¿Tiʼ aju Tqʼijlalil Juicio?

¿Tiquʼn kʼokel tqʼijlalil juicio te jun ambʼil te tzalajbʼil?

Toj ambʼil ojtxi, xi tqʼoʼn Dios kyoklen jwes tuʼn tklet ttnam tiʼj nya bʼaʼn in noktoq bʼinchaʼn kyiʼj (Jueces 2:18). In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa aju Tqʼijlalil Juicio (Día del Juicio) tzul, kʼokel te jun ambʼil te tzalajbʼil aj tkolin Jehová, aju Jwes twitz tkyaqil Txʼotxʼ, kyiʼj xjal in nok bʼinchaʼn nya bʼaʼn kyiʼj. (Uʼjinxa Salmo 96:12, 13 ex Isaías 26:9.)

Ok kbʼantel jlu tuʼn tuʼnju o txi tqʼoʼn Jehová toklen Jesús tuʼn tok te jwes tuʼn tonin kyiʼj qeju itzʼ ex kyiʼj qe kyimne (Hechos 10:42; 17:31). Toj Tqʼijlalil Juicio ok che jawitz anqʼin qe xjal tuʼn Jesús aʼyeju e kyim ex mintiʼ ok kyojtzqiʼn axix tok Dios, tuʼntzun t-xi qʼet jun ambʼil kye tuʼn tok kyojtzqiʼn Dios ex tuʼn tchʼiy kykʼujlabʼil tiʼj. (Uʼjinxa Hechos 24:15.)

¿Jteʼ ambʼil ktel Tqʼijlalil Juicio?

Ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios, ktel jun mil abʼqʼi. Toj ambʼil lu ok che jawil anqʼin qe kyimni (Apocalipsis 20:4, 12). Kxel qʼoʼn tkyaqil ambʼil lu kye tuʼn tok kyojtzqiʼn Dios ex tuʼn tel kynikʼ tzeʼn jaku che bʼin te. At nim xjal in kubʼ kyximin qa che okel xjal toj xjel tiʼjju bʼant kyuʼn tej naʼmxtoq kykyim. Noqtzun tuʼnj, in tzaj tyekʼun Tyol Dios qa ok che okel xjal toj xjel tiʼjju kbʼantel kyuʼn otoqxi che jaw anqʼin. (Uʼjinxa Romanos 6:7.)

Ax ikx in yolin Xjan Uʼj tiʼj juntl tqʼijlalil juicio aju noq minabʼen tzul chʼixtoq txi tzyet mil abʼqʼi. Aju qʼij lu ax ikx tok tbʼi: bʼajsbʼil te tkyaqil nya bʼaʼn, ik tzeʼn ma tzʼel qnikʼ tiʼj kyoj qe xnaqʼtzbʼil ateʼkux kyoj tnejel t-xaq te uʼj lu. Toj ambʼil lu ok che kbʼel tnajsaʼn Dios kykyaqil qeju nya bʼaʼn xjal (2 Pedro 3:7). Kyjuʼtzun il tiʼj tuʼn tkubʼ qyekʼun qa kʼujlaʼnxix Dios quʼn. (Uʼjinxa 2 Pedro 3:9, 13.)