¿Jakupe che jaw anqʼin juntl maj kyimni?

AJU IN TZAJ TTZAQʼWEʼN TYOL DIOS: «Tzul tqʼijlalil kykyaqil xjal maquʼn tuj camposant ok kybʼiʼ tqʼajqʼajel nwiʼye, ex che jawitz anqʼin tuj muqbʼil» (Juan 5:28, 29).

Iktzun tten kyaj ttziyen Jesús aju kbʼajel toj ambʼil tzul tjaqʼ Tkawbʼil, jatumel che jawil anqʼin xjal toj muqbʼil. «Tbʼanel ela Juan 5:28, 29 toj nwitze tej tjaw wuʼjine toj tnejel maj», chi Fernando, aju xqo yolin tiʼj toj xnaqʼtzbʼil ma kyaj. Ex tqʼamaʼntl jlu: «Tzaj tqʼoʼn jlu ax tok qʼuqbʼil nkʼuʼje, ex onin wiʼje tuʼn tten jun tbʼanel nximbʼetze tiʼj ambʼil tzul».

Aju jun tmajen Dios ojtxe, aju Job tbʼi, ojtzqiʼntoq tuʼn qa aj tkyim, jakutoq txi qʼoʼn juntl maj tchwinqlal tuʼn Dios. Xi tqanin jlu: «Qa ma kyim jun xjal, ¿kʼanqʼilpelo juntl maj?». Ex ax tzaj tzaqʼwente jlu tukʼil qʼuqbʼil tkʼuʼj: «Noq nikʼpunxi tyemp wajbʼebʼle [moqa noq jniʼ ambʼil tuʼn ntene toj muqbʼil] tuʼn tul kanun ju tzoqpibʼl weye. Jakulo chin txkete tuʼna ex jakulo txi ntzaqʼweʼne» (Job 14:14, 15).

Aju tej tjaw anqʼin Lázaro in tzaj tqʼuqbʼaʼn qkʼuʼj tiʼjju kbʼajel toj ambʼil tzul

Aju qa che jawil anqʼin kyimni, ax ikx ya otoq tzʼok tbʼiʼn Marta, aju tanabʼ Lázaro. Tej tkyim Lázaro, xi tqʼamaʼn Jesús jlu te Marta: «Kjawil anqʼin t-xibʼana». Ex tqʼama Marta jlu: «Bʼaʼn wuʼne kjawil anqʼin ok kyjaw anqʼin kyimni tuj mankbʼil tqʼijlalil». Ex xi tqʼamaʼntl Jesús jlu te: «Aqine qʼolte anqʼibʼl ex aqine qʼol chwinqlal; alkye ma tzʼokslan wiʼje, maske qa ma kyim, ok kʼanqʼil» (Juan 11:23-25). ¡Ex jaw anqʼin juntl maj Lázaro tuʼn Jesús toj ambʼil aju! Tbʼanelxix aju ikʼ ex in tzaj tyekʼun qe aju kbʼajel toj ambʼil tzul. ¡Noqpe qo ximen tiʼj ambʼil aj kyjaw anqʼin nimxix xjal twitz tkyaqil Txʼotxʼ!

¿Atpe junjun che jawil anqʼin tuʼn kyxiʼ toj kyaʼj?

AJU IN TZAJ TTZAQʼWEʼN TYOL DIOS: In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa junxitl ok aju tej tjaw anqʼin Jesús twitz aju tej kyjaw anqʼin wajxaq xjal aju in yolin Tyol Dios kyiʼj. Aqeju wajxaq xjal e jaw anqʼin, atz e jaw anqʼin twitz Txʼotxʼ. Atzunte Jesús, in tzaj qʼamaʼn jlu tiʼj: «Ate Jesucrist o japun tuj kyaʼj, tkubʼ ttxlaj Dios tuj bʼanqʼabʼaj» (1 Pedro 3:21, 22). ¿In tzajpe tyekʼun jlu qa oʼkx te jaw anqʼin tuʼn t-xiʼ toj kyaʼj? Xi tqʼamaʼn Jesús jlu kye tnejel t-xnaqʼtzbʼen: «Ok nxiʼye ex ok tbʼaj nbʼinchaʼne jun kynajbʼile, chin ule juntl maj ex che xel wiʼne wukʼile tuʼntzun kytene wukʼile jatum chin tele» (Juan 14:3).

Tej tmeltzʼaj Jesús toj kyaʼj, ax ikx xiʼ bʼinchal kynajbʼil junjun t-xnaqʼtzbʼen. In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa  aqeju che jawil anqʼin tuʼn kyxiʼ toj kyaʼj, in japun kyajlal te 144,000 (Apocalipsis 14:1, 3). Qa ikju, ¿tiʼtzun kbʼantel kyuʼn t-xnaqʼtzbʼen Jesús toj kyaʼj?

¡Ktel nim kyaqʼun toj kyaʼj! In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios jlu: «Aqeju che jawil anqʼin tuj tnejel anqʼibʼl at tzalajbʼil kye, ex ma che el tpaʼn Dios tuʼn kyajbʼen oʼkx te. Aju tkabʼin kamik mintiʼ toklen kyiʼj jlu, noq oʼkx che okel te pal tuʼn kyajbʼen te Dios ex te Crist, ex che kawil tukʼil Crist jun mil abʼqʼi» (Apocalipsis 20:6). Aqeju che jawil anqʼin tuʼn kyxiʼ toj kyaʼj, che okel te aj kawil ex te pal junx tukʼil Jesucristo toj kyaʼj.

¿Ateʼpe xjal che jawil anqʼin twitz Txʼotxʼ?

AJU IN TZAJ TTZAQʼWEʼN TYOL DIOS: In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios aju tqʼama apóstol Pablo: «Qʼuql nkʼuʼje tiʼj Dios, ik tzaʼn kye qʼuql kykʼuʼj tiʼj, qa ok che jawil anqʼin qe kyimni, tzaʼnx qeju tzʼaqlxix, ax ikx qeju mya tzʼaqlxix» (Hechos 24:15).

In tzajxix tqʼamaʼn Tyol Dios qa nimxix millón kybʼaj qeju xjal o che kyim, che jawil anqʼin

¿Alkye «qeju tzʼaqlxix» tqʼama apóstol Pablo? Qo yolin tiʼj jun techel. Aju tmajen Dios Daniel tbʼi xi qʼamaʼn jlu te tej chʼixtoq tkyim: «Atzun teya Daniel, kukx ttena tzʼaqlxix okxi tkyima. Oktzun tjapun bʼaj mankbʼil tqʼijlalil, kjawil anqʼina tuʼn tkʼmonteya chojbʼil teya» (Daniel 12:13). ¿Jatumel kjawil anqʼin Daniel aj tjaw kʼasli toj kamik? In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios jlu: «Qe xjal bʼaʼn ok che etzal tiʼj ju txʼotxʼ, ex ax che tel tuj te jumajx» (Salmo 37:29). Ex kyaj tqʼamaʼn Jesús jlu: «At tzalajbʼil kye qeju mans, porque ok kykʼmaʼ ju txʼotxʼ te kyetzbʼil» (Mateo 5:5). Aj tjaw anqʼin Daniel ex qeju txqantl tmajen Dios e anqʼin ojtxe, che anqʼil tzalu twitz Txʼotxʼ, noqtzun tuʼnj, te jumajx.

¿Alkye «qeju mya tzʼaqlxix» tqʼama apóstol Pablo? Atz in yolin kyiʼj nimxix millón xjal e kyim ex mintiʼ bʼant tuʼn tel kynikʼ tiʼj Tyol Dios ex tuʼn tjapun kyuʼn. Aj kyjaw anqʼin, ok kʼelel kynikʼ tiʼj alkye Jehová * ex alkye Jesucristo, ex ktel kykʼujlabʼil kyiʼj (Juan 17:3). Aqeju kjawil kyjyoʼn tuʼn kyajbʼen te Jehová, ok che anqʼil toj tkyaqil abʼqʼi kʼanqʼil Jehová, toj juntl yol, te jumajx.

Aqeju kjawil kyjyoʼn tuʼn kyajbʼen te Dios, che anqʼil te jumajx ex nimxix che tzalajel

¿Tzeʼn kʼokel chwinqlal twitz Txʼotxʼ toj ambʼil tzul?

AJU IN TZAJ TTZAQʼWEʼN TYOL DIOS: «Kʼelel t-suʼn Dios taʼl kywitz kykyaqil; ex mintiʼtl kamik, ex mintiʼtl bʼis, ex mintiʼtl oqʼel, ex mintiʼtl kʼixkʼoj» (Apocalipsis 21:4). «Kjawil kybʼinchaʼn xjal kyja ex ax qe che najal tuj, ex kbʼelex kyawaʼn tqan uva ex ax qe che loʼl tiʼj twitz» (Isaías 65:21).

¡Noqpe qo ximen tiʼj jun qanqʼibʼil ik tzeʼn jlu junx kyukʼil toj qja! Noqtzun tuʼnj, atx juntl xjel naʼmx t-xi tzaqʼwet, aju: ¿Tzeʼn jaku tzʼok qʼuqeʼ qkʼuʼj tiʼj qa tkyaqil jlu ax tok?

^ taqik' 15 In tzaj tqʼamaʼn Xjan Uʼj (Biblia) qa Jehová tbʼi Dios.