Tuʼn qxiʼ toj xnaqʼtzbʼil

Tuʼn qikʼx atz jatumel ta tajlal xnaqʼtzbʼil

Testigos de Jehová

Jyonktza yol mam

AJU XQʼUQIL Junio te 2015 | Ma chʼiy kyojtzqibʼil xjal, ¿kukxpe at tajbʼen Tyol Dios?

¿Mlay bʼant tuʼn kyxnaqʼtzet junx moqa jaku?

TBʼI XNAQʼTZBʼIL TOK TIʼJ T-XKʼOMIL

¿Tiʼ junjun tiʼchaq o bʼant kyuʼn xjal at kynabʼil?

«Mintiʼ Dios», che chi xjal at kynabʼil te twitz Txʼotxʼ, ¿alkyetzun yekʼbʼil kyuʼn?

TBʼI XNAQʼTZBʼIL TOK TIʼJ T-XKʼOMIL

Mlay tzʼel kynikʼ xjal at kynabʼil tiʼj tkyaqil

Aju jun xjal at tnabʼil Carl Sagan tbʼi, kubʼ ttzʼibʼen jlu: «Qa at qnabʼil mintiʼ in tzaj tyekʼun jlu qa mlay qo kyim». Tqʼama jlu tej t-ximen tiʼjju o tzikʼ kyiʼj xjal at kynabʼil.

«Ate Crist tipumal Dios»

Aqeju milagr e bʼant tuʼn Jesús, nya oʼkx onin kyiʼj aj Israel ojtxe, ax ikx kʼonil kyiʼj kykyaqil xjal toj ambʼil chʼix tul.

Kʼujlaʼn qe xjal tuʼn Jesús

¿Tiʼ kyoklen qeju milagr e bʼant tuʼn Jesús tukʼilju in qnaʼn?

Qikʼumel aju il

In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios oxe onbʼil tiʼj alkye tten jaku tzʼel qikʼun nya bʼaʼn achbʼil.

Qo anqʼin ik tzeʼn naʼj Dios kyaj t-xnaqʼtzaʼn Jesús (tnejel xnaqʼtzbʼil)

¿Tiquʼn tej tnaʼn Jesús Dios tqʼama aya «Qman» ex nya aju «aya nman»?

Qo anqʼin ik tzeʼn naʼj Dios kyaj t-xnaqʼtzaʼn Jesús (tkabʼ xnaqʼtzbʼil)

In xi qkanin te Dios tuʼn ttzaj tqʼoʼn qwa. Noqtzun tuʼnj, aju mas nim toklen te qe aju tuʼn kukx qtzaj xnaqʼtzaʼn.