• AJU ABʼQʼI TEJ TUL ITZʼJI: 1974

  • TNAM: MÉXICO

  • JUNJUNTL TQANIL: JUNTOQ KUʼXIN TGAN TUʼN TBʼIYEN EX IN NOKX TQʼON TIBʼ TOJ BʼIYBʼEL

AJU IKʼ TOJ WANQʼIBʼILE:

Atz in nul itzʼje toj Ciudad Mante, jun tbʼanel najbʼil te tnam Tamaulipas (México). Chʼixme kykyaqil qe xjal bʼaʼn che oyen ex kygan tuʼn kyonin kyiʼj txqantl. Noqtzun tuʼnj, attoq nim nya bʼaʼn toj kojbʼil lu tuʼnju ateʼtoq xjal in che bʼiyen.

Kyaje qbʼaje ex aqine tkabʼ kʼwaʼl. Jaw aʼ nwiʼye, moqa in bʼyane, kyuʼn nmane toj Iglesia Católica ex in noke bʼitzil kyukʼil coro toj parroquia. Wajtoqe tuʼn tkubʼ nbʼinchaʼne tajbʼil Dios tuʼnju nyatoq waje tuʼn tkubʼ tqʼoʼn nkastiwe ex tuʼn xiʼye toj qʼaqʼ te jumajx.

Tej tzmatoq iqʼin jweʼ abʼqʼi wuʼne, o kyaj koline tuʼn nmane. Tuʼn jlu kubʼ nnaʼne nimxix kʼixkʼoj ex kyaj tqʼoʼn bʼis toj wanmiye. Kʼujlaʼntoq qmane quʼne qkyaqile, tuʼntzunju mintiʼ el nnikʼe tiquʼn otoq tzikʼ bʼet. Atxixtzun toj ambʼil aju, iltoq tiʼ tuʼn taqʼunan ntxuʼye nim ambʼil tuʼntzun ttzaj tqʼoʼn aju at tajbʼen kye kyaje tal.

Tuʼntzunju mintiʼtoq in chinxe toj tja xnaqʼtzbʼil ex ok nmojbʼan wibʼe kyukʼil qʼa mas nim kyabʼqʼi nwitze. Kyukʼil xi tzyet tuʼn nyoline nya bʼaʼn yol, tuʼn nsichʼine, tuʼn welqʼane ex tuʼn nbʼiyine. Tuʼnju ngantoqe tuʼn tok nbʼinchaʼne nya bʼaʼn kyiʼj txqantl, xi tzyet tuʼn tbʼant junxichaq bʼiybʼil wuʼne, axpe ikx tuʼn kyajbʼen arma wuʼne. In noke te jun kuʼxin tgan tuʼn tqʼojin. Kukxtoq in chin bʼiyune tukʼil pistol ex nimku maj in kyaj tzʼaqe toj bʼe, tukʼil nim chikʼ, tuʼnju kubʼ kyximen xjal qa otoq chin kyime. ¡Nim bʼis in kubʼtoq tnaʼn ntxuʼye aj tok tqʼoʼn twitz wiʼje tzeʼn atine ex tuʼn in xi tiʼne toj spital!

Tej iqʼintoq 16 abʼqʼi wuʼne, ul Jorge visitaril qeye, jun wamiwe ten tej kʼwaʼlxtoq qine. Otoq tzʼok te testigo de Jehová ex tajbʼiltoq tuʼn ttzaj tqʼmaʼn jun tiʼ nim toklen qeye. Tzaj tchikʼbʼaʼn aju nimen tuʼn tukʼil Tyol Dios. Naʼmxtoq tjaw wuʼjine jun maj ex tbʼanel ela toj nwitze tuʼn tok wojtzqiʼne tbʼi Dios ex aju tajbʼil tuʼn tbʼant. Tzaj tqʼamaʼn Jorge qeye tuʼn qtzaj t-xnaqʼtzaʼne tiʼj Tyol Dios ex kykyaqil toj njaye kubʼ kytziyen.

CHʼEXPAJ WANQʼIBʼILE TUʼN TYOL DIOS:

Kubʼ nnaʼne nim chewsabʼil toj wanmiye tej tel nnikʼe tiʼj qa mintiʼ in yolin Tyol Dios tiʼj qa che xeʼl nya bʼaʼn xjal toj qʼaqʼ (Salmo 146:4; Eclesiastés 9:5). Mintiʼtl tzaj nxobʼile te Dios ex xi tzyet tuʼn tok nqʼoʼne nwitze tiʼj ik  tzeʼn jun tbʼanel Mambʼaj, aju tajbʼil tuʼn kyten tkʼwaʼl toj tbʼanel.

Akux in chin xnaqʼtzantoqe tiʼj Tyol Dios, in neltoq nnikʼe tiʼj qa iltoq tiʼj tuʼn tkubʼ nchʼixpuʼn nmode. Iltoq tiʼj tuʼn tkubʼ win wibʼe ex tuʼn miʼn ttzajxix nqʼoje. Nim onin wiʼje aju nabʼil tkuʼx toj 1 Corintios 15:33, aju in tzaj tqʼamaʼn qa jaku che naj qeju tbʼanel qmod qa ma tzʼok qmojbʼan qibʼ kyukʼil nya bʼaʼn xjal. El nnikʼe tiʼj, qa wajtoqe tuʼn tkubʼ nchʼixpuʼn nmode, iltoq tiʼj tuʼn tkyaj ntzaqpiʼne tuʼn miʼn tok nmojbʼan wibʼe kyukʼil nya bʼaʼn xjal. Ex atzun bʼantju wuʼne. Xi tzyet tuʼn njyone kyiʼj wamiwe kyxol erman, tuʼnju aʼyeju xjal lu aj ttzaj jun nya bʼaʼn kyxol in xi kybʼinchaʼn tiʼj tukʼil tbʼanel kymod, ex in che ajbʼen qe taqikʼ Tyol Dios kyuʼn.

Aju juntl taqikʼ Tyol Dios kuʼpin toj wanmiye aju Romanos 12:17-19, in tzaj tqʼamaʼn jlu: «Qa ma bʼinchanjtz mya bʼaʼn kyiʼje, miʼn tzʼaj kyqʼoʼne t-xel mya bʼaʼn. [...] Qa jaku bʼant kyuʼne, tzʼok tililx kyuʼne tuʼn kytene bʼaʼn kyukʼil kykyaqil xjal. [...] Miʼn tzʼaj kyqʼoʼne t-xel mya bʼaʼn, [...] porque in tmaʼn tuj Tuʼjil: Wuʼne kʼajel t-xel; aqine chin qʼolte kastiw, chi Qman». Onin wiʼje tuʼn tel nnikʼe tiʼj qa a Jehová at toklen tuʼn tkyaj jun nya bʼaʼn tuʼn toj ttxolil ik tzeʼn tajbʼil ex toj ambʼil mas bʼaʼn toj twitz. Tej tbʼet ambʼil kyaj ntzaqpiʼne aju nya bʼaʼn nbʼinchbʼene.

Mlay tzikʼ tnaʼl wuʼne aju ikʼ wiʼje toj jun qonikʼen akux in chin meltzʼajtoqe njaye. Jun kʼloj kuʼxun e ok lipen wiʼje. Aju kʼloj lu aj qʼojqetoq tiʼj kʼloj jatumel otoq tzʼokx nqʼon wibʼe. Aju nejenel kye kʼloj kuʼxun ok tkʼixbʼisaʼn ttzal wiʼje ex tzaj ẍchʼin wiʼje: «¡Klom tibʼa!». Toj ambʼil aju, bʼant jun naʼj Dios wuʼne toj chʼin ambʼil ex xi nqanine te Jehová tuʼn tonin wiʼje tuʼn miʼn ttzaj nqʼoje. Wajtoqe tuʼn tel nklon wibʼe, noqtzun tuʼnj, in tzoqpaje. Toj juntl qʼij, kanet aju nejenel kye kuʼxun wuʼne ex atzun jaʼlo tjunalxtoq in bʼet. Tzaj nimxix nqʼoje, wajtoqe tuʼn taj nqʼoʼne t-xel nya bʼaʼn. In nok tene juntl maj naʼl Dios te Jehová toj wanmiye ex xi nqanine te tuʼn tonin wiʼje tuʼn tok nxqʼuqin nmode. In jaw labʼine tej tok laqʼeʼ kuʼxun ntxlaje ex tzaj tqʼamaʼn jlu weye: «Najsama tuʼnju xbʼaj qonikʼan. Waje tuʼn woke ik tzeʼn teya. Waje tuʼn nxnaqʼtzane tiʼj Tyol Dios». Tbʼanel tuʼnju mintiʼ tzaj nqʼoje. Tuʼn jlu, xi tzyet tuʼn t-xnaqʼtzan xjal tiʼj Tyol Dios.

Bʼisbʼajilxix tuʼnju kyaj kytzaqpiʼn toj njaye tuʼn kyxnaqʼtzan tiʼj Tyol Dios, atzun weye otoq kubʼ nximane tuʼn kukx nxnaqʼtzane tiʼj, ni jun tiʼ nix jun xjal oktoq kʼelel qʼinte ambʼil weye. Ojtzqintoq wuʼne qa ma tzʼok nmojbʼan wibʼe tukʼil ttnam Dios kʼelel tiʼntoq bʼis wiʼje ex qa kkaneteltoq jun axix tok toj njaye. Kukx bʼant junjun chʼixpubʼil wuʼne ex jaw aʼ nwiʼye ik tzeʼn jun testigo de Jehová toj abʼqʼi 1991.

AʼYEJU TBʼANEL O CHE TZAJ NKʼAMOʼNE:

In noktoq nbʼinchaʼne nya bʼaʼn kyiʼj xjal, mintiʼtoq in chin tzalaje ex in chin bʼiyune, noqtzun tuʼnj, onin Tyol Dios wiʼje tuʼn tkubʼ nchʼexpuʼne wanqʼibʼile. Atzun jaʼlo in najbʼen ambʼil wuʼne tuʼn nyoline tiʼj tqanil te tzalajbʼil in tzaj tqʼoʼn Tyol Dios kye kykyaqil qeju xjal kyaj tuʼn tok kybʼiʼn. O tzaj qʼoʼn oklenj weye tuʼn wajbʼene te Dios toj tkyaqil ambʼil kyoj qeju 23 abʼqʼi ma che ikʼ.

Toj jun ambʼil, in xiʼye onil toj ninja qʼil twitz aqʼuntl kye testigos de Jehová toj tnam México. Atz ok wojtzqiʼne Claudia, jun txin aju tgan tuʼn tkubʼ tbʼinchaʼn nim tiʼchaq ex in kubʼ mojeʼye tukʼil toj abʼqʼi 1999. Kukx in xi nqʼoʼne chjonte te Jehová tuʼnju tzaj tqʼoʼn jun tbʼanel nxuʼjile.

Toj jun ambʼil qkabʼile o ajbʼene junx toj jun kʼloj okslal te yol men te México ex o onine kyiʼj junjun xjal chkin kywiʼ tuʼn tok kyojtzqiʼn Jehová. Yajxitl, tzaj qʼamaʼn qeye tuʼn qxiʼye pakbʼal toj tnam Belice. Toj tnam lu mintiʼxix tiʼchaq at qeye, noqtzun tuʼnj, at aju at tajbʼenxix qeye tuʼn qtzalaje. ¡Mlay kubʼ qchʼexpuʼne jlu!

Tej tbʼet ambʼil, xnaqʼtzan juntl maj ntxuʼye tiʼj Tyol Dios ex jaw aʼ twiʼ. Ax ikx, aju ntzike tukʼix t-xuʼjil ex qe tkʼwaʼl testigos de Jehová qe. Axpe ikx junjun kyxol qeju ojtxi wukʼile in pakbʼane kye, jaʼlo in che ajbʼen te Dios.

Bʼisbʼajilxix tuʼnju e kyim junjun toj njaye tuʼnju txʼuʼj kywiʼ. Noqwit mintiʼ kubʼ nchʼexpuʼne nmode axlo ikx weye in kyime. In xi nqʼoʼne chjonte te Jehová tuʼnju tzaj tqʼoʼn ambʼil weye tuʼn tok wojtzqiʼne ex aju ttnam, ex tuʼnju in tzaj t-xnaqʼtzaʼne tukʼil kʼujlabʼil ex pasens tuʼn wanqʼine ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn qe tkawbʼil tkuʼx toj Tyol.