¿Tiʼ kbʼajel qiʼj toj ambʼil tzul?

Tuʼnju tkyimlen Jesús ok qo anqʼil twitz jun txʼotxʼ jatumel nya oʼkx che ximel xjal kyiʼjx. ¿Alkye tten kbʼantel jlu?

Kukxlo kchʼiyil aju kyojtzqibʼil xjal. Noqtzun tuʼnj, ¿kʼonilpe jlu tuʼn kyok xjal te tbʼanel aju atz jatumel kbʼajel kyonin kyibʼ xjal? Mlay tzʼonin. Tuʼnju toj ambʼil jaʼlo, oʼkx in che ximen xjal kyiʼjx. Noqtzun tuʼnj, tajbʼil te Dios jun tbʼanel kye xjal. (Uʼjinxa 2 Pedro 3:13.)

In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa ktel kʼujlabʼil twitz tkyaqil Txʼotxʼ toj ambʼil tzul. Kykyaqil xjal mlay che tzaj xobʼtl ex mintiʼ jun kʼokel bʼinchante jun nya bʼaʼn tiʼj juntl. (Uʼjinxa Miqueas 4:3, 4.)

¿Tiʼ kbʼantel tuʼn miʼn kyximen xjal oʼkx kyiʼjx?

Mintiʼ kubʼ bʼinchaʼn Adán tuʼn t-ximen oʼkx tiʼjx, tuʼnju tzʼaqli tej tkubʼ bʼinchaʼn tuʼn Dios. Noqtzun tuʼnj, tej tkubʼ t-ximen Adán tuʼn miʼn tnimen te Dios, ok te aj il. Ax ikx qe o tzʼel qiqen il tiʼj ex o tzʼel qiqen qajbʼil tuʼn qximen oʼkx qiʼjx. Tuʼntzunju, kʼajbʼel Jesús tuʼn Dios tuʼn qok te tzʼaqli. (Uʼjinxa Romanos 7:21, 24, 25.)

Ik tzeʼn tajbʼil Dios, tuʼnju xi tqʼoʼn Jesús tchwinqlal, chjet aju il bʼant tuʼn tnejel xjal ex tkyaqilju in tzaj tuʼn il (Romanos 5:19). Iktzun tten, bʼant tuʼn ttzaj qʼoʼn jun qʼuqbʼil qkʼuʼj tiʼj jun ambʼil jatumel melay che ximen xjal oʼkx kyiʼjx ex jatumel melay che bʼinchan il. (Uʼjinxa Salmo 37:9-11.)