Tkyaqil abʼqʼi in netz nimku millón Tuʼjil Tyol Dios ex nimku onbʼil tiʼj Tyol Dios quʼne ex in chex qsipene. Twitz tkyaqil Txʼotxʼ, in bʼant aqʼuntl quʼne kyoj junjun ninja qʼil twitz aqʼuntl ex junjuntl in che jaw bʼinchet, ex ateʼ junjun kʼuxbʼil in che ajbʼen quʼne tuʼn kyetz uʼj. Nukʼun qtene kyoj nim mil kʼloj okslal ex in nok qchmon qibʼe kyoj junjun tbʼanel ja ex nya nim kywiʼ aju in nok qqʼoʼne kybʼi te Ja te Chmabʼil. Tuʼntzunju, ¿alkye tten in chjet tkyaqil jlu?

Tkyaqil aqʼuntl in bʼant quʼne, in chjet tukʼil pwaq te onbʼil in xi qqʼoʼne (2 Corintios 9:7). Atxix toj 1879, toj tkabʼ tajlal uʼj lu aju toktoq tbʼi te Zionʼs Watch Tower, tqʼama jlu: «[Aju uʼj lu], ik tzeʼn nimen quʼne, a JEHOVÁ onil tiʼj, ex qa kukx sonin tiʼj, mlayx moʼn ex mlayx t-xi tqanin onbʼil kye xjal». Atxix toj abʼqʼi aju, ax qximbʼetze tiʼj.

Jaku t-xi samet junjun pwaq te onbʼil toj jun ninja qʼil twitz aqʼuntl moqa jaku kyaj qqʼoʼn kyoj tkubʼel onbʼil ateʼ kyoj Ja te Chmabʼil. Mintiʼ in xi qqanine diezmo, mintiʼ in xi qqanine pwaq ex mintiʼ in xi qqanine kywiʼ qe onbʼil tiʼj Tyol Dios in che kyaʼj qqʼoʼne kye xjal. Mintiʼ in tzaj chjoʼn twiʼ qkʼuʼje aj qexe pakbʼal, aj t-xi qqʼoʼne xnaqʼtzbʼil kyxol kʼloj okslal ex aj qonine tuʼn kyjaw bʼinchet Ja te Chmabʼil. Tuʼnju tqʼama Jesucristo jlu: «Noq kukx ma kykʼame [...], noq kukx kybʼinchame» (Mateo 10:8). Aqeju in che aqʼunan toj kytxuylal ninja qʼil twitz aqʼuntl ex kyoj ninja qʼil twitz aqʼuntl, mijun in chjet twiʼ tkʼuʼj, axpe ikx mintiʼ in chjet twiʼ kykʼuʼj qeju ateʼ kyxol Kʼloj Xjal Qʼil Twitz Aqʼuntl kye testigos de Jehová.

«Tkyaqil aqʼuntl in bʼant kyuʼn testigos de Jehová in chjet tuʼnju onbʼil in xi kyqʼoʼn ex teyele te junjun in bʼaj t-ximen jteʼ ex toj alkye ambʼil kxel tqʼoʼn ‹onbʼil› toj tokslabʼil.» (Chi Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 2011)

Aju onbʼil in xi qʼet ax ikx in najbʼen tuʼn qonine kyiʼj qeju in tzaj jun nya bʼaʼn kyiʼj. Aqeju okslal te tnejel syent abʼqʼi in che onintoq tuʼn tkyaqil kyanmi kyiʼj qeju in tzajtoq jun nya bʼaʼn kyiʼj (Romanos 15:26). Ax ikx toj ambʼil jaʼlo, in qo onine kyiʼj qeju in tzaj jun nya bʼaʼn kyiʼj tukʼil kywa, tukʼil kyxbʼalun, tukʼil qa il tiʼj tuʼn kyok qʼanit ex tukʼil aju tuʼn tjaw bʼinchet juntl maj kyja. Ax ikx in che bʼaj bʼinchet chʼintl Ja te Chmabʼil aqeju in che kubʼ xitj tuʼn junjun nya bʼaʼn in tzaj.