TOJ abʼqʼi ma kyaj, twitz tkyaqil Txʼotxʼ o tzʼok qʼoʼn kyoklen nim mil testigo de Jehová te ansyan ex te onil kye ansyan. Qa o tzaj qʼoʼn jun toklena ik tzeʼn jlu, qʼuqli qkʼuʼje tiʼj qa in tzalaja.

Noqtzun tuʼnj, in tzajlo xobʼa chʼin, qkyaqilx in bʼaj jlu qiʼj. In tzaj tqʼamaʼn jun ansyan kuʼxun Jason tbʼi: «Tej ttzaj qʼoʼn woklene, kubʼ nximane qa mlaytoq bʼant nim aqʼuntl wuʼne». Kubʼ tnaʼn Moisés ex Jeremías qa mlaytoq bʼant aqʼuntl kyuʼn, aju tzaj tqʼoʼn Jehová kye (Éx. 4:10; Jer. 1:6). ¿Ope kubʼ tnaʼna ik tzeʼn kye? ¿Tiʼ jaku bʼant tuʼna tuʼn tkubʼ kyiʼj ximbʼetz lu ex tuʼn kukx tajbʼena te Jehová? Qo xnaqʼtzan tiʼj techel kyaj tqʼoʼn Timoteo (Hech. 16:1-3).

LEPEʼKA TIʼJ TBʼANEL TECHEL KYAJ TQʼOʼN TIMOTEO

Bʼalo 20 abʼqʼi qʼiʼn tuʼn Timoteo tej t-xi tqʼamaʼn Pablo te tuʼn t-xi tukʼil kyoj tbʼe te pakbʼabʼil. Tnejel tzajlo xobʼ chʼin ex kwestlo ela te aju akʼaj toklen kyxol kʼloj okslal (1 Tim. 4:11, 12; 2 Tim. 1:1, 2, 7). Pero, tej tikʼ lajaj abʼqʼi, tqʼama Pablo jlu kye kʼloj okslal te Filipos: «Qa ik tajbʼil Qajaw Jesús, ximan wuʼne tuʼn t-xi nsamaʼn naje Timotey [...]. Porke mintiʼ juntl at wukʼile ik tzaʼn te» (Filip. 2:19, 20).

¿Tzeʼn ok Timoteo te jun tbʼanel ansyan? Qo xnaqʼtzan tiʼj qaq tiʼchaq jaku tzʼel tkanoʼna tiʼj.

1. Kubʼ tyekʼin tkʼujlabʼil kyiʼj txqantl. Tqʼama Pablo kye okslal te Filipos qa axix tok kʼujlaʼn qe erman tuʼn Timoteo (Filip. 2:20). Ikju, ax tok ximen Timoteo kyiʼj txqantl. Tajtoq tuʼn t-xi tqʼuqbʼaʼn kykʼuʼj txqantl tuʼntzun tten tbʼanel kyamiwbʼil tukʼil Jehová ex tuʼn tbʼant junjun tiʼchaq tuʼn kyiʼj.

Mas te 20 abʼqʼi ttzajlen qʼoʼn toklen William te ansyan, in tzaj tqʼoʼn nabʼil lu kye qeju o txi qʼoʼn jun kyoklen: «Kʼujlaʼnka qe erman. Ximana tiʼjju at tajbʼen kye ex nya oʼkx tiʼj aqʼuntl in bʼant toj kʼloj okslal». Tuʼntzunju, miʼn tzʼoka ik tzeʼn jun xjal in manejarin tiʼj kamionet, aju oʼkx in ximen tuʼn tpon naj jatumel in che weʼ ex nya tuʼn tjaw tiʼn qe xjal toj bʼe.

2. Kubʼ tqʼoʼn tnejel aju tajbʼebʼil te Jehová. Tej otoqxi yolin Pablo tiʼj tmod Timoteo, tqʼama jlu: «Kykyaqil oʼkx nnoʼk tilil kyuʼn tiʼj ju at tajbʼen kye, ex mya tiʼj ju tajbʼil Jesucrist» (Filip. 2:21). Attoq Pablo toj Roma tej tkubʼ ttzʼibʼin qe yol lu, ok tkeʼyin qa oʼkx tok kywiʼ erman lu tiʼj kyaqʼun. Mintiʼxix ok tilil kyuʼn tuʼn kyajbʼen te Jehová. Mintiʼ te Timoteo tbʼincha ikju. Qa iltoq tiʼj tuʼn tbʼant mas aqʼuntl toj pakbʼabʼil, kubʼ tyekʼin Timoteo tmod ik tzeʼn Isaías, aju tqʼama: «Lu qine lu, chin t-samanxa» (Is. 6:8).

¿Tiʼ jaku bʼant tuʼna tuʼn kybʼant qe taqʼuna ex qeju toklena toj kʼloj okslal? Tnejel, bʼinchama aju mas nim toklen. Tqʼama Pablo jlu: tel kynikʼe «tiʼj alkyeju mas bʼaʼn» (Filip. 1:10). Tzeʼl tnikʼa tiʼjju mas nim toklen te Jehová. Tkabʼin, miʼn kubʼ tbʼinchaʼn aju in nel qʼinte ambʼil tiʼja. Xi tqʼoʼn Pablo nabʼil lu te Timoteo:  «Tel oqa tiʼj kyachbʼil kuʼxun», bʼinchama ‹aju tzʼaqlxix› tenx ‹tokslabʼla› ex tenx ‹tkʼujlalila› ex ‹tmojbʼabʼl tibʼa kyukʼil mastl› (2 Tim. 2:22).

3. Nim aqʼunan toj tajbʼebʼil te Jehová. Xi tnaʼn Pablo jlu kye okslal te Filipos: «Ojtzqiʼn kyuʼne tzaʼn tten tzʼaqʼnan Timotey, ik tzaʼn jun kʼwaʼlbʼaj in ajbʼen te tman, ikxtzun ma tzʼajbʼen Timotey wukʼile tuʼn tpakbʼanjtz tqanil kolbʼil» (Filip. 2:22). Nyatoq kyʼaj, moqa jargan, Timoteo. Junx aqʼunan tukʼil Pablo tuʼntzunju chʼiy kyamiwbʼil.

At nim aqʼuntl toj ttnam Jehová, ktzalajela tuʼn jlu ex kʼonil tiʼja tuʼn ttena mas kytxlaj erman. Tuʼntzunju, tzʼok tililxix tuʼna tuʼn tbʼant nim aqʼuntl tuʼna «tuj taqʼun Qajaw» (1 Cor. 15:58).

4. Kubʼ tqʼoʼn toj xnaqʼtzbʼil aju el tnikʼ tiʼj. Xi ttzʼibʼin Pablo jlu te Timoteo: «Ma tzʼok lpeʼya tiʼj nxnaqʼtzbʼile, ex tiʼj nbʼinchbʼene, ex tiʼj nnabʼle, ex tiʼj wokslabʼle, ex tiʼj npasense, ex tiʼj nkʼujlalile, ex nnikʼx tuʼna ik tzaʼn weye» (2 Tim. 3:10). Tuʼnju kubʼ tbʼinchan Timoteo aju el tnikʼ tiʼj, tuʼntzunju xi qʼoʼn mas taqʼun (1 Cor. 4:17).

¿Atpe jun erman jaku tzʼonin tiʼja? Qa mintiʼ, jyona tiʼj jun. In tzaj tnaʼn Tom jlu, aju o tzikʼ nim abʼqʼi toklen te ansyan: «Onin jun ansyan wiʼje aju at nim tojtzqibʼil ex ok te jun aj xnaqʼtzal te weye. Xi nqanine nnabʼile te ex kubʼ nqʼoʼne toj xnaqʼtzbʼil. Onin jlu wiʼje tuʼn tok qeʼ nkʼuʼje tiʼj waqʼune».

5. Kukx bʼaj t-xnaqʼtzan tibʼ tiʼj tajbʼebʼil te Jehová. Tqʼama Pablo te Timoteo tuʼn tbʼaj t-xnaqʼtzan tibʼ tuʼn ‹tnimen te Jehová› (1 Tim. 4:7). Jaku ten jun aj xnaqʼtzal tukʼil jun xjal in nojqelan, pero il tiʼj tuʼn t-xnaqʼtzan tjunalx. Xi tqʼamaʼn Pablo jlu te Timoteo: «Schʼinxa tyol Dios kywitz okslal, qʼonxa kynabʼl, ex qʼonxa xnaqʼtzbʼil kye [...]. Kukx bʼinchama tkyaqil jlu. Oʼkx qʼoʼnk tkʼuʼja tiʼj tuʼntzun kykeʼyinte kykyaqil xjal nim in bʼant tuʼna» (1 Tim. 4:13-15).

Ax ikx teya, jaku tzʼel mas bʼaʼn taqʼuna. Tzʼok tilil tuʼna tuʼn kukx tel tnikʼa kyiʼj akʼaj tqanil, tiʼj aqʼuntl ex kyiʼj xnaqʼtzbʼil. Miʼn tzʼok qeʼ tkʼuʼja tiʼjxa. Miʼn kubʼ t-ximana qa tuʼnju ya at tojtzqibʼila jaku txi tbʼinchaʼna tiʼj alkyexku nya bʼaʼn qa naʼmx t-xi tjyoʼna tqanil. Ik tzeʼn te Timoteo, qʼoʼnka twiʼya tiʼja ex tiʼj t-xnaqʼtzbʼila (1 Tim. 4:16).

6. Ok qeʼ tkʼuʼj tiʼj onbʼil tzaj tqʼoʼn xewbʼaj xjan. Tej tyolin Pablo tiʼj tpakbʼabʼil Timoteo, xi tnaʼn te tuʼn t-xi tkʼuʼn jlu «tuʼn tipumal Xewbʼaj Xjan» (2 Tim. 1:14). Tuʼn t-xi ‹tkʼuʼn› Timoteo tpakbʼabʼil, moqa tuʼn tok tkwentin, iltoq tiʼj tuʼn tok qeʼ tkʼuʼj tiʼj onbʼil tzaj tqʼoʼn xewbʼaj xjan.

Nimxi abʼqʼi in najbʼen Donald te ansyan, ex in tzaj tqʼamaʼn jlu: «Aʼyeju erman o tzʼok qʼoʼn kyoklen, il tiʼj tuʼn tok kyxqʼuqin kyamiwbʼil tukʼil Jehová, iktzun tten che chʼiyel toj kyokslabʼil. Qa ma txi kyqanin xewbʼaj xjan te Jehová ex qa ma ten tbʼanel kymod, che okel te jun kʼiwlabʼil kye erman» (Sal. 84:7; 1 Ped. 4:11).

KʼUJLAM TOKLENA

Tbʼanelxix aj tok qqʼoʼne qwitze tiʼj qa kukx in chʼiy kyamiwbʼil erman tukʼil Jehová, ik tzeʼn teya. In tzaj tqʼamaʼn Jason jlu, aju xqo yolin tiʼj tej saj tzyet xnaqʼtzbʼil: «Tojju ambʼil qʼiʼn wuʼne te ansyan o tzeʼl nnikʼe tiʼj nim tiʼchaq ex jaʼlo in nok qeʼ nkʼuʼje tiʼj waqʼune. In chin tzalaje tiʼj woklene ex in nok nqʼoʼne te jun tbʼanel oklenj».

Yajtzun teya, ¿kukxpe kʼajbʼela mas te Jehová? Tzʼok tilil tuʼna tuʼn tel tkanoʼna techel kyaj tqʼoʼn Timoteo. Iktzun tten kʼokela te jun kʼiwlabʼil toj ttnam Jehová.