Ikju, ateʼ. ¿Jatumel ẍe tzaj? Naʼntza qa e kubʼ tbʼinchaʼn Dios qe anjel tuʼn tkubʼ kyximen tiʼ kbʼantel kyuʼn. Tej tikʼ chʼin ambʼil kykubʼlen tbʼinchaʼn Dios tnejel xjal, Adán ex Eva, jun anjel tzʼaqli mintiʼ ajbʼen tuʼn toj tumel aju tzoqpibʼil xi qʼoʼn te ex onin tuʼn tel kypaʼn xjal kyibʼ tiʼj Dios. Ex bʼant tuʼn quʼn el tpaʼn Adán ex Eva tiʼj Dios (Génesis 3:1-7; Apocalipsis 12:9). Mintiʼ in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios tbʼi anjel lu ex mintiʼ in tzaj tqʼamaʼn tiʼ toklen attoq toj kyaʼj tej naʼmxtoq tok meltzʼaj tiʼj Dios. Noqtzun tuʼnj, tej otoqxi tzʼel tpan tibʼ tiʼj Dios, in tzaj tqʼamaʼn Xjan Uʼj qa Satanás tbʼi, aju t-xilen «aj Qʼoj», ex Tajaw il, aju t-xilen «Siʼmil yol» (Mateo 4:8-11).

Bʼisbʼajilxix, tuʼnju nya oʼkx qe jlu el kypan kyibʼ tiʼj Dios. Toj tqʼijlalil Noé, ateʼ junjun anjel «kyaj kykolin kyex kynajbʼil» kyxol tmajen Dios toj kyaʼj, ex e kuʼtz twitz Txʼotxʼ tuʼn kyok ik tzeʼn xjal tuʼn tten jun nya bʼaʼn kyanqʼibʼil. Iktzun tten el kypan kyibʼ tiʼjju t-ximbʼetz Dios tej kykubʼ tbʼinchaʼn (Judas 6; Génesis 6:1-4; 1 Pedro 3:19, 20).

¿Tiʼ bʼaj kyukʼil nya bʼaʼn anjel lu? Tej ttzaj tiʼn Dios jun nimxix jbʼal tuʼn tkubʼ tnajsaʼn nya bʼaʼn twitz Txʼotxʼ, kyaj kykolin kyxmilal ik tzeʼn xjal ex e meltzʼaj toj kyaʼj. Noqtzun tuʼnj, mintiʼ xi tqʼoʼn Dios ambʼil kye anjel, moqa juʼẍ aʼyeju otoq tzʼel kypan kyibʼ tiʼj tuʼn tten juntl maj «kyoklen», sino el tiʼn kyoklen ex e kubʼ tqʼoʼn toj jun lugar qloljxix wen aju najchaq taʼ tiʼj Dios, aju tok tbʼi Tártaro (Judas 6; 2 Pedro 2:4TNM). O tzʼokx kyqʼon kyibʼ qe anjel tjaqʼ tkawbʼil Satanás «aju nejenel kye juʼẍ», aju «nnoʼk tqʼon tibʼ ik tzaʼn jun anjel in qoptzʼaj» (Mateo 12:24; 2 Corintios 11:14).

In tzaj t-xnaqʼtzaʼn Xjan Uʼj qa xi tqʼoʼn Dios toklen Tkawbʼil Mesías toj 1914, a jlu jun kawbʼil toj kyaʼj. * Tej tbʼaj jlu, kutz xoʼn Satanás kyukʼix qe taqʼunal twitz Txʼotxʼ, oʼkx tzalu jaku che bʼinchan nya bʼaʼn. Aju nimxix nya bʼaʼn ex aju yaẍbʼil ma chʼiy toj ambʼil jaʼlo, jun yekʼbʼil jlu tiʼj nya bʼaʼn kyximbʼetz juʼẍ (Apocalipsis 12:9-12).

Noqtzun tuʼnj, kukx in chʼiy aju kybʼinchbʼen xjal nya bʼaʼn, a jlu in tzaj tyekʼin qa nqayin taʼ aju xitbʼil tiʼj kybʼinchbʼen juʼẍ. Toj chʼintl ambʼil, kʼelel tiʼn Tkawbʼil Dios kyoklen, kʼokel Txʼotxʼ tuʼn te jun tbʼanel najbʼil ex kkawil tibʼaj toj mil abʼqʼi. Aj tbʼaj ambʼil lu, kʼokel kyqʼoʼn mankbʼil joybʼil kyiʼj xjal ex noq chʼin ambʼil ktel jlu. Yajxitl, che kbʼel xiten te jumajx (Mateo 25:41; Apocalipsis 20:1-3, 7-10).

^ taqik' 6 Qa tajbʼila tuʼn tel mas tnikʼa tiʼj Tkawbʼil Dios, bʼaʼn tuʼn tkux tjyoʼna toj xnaqʼtzbʼil 8 toj uʼj ¿Tiʼ in tzaj t–xnaqʼtzaʼnxix Tyol Dios?, aju bʼinchan kyuʼn testigos de Jehová. Ax ikx at toj Internet toj www.jw.org/mam.