In jaw tiʼn Alex junjun caja tuʼn tjax tqʼoʼn toj camión, ex in tqʼamaʼn jlu tukʼil nim bʼis: «¿Tiquʼn in chin aqʼunane tzalu? ¿Jtoj chin oke te qʼinun? ¡Maslo tbʼanel wanqʼibʼile noqwit mintiʼ in chin aqʼunane!», chi Alex.

Toj ambʼil jaʼlo, ateʼ nim xjal ik kyximbʼetz ik tzeʼn te Alex tuʼnju mintiʼ in che tzalaj toj kyaqʼun qa kyuw. «Ateʼ nim xjal in kubʼ kyximen qa mintiʼ kyoklen qa in kubʼ kybʼinchaʼn aqʼuntl kyuw», chi Aarón, aju in naqʼunan tuʼn kybʼaj bʼinchet kar. Ex in kubʼ kyximen jlu: «Oʼkx in kubʼ nbʼinchane jlu jaʼlo, tzmaxi aj tkanet juntl tbʼanel waqʼune».

¿Tiquʼn at nim xjal in kubʼ kyximen qa aju aqʼuntl kyuw nya te kye? Atle maj tuʼnju in nok kybʼiʼn kyyol junjun in che qʼon tqanil qa jaku ten jun tbʼanel anqʼibʼil ex nya kwest. «Nim xjal in kubʼ kyximen qa mlay kanet jun tbʼanel kyanqʼibʼil qa noq oʼkx at jun kyaqʼun kyuw», chi Mateo aju in naqʼunan tuʼn tbʼaj bʼinchet junjun tiʼchaq toj jun ja. At jun xjal in xqʼuqin ttzi jun ja aju Shane tbʼi, ax ikx tqʼama jlu: «Qa at jun qʼij aqʼuntl kyuw ex qa nya nim twi kykʼuʼj xjal in chjet, mintiʼ in nok tilil kyuʼn xjal tuʼn kyaqʼunan».

Noqtzun tuʼnj, ax ikx ateʼ nim xjal kygan tuʼn kyaqʼunan kyuw. Tqʼama Daniel aju iqʼiʼn 25 abʼqʼi tuʼn ex in naqʼunan tuʼn kyjaw bʼinchet ja: «Atzun weye nximbʼetz, aju aqʼuntl kyuw, tbʼanelxix jlu, mas qa at jun tbʼanel qximbʼetz tiʼj qaqʼun». Ax t-ximbʼetz Andre kyiʼj yol lu aju iqʼin 23 abʼqʼi tuʼn, ex tqʼama jlu: «O tzʼel nnikʼe tiʼj qa oʼkx jaku qo tzalaj qa in qo aqʼunan». Ex tqʼamatl jlu: «Qa nya nim aqʼuntl xbʼant quʼn, jakulo miʼn qo tzalaj, quʼn qa mintiʼ xqo aqʼunan, kwest in nex jun qqʼij».

¿Tiquʼn ateʼ xjal at jun tbʼanel kyximbʼetz tiʼj aqʼuntl ik tzeʼn te Daniel ex Andre? Tuʼnju in japun kyuʼn aju junjun taqikʼ Tyol Dios nim kyoklen toj kyanqʼibʼil. Mintiʼ in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios tuʼn miʼn qaqʼunan kyuw, quʼn in tzaj tqʼamaʼn qe tuʼn kukx qaqʼunan ex tuʼn qok te sakʼ. Ikju, nya oʼkx in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios tuʼn qaqʼunan, ax ikx in tzaj tqʼamaʼn tuʼn qtzalaj tiʼj aqʼuntl.

¿Alkyeqe taqikʼ Tyol Dios jaku tzʼonin tiʼja tuʼntzun tkanet tzalajbʼil tuʼna toj taqʼuna? In qo txokene tiʼja tuʼn tok tbʼiʼna junjun taqikʼ Tyol Dios, aju kbʼel xnaqʼtzet toj juntl xnaqʼtzbʼil.