Tuʼn qxiʼ toj xnaqʼtzbʼil

Tuʼn qikʼx atz jatumel ta tajlal xnaqʼtzbʼil

Testigos de Jehová

Jyonktza yol mam

AJU XQʼUQIL Octubre te 2015 | ¿Atpe tajbʼen tuʼn qnaʼn Dios?

At jun aj tzʼibʼil kyiʼj uʼj tqʼama qa aju naʼj Dios noq oʼkx in najbʼen «tuʼn tkubʼ kynaʼn xjal bʼaʼn ik tzeʼn at jun kiẍ kyukʼil ex in che yolin tukʼil». ¿Axpe tok jlu?

TBʼI XNAQʼTZBʼIL TOK TIʼJ T-XKʼOMIL

¿Tiquʼn in che naʼn xjal Dios?

Jakulo jaw labʼine kyiʼj qe tiʼchaq in che naʼn xjal Dios tiʼj.

TBʼI XNAQʼTZBʼIL TOK TIʼJ T-XKʼOMIL

¿Atpe jun in bʼin qiʼj?

Qa qajbʼil tuʼn ttzaj bʼiʼn qnaʼj Dios, il tiʼj tuʼn tbʼant kabʼe tiʼ quʼn.

TBʼI XNAQʼTZBʼIL TOK TIʼJ T-XKʼOMIL

¿Tiquʼn tajbʼil Dios tuʼn qnaʼn Dios te?

In tzaj tqʼoʼn ambʼil qe tuʼn tzaj qkʼamoʼn kʼiwlabʼil aju mlay kanet toj juntl tten.

TBʼI XNAQʼTZBʼIL TOK TIʼJ T-XKʼOMIL

Aju naʼj Dios. ¿Alkye tten in nonin qiʼj?

¿Tiʼ jaku kubʼ tnaʼna qa ma naʼne Dios tkyaqil qʼij toj tanqʼibʼila?

¿In nok tqʼoʼn twitza tiʼj alkye tten in nonin Dios tiʼja?

¿Alqiʼj in yolin Xjan Uʼj aj tyolin tiʼj «tipumal» Dios?

«Aju xjal mintiʼ tnabʼl in xi tniman tkyaqil aju in tzaj qʼmaʼn te»

¿Alkye tten jaku tzeʼl qnikʼ tiʼj aju jaku qo jaw tzeʼn tuʼn, aju nya bʼaʼn tqanil, sbʼubʼil, ex qe txqantl tqanil nya bʼaʼn jakulo kubʼ quʼjin toj Internet?

«Qʼontza mastl qokslabʼle»

¿Alkye tten jaku qo tzaj tonin qʼuqbʼil qkʼuʼj tuʼn tten qipumal?

Qo ajbʼen te Jehová ex miʼn tzʼok qqʼoʼn qwiʼ kyiʼj junjuntl tiʼchaq

Malo bʼant 60 abʼqʼi, tqʼamaxix uʼj Aju Xqʼuqil aju tuʼn tbʼaj ex in japun twiʼ.

Kukx qo ximen kyiʼj tiʼchaq at kyoklen tukʼil qajbʼebʼil te Jehová

¿Kukxpe jaku qo chʼiy toj qokslabʼil qa ma pon jun qʼij tuʼn tel qʼin Tyol Dios qe?

Junjun xjel in tzaj ttzaqʼweʼn Tyol Dios

¿Alkye jun jaku tzʼel qʼinte mebʼayil?