«Qo ximan tiʼj tuʼn qkyuwsante qibʼ qxolx [...]; qqʼom qnabʼl qxolx, axixpe jlu tuʼn qbʼinchante, porke in laqʼex ttzaj tqʼijlalil» (HEB. 10:24, 25).

BʼITZ: 90 EX 87

1. ¿Tiquʼn tqʼama Pablo kye okslal aj Hebreo tuʼn tok kyqʼuqbʼaʼn kykʼuʼj ex mas toj ambʼil aju?

IL TIʼJ tuʼn tok qqʼuqbʼan qkʼuʼj qxolx, mas toj ambʼil jaʼlo. ¿Tiquʼn il tiʼj? Toj uʼj xi ttzʼibʼin apóstol Pablo kye okslal aj Hebreo, xi tqʼamaʼn jlu kye: «Qo ximan tiʼj tuʼn qkyuwsante qibʼ qxolx tuʼn qkʼujlante qibʼ ex tuʼn qbʼinchante bʼaʼn. Ex miʼn txi qkolin tuʼn tok qbʼuyin qibʼ, ik tzaʼn junjun ma che naqʼet mintiʼ in nnoʼk kybʼuyin kyibʼ; pero qqʼom qnabʼl qxolx, axixpe jlu tuʼn qbʼinchante, porke in laqʼex ttzaj tqʼijlalil» (Heb. 10:24, 25). Tej tikʼ jweʼ abʼqʼi, ok kyqʼoʼn okslal lu kywitz tiʼj tqʼijlalil Jehová, tej tkubʼ xitin tnam Jerusalén. El kynikʼ tiʼj qa otoq japun twiʼ yol kyaj tqʼamaʼn Jesús, tuʼntzunju, iltoq tiʼj tuʼn kyex oq toj tnam (Hech. 2:19, 20; Luc. 21:20-22). Aju qʼij lu japun twi toj abʼqʼi 70, tej tkubʼ kyxiten aj Roma tnam Jerusalén.

2. ¿Tiquʼn kʼokel qqʼoʼn qwiʼ tiʼjju tuʼn tbʼaj qqʼuqbʼaʼn qkʼuʼj qxolx?

2 Toj ambʼil jaʼlo, at mas tiquʼn tuʼn tok qeʼ qkʼuʼj qa nqayin taʼ tqʼijlalil Jehová, aju «maʼxix toklen ex xobʼajilxix» (Joel 2:11). Ax ikx in japun kywiʼ yol tkuʼx toj Sofonías 1:14 toj ambʼil jaʼlo: «Niqaʼ taʼ tuʼn tul kanun ju nintz tqʼijlalil jwisi tuʼn Qman. Niqaʼ  taʼ, lu tzul naj». Tuʼntzunju in tzaj tqʼamaʼn Pablo jlu qe: «Qo ximan tiʼj tuʼn qkyuwsante qibʼ qxolx tuʼn qkʼujlante qibʼ ex tuʼn qbʼinchante bʼaʼn» (Heb. 10:24). Toj juntl yol, kukx il tiʼj tuʼn tok qbʼiʼn tqanil kyiʼj erman, tuʼntzun t-xi qqʼuqbʼaʼn kykʼuʼj aj at tajbʼen kye.

¿ALKYEQE KYAJ TUʼN T-XI QʼUQBʼET KYKʼUʼJ?

3. ¿Tiʼ tqʼama apóstol Pablo tiʼjju tuʼn tok qʼuqbʼet qkʼuʼj? (Qʼonka twitza tiʼj tnejel tilbʼilal).

3 In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa «tuʼn tlaj bʼis, bʼiʼx in tzaj bʼaj tkʼuʼj xjal; pero tuʼnju yol bʼaʼnxix, in jaw tzalaj» (Prov. 12:25). Ax tok, qkyaqilx qaj tuʼn ttzaj qʼuqbʼaʼn qkʼuʼj junjun maj. Tqʼamaʼn Pablo qa ax ikx qeju in xi kyqʼuqbʼaʼn kykʼuʼj txqantl kyaj tuʼn tok qʼuqbʼet kykʼuʼj. Xi ttzʼibʼin jlu kye okslal in che anqʼin toj Roma: «Wajbʼile tuʼn tok nkeʼyine kywitze, tuʼn t-xi nqʼoʼne jun onbʼil kyeye tuj kyokslabʼle, tuʼntzun kyweʼxixe. Kyjaʼtzun ok npone kyukʼile, kbʼajel qkyuwsan qibʼ qxolx noq tuʼn qokslabʼl, tuʼn kyokslabʼle ex tuʼn wokslabʼle» (Rom. 1:11, 12). Ik tzeʼn in nel qnikʼ tiʼj, ax ikx te apóstol Pablo tajtoq tuʼn tok qʼuqbʼet tkʼuʼj (kjawil uʼjit Romanos 15:30-32).

4, 5. ¿Alkyeqe kyaj tuʼn tok qʼuqbʼet kykʼuʼj toj ambʼil jaʼlo, ex tiquʼn?

4 Ateʼ nim erman in bʼant nim tiʼchaq kyuʼn tuʼn kyajbʼen te Jehová toj tkyaqil ambʼil. Ik tzeʼn qe precursor, qeju in cheʼx ajbʼel toj juntl tnam, qeju in che ajbʼen toj Betel, qe ansyan in che bʼet kyojele Ja te Chmabʼil ex kyxuʼjil, ex qeju erman in che ajbʼen kyoj Ja jatumel in che kubʼ qʼoʼn Uʼj kyoj txqantl Yol. Kykyaqilx erman lu bʼaʼn tuʼn t-xi qʼamet tbʼanel yol kye ex il tiʼj tuʼn tbʼant quʼn. Ax ikx, bʼaʼn tuʼn t-xi qʼuqbʼet kykʼuʼj qeju erman o che ajbʼen te Jehová toj tkyaqil ambʼil, noqtzun tuʼnj, toj ambʼil jaʼlo ya mintiʼ in bʼant kyuʼn tuʼnju o chʼexpaj junjun tiʼ toj kyanqʼibʼil.

5 ¿Alkye junjuntl kyaj tuʼn t-xi qʼuqbʼet kykʼuʼj? Aʼyeju erman naʼmx kykubʼ mojeʼ quʼn kyaj tuʼn kykubʼ mojeʼ «tukʼil jun okslal tiʼj Qajaw» (1 Cor. 7:39). Ax ikx taj jun xuʼjilbʼaj tuʼn tok tbʼiʼn jniʼ kʼujlaʼn tuʼn tchmil ex qa in nok tqʼoʼn toklen tkyaqilju in bʼant tuʼn (Prov. 31:28, 31). Ex bʼaʼn tuʼn ttzaj qnaʼn qeju erman kukx in che ajbʼen te Jehová maske in che el ikʼun ex qa at yabʼil kyiʼj (2 Tes. 1:3-5). In xi tqʼuqbʼaʼn Jehová ex Jesucristo kykʼuʼj erman lu (kjawil uʼjit 2 Tesalonicenses 2:16, 17).

IN TZAJ KYQʼUQBʼAʼN ANSYAN QKʼUʼJ

6. ¿Tiʼ oklenj o txi qʼoʼn kye ansyan ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn Isaías 32:1, 2?

6 (Kjawil uʼjit Isaías 32:1, 2). In qo anqʼin kyoj ambʼil kwest, tuʼn jlu jaku tzaj bʼaj qkʼuʼj ex jaku tzaj qbʼis. In tzaj tqʼuqbʼaʼn Jesús qkʼuʼj kyuʼn «qe nejenel», moqa aʼyeju ansyan, qa skʼoʼn maj moqa aʼyeju ateʼ kyxol txqantl ẍneʼl. Mintiʼ in che ok ansyan te tajaw qokslabʼil, sino in che onin qiʼj tuʼn qtzalaj ex tuʼn kukx qajbʼen te Jehová (2 Cor. 1:24).

7, 8. ¿Alkye junjuntl tten jaku txi kyqʼuqbʼaʼn ansyan kykʼuʼj erman ex nya oʼkx tuʼn kyyol?

7 Bʼaʼn tuʼn tel kykanoʼn ansyan tiʼj techel kyaj tqʼoʼn apóstol Pablo. Xi ttzʼibʼin jlu kye okslal in che eltoq ikʼun toj tnam Tesalónica: «At-xix qkʼuʼje kyiʼje, ex bʼaʼn ela tuj qwitze tuʼn t-xi qmaʼne tqanil kolbʼil kyeye, aju tzaj tqʼoʼn Dios, ax ikx qaqʼ qibʼe tuʼn qajbʼene kyeye, porke at-xix qkʼuʼje kyiʼje» (1 Tes. 2:8).

8 Tqʼama Pablo qa at maj nya oʼkx tuʼn qyol tuʼn t-xi qʼuqbʼaʼn kykʼuʼj txqantl. Xi tqʼamaʼn jlu kye ansyan te tnam Éfeso: «Tuj tkyaqil ma txi nyekʼune kyeye tuʼn kyaqʼnane ikju, ex tuʼn kyonine kye qeju mintiʼ kye, ex tuʼn ttzaj kynaʼne aju tyol Qajaw Jesús chi o tma: Mas at tzalajbʼil kyeye qa at chʼin ma txi kyqʼoʼne te juntl, ex mya aqeye tuʼn kykʼmonteye  chʼin ktzajel qʼoʼn kyeye tuʼn juntl» (Hech. 20:35). Nya oʼkxtoq taj Pablo tuʼn t-xi tqʼamaʼn tbʼanel yol kye erman, ax ikx tajtoq tuʼn tbʼant junjun tiʼchaq tuʼn kyiʼj. Tqʼama jlu kye: «Tuʼn tkyaqil nkʼuʼje kbʼajel nnajsaʼne aju at weye ex kbʼajel nsiksan wibʼe tuʼntzun kychʼiye tuj kyokslabʼle» (2 Cor. 12:15). Axju tuʼn tbʼant kyuʼn ansyan, nya oʼkx tuʼn t-xi kyqʼuqbʼaʼn kykʼuʼj erman tukʼil yol, sino ax ikx tuʼn tkubʼ kyyekʼin tukʼil kybʼinchbʼen. Iktzun tten kbʼel kyyekʼin qa at kykʼuʼj kyiʼj erman.

9. ¿Tiʼ kʼonil kyiʼj ansyan tuʼn t-xi kyqʼoʼn nabʼil ex kawbʼil toj tumel kye txqantl erman?

9 Tuʼn t-xi kyqʼuqbʼaʼn ansyan kykʼuʼj erman, at maj il tiʼj tuʼn t-xi kyqʼoʼn nabʼil kye moqa tuʼn kyxi kawin kyuʼn. Qa kyaj tuʼn tbʼant jlu kyuʼn tukʼil kʼujlabʼil, bʼaʼn tuʼn ttzaj kynaʼn aju in tzaj t-xnaqʼtzaʼn Tyol Dios. Ax Jesús kyaj qʼonte tbʼanel techel tej kyxi tkawin kʼloj okslal te Asia Menor, tej otoqxi jaw anqʼin. Tnejel xi tqʼamaʼn tbʼanel yol kye, tej naʼmxtoq kyxi tkawin kʼloj okslal te tnam Éfeso, Pérgamo ex Tiatira (Apoc. 2:1-5, 12, 13, 18, 19). Tqʼama jlu te kʼloj okslal te Laodicea: «Aqeju kʼujlaʼn wuʼne in cheʼx nkawine ex in che kubʼ tuj kastiw wuʼne. Kyjaʼtzun tzʼok tililx kyuʼne ex tajtz tiʼj kyanmiye» (Apoc. 3:19). Bʼaʼn qa ma tzʼel kykanoʼn ansyan techel kyaj tqʼoʼn Jesús aj t-xi kyqʼoʼn nabʼil.

NYA OʼKX QE ANSYAN JAKU TXI KYQʼUQBʼAʼN KYKʼUʼJ ERMAN

Aqeye tatbʼaj, ¿in xipe kyxnaqʼtzaʼn kykʼwaʼle tuʼn tbʼant kyqʼuqbʼaʼn kykʼuʼj erman? (Qʼonka twitza tiʼj taqikʼ 10).

10. ¿Tiʼ jaku bʼant quʼn qkyaqilx tuʼn tok qqʼuqbʼaʼn qkʼuʼj qxolx?

10 Nya oʼkx qe ansyan at kyoklen tuʼn t-xi kyqʼuqbʼaʼn kykʼuʼj erman. Kyaj tqʼamaʼn Pablo jlu kye kykyaqil okslal: «Noq oʼkx tuʼn kyyoline tiʼj ju yol bʼaʼn, tuʼntzun tok kynabʼl mastl, ex tuʼn tajbʼen te jun onbʼil te kye qeju in che bʼin tiʼj» (Efes. 4:29). Qkyaqilx bʼaʼn tuʼn qyolin kyukʼil erman tuʼntzun tel qnikʼ tiʼj qa kyaj onbʼil. Xi tqʼamaʼn Pablo jlu kye okslal aj Hebreo: «Kynuqpinxe kyqʼabʼe aju nneʼl jilj, ex kykyuwsame kyqane mintiʼ tipun. Che bʼete tuj jun bʼe jiqun tiʼj tuʼntzun miʼn tetz jolpaj kyqane kox, noq oʼkx tuʼn tbʼanix  kyqane» (Heb. 12:12, 13). Ax ikx qe kuʼxun jaku txi kyqʼamaʼn tbʼanel yol tuʼn t-xi kyqʼuqbʼaʼn kykʼuʼj erman.

11. ¿Tiʼ onbʼil tzaj tkʼamoʼn jun ermana tzaj depresión tiʼj?

11 Qbʼinx tiʼ bʼaj tiʼj jun ermana Marthe tbʼi, * aju tzaj yabʼil depresión tiʼj. In tzaj tqʼamaʼn jlu: «Jun qʼij, tej otoqxi txi nqanine onbʼil te Jehová, ok noj jun ermana nwitze aju otoq tijen. Tzaj tqʼuqbʼaʼn ermana nkʼuʼje tukʼil kʼujlabʼil toj ambʼil aju, ex atzunju wajtoqe. Tzaj tqʼamaʼn qa otoq tzaj ax nya bʼaʼn tiʼj ik tzeʼn weye, tuʼn jlu kubʼ nnaʼne qa nya njunalxe atine». Bʼalo mintiʼ el tnikʼ ermana jniʼ e onin tyol tiʼj Marthe.

12, 13. ¿Tzeʼn jaku japun nabʼil tkuʼx toj Filipenses 2:1-4 quʼn?

12 Xi tqʼoʼn Pablo consej lu te kʼloj okslal te tnam Filipos: «Qa ma tzaj qʼoʼn kynabʼle tuʼn Crist, ex qa ma qʼuqbʼanjtz kykʼuʼje tuʼn tkʼujlalil, ex qa at kymojbʼabʼl kyibʼe tukʼil Xewbʼaj Xjan, ex qa at kykʼuʼje tiʼj juntl ex qa in qʼaqʼan kykʼuʼje tiʼj juntl, kytzalajsame nkʼuʼje, junxwit kynabʼle, junxwit kykʼujlalile kyxolxe, junxwit kyximbʼetze, mojl taqʼpon kyuʼne kykyaqile. Miʼn kybʼinchaye jun tiʼxti tukʼil qʼoj, ex miʼn jaw kyniman kyibʼe, noq oʼkx tuʼn tkubʼ kymansin kyibʼe, teyle junjun bʼaʼn tuʼn t-ximan kyiʼj txqantl okslal qa at mas kyoklen twitz. Teyle junjun mya noq oʼkx tuʼn tok tqʼoʼn tkwent tiʼj aju at tajbʼen te, ax ikx tuʼn tok tqʼoʼn tkwent tiʼj aju at tajbʼen kye mastl» (Filip. 2:1-4).

13 Aju taqikʼ lu in tzaj tyekʼin qa qkyaqilx bʼaʼn tuʼn tok tilil quʼn tuʼn tel qnikʼ tiʼj tzeʼn tuʼn t-xi qqʼuqbʼaʼn kykʼuʼj erman. Jaku kubʼ qyekʼin qʼaqʼbʼil qkʼuʼj, qkʼujlabʼil, jaku qo ten junx kyukʼil ex jaku txi qqʼuqbʼaʼn kykʼuʼj.

JUNJUN TTEN TUʼN T-XI QQʼUQBʼAʼN KYKʼUʼJ TXQANTL

14. ¿Tiʼ in xi qʼuqbʼante kykʼuʼj junjun erman?

14 Jun tiʼ nim in qo tzalaj tuʼn, aju aj tok qbʼiʼn qa kukx in che ajbʼen qeju xjal te Jehová aʼyeju o onin kyiʼj toj ambʼil ojtxe. Kubʼ ttzʼibʼin apóstol Juan jlu: «Atzun mas in chin tzalaje tiʼj jlu, ok nbʼinteye qa oʼkx in che ok lpeʼ qe nkʼwaʼle tiʼj ju yol axix tok» (3 Juan 4). In tzaj kyqʼamaʼn nim precursor qa in tzaj qʼuqbʼaʼn kykʼuʼj aj in nok kybʼiʼn qa kukx in najbʼen jun xjal te Jehová moqa in najbʼen te precursor, aju xi kyqʼoʼn xnaqʼtzbʼil te toj ambʼil ojtxe. Tuʼntzunju, qa ma txi qnaʼn aju tbʼanel aqʼuntl o bʼant tuʼn jun precursor in tzaj bʼaj tkʼuʼj, jaku tzʼonin jlu tiʼj.

15. Qʼamantza jun tten tuʼn t-xi qqʼuqbʼaʼn kykʼuʼj erman kukx in che ajbʼen te Jehová.

15 Nim ansyan in che bʼet kyojele Ja te Chmabʼil ex kyxuʼjil in tzaj kyqʼamaʼn qa in kubʼ kynaʼn bʼaʼn, aj ttzaj qʼoʼn jun tal uʼj kye tuʼn jun erman te qʼobʼil chjonte tuʼnju ma che pon visitaril toj Ja te Chmabʼil. Ax jlu jaku kubʼ kynaʼn ansyan, qe erman in cheʼx ajbʼel toj juntl tnam, qe precursor, qe erman in che ajbʼen toj Betel, aj in xi qqʼoʼn chjonte kye tuʼnju kukx in che ajbʼen te Jehová.

QE TIʼCHAQ JAKU BʼANT QUʼN QKYAQILX

16. ¿Ilpe tiʼj tuʼn tbʼant nim tiʼchaq quʼn tuʼn t-xi qqʼuqbʼaʼn kykʼuʼj txqantl?

16 Qa in qo tzaj xobʼ moqa mintiʼxix in qo yolin, mintiʼ tuʼn tkubʼ qximen qa mlay bʼant tuʼn t-xi qqʼuqbʼaʼn kykʼuʼj txqantl. Qa ma qo ximen tiʼj, nya kwest tuʼn tbʼant quʼn. Jun techel, aj t-xi qqʼolbʼeʼn jun erman, jaku tzʼok tilil quʼn tuʼn qxi tzeʼn tukʼil. Qatzun mintiʼ ma tzaj tzeʼn qukʼil, bʼalo in nikʼ jun nya bʼaʼn tiʼj ex taj tuʼn tyolin tukʼil jun erman. Jakulo kubʼ tnaʼn bʼaʼn qa ma tzʼok qbʼiʼn (Sant. 1:19).

17. ¿Tiʼ onbʼil tzaj tkʼamoʼn Henri?

 17 Qbʼinx tiʼ bʼaj tiʼj jun qʼa Henri tbʼi. Chʼixme kykyaqilx toj tja kyaj kykolin tuʼn kyajbʼen te Jehová ex tuʼn jlu tzaj bʼaj tkʼuʼj. Kyxol jlu, aju ttat otoq ten te ansyan. Tuʼn t-xi qʼuqbʼaʼn tkʼuʼj Henri, xi qʼiʼn tuʼn jun ansyan in bʼet kyojele Ja te Chmabʼil toj jun cafetería, toj ambʼil lu ok bʼiʼn tuʼn ansyan akux in xi tqʼamaʼn aju in kubʼ tnaʼn. El tnikʼ Henri tiʼj qa oʼkx jaku tzʼonin kyiʼj toj tja qa kukx ma tzʼajbʼen te Jehová. Ax ikx tzaj qʼuqbʼaʼn tkʼuʼj tej tjaw tuʼjin Salmo 46, Sofonías 3:17 ex Marcos 10:29, 30.

Qkyaqilx jaku qo onin kyiʼj qeju kyaj qʼuqbʼil kykʼuʼj. (Qʼonka twitza tiʼj taqikʼ 18).

18. a) ¿Tiʼ tqʼama aj kawil Salomón? b) ¿Tiʼ tqʼama apóstol Pablo tuʼn tbʼant quʼn?

18 ¿Tiʼ in tzaj t-xnaqʼtzaʼn qe aju bʼaj tiʼj Henri ex Marthe? Qa qkyaqil jaku txi qqʼuqbʼaʼn kykʼuʼj txqantl. Ik tzeʼn tqʼama Salomón ‹at mas tzalajbʼil qa ma tzaj qʼamaʼn jun yol qe, tojx ambʼil at tajbʼen›. Ex tqʼamatl qa «aju xjal in qo tzaj tkeʼyin tukʼil tzalajbʼil in qo tzalaj tuʼn; ex aju tqanil bʼaʼn in tqʼoʼn akʼaj qipumal» (Prov. 15:23, 30). Qa ma tzʼok qkeʼyin jun erman in tzaj bʼaj tkʼuʼj, jakulo txi quʼjin uʼj Aju Xqʼuqil te moqa jun xnaqʼtzbʼil at toj qtembʼil te Internet. Kubʼ ttzʼibʼin Pablo jlu: «Kyxnaqʼtzam kyibʼe ex kyqʼonxe kynabʼle kyxolxe, tenxix kynabʼle tiʼj jlu. Kybʼitzanxe bʼitz, tukʼix salmo, tukʼix bʼitz te Dios, ex kyqʼonxe chjonte te Dios tuj kyanmiye» (Col. 3:16; Hech. 16:25). Ik tzeʼn in nel qnikʼ tiʼj, qa ma qo bʼitzin bʼitz junx kyukʼil erman, kʼonil tuʼn tkubʼ qnaʼn bʼaʼn.

19. Tuʼnju in laqʼeʼxix ttzaj tqʼijlalil Jehová, ¿tiʼ il tiʼj tuʼn tbʼant quʼn?

19 Nim toklen tuʼn kukx tok qqʼuqbʼaʼn qkʼuʼj qxolx, tuʼnju in laqʼeʼxix ttzaj tqʼijlalil Jehová (Heb. 10:25). Tuʼntzunju, qbʼinx aju consej tqʼama apóstol Pablo: «Kyqʼom kynabʼle kyxolxe ex kykyuwsam kynabʼle kyxolxe, ik tzaʼnx in kybʼinchaʼne jaʼlo» (1 Tes. 5:11).

^ taqik' 11 Ma che kubʼ chʼixpet bʼibʼaj ateʼkux toj xnaqʼtzbʼil lu.