«Tej tzmatoq in nikʼ chʼin ambʼil tkyimlen ntate, tzaj tqʼamaʼn nchmile qa attoq juntl t-xuʼjil. Jun qʼij, mintiʼ tzaj tqʼoʼn tqanil tej tkubʼ toj bʼe, xi tiʼn t-xbʼalin ex in kyaj ttzaqpiʼne kyukʼil kabʼe wale.» Maske kanet jun taqʼun Janet, nya nim twiʼ tkʼuʼj tzaj chjoʼn tuʼn ttzaj laqʼet tkyaqilju at tajbʼen kye. Nya oʼkx jlu tzaj tiʼj Janet. Tqʼama jlu: «Nimxix in tzaj bʼajtoq nkʼuʼje tuʼnju iltoq tiʼj tuʼn tbʼant tkyaqil wuʼne jaʼlo. In tzajtoq nbʼise tuʼnju mintiʼtoq in xi nqʼoʼne kye wale junjun tiʼchaq ik tzeʼn in xi kyqʼoʼntoq txqantl tatbʼaj kye kykʼwaʼl. Axpe ikx toj ambʼil jaʼlo kukx in tzaj bʼaj nkʼuʼje tiʼj alkye kyxim xjal qiʼje. ¿In kubʼpe kyximin xjal qa mintiʼxix sok tilil wuʼne tuʼn miʼn tkubʼ qpan qibʼe?».

Janet

Aju naʼj Dios in nonin tiʼj Janet tuʼn miʼn ttzaj bʼajxix tkʼuʼj, tuʼn tkubʼ tnaʼn qa nqayin taʼ tiʼj Dios ex qa jun amiw te. Tqʼamatl jlu: «Mas in tzaj bʼaj nkʼuʼje qonikʼen. Jatumel mintiʼx jun in qʼajt, oʼkx in xi nbʼiʼne tqʼajqʼajel nximbʼetze nya bʼaʼn. Qa ma chin naʼne Dios ex qa ma chin uʼjine tiʼj Xjan Uʼj, in nonin jlu wiʼje tuʼn nwtane. Aju taqikʼ Tyol Dios tbʼanel in nel toj nwitze aju Filipenses 4:6 ex 7 aju in tqʼamaʼn: ‹Mi jun tuʼn tbʼaj kykʼuʼje tiʼj; tkyaqil kymanxe te Dios tuj kynaʼj Diose; kyqaninxe te, ax ikx kyqʼonxe chjonte te. Kyjaʼtzun kqebʼil kykʼuʼje tuʼn Dios; mas maʼ t-xilen jlu twitz tkyaqil kynabʼl xjal, tuʼn jlu kʼokel kwentin kyanmiye ex kyximbʼetze›. O tzʼex junjun enter qonikʼan wuʼne tuʼn nnaʼne Dios, ex o nnaʼye alkye tten in tzaj tqʼoʼn Jehová tzalajbʼil toj wanmiye».

Toj tchikʼbʼabʼil Jesús twi jun witz, yolin tiʼj naʼj Dios ex tzaj tqʼamaʼn junjun tbʼanelxix yol aju in nonin tiʼj alkyexku nya bʼaʼn in tzaj bʼaj qkʼuʼj tuʼn. Tqʼama jlu: «Ate Kymane ojtzqiʼmajtl tuʼn alkyeju at tajbʼenxix kyeye, naʼnxtoq t-xi kyqanine te» (Mateo 6:8). Noqtzun tuʼnj, taj Dios tuʼn kyxi qqanin. Ax ikx, aju naʼj Dios atzun jun tten mas nim toklen in najbʼen tuʼn Dios tuʼn qxi laqʼeʼ ttxlaj. In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios jlu: «Che laqʼexe ttxlaj Dios, ax ikx te ktzajel laqʼeʼ kyukʼile» (Santiago 4:8).

Nya oʼkx in najbʼen naʼj Dios tuʼn t-xi qqʼamaʼn aju  bʼis at toj qanmi te Jehová. Tuʼnju a Jehová bʼil naʼj Dios, ax ikx in che ok t-xqʼuqin qeju in nok qeʼ kykʼuʼj tiʼj (Salmo 65:2). Tuʼntzunju, xi t-xnaqʼtzaʼn Jesús kye t-xnaqʼtzbʼen «qa ilxix tiʼj tuʼn qnaʼn Dios tkyaqil qʼij ex tuʼn miʼn qkubʼ numj» (Lucas 18:1). Kukx qqaninx te Dios tuʼn ttzaj tyekʼun qbʼe ex tuʼn qtzaj tonin, ex qeʼk qkʼuʼj qa ok qo tzajel ttzaqʼweʼn. Kukx qeʼk qkʼuʼj qa tajbʼil tuʼn tonin qiʼj ex qa ok kbʼantel tuʼn. Qa kukx ma qo naʼn Dios, kbʼel qyekʼun qa in nok qeʼ qkʼuʼj tiʼj Dios (1 Tesalonicenses 5:17).

¿TIʼ IL TIʼJ TUʼN TBʼANT QUʼN TUʼN TTEN QʼUQBʼIL QKʼUʼJ?

Tuʼn tten qʼuqbʼil qkʼuʼj tiʼj Dios il tiʼj tuʼn tok qojtzqiʼnxix (Juan 17:3). Aj qxnaqʼtzan tiʼj Tyol Dios, in nel qnikʼ tiʼj tzeʼn te ex tzeʼn t-xim at. Kyxol qeju xnaqʼtzbʼil in tzaj yekʼun qe, in nel qnikʼ tiʼj qa in ximin Jehová tiʼj teyele junjun qe. Noqtzun tuʼnj, nya oʼkx tuʼn tel chʼin qnikʼ tiʼj Dios. Il tiʼj tuʼn tok qojtzqiʼn ik tzeʼn jun tbʼanel qamiw. Ojtzqiʼn quʼn qa in xi tiʼn nimxix ambʼil tuʼn tten jun tbʼanel qamiwbʼil tukʼil jun xjal. Ax ikx jaku chʼiy qʼuqbʼil qkʼuʼj tiʼj Dios qa ma tzʼok qojtzqiʼnxix, qa ma kubʼ qbʼinchaʼn aju tbʼanel toj twitz ex qa ma qnaʼ onbʼil in tzaj tqʼoʼn (2 Corintios 10:15; Juan 8:29). Aju qʼuqbʼil kʼuʼjbʼaj ik tzeʼn jlu in nonin tiʼj Janet tuʼn miʼn ttzajxix bʼajtl tkʼuʼj.

«Aju ma tzʼoninxix wiʼje, aju aj tok nqʼoʼn nwitze tiʼj alkye tten o chin ok t-xqʼuqine Jehová toj tkyaqil ambʼil lu», chi Janet. «Tzaj nimxix nya bʼaʼn qiʼje aju qnaʼye tuʼn qa mlaytoq qo exe twitz. Tej nnaʼne Dios nim maj, e kyaj nya bʼaʼn toj tumel tuʼn Jehová. Aju ttxolil xi tjyoʼn Jehová, mintiʼx ul toj nwiʼye tuʼn tbʼant ikju. Aj nnaʼne Dios tuʼn t-xi nqʼoʼne chjonte te, in tzaj nnaʼne tkyaqilju ma bʼant tuʼn wiʼje. In tzaj tqʼoʼn onbʼil weye toj jun tbʼanel ambʼil, at maj, tojxix ambʼil jatumel wajbʼile onbʼil. * Ax ikx o che tzaj tqʼoʼn tbʼanel wamiwe, axix tok okslal qe aʼyeju kukx in tzaj kyqʼoʼn onbʼil weye ex in kubʼ kyqʼoʼn jun tbʼanel techel kywitz wale.

Jaʼlo in nel nnikʼe tiquʼn in nel tikʼun Jehová aju in kubʼ kynajsaʼn xjal kymejebʼleʼn (Malaquías 2:16). Aju il mas matij toj twitz xjal mojli ex mintiʼ til, aju aj pajil. O tzikʼ nim abʼqʼi tikʼlen bʼet nchmile, noqtzun tuʼnj, kukx in tzaj nbʼise. Qa ma nnaʼye jlu, in nok tilil wuʼne tuʼn wonine tiʼj juntl, a jlu in nonin wiʼje tuʼn tel bʼis toj wanmiye». Iktzun tten mintiʼ in nel tpan tibʼ Janet kyiʼj txqantl, ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios (Proverbios 18:1). *

Ate Dios jun «mambʼaj kye qe kʼwaʼl mintiʼ kyman ex kytxuʼ ex kolol kyiʼj qe mebʼa xuʼj». (Salmo 68:5)

In tzaj tqʼamaʼntl Janet jlu: «Aju mas in tzaj tqʼuqbʼaʼn nkʼuʼje aju aj tel nnikʼe tiʼj qa ate Dios jun ‹mambʼaj kye qe kʼwaʼl mintiʼ kyman ex kytxuʼ ex kolol kyiʼj qe mebʼa xuʼj›. Ate Dios mlayx qo kyaj ttzaqpiʼn, mlayx bʼant te tuʼn ik tzeʼn bʼant tuʼn nchmile» (Salmo 68:5). Ojtzqiʼn tuʼn Janet qa mintiʼ te Dios in qo ok tqʼoʼn toj joybʼil qiʼj, quʼn aju in bʼant tuʼn aju in tzaj tqʼoʼn qnabʼil ex «ate Dios in tzaj qʼonte nimxix qipumal» tuʼn miʼn ttzaj bʼajxix qkʼuʼj (Santiago 1:5, 13; 2 Corintios 4:7).

Noqtzun tuʼnj, ¿yajtzun qa atz in tzaj bʼaj qkʼuʼj tiʼjju qa jaku tzaj nya bʼaʼn qiʼj?

^ taqik' 10 Ok kkanetel mas tqanil tuʼna tiʼj alkye tten tuʼn miʼn ttzaj bʼajxix tkʼuʼja kyoj xnaqʼtzbʼil tok tiʼj t-xkʼomil aju tok tbʼi: «Recupere el control de su vida», aʼyeju ateʼkux toj uʼj ¡Despertad! te julio te 2015, aju tkubʼ toj Internet toj www.jw.org/es.