Tuʼn qxiʼ toj xnaqʼtzbʼil

Tuʼn qikʼx atz jatumel ta tajlal xnaqʼtzbʼil

Testigos de Jehová

Jyonktza yol mam

AJU XQʼUQIL Febrero te 2015 | ¿Tiʼ kbʼantel quʼn tuʼn qtzalaj tiʼj qaqʼun?

At nim xjal in che tzalaj tiʼj kyaqʼun ex in kanet nimxix tzalajbʼil kyuʼn. ¿Tiʼ o tzʼonin kyiʼj tuʼn tten jun tbʼanel kyximbʼetz tiʼjju aqʼuntl kyuw in bʼant kyuʼn?

TBʼI XNAQʼTZBʼIL TOK TIʼJ T-XKʼOMIL

¿Atpe tajbʼen tuʼn kukx qaqʼunan kyuw?

In kubʼ kyximen junjun xjal qa nya nim kyoklen aj in kubʼ kybʼinchaʼn jun aqʼuntl kyuw, noqtzun tuʼnj, ax ikx ateʼ junjuntl in che tzalaj tiʼj aqʼuntl kyuw. ¿Tiʼ in nonin kyiʼj junjun tuʼn kytzalaj tiʼj kyaqʼun?

TBʼI XNAQʼTZBʼIL TOK TIʼJ T-XKʼOMIL

¿Tiʼ kbʼantel quʼn tuʼn qtzalaj tiʼj aqʼuntl kyuw?

Xnaqʼtzana tiʼj onbʼil in tzaj tqʼoʼn Tyol Dios tuʼntzun tkanet tzalajbʼil tuʼna toj aqʼuntl.

Qinku qibʼ ex qʼaqʼantz qkʼuʼj ik tzeʼn te Jesús

In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa il tiʼj tuʼn tel qkanoʼn techel kyaj tqʼoʼn Jesús. ¿Alkye tten jaku kubʼ qiʼn qibʼ ex alkye tten jaku tzaj qʼaqʼin qkʼuʼj ik tzeʼn te Jesús ex aj il xjal qoʼ?

Miʼn qo tzaj xobʼ ex qo ximen tiʼj alkye mas bʼaʼn ik tzeʼn te Jesús

In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios tzeʼn te Jesús. Qo xnaqʼtzaʼn tiʼj alkye tten tuʼn miʼn qtzaj xobʼ ex tuʼn qximen tiʼj alkye mas bʼaʼn tuʼn tbʼant quʼn ik tzeʼn te.

Aju «xnaqʼtzbʼil tiʼj» Qman Jehová in pon kyoj kykyaqil nasyon

¿Tzeʼntoq kypakbʼabʼil okslal toj tnejel syent abʼqʼi? ¿Tiquʼn mas nya kwest ok pakbʼabʼil toj ambʼil aju twitz toj junjuntl ambʼil?

A Jehová qʼil twitz xnaqʼtzbʼil in xi qqʼoʼn twitz tkyaqil Txʼotxʼ

¿Tiʼ junjun tiʼchaq o bʼant kyuʼn xjal aju in che onin qiʼj tuʼn qpakbʼan twitz tkyaqil Txʼotxʼ?

A CONVERSATION WITH A NEIGHBOR

¿Tiquʼn nim toklen tuʼn qxnaqʼtzan tiʼj Tyol Dios?

Atxix ojtxi kubʼ tzʼibʼit Tyol Dios, noqtzun tuʼnj, kukx at tajbʼen qe toj ambʼil jaʼlo. Xnaqʼtzana tiʼj alkye tten jaku tzʼonin tiʼja toj tkyaqil tanqʼibʼila.

CHʼEXPAJ KYANQʼIBʼIL TUʼN TYOL DIOS

Etz nwitze kyiʼj tbʼanel tzaqʼwebʼil in tzaj tqʼoʼn Tyol Dios

Kanet tuʼn Ernest Loedi qe tbʼanel tzaqʼwebʼil in tzaj tqʼoʼn Tyol Dios toj qanqʼibʼil, ik tzeʼn ¿Tiquʼn o qo kubʼ bʼinchaʼn? Toj ambʼil jaʼlo at nim qʼuqbʼil tkʼuʼj.

Junjun xjel in tzaj ttzaqʼweʼn Tyol Dios

Ximana tiʼj jun aj kawil aju tzul tiʼn mujbʼabʼil ex kʼelel tiʼn xobʼajil twitz tkyaqil Txʼotxʼ. ¿Tiquʼn jaku tzʼok qʼuqe qkʼuʼj tiʼj qa tzul tqʼoʼn Dios jun aj kawil ikju? ¿Alkye jaku tzʼok te jun tbʼanel aj kawil?