Tuʼn qxiʼ toj xnaqʼtzbʼil

Tuʼn qikʼx atz jatumel ta tajlal xnaqʼtzbʼil

Testigos de Jehová

Jyonktza yol mam

AJU XQʼUQIL Noviembre te 2015 | ¿Tiʼ t-xim Dios tiʼj qʼoj?

Jaku tzʼetz twitza tiʼj tzaqʼwebʼil in tzaj tqʼoʼn Tyol Dios.

TBʼI XNAQʼTZBʼIL TOK TIʼJ T-XKʼOMIL

¿Tzeʼn in nela qʼoj toj twitz Qman Dios?

Toj ambʼil ojtxe, xi tqʼamaʼn Dios kye tmajen tuʼn kyxiʼ toj qʼoj. Yajxitl, xi tqʼamaʼn Jesús kye xjal tuʼn tok kykʼujlaʼn qe aj qʼoj kyiʼj, ¿tiʼ chʼixpuj?

TBʼI XNAQʼTZBʼIL TOK TIʼJ T-XKʼOMIL

Aju t-xim Dios tiʼj qʼoj toj ambʼil ojtxe

At oxe tiquʼn junxitl qʼoj tzaj tqʼamaʼn Dios.

TBʼI XNAQʼTZBʼIL TOK TIʼJ T-XKʼOMIL

Aju t-xim Dios tiʼj qʼoj toj tnejel syent abʼqʼi

Mintiʼ otoq chʼixpuj t-ximbʼetz Dios tiʼj qʼoj, noqtzun tuʼnj, at juntl otoq chʼixpuj.

TBʼI XNAQʼTZBʼIL TOK TIʼJ T-XKʼOMIL

Aju t-xim Dios at tiʼj qʼoj toj ambʼil jaʼlo

Chʼix tpon ambʼil tuʼn tul tiʼn Dios jun qʼoj aju kʼelel tiʼn kykyaqil qʼoj in nok kyuʼn xjal jaʼlo.

¿O tzʼok tbʼiʼna?

¿Tiquʼn el tiʼn José t-xmatzi tej t-xiʼ twitz Faraón? In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa aj grieg xjal ttat Timoteo, ¿in tzajpe tyekʼun jlu qa atz ul itzʼji toj tnam Grecia?

CHʼEXPAJ KYANQʼIBʼIL TUʼN TYOL DIOS

In kubʼtoq nximane qa tbʼanel wanqʼibʼile at

Nimxixtoq in bʼiyun Pawel Pyzara, in kʼantoq droga ex in netztoq jun t-xnaqʼtzbʼil nim toklen tiʼj ley. Tkyaqil jlu chʼixpuj tej tok jun qʼoj tuʼn kyukʼil wajxaq xjal.

QKANOʼMEL QʼUQBʼIL KYKʼUʼJ

«A Timotey nkʼwaʼle at-xix nkʼuʼje tiʼj ex okslalxix tiʼj Qajaw»

Nimtoq in tzaj chʼixwi Timoteo tej kuʼxintoq, ¿tiʼ onin tiʼj tuʼn tok te jun tbʼanel ansyan in bʼet kyojele Ja te Chmabʼil?

Junjun xjel in tzaj ttzaqʼweʼn Tyol Dios

Qa che jawil anqʼin kyimni, ¿jatumel che jawil anqʼin