¿Ope jaw tuʼjina qe uʼj Aju Xqʼuqil kʼitzqeku che etz? Jaku tzʼel tnikʼa tiʼj qa ma che tzaqʼwet xjel lu tuʼna:

¿Alkye yekʼbʼil in kanet quʼn toj Xjan Uʼj aju in tzaj tyekʼin qa in tzaj qʼaqʼin tkʼuʼj Jehová qiʼj?

Tej kyten aj Israel te majen toj Egipto, el tnikʼ Jehová tiʼj yajbʼil ex kubʼ tnaʼn kʼixkʼoj tzaj kyiʼj (Éx. 3:7; Is. 63:9). Tuʼnju o qo kubʼ tbʼinchaʼn ik tzeʼn te tilbʼilal, ax ikx qe jaku kubʼ qyekʼin qʼaqʼbʼil qkʼuʼj. In kubʼ tyekʼin qʼaqʼbʼil tkʼuʼj qiʼj maske mintiʼ qoklen tiʼj kʼujlabʼil in kubʼ tyekʼin qiʼj (wp18.3, t-xaq 8 ex 9).

¿Alkye tten onin Jesús kyiʼj xjal tuʼn tkyaj kykolin ikʼbʼil?

Toj ambʼil tej tten Jesús, nim aj Judiy kubʼ kyyekʼin qa mas nim kyoklen kywitz txqantl. Tqʼama Jesús kye qa nim toklen tuʼn kyok te mans ex nya bʼaʼn tuʼn tel kyikʼen kyyajil xjal. Ex tqʼama qa iltoq tiʼj tuʼn tkubʼ kyyekʼin t-xnaqʼtzbʼen qa kyitzʼin kyibʼ (w18.06, t-xaq 9 ex 10).

¿Tiʼ xnaqʼtzbʼil jaku tzʼel qiʼn tiʼj alkye tten mintiʼ xi tqʼoʼn Dios ambʼil te Moisés tuʼn tokx toj Txʼotxʼ Tziyen maj?

Attoq jun tbʼanel tamiwbʼil Moisés tukʼil Jehová (Deut. 34:10). Tej chʼixtoq tbʼaj kybʼetin aj Israel tzqij txʼotxʼ kyoj 40 abʼqʼi, e ok ten tkabʼin maj yolil nya bʼaʼn tuʼnju mintiʼ aʼ. Xi tqʼamaʼn Dios te Moisés tuʼn t-xi yolin te pik, pero mintiʼ bʼant tuʼn sino ok tjubʼin twitz. Bʼalo tzaj tqʼoj Jehová tiʼj tuʼnju mintiʼ xi tbʼiʼn qe tkawbʼil moqa tuʼnju mintiʼ jaw nimsaʼn tej tbʼant milagr tuʼn (Núm. 20:6-12). In tzaj tyekʼin jlu qe qa nim toklen tuʼn qniman te Jehová ex tuʼn t-xi qqʼoʼn nimsabʼil te (w18.07, t-xaq 13 ex 14).

¿Alkye nya bʼaʼn jaku qo kubʼ tzʼaq toj qa ma qo ok ten jyol kypaltil txqantl noq tuʼnju in noq qkeʼyin?

At oxe tiʼ in nonin tuʼn tten junxichaq kyximbʼetz xjal kyiʼj txqantl: aju kyyajil moqa aju kytnam, aju kypwaq ex kyabʼqʼi. Nim toklen tuʼn miʼn tkubʼ qyekʼin ikʼbʼil kyiʼj txqantl, sino bʼaʼn tuʼn tel qkanoʼn tiʼj tmod Jehová (Hech. 10:34, 35) (w18.08, t-xaq 8 a 12).

¿Alkye tten jaku che onin erman ma che tijen kyxol okslal?

Aj t-xi qʼoʼn junxitl oklenj te jun erman ma tijin, kukx kʼujlaʼn erman lu tuʼn Jehová ex jaku tzʼonin kyiʼj txqantl. Jaku tzʼonin kyiʼj chmilbʼaj nya testigos de Jehová, kyiʼj qeju o che chewix toj kyokslabʼil, tuʼn tqʼon xnaqʼtzbʼil ex tuʼn tonin toj junxichaq tten pakbʼabʼil (w18.09, t-xaq 8 a 11).

¿Alkyeqe onbʼil at tojju onbʼil tuʼn qqʼon xnaqʼtzbʼil?

Junjun onbʼil aqeju tal uʼj tuʼn qokx toj jw.org, qe txokbʼil, qeju 8 tal uʼj, qe uʼj Aju Xqʼuqil ex ¡Despertad! Ax ikx ateʼ junjuntl uʼj, kabʼe nimaq uʼj tuʼn qqʼon xnaqʼtzbʼil ex at kyaje video tbʼanelxix, kyxol jlu at video ¿Tiquʼn bʼaʼn tuʼn t-xnaqʼtzana tiʼj Tyol Dios? (w18.10, t-xaq 16).

¿Tiʼ kbʼantel tuʼn jun okslal tuʼntzun tlaqʼet aju axix tok tuʼn ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn Proverbios 23:23?

Nya il tiʼj tuʼn t-xi qqʼoʼn pwaq tuʼn tel qnikʼ tiʼj axix tok. Noqtzun tuʼnj, il tiʼj tuʼn tel qpaʼn ambʼil ex qipumal tuʼntzun tkanet (w18.11, t-xaq 4).

¿Tiʼ xnaqʼtzbʼil jaku tzʼel qiʼn tiʼj tmod Oseas kubʼ tyekʼin tiʼj Gómer?

Ok Gómer te t-xuʼjil Oseas ex nim maj kubʼ tbʼinchan aj pajil. Noqtzun tuʼnj, kubʼ tnajsaʼn Oseas til ex kukx ten tukʼil. Qa ma kubʼ tbʼinchaʼn jun chmilbʼaj ex qa xuʼjilbʼaj aj pajil, jaku kubʼ tnajsaʼn tukʼil til. Aj kykubʼ ten juntl maj junx, ya mintiʼ jun tiquʼn tuʼn tkubʼ kynajsaʼn kymejebʼleʼn (w18.12, t-xaq 13).