tiʼ kbʼantel quʼn tuʼn miʼn tel qkanoʼn kymod ex tzeʼn jaku qo onin kyiʼj tuʼn tok kyojtzqiʼn Jehová.

3. ¿Alkyeqe xjal kbʼel kyyekʼin kymod ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn 2 Timoteo 3:2-5?

3 Ik tzeʼn o tzʼel qnikʼ tiʼj, tqʼama Pablo qa «tzul nim yajbʼil» toj mankbʼil tqʼijlalil. Yajxitl, tqʼama 19 nya bʼaʼn kymod xjal tuʼn tten toj ambʼil jaʼlo. Chʼixmi ax qeju mod lu in tzaj qʼamaʼn toj Romanos 1:29-31. Noqtzun tuʼnj, tojju uʼj xi ttzʼibʼin te Timoteo, in che ajbʼen junjun yol mintiʼ in che kanet quʼn kyoj junjuntl taqikʼ Tyol Dios kubʼ tzʼibʼin toj yol griego. Nim xjal in kubʼ kyyekʼin nya bʼaʼn kymod toj ambʼil jaʼlo, atzun kye okslal junxitl kymod at (kjawil uʼjit Malaquías 3:18).

AJU KYXIMBʼETZ OKSLAL AT KYIʼJX EX AJU KYXIMBʼETZ NYA OKSLAL

4. ¿Alkye tten jaku txi tchikʼbʼaʼna tzeʼn jun xjal in jaw tnimen tibʼ?

4 Tej otoqxi tqʼama Pablo qa tuʼn kyten xjal oʼkx tok kykʼuʼj kyiʼjx ex tiʼj pwaq, ax ikx tqʼama qa che tel nim xjal kjawil kynimsan kyibʼ, ex jawni qe. Aqeju xjal lu, in kubʼ kyximen qa mas nim kyoklen kywitz txqantl tuʼnju in bʼant kyuʼn, tuʼnju bʼaʼn che keʼyin, tuʼnju at kypwaq ex qa tuʼnju at jun kyoklen, ex kyaj tuʼn tok bʼaj kywitz txqantl kyiʼj ex tuʼn kyok kʼulin. Tqʼama jun xjal at tnabʼil tzeʼn jun xjal in jaw tnimen tibʼ: «Toj tanmi, at jun tal t-altar ex ax in kubʼ ẍmejeʼ twitz». Ateʼ junjun in kyqʼamaʼn qa nya bʼaʼn aju tuʼn tjaw tnimen jun xjal tibʼ, axpe ikx nya bʼaʼn in nela toj kywitz qeju in jaw kynimsan kyibʼ.

5. ¿Tiʼ o bʼaj kyiʼj junjun tmajen Jehová?

5 In tzaj tqʼamaʼn Xjan Uʼj qa ikʼun tuʼn Jehová «aju xjal in jaw tniman tibʼ» (Prov. 6:16, 17). Aj tjaw tnimsan tibʼ jun xjal, mintiʼ in nonin jlu tiʼj tuʼn tok laqʼeʼ ttxlaj Jehová (Sal. 10:4). Ex aju mod lu, atzun jun tmod Tajaw il (1 Tim. 3:6). Bʼisbʼajil tuʼnju ateʼ junjun tmajen Jehová el kykanoʼn kyiʼj txqantl ex jaw kynimsan kyibʼ. Jun kyxol qe jlu ten Uzías. Kukx ajbʼen aj kawil lu toj tnam Judá te Jehová toj nim abʼqʼi, pero in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa «tejtzun tten nim tipumal jaw tniman tibʼ, ex tuʼntzun jlu o naj. Mintiʼ xi tniman tyol Qman aju Tdios, porke okx tuj tja Dios tuʼn tkubʼ tpatun storak tibʼaj altar te patbʼil storak». Tej tikʼ mastl abʼqʼi, ax ikx jaw tnimen tibʼ aj kawil Ezequías, noqtzun tuʼnj, oʼkx bʼant jlu tuʼn toj jun ambʼil (2 Crón. 26:16; 32:25, 26).

6. a) ¿Tiquʼn jakutoq jaw tnimsan tibʼ David? b) ¿Tiʼ onin tiʼj David tuʼn kukx tkubʼ tin tibʼ?

6 Ateʼ junjun tbʼanel che keʼyin, ojtzqiʼn kywitz kyuʼn txqantl, tbʼanel che bʼitzin, at kyipumal moqa atz in nok bʼaj kywitz txqantl kyiʼj ex tuʼn jlu chebʼe chebʼe in jaw kynimsan kyibʼ. Ten tkyaqil jlu tukʼil David, pero mintiʼ jaw tnimsan tibʼ. Jun techel, tej tkubʼ Goliat tuʼn, xi tqʼamaʼn aj kawil Saúl te qa jakutoq kubʼ mojeʼ tukʼil jun tmeʼjel. Atzunte David xi ttzaqʼweʼn jlu te: «Mya maʼ woklene kyxol aj Israel ex mi qeju at nxilene kyukʼil. ¿Tzaʼntzun tten tuʼn woke te tjiʼ rey?» (1 Sam. 18:18). ¿Tiʼ onin tiʼj David tuʼn kukx tkubʼ tin tibʼ? Aju tej tel tnikʼ tiʼj qa ateʼqe tbʼanel tmod, qe tiʼchaq in bʼant tuʼn ex qe toklen tuʼnju mintiʼ jaw tnimsan tibʼ Jehová ex qa tuʼnju otoq tzʼok tqʼoʼn twitz tiʼj (Sal. 113:5-8). Ojtzqintoq tuʼn qa a Jehová otoq txi qʼonte tkyaqil tbʼanel tiʼchaq te (jaku tzʼok tmojbʼaʼna tukʼil 1 Corintios 4:7).

7. ¿Tiʼ kʼonil qiʼj tuʼn tkubʼ qin qibʼ?

7 In nok tilil quʼn tuʼn tkubʼ qin qibʼ ik tzeʼn te David. In qo jaw labʼin aj tel qnikʼ tiʼj qa mintiʼ in jaw tnimsan tibʼ Jehová maske a aj Kawil tibʼaj tkyaqil twitz Txʼotxʼ (Sal. 18:35TNM). In nok qqʼoʼn toklen nabʼil in tzaj tqʼoʼn Xjan Uʼj: «Qʼaqʼanx kykʼuʼje tiʼj juntl, kybʼinchame xtalbʼil, miʼn jaw kyniman kyibʼe, che oke mans, ten kypasense»  (Col. 3:12). Nya oʼkxju, ax ikx ojtzqiʼn quʼn qa aju xjal at tkʼujlabʼil, «mintiʼ in tzaj tloʼch tkʼuʼj tiʼj juntl, ex mintiʼ in jaw tniman tibʼ» (Col. 3:12). Ex bʼaʼn tuʼn ttzaj qnaʼn qa ik tzeʼn jun chmilbʼaj, «mya tuʼn yol tuʼn tokslan, noq oʼkx tuʼnju» tbʼanel tmod t-xuʼjil. Ax ikx qe xjal jaku tzaj kyajbʼil tuʼn tok kyojtzqiʼn Jehová aj tok kyqʼoʼn kywitz tiʼj qa mintiʼ in jaw qnimsan qibʼ (1 Ped. 3:1).

AJU KYMOD TMAJEN JEHOVÁ EX AJU KYMOD XJAL KYUKʼIL TXQANTL

8. a) ¿Tiʼ kyximbʼetz junjun xjal at tiʼj qa mintiʼ in che nimen kʼwaʼl kye kyman? b) ¿Tiʼ in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios tuʼn tbʼant kyuʼn kʼwaʼl?

8 Ax ikx tqʼama Pablo alkye kymod xjal ktel kyxolx kyoj bʼajsbʼil tqʼijlalil. Jun techel, tqʼama qa aqeju kʼwaʼl mlay che niman tyol kyman. Toj ambʼil jaʼlo, in nok kyqʼoʼn xjal mod lu te bʼaʼn aj kyyolin tiʼj kyoj uʼj, aj tetz kyyekʼin kyoj película ex toj televisión. Noqtzun tuʼnj, qa mintiʼ in che nimen kʼwaʼl kye kyman, jaku tzaj tiʼn nya bʼaʼn toj kyja ex toj kyja kykyaqil xjal. Atxix ojtxe el nikʼbʼaj tiʼj qa ax tok jlu. Jaku qo jaw labʼin aj tok qbʼiʼn qa toj ojtxe tnam Grecia qa at jun xinaq in nok tbʼyoʼn ttat, in neltoq qʼiʼn tkyaqil toklen. Atzunju ley toj tnam Roma in tzaj tqʼamaʼn qa at jun ma tzʼok ten bʼiyel tiʼj tman, in nok jlu ik tzeʼn jun xjal otoq kubʼ tbʼyoʼn juntl tukʼil. In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios kubʼ tzʼibʼin toj yol hebreo ex griego qa il tiʼj tuʼn kynimen kʼwaʼl kye kyman (Éx. 20:12; Efes. 6:1-3).

9. ¿Tiʼ jaku tzʼonin kyiʼj kʼwaʼl tuʼn kynimen kye kyman?

9 ¿Tiʼ jaku bʼant kyuʼn kʼwaʼl tuʼn miʼn tel kykanoʼn kymod txqantl kʼwaʼl mintiʼ in che nimen kye kyman? Jaku tzʼonin kyiʼj qa ma che ximen tiʼjju o bʼant kyuʼn kyman kyiʼj. Nya oʼkxju, ax ikx kʼonil kyiʼj qa ma tzʼel kynikʼ tiʼj qa taj Jehová tuʼn qbʼin ex tuʼn jlu jaku bʼant kyqʼon chjonte. Aj kyyolin kʼwaʼl tbʼanel kyiʼj kyman, ax ikx in che onin kyiʼj txqantl tuʼn kynimen kye kyman. Ax tok, qa mintiʼ kykʼujlalil mambʼaj kyiʼj kykʼwaʼl, bʼalo kwest tuʼn kyok nimen kyuʼn. Atzun qa in kubʼ kynaʼn kʼwaʼl qa ax tok kʼujlaʼn qe kyuʼn kyman, kbʼel kynaʼn qa kyaj tuʼn kytzalaj kyiʼj, axpe ikx aj kyok weʼ twitz ambʼil kwest. In tzaj tqʼamaʼn jun kuʼxun Austin tbʼi: «Ax tok, at maj kubʼ nnaʼne qa waje tuʼn tkubʼ nbʼinchaʼne qe tiʼchaq nya toj tumel, noqtzun tuʼnj, toj tumel qe kawbʼil kubʼ kyqʼoʼn nmane ex tzaj kychikʼbʼaʼn tiquʼn bʼant kyuʼn. Ex tzaj kyqʼoʼn ambʼil tuʼn nyoline kyukʼil. Tkyaqil jlu onin wiʼje tuʼn kukx tbʼant nbʼine. Ax ikx ok nqʼoʼne nwitze tiʼj qa in che ximen wiʼje ex tuʼn jlu kubʼ nnaʼne qa waje tuʼn kytzalaj».

10, 11. a) ¿Alkyeqe mod ateʼ aju in tzaj kyyekʼin qa mintiʼ kykʼujlabʼil xjal kyiʼj txqantl? b) ¿Jniʼ kykʼujlabʼil okslal axix tok ktel kyiʼj txqantl?

10 Ax ikx tqʼama Pablo junjun nya bʼaʼn mod in kubʼ kyyekʼin xjal mintiʼ kykʼujlabʼil kyiʼj txqantl. Tej tqʼama qa mlay che nimen kʼwaʼl kye kyman, tqʼama qa mlay che qʼoʼn chjonte tiʼjju in xi kykʼamoʼn. Atzun mod lu in kubʼ kyyekʼin qeju mintiʼ in che qʼoʼn chjonte kye juntl aj t-xi kybʼinchaʼn jun xtalbʼil kye. Ax ikx, ateʼ nim mibʼan che niman ex mintiʼ in chewix kykʼuʼj, toj juntl yol, mintiʼ in che jyon tumel tuʼn tbʼant kyten kyukʼil txqantl aj ttzaj jun nya bʼaʼn kyxol. Ax ikx yasul qe ex in che ok meltzʼaj kyiʼj kyukʼil, tuʼnju in che ok ten qʼamalte nya bʼaʼn tiʼchaq kyiʼj, axpe ikx tiʼj Dios. Ax ikx siʼmil yol qe, tuʼnju in che yolin nya ax tok yol kyiʼj txqantl. *

11 Junxitl kymod qeju in che kʼulin te Jehová kywitz qeju mintiʼ in che ajbʼen te,  tuʼnju in kubʼ kyyekʼin axix tok kʼujlabʼil kyiʼj txqantl. Kukx o bʼaj jlu. Tqʼama Jesús qa aju tnejel mandamyent kyaj qʼamaʼn te Moisés, aju tuʼn tok qkʼujlaʼn Jehová, atzunju tkabʼin, aju tuʼn tok qkʼujlaʼn qe qukʼil. Aju kʼujlabʼil lu, atzun tumel tuʼn tkubʼ qyekʼin kʼujlabʼil agápe (Mat. 22:37-39). Ax ikx tqʼama qa kʼelel nikʼbʼaj kyiʼj okslal axix tok tuʼnju kbʼel kyyekʼin kykʼujlabʼil kyxolx (kjawil uʼjit Juan 13:34, 35). Axpe ikx, kʼokel kykʼujlaʼn qeju aj qʼoj kyiʼj (Mat. 5:43, 44).

12. ¿Alkye tten kubʼ tyekʼin Jesús tkʼujlabʼil kyiʼj xjal?

12 Kubʼ tyekʼin Jesús aju matij kʼujlabʼil kyiʼj xjal. Bʼaj tbʼetin junjun tnam tuʼntzun t-xi tpakbʼaʼn tbʼanel tqanil tiʼj Tkawbʼil Dios. E kubʼ tqʼanin qe moẍ, qe kox, qe tok txʼaʼk kyiʼj ex qeju mintiʼ in bʼant kybʼiʼn, axpe ikx e jaw anqʼin kyimni tuʼn (Luc. 7:22). Nya oʼkxju, ax ikx xi tqʼoʼn tchwinqlal kyiʼj kykyaqil xjal, maske nim xjal el ikʼunte. Kubʼ tyekʼin aju tkʼujlabʼil Ttat. Toj ambʼil jaʼlo, in nel kykanoʼn testigos de Jehová twitz tkyaqil Txʼotxʼ tiʼj techel Jesús ex in kubʼ kyyekʼin kykʼujlabʼil kyiʼj txqantl.

13. ¿Tiʼ jaku tzaj qa ma kubʼ qyekʼin qkʼujlabʼil?

13 Jaku tzaj kyajbʼil xjal tuʼn tok kyojtzqiʼn Jehová tuʼnju kʼujlabʼil in kubʼ qyekʼin. Jun techel, pon jun xjal te tnam Tailandia toj jun nimaq chmabʼil te oxe qʼij ex kuʼpin toj tanmi tej tok tqʼoʼn twitz tiʼj kʼujlabʼil at kyxol erman. Tej tmeltzʼaj tja, xi tqanin tuʼn t-xi qʼet kabʼe maj t-xnaqʼtzbʼil tiʼj Tyol Dios toj jun seman. Pakbʼan kye qeju at kyxilen tukʼil ex tej tikʼ qaq xjaw tbʼajlen nimaq chmabʼil, ex tnejel maj toklen tuʼn tjaw tuʼjin qe taqikʼ Tyol Dios toj chmabʼil. Qa qaj tuʼn tel qnikʼ tiʼj qa in kubʼ qyekʼin qkʼujlabʼil kyiʼj txqantl, bʼaʼn tuʼn tkubʼ qxjelin jlu: «¿In nokpe tilil wuʼne tuʼn wonine kyiʼj toj njaye, kyiʼj erman ex kyiʼj xjal toj pakbʼabʼil? ¿Axpe nximbʼetze kyiʼj txqantl ik tzeʼn t-ximbʼetz Jehová?».

QE XOʼJ EX QE ẌNEʼL

14, 15. a) ¿Alkye junjun mod in kubʼ kyyekʼin nim xjal ik tzeʼn qe txkup? b) ¿Alkye chʼixpubʼil o bʼant kyuʼn junjun xjal?

14 Kyoj bʼajsbʼil tqʼijlalil, kbʼel kyyekʼin xjal junjuntl kymod nya toj tumel ex tuʼntzunju kʼelel qpan qibʼ kyiʼj. Jun techel, at  nim xjal mintiʼ ojtzqiʼn Jehová kyuʼn ex nneʼl kyikʼun aju bʼaʼn. Junjuntl Tyol Dios in tzaj kyqʼamaʼn qa «mintiʼ in nok kykʼujlaʼn aju bʼaʼn» ex qa «aj qʼoj qe tiʼjju bʼaʼn». Mintiʼ in kyjakʼun kyibʼ xjal lu ex mintiʼ chʼin kylastmi kyiʼj xjal. Ex ateʼ junjuntl txʼuʼj kywiʼ, jun yol tzajni toj yol griego ex jaku txi qʼamet kyiʼj qeju mintiʼ in nok kyxqʼuqin aju in bʼant kyuʼn ex mintiʼ in che ximen tiʼjju nya bʼaʼn jaku tzaj tuʼn.

15 Toj ambʼil jaʼlo in japun twiʼ jun tbʼanel yol kyaj qʼamaʼn toj Tyol Dios, tqʼama qa aqeju xjal in kubʼ kyyekʼin kymod ik tzeʼn qe txkup, kbʼel kychʼixpuʼn kyanqʼibʼil (kjawil uʼjit Isaías 11:6, 7). Kyaj qʼamaʼn toj Tyol Dios qa che anqʼil qe xoʼj ex qe león toj txubʼtxaj junx kyukʼil qe txkup ateʼ ja ik tzeʼn qe ẍneʼl ex qe tal tor. In nel qnikʼ tiʼj qa ktel mujbʼabʼil lu toj alkyexku lugar tuʼnju «kykyaqil xjal twitz txʼotxʼ kʼelel kynikʼ tiʼj Qman» (Isaías 11:9). Mlay tzʼel kynikʼ txkup tiʼj Jehová, tuʼntzunju, noq in nok jlu te jun techel tiʼjju chʼixpubʼil kbʼantel kyuʼn xjal toj kyanqʼibʼil.

Jaku bʼaj kychʼixpuʼn qe nabʼil in tzaj tqʼoʼn Tyol Dios kyanqʼibʼil xjal. (Qʼonka twitza tiʼj taqikʼ 16).

16. ¿Alkye tten o tzʼonin Tyol Dios kyiʼj junjun xjal tuʼn tbʼaj kychʼixpuʼn kymod?

16 Nim xjal ten kymod ik tzeʼn qe xoʼj, atzun jaʼlo in che anqʼin toj txubʼtxaj kyukʼil txqantl. Jaku jaw quʼjin aju o tzikʼ kyiʼj toj jw.org jatumel in tzaj tqʼamaʼn, «Chʼexpaj kyanqʼibʼil tuʼn Tyol Dios». Aqeju o tzʼok kyojtzqiʼn Jehová ex in che ajbʼen te, nya ik kymod ik tzeʼn qeju xjal mer nimal Dios qe, pero mintiʼ kyaj tiʼj tipumal tuʼn kyklet. In kyqʼamaʼn xjal lu qa in che kʼulin te Dios, pero tuʼn kymod in nel nikʼbʼaj tiʼj qa nya ax tok. Ateʼ junjun tmajen Jehová mintiʼ ten kylastmi kyiʼj xjal, atzun jaʼlo ‹o tzʼok kyqʼoʼn aju akʼaj kyten tuʼnju o che bʼinchanjtz ik tzeʼn tajbʼil Dios, tuʼn kyok te tzʼaqlxix› (Efes. 4:23, 24). Aj tchʼiy kyojtzqibʼil xjal tiʼj Jehová, in nel kynikʼ tiʼj qa il tiʼj tuʼn t-xi kynimen qe tkawbʼil. A jlu in nonin kyiʼj tuʼn tbʼaj kychʼixpuʼn aju nimen kyuʼn, aju kyximbʼetz ex aju kybʼinchbʼen. Kwest tuʼn kybʼant chʼixpubʼil lu, noqtzun tuʼnj, jaku bʼant noq tuʼnju in nonin xewbʼaj xjan kyiʼj xjal kyaj tuʼn tkubʼ kybʼinchaʼn tajbʼil Jehová tuʼn tkyaqil kykʼuʼj.

«PAʼMIL TIBʼA KYIʼJ JLU»

17. ¿Tiʼ jaku bʼant quʼn tuʼn miʼn tel qkanoʼn kymod xjal ateʼ qtxlaj?

17 Mas in nel nikʼbʼaj tiʼj alkyeqe in che ajbʼen te Jehová ex alkyeqe mintiʼ. Il tiʼj tuʼn tok qxqʼuqin qibʼ tuʼn miʼn tel qkanoʼn nya bʼaʼn kymod xjal ateʼ qtxlaj. Qaj tuʼn t-xi qbʼiʼn aju nabʼil in tzaj tqʼoʼn Jehová qe aju tuʼn tel qpan qibʼ kyiʼj xjal ik kymod ik tzeʼn in tzaj qʼamaʼn toj 2 Timoteo 3:2-5. Ax tok, mlay bʼant tuʼn ya miʼn qyolin kyukʼil tuʼnju atlo junjun qe in qo aqʼunan, in qo xnaqʼtzan ex qa in qo anqʼin kyukʼil. Aju jaku bʼant quʼn, aju tuʼn miʼn tten qximbʼetz ik tzeʼn kye ex tuʼn miʼn tel qkanoʼn kymod. ¿Alkye tten jaku bʼant quʼn? Kʼokel tilil quʼn tuʼn tchʼiy qamiwbʼil tukʼil Jehová aj qxnaqʼtzan tiʼj Tyol ex aj kyjaw qjyoʼn qe qamiw in che ajbʼen te.

18. ¿Alkye tten jaku tzʼonin qyol ex qmod kyiʼj xjal tuʼn tok kyojtzqiʼn Jehová?

18 Ax ikx, kʼokel tilil quʼn tuʼn qonin kyiʼj xjal tuʼn tok kyojtzqiʼn Jehová. Qo jyon tiʼj ambʼil tuʼn qpakbʼan ex qqaninx te Jehová tuʼn t-xi qqʼamaʼn qe yol toj tumel toj tbʼanel ambʼil. Qqʼamanx kye xjal qa testigo de Jehová qoʼ. Iktzun tten kyjawil nimsaʼn Jehová tuʼn tbʼanel qmod ex nya aqoʼ tuʼn qjaw nimsaʼn. O qo tzaj xnaqʼtzaʼn «tuʼn tkyaj qkolin aju mya bʼaʼn ex aju achbʼil twitz txʼotxʼ ex tuʼn tten qnabʼl tuj tqʼijlalil jaʼlo» (Tito 2:11-14). Qa ma tzʼel qkanoʼn tiʼj Jehová ex qa ma qo nimen te, kʼokel kyqʼoʼn xjal kywitz tiʼj jlu ex jakulo kyqʼama junjun: «Qaje qoʼxe kyukʼile, porke ma qbʼiye atzun taʼ Dios kyukʼile» (Zac. 8:23).

^ taqik' 10 Aju yol ajbʼen toj yol griego tiʼj «in siʼmin yol», ajbʼen diábolos. In najbʼen yol lu tuʼn Tyol Dios tuʼn tok te juntl tbʼi Satanás, aju nya bʼaʼn xjal ok ten siʼmil yol tiʼj Dios.