«Tzul tyekʼuna weye aju tbʼeyil chwinqlal» (SAL. 16:11).

BʼITZ: 133 EX 89

1, 2. ¿Tzeʼn in tzaj tyekʼin aju bʼaj tiʼj Tony qa jaku bʼant junjun chʼixpubʼil quʼn toj qanqʼibʼil?

MINTIʼ tman Tony tej tjaw chʼiy ex nya tbʼanel xnaqʼtzaltoq. Kubʼ t-ximen tuʼn ya miʼn t-xiʼ toj tja xnaqʼtzbʼil. Aj tkubʼ bʼaj seman in nex kyukʼil tamiw ex in xiʼ toj cine. Mintiʼ in che ok tbʼyoʼn xjal nix in kʼan tiʼj droga, pero mintiʼx ojtzqiʼn tuʼn tiʼ kbʼantel tuʼn toj tanqʼibʼil ex nya qʼuqli tkʼuʼj tiʼj qa at Dios. Oktzun tojtzqiʼn jun mejebʼleʼn testigos de Jehová ex xi tqanin t-xjel kye. Tzaj kyqʼoʼn uʼj El origen de la vida ex aju uʼj ¿Es la vida obra de un Creador? te. *

2 Otoq chʼexpaj tmod Tony tej tmeltzʼaj mejebʼleʼn tukʼil. Otoq che kubʼ t-xnaqʼtzan qe uʼj tukʼil nim tgan ex otoq che bʼaj yochʼj qe t-xaq uʼj. Xi tqʼamaʼn Tony kye: «Il tiʼj tuʼn tten jun Dios». Xi tkʼamoʼn jun t-xnaqʼtzbʼil tiʼj tyol Dios ex chebʼe chebʼe chʼexpaj t-ximbʼetz tiʼj anqʼibʼil. Axpe ikx, ok te jun tbʼanel xnaqʼtzal toj tja xnaqʼtzbʼil. Jaw labʼin director tiʼj ex xi tqʼamaʼn te: «Nim o chʼexpaje ex mas bʼaʼn tcalificacione jaʼlo. ¿Qape tuʼnju in xnaqʼtzana kyukʼil testigos de Jehová?». Xi ttzaqʼweʼn Tony qa ikju ex xi tqʼamaʼn  te tiʼ in xnaqʼtzan tiʼj. Yajxitl, etz bʼaj t-xnaqʼtzbʼil ex jaʼlo in najbʼen te precursor regular ex te onil kye ansyan. Ax ikx, in tzalaj tuʼnju o tzʼok Jehová te tbʼanel Ttat (Sal. 68:5).

NIMANXA JEHOVÁ EX TZUL TBʼANEL TEYA

3. ¿Alkye nabʼil in tzaj tqʼoʼn Jehová kye kuʼxun?

3 Aju bʼaj tiʼj Tony in tzaj tyekʼin qa at nimxix tkʼuʼj Jehová kyiʼj kuʼxun. Taj tuʼn tten tbʼanel tanqʼibʼila ex tuʼn ttzalaja. Tuʼntzunju in tzaj tqʼoʼn nabʼil lu teya: «Kukx ximana tiʼj Dios aju bʼinchan teya, akux kuʼxuna» (Ecl. 12:1). Kwestlo tuʼn tbʼant jlu tuʼna toj ambʼil jaʼlo, pero nya a t-xilen qa mlay bʼant. Tuʼn tonbʼil Jehová, jaku tzaj tbʼanel toj tanqʼibʼila, nya oʼkx toj tkuʼxumala sino toj tkyaqil tanqʼibʼila. Tuʼn telxix qnikʼ tiʼj jlu, qo xnaqʼtzan tiʼj tiʼ onin kyiʼj aj Israel tuʼn kyokx toj Txʼotxʼ Tziyen maj ex tiʼj jatumel tzaj tipumal David tuʼn tkubʼ Goliat tuʼn.

4, 5. Aj qximen tiʼj tiʼ onin kyiʼj aj Israel tuʼn kyokx toj Txʼotxʼ Tziyen maj ex tiʼjju onin tiʼj David tuʼn tkubʼ Goliat tuʼn, ¿tiʼ xnaqʼtzbʼil in nel qiʼn kyiʼj? (Qʼonka twitza kyiʼj tnejel tilbʼilal).

4 Tej chʼixtoq kyokx aj Israel toj Txʼotxʼ Tziyen maj, mintiʼ xi tqʼamaʼn Jehová tuʼn tbʼaj kyxnaqʼtzan kyibʼ tuʼn kyok te tbʼanel soldad nix tuʼn kyxiʼ toj qʼoj (Deut. 28:1, 2). Sino xi tqʼamaʼn kye tuʼn t-xi kynimen qe tkawbʼil ex tuʼn tok qeʼ kykʼuʼj tiʼj (Jos. 1:7-9). Toj kywitz xjal mintiʼ ttxolil nabʼil lu. Pero ok jlu te tbʼanel nabʼil kye tuʼnju onin Jehová kyiʼj tuʼn tkubʼ kyiʼj aj Canaán kyuʼn jun ex juntl maj (Jos. 24:11-13). Tuʼn qnimen te Dios, il tiʼj tuʼn tok qeʼ qkʼuʼj tiʼj. Qa at-xix qʼuqbʼil qkʼuʼj, tkyaqil maj tzul tbʼanel qe. Kukx at tajbʼen nabʼil lu toj ambʼil jaʼlo.

5 Jun tbʼanel aj qʼoj Goliat aju chʼixme oxe metro tweʼ ex qʼiʼn qe tkʼuxbʼil te qʼojbʼil (1 Sam. 17:4-7). Atzunte David, oʼkx kabʼe tiʼ qʼiʼn tuʼn: jun xobʼil abʼj ex aju qʼuqbʼil tkʼuʼj tiʼj Jehová. Kubʼ kyximen xjal mintiʼ qʼuqbʼil kykʼuʼj qa mintiʼ tnabʼil David, pero oʼkx Goliat mintiʼ ten tnabʼil (1 Sam. 17:48-51).

6. ¿Tiʼ qo xnaqʼtzal tiʼj toj xnaqʼtzbʼil lu?

6 Toj xnaqʼtzbʼil o kyaj, o xnaqʼtzan tiʼj kyaje tiʼ in che onin qiʼj tuʼn kukx qtzalaj: tuʼn qjyon tiʼj xnaqʼtzbʼil tuʼn tchʼiy qamiwbʼil tukʼil Jehová, tuʼn kyxi qjyoʼn tbʼanel qamiw, tuʼn tkubʼ qximen tuʼn tkubʼ qbʼinchaʼn aju mas tbʼanel ex tuʼn tok qqʼoʼn toklen axix tok tzaqpibʼil in tzaj tqʼoʼn Dios qe. Toj xnaqʼtzbʼil lu, qo yolil mas kyiʼj tiʼchaq lu aj tkubʼ qxnaqʼtzaʼn junjun nabʼil in che kanet quʼn toj Salmo 16.

JYONA TIʼJ TAMIWBʼILA TUKʼIL JEHOVÁ

7. a) ¿Tzeʼn jun xjal at tbʼanel tamiwbʼil tukʼil Jehová? b) ¿Tiʼ ok te tetzbʼil David ex tzeʼn onin jlu tiʼj?

7 Aju xjal at tbʼanel tamiwbʼil tukʼil Jehová at qʼuqbʼil tkʼuʼj tiʼj ex in nok tilil tuʼn tuʼn tten t-ximbʼetz kyiʼj tiʼchaq ik tzeʼnx te. In jyon onbʼil tukʼil ex taj tuʼn kukx tnimen te (1 Cor. 2:12, 13). Atzun jlu bʼant tuʼn David. Toj jun bʼitz tqʼama jlu: «Nman, oʼkxku aya wetzbʼile; nim in tqʼoʼna weye» (Sal. 16:5). Aju tetzbʼil David atz in yolin tiʼj tbʼanel tamiwbʼil ten tukʼil Dios ex pon tklon tibʼ tukʼil (Sal. 16:1). Tqʼama jlu: «At nim tzalajbʼil tuj wanmiye». In nel qnikʼ tiʼj qa oʼkx tzalaj David tuʼnju ten tbʼanel tamiwbʼil tukʼil Jehová (kjawil uʼjit Salmo 16:9, 11).

8. ¿Alkye junjun tiʼchaq jaku che onin tiʼja tuʼntzun tten tbʼanel tanqʼibʼila?

8 Aqeju in che jyon kyiʼj achbʼil moqa pwaq mlay che tzalaj ik tzeʼn te David (1 Tim. 6:9, 10). Tqʼama jun ermano te Canadá jlu: «Mlay qo tzalaj kyuʼn tiʼchaq jaku bʼant quʼn toj qanqʼibʼil, sino oʼkx tiʼjju in xi qqʼoʼn te Jehová, aju in tzaj qʼonte tbʼanel tiʼchaq qe» (Sant. 1:17). Oʼkx jaku ten ttxolil  ex tbʼanel tanqʼibʼila qa at qʼuqbʼil tkʼuʼja tiʼj Jehová ex qa in najbʼena te. Ex tuʼn tten mas qʼuqbʼil tkʼuʼja, il tiʼj tuʼn ttena tukʼil. Pero ¿tzeʼn jaku bʼant jlu? Aj tuʼjina tiʼj Tyol, aj t-ximana kyiʼj tbʼinchbʼen ex kyiʼj tbʼanel tmod, kyxol jlu, at aju tkʼujlabʼil tiʼja (Rom. 1:20; 5:8).

9. Ik tzeʼn bʼaj tiʼj David, ¿tiʼ jaku bʼant tuʼna tuʼntzun tchʼexpaja tuʼn Tyol Dios?

9 Tuʼnju tbʼanel mambʼaj te Jehová ex at tkʼujlabʼil qiʼj, at maj in qo tzaj tkawin. Ok tqʼoʼn David toklen tej t-xi kawin tuʼn Jehová, tuʼntzunju tqʼama jlu: «Kxel nqʼoʼne chjonte te Qman porke a in tzaj qʼonte nnabʼle, ex a in tzaj qʼonte xnaqʼtzbʼil tuj wanmiye te qonikʼan» (Sal. 16:7). Tej tqʼama toj wanmiye, atz in yolintoq kyiʼj t-ximbʼetz. Ximen kyiʼj t-ximbʼetz Dios ex ok tilil tuʼn tuʼn tten t-ximbʼetz ik tzeʼn te. Xi tqʼoʼn ambʼil tuʼn tchʼexpaj kyuʼn nabʼil lu tuʼntzun tok te jun tbʼanel xjal. Qa ma bʼant axju tuʼna, kchʼiyel tajbʼila tuʼn tnimana te ex aju tkʼujlabʼila at tiʼj. Ax ikx kchʼiyela toj tokslabʼila. Jun ermana Christin tbʼi, tqʼama jlu: «Aj nxnaqʼtzane ex aj nximane tiʼjju in jaw wuʼjine, in kubʼ nximane qa te weye kubʼ ttzʼibʼin Jehová».

10. Ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn Isaías 26:3, ¿tiʼ tbʼanel jaku tzaj teya qa at tbʼanel tamiwbʼila tukʼil Jehová?

10 Qa at tbʼanel tamiwbʼila tukʼil Jehová, tzul tqʼoʼn tojtzqibʼila ex tnabʼila tuʼntzun tel tnikʼa tiʼjju kbʼajel tiʼj tkyaqilju at twitz txʼotxʼ. Kbʼantel jlu tuʼn tuʼnju taj tuʼn tel tnikʼa tiʼj alkye mas nim toklen toj tanqʼibʼila, tuʼn tkubʼ t-ximana aju mas bʼaʼn ex tuʼn miʼn ttzaj xobʼa tiʼj ambʼil tzul. Tqʼama Isaías qa che okel t-xqʼuqin Jehová qeju in nok qeʼ kykʼuʼj tiʼj tuʼntzun kukx kyten toj txubʼtxaj (kjawil uʼjit Isaías 26:3). Jun ermano Joshua tbʼi, aju in nanqʼin atz Estados Unidos, tqʼama jun tiʼ axix tok: «Qa kukx ma tena ttxlaj Jehová, kʼelel tnikʼa tiʼj alkye mas nim toklen ex alkye nya nim toklen».

JYOMA QE AXIX TOK TAMIWA

11. ¿Tzeʼn jaw tjyoʼn David qe tamiw?

11 (Kjawil uʼjit Salmo 16:3). Ojtzqiʼntoq tuʼn David qa oʼkx qeju kʼujlaʼn Jehová kyuʼn jaku che ok te axix tok tamiw. Tqʼama qa «bʼaʼn che niman Dios» tuʼnju ok tilil kyuʼn tuʼn kyok lepeʼ kyiʼj tkawbʼil Jehová. Ax ikx tqʼama qa tzalaj kyiʼj tuʼnju tgan tuʼn tten kyukʼil. Chʼixme axju tqʼama juntl aj tzʼibʼil. Tqʼama qa ok tamiwen tibʼ kyukʼil qeju in che nimen ex in che japun tkawbʼil Dios kyuʼn (Sal. 119:63). Ik tzeʼn el qnikʼ tiʼj toj xnaqʼtzbʼil o kyaj, ax ikx teya jaku che kanet tbʼanel tamiwa, aʼyeju kʼujlaʼn Jehová kyuʼn ex in che nimen te. Noqtzun tuʼnj, jaku che kanet tamiwa te alkyexku kyabʼqʼi.

12. ¿Tiquʼn ok Jonatán te tbʼanel tamiw David?

12 Nya oʼkx jaw tjyoʼn David qe tamiw ax kyabʼqʼi ik tzeʼn te. ¿Naʼnx tuʼna alkye tbʼi jun kyxol qeju tbʼanel tamiw? A Jonatán. Aju kyamiwbʼil atzun jun kyxol qeju mas tbʼanel in yolin Tyol Dios tiʼj. Pero ¿ojtzqiʼn tuʼna qa nejni Jonatán junlo 30 abʼqʼi twitz? Qa ikju, ¿tiquʼntzun okxix kyamiwen kyibʼ? Tuʼnju kykabʼil ok qeʼ kykʼuʼj tiʼj Dios, ok kynimen kyibʼ ex ok kykeʼyin aju tbʼanel kymod, ik tzeʼn aju kyipumal ten tej kyqʼojin kyukʼil aj qʼoj tiʼj Dios (1 Sam. 13:3; 14:13; 17:48-50; 18:1).

13. ¿Tzeʼn jaku che kanet junxichaq tamiwa? Qʼamantza jun techel.

13 Ik tzeʼn te David ex Jonatán, ax ikx qe jaku qo tzalaj qa ma tzʼok qamiwen qibʼ kyukʼil qeju kʼujlaʼn Dios kyuʼn ex in nok qeʼ kykʼuʼj tiʼj. Jun ermana Kiera tbʼi, aju o tzʼajbʼen toj nimku ambʼil te Dios, in tzaj tqʼamaʼn jlu: «Twitz tkyaqil Txʼotxʼ ateʼ wamiwe, aqeju o tzikʼ junxichaq tiʼ toj kyanqʼibʼil ex junxitl kykostumbr». Qa axju ma bʼant tuʼna ik tzeʼn te, ok kʼelel tnikʼa tiʼj qa noq tuʼn Tyol Dios ex tuʼn xewbʼaj xjan at mujbʼabʼil qxol.

 TZʼOK TILIL TUʼNA TUʼN TBʼANT MAS TUʼNA TOJ TAJBʼEBʼILA TE JEHOVÁ

14. a) ¿Tiʼ kʼonil tiʼja tuʼn kyjapun twi t-ximbʼetza? b) ¿Tiʼ o tzaj kyqʼamaʼn junjun kuʼxun tiʼjju tuʼn tbʼant mas kyuʼn toj kyajbʼebʼil te Jehová?

14 (Kjawil uʼjit Salmo 16:8). Ok tqʼoʼn David mas nim toklen aju tajbʼebʼil te Jehová. Ax ikx teya jaku tzalaja toj tanqʼibʼila qa ma tzʼel tkanoʼna tiʼj. Ximana tnejel tiʼj tajbʼebʼila te Jehová ex ximana tiʼj tiʼ mas jaku bʼant tuʼna ex alkye mas nim toklen toj twitz. Tqʼama jun ermano Steven tbʼi: «Aj tkubʼ nximane tuʼn tbʼant jun tiʼ wuʼne, aj tbʼant ex aj tok nkeʼyine alkye tbʼanel otoq tzaj tuʼn, in chin jaw tzalaje». Atzun juntl kuʼxun te Alemania, aju in najbʼen toj juntl tnam, tzaj tqʼamaʼn jlu: «Aj ntijene, nya waje tuʼn tel nnikʼe tiʼj qa oʼkx kubʼ nbʼinchaʼne aju wajbʼile». Qaje tuʼn tten t-ximbʼetza ik tzeʼn qe kuʼxun lu. Tzʼajbʼenx aju jaku bʼant tuʼna tuʼn tjaw tnimsaʼna Dios ex tuʼn tonina kyiʼj txqantl (Gál. 6:10). Ximana tiʼj tiʼ mas jaku bʼant tuʼna toj tajbʼebʼila te Jehová ex qaninxa onbʼil te toj naʼj Dios tuʼntzun kyjapun twi t-ximbʼetza. Tgan tuʼn tzaj ttzaqʼweʼn qe naʼj Dios ik tzeʼn jlu (1 Juan 3:22; 5:14, 15).

15. ¿Tiʼ jaku bʼant tuʼna toj tajbʼebʼila te Jehová? (Qʼonka twitza tiʼj recuadro « Junjun tiʼ jaku bʼant tuʼna»).

15 ¿Tiʼ jaku bʼant tuʼna? Jaku txi tqʼoʼna texa tyola kyoj chmabʼil, jaku tzʼoka te precursor moqa jaku txiʼya ajbʼel toj Betel. Ax ikx jaku bʼant juntl yol tuʼna tuʼntzun t-xiʼya ajbʼel toj juntl lugar. In tzaj tqʼamaʼn jun kuʼxun Barak tbʼi, aju in najbʼen toj tkyaqil ambʼil: «Aj njaw weye tkyaqil qʼij in nel nnikʼe tiʼj qa kxel nqʼoʼne wipumale te Jehová, ex a jlu in tzaj qʼonte tzalajbʼil weye, aju mintiʼ in tzaj tqʼoʼn juntl tiʼ».

QʼONKA TOKLEN TZAQPIBʼIL IN TZAJ TQʼOʼN JEHOVÁ TEYA

16. ¿Tiʼ t-xim David ten kyiʼj kawbʼil ex nabʼil tzaj tqʼoʼn Dios ex tiquʼn?

16 (Kjawil uʼjit Salmo 16:2, 4). Toj xnaqʼtzbʼil o kyaj, el qnikʼ tiʼj qa in qo tzaqpaj kyuʼn kawbʼil ex nabʼil in tzaj tqʼoʼn Jehová, tuʼnju in che onin qiʼj tuʼn tok qkʼujlaʼn aju bʼaʼn ex tuʼn tel qikʼun aju nya bʼaʼn (Amós 5:15). Toj yol hebreo, aju tajtoq David tuʼn ttzaj tqʼamaʼn toj Salmo 16:2, aju qa a Jehová tzaj qʼonte tkyaqil tbʼanel tiʼchaq te. Ok tilil tuʼn David tuʼn tel tkanoʼn tmod  Jehová lu ex tuʼn tel tikʼun qe tiʼchaq in nel tikʼun. Jun techel, el tikʼun kʼulbʼil kywitz tilbʼilal tuʼnju ojtzqiʼntoq tuʼn qa in tzaj tiʼn nya bʼaʼn kyiʼj xjal ex in nel kyiʼn toklen Jehová tuʼn tjaw nimset (Is. 2:8, 9; Apoc. 4:11).

17, 18. a) ¿Tiʼ tqʼama David tiʼjju nya bʼaʼn in tzaj tuʼn kʼulbʼil kywitz nya ax tok dios? b) ¿Tiquʼn in tzaj nimxix kʼixkʼoj kyiʼj junjun xjal?

17 Kyoj ambʼil in yolin Tyol Dios tiʼj, at toklen yaẍbʼil tukʼil kʼulbʼil kywitz nya ax tok dios (Os. 4:13, 14). Nim xjal e ten kyoj nya ax tok okslabʼil tuʼnju kygan tuʼn kybʼinchante aju nya bʼaʼn. Ex mintiʼ e tzalaj tuʼn jlu, sino tzaj tiʼn nya bʼaʼn kyiʼj. Tqʼama David toj Salmo 16:4 qa «tzul nimxix bʼis» kyiʼj qeju in che kʼulin kywitz nya ax tok dios. Axpe ikx xi kyqʼoʼn xjal lu kykʼwaʼl te chojbʼil kywitz kydios (Is. 57:5). El tikʼun Jehová aju bʼant kyuʼn (Jer. 7:31). Noqwit anqʼina toj ambʼil aju, xiwtlo tqʼoʼna chjonte tuʼnju in che ajbʼen ttata te Jehová.

18 Toj ambʼil jaʼlo, ax ikx in xi tqʼoʼn okslabʼil nya ax tok ambʼil te yaẍbʼil, axpe ikx tuʼn tkubʼ kuẍeʼ jun xinaq tukʼil juntl xinaq moqa jun xuʼj tukʼil juntl xuʼj. Pero aʼyex nya bʼaʼn in che tzaj tuʼn jlu ik tzeʼn toj ambʼil ojtxe (1 Cor. 6:18, 19). In kubʼ kyximen xjal qa tzaqpiʼn ateʼ, noqtzun tuʼnj, in tzaj nimxix kybʼis. Bʼalo o tzʼel tnikʼa tiʼj. Tuʼntzunju, bʼinxa Ttata aju at toj kyaʼj ex tzʼelx tnikʼa tiʼj qa tzul tiʼn tbʼanel teya qa ma nimana te. Miʼn tzikʼ tnaʼl tuʼna qa mas nim kʼixkʼoj tzul tiʼja aj tkubʼ tbʼinchaʼna jun nya bʼaʼn, twitzju tzalajbʼil jaku kubʼ tnaʼna toj chʼin ambʼil (Gál. 6:8). Tqʼamatl Joshua jlu, aju ma qo yolin tiʼj toj taqikʼ 10: «Jaku tzʼajbʼen tzaqpibʼil at qe tuʼn tbʼant alkyexku qajbʼil. Pero qa mintiʼ ma tzʼajbʼen quʼn toj tumel, mlayx qo tzalaj».

19, 20. ¿Tiʼ kʼiwlabʼil tzul kye kuʼxun qa ma tzʼok qeʼ kykʼuʼj tiʼj Jehová ex qa ma che nimen te?

19 Xi tqʼamaʼn Jesús jlu kye t-xnaqʼtzbʼen: «Qa kukx ma txi kybʼiʼne nyole, axix tok che okele te nxnaqʼtzbʼene; kʼelel kynikʼe tiʼj ju yol axix tok, ex che tzoqpetele tuʼnju yol axix tok» (Juan 8:31, 32). In qo tzaqpaj tuʼn axix tok tiʼj nya ax tok okslabʼil, kyiʼj nya ax tok xnaqʼtzbʼil ex tiʼjju in kubʼ kyximen xjal. Ex nya oʼkx jlu, ik tzeʼn ma tzʼel qnikʼ tiʼj, toj ambʼil tzul qo tel «junx kyukʼil tkʼwaʼl Dios tuj tzoqpibʼl [...] maʼ t-xilen» (Rom. 8:21). Pero ax ikx jaku tzalaja tiʼj chʼin tzaqpibʼil lu toj ambʼil jaʼlo. ¿Tzeʼn? Aj t-xi tnimana qe t-xnaqʼtzbʼil Jesús. Iktzun tten kʼokel tojtzqiʼna aju axix tok, nya oʼkx tuʼnju in xnaqʼtzana tiʼj, sino tuʼnju kbʼel tanqʼina.

20 Kuʼxun, qʼonka toklen tzaqpibʼil in tzaj tqʼoʼn Dios teya. Qa ma tzʼajbʼen tuʼna toj tumel, tzul tiʼn tbʼanel teya toj ambʼil tzul. Tqʼama jun kuʼxun testigo de Jehová jlu: «Qa ma tzʼajbʼen tzaqpibʼil tuʼna toj tumel, kʼonil tiʼja aj tchʼiya ex aj tkubʼ t-ximana tuʼn tbʼant junjun tiʼ nim toklen tuʼna. Ik tzeʼn tuʼn tjaw tjyoʼna jun taqʼuna moqa aj tkubʼ t-ximana qa kbʼel mojeʼya moqa ktela tjunalxa toj jun ambʼil».

21. ¿Tiʼ kbʼantel tuʼna qa taja tuʼn tkambʼet axix tok tchwinqlala?

21 Toj ambʼil jaʼlo, nya nim ambʼil in ten aju «tbʼanel anqʼibʼil» in kyqʼamaʼn xjal. Mi jun ojtzqilte tiʼ kbʼajel nchiʼj (Sant. 4:13, 14). Tuʼntzunju, aju mas tbʼanel tuʼn tbʼant quʼn aju tuʼn kukx qten toj bʼe in qox tiʼn toj «chwinqlal axix tok», toj juntl yol, aju chwinqlal te jumajx (1 Tim. 6:19). Ax tok, mintiʼ in qo ok t-obligarin Dios tuʼn qxiʼ toj bʼe lu. Teyele te junjun qe kbʼel t-ximen. Kyjuʼtzun, bʼaʼn tuʼn tok tqʼoʼna Jehová te tetzbʼila. Ex bʼaʼn tuʼn tok tqʼoʼna toklen tkyaqil tbʼanel tiʼchaq in tzaj tqʼoʼn teya (Sal. 103:5). Ex qeʼk tkʼuʼja tiʼj qa tzul tqʼoʼn jun tbʼanel tanqʼibʼila ex ktzalajela te jumajx (Sal. 16:11).

^ taqik' 1 Oʼkx ateʼ uʼj lu toj kastiy.