Nim millón xjal twitz tkyaqil Txʼotxʼ in kubʼ kyikʼsaʼn aju Navidad ex in noq kyqʼoʼn te tcumpleaño Jesucristo. Noqtzun tuʼnj, ¿o kubʼ t-xjelina jun maj qa kubʼ kyikʼsaʼn tnejel okslal toj tnejel syent abʼqʼi aju Navidad? Ax ikx, ¿ojtzqiʼn tuʼna tiʼ in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios kyiʼj cumpleaño? Aj tel qnikʼ kyiʼj tzaqʼwebʼil kyiʼj xjel lu, kʼonil qiʼj tuʼn tkubʼ qximen qa bʼaʼn moqa nya bʼaʼn tuʼn tkubʼ kyikʼsaʼn okslal aju Navidad.

Tnejel, mintiʼ in tzaj qʼamaʼn toj Tyol Dios qa kubʼ ikʼsaʼn tcumpleaño Jesús nix tiʼj juntl tmajen Dios. In yolin Xjan Uʼj kyiʼj kabʼe xjal kubʼ kyikʼsaʼn kycumpleaño, pero nya ajbʼel qe te Jehová, aju Dios in yolin Xjan Uʼj tiʼj. Ax ikx, tzaj nya bʼaʼn kyoj qeju kabʼe ikʼsabʼil lu (Génesis 40:20; Marcos 6:21). Ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn Encyclopædia Britannica, mintiʼ xi kyqʼoʼn tnejel okslal ambʼil tuʼn «kykubʼ ikʼsaʼn qe cumpleaño aju tzajni kyxol xjal nya okslal».

¿Alkye ambʼil tul itzʼj Jesús?

Mintiʼ in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios alkye qʼij tul itzʼj Jesús. In tzaj tqʼamaʼn Diccionario de historia de la Iglesia jlu: «Mintiʼ jun tiʼ o kanet jatumel in tzaj yekʼin alkye qʼij ex alkye xjaw tul itzʼj Cristo». Qʼuqli qkʼuʼj tiʼj qa, noqwit kubʼ t-ximen Jesús tuʼn tkubʼ ikʼsaʼn tcumpleaño kyuʼn t-xnaqʼtzbʼen kyajwitlo tqʼoʼn tajlal qʼij tej tul itzʼj.

Tkabʼ, mintiʼ in kanet quʼn toj Tyol Dios qa kubʼ tikʼsaʼn Jesucristo ex qe t-xnaqʼtzbʼen aju Navidad. Ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn New Catholic Encyclopedia, qa jatz kanet tnejel maj Navidad «toj Cronógrafo de Filócalo», a jlu jun calendario in ajbʼentoq kyuʼn aj Roma bʼalo toj abʼqʼi 336». Bʼaj jlu tej otoq tzikʼ nim abʼqʼi tkubʼlen tzʼibʼin Tyol Dios ex otoq tzikʼ nim syent abʼqʼi tulen Jesús twitz Txʼotxʼ. Tuʼntzunju in tzaj tqʼamaʼn Cyclopedia te McClintock ex Strong qa aju ikʼsabʼil tiʼj Navidad nya jun kawbʼil tzaj tqʼoʼn Dios ex mintiʼ in kanet quʼn toj Akʼaj Tuʼjil. *

¿Alkye ikʼsabʼil xi tqʼamaʼn Jesús kye t-xnaqʼtzbʼen tuʼn tkubʼ kyikʼsaʼn?

A Jesús, aju Tbʼanel aj Xnaqʼtzal, xi tqʼamaʼn kye t-xnaqʼtzbʼen aju tajtoq tuʼn tbʼant kyuʼn, ex aju xi tqʼamaʼn kye in kanet quʼn toj Tyol Dios. Noqtzun tuʼnj, ni jun maj xi tqʼamaʼn kye tuʼn tkubʼ kyikʼsaʼn Navidad. Ik tzeʼn jun aj xnaqʼtzal nya bʼaʼn jaku tzʼela toj twitz qa ma kubʼ kybʼinchaʼn kʼwaʼl aju mintiʼ in xi tqʼamaʼn kye. Oʼkx xi tqʼamaʼn Jesús jlu kye t-xnaqʼtzbʼen: «Tuʼntzun tjapun kyuʼne aju tzʼibʼan tuj Tuʼjil» (1 Corintios 4:6).

Noqtzun tuʼnj, at jun ikʼsabʼil kukx e ximen qe tnejel okslal tiʼj: aju Nabʼitz Tkyimlen Jesucristo. Ax Jesús xi qʼamante kye t-xnaqʼtzbʼen jtoj tuʼn tkubʼ kyikʼsaʼn ex xi tyekʼin kye tzeʼn tuʼn tbʼant kyuʼn. Tkyaqilju xi tqʼamaʼn kye in kanet quʼn toj Tyol Dios, ik tzeʼn aju qʼij tej tkyim (Lucas 22:7, 19; 1 Corintios 11:25).

Ik tzeʼn ma qo xnaqʼtzan tiʼj, aju Navidad jun ikʼsabʼil at toklen tukʼil jun cumpleaño, mintiʼ kubʼ kyikʼsaʼn tnejel okslal ninqʼij lu aju tzajni kyxol xjal nya okslal. Ax ikx, mintiʼ in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa kubʼ tikʼsaʼn Jesús ex qa juntl ajbʼel te Dios aju Navidad. Tuʼn jlu, nim millón okslal o tzʼel kynikʼ tiʼj qa aju Navidad, nya jun ikʼsabʼil jlu kye.

^ taqik' 6 Kkanetel mastl tqanil tuʼna tiʼj jatumel tzajni aju ikʼsabʼil tiʼj Navidad toj xnaqʼtzbʼil «Nuestros lectores quieren saber: ¿Tiene algo de malo la Navidad?», toj uʼj La Atalaya te 1 te diciembre te 2014, ax ikx tkubʼ toj jw.org.