Aqeju kabʼe xjal kyamiw kyibʼ, in nokxix kyamiwin kyibʼ qa tkyaqil maj in che yolin, qa in che ten junx tuʼn kyyolin, qa in che yolin toj yolbʼil, qa twitz jun uʼj, qa toj video, qa toj correo moqa toj alkyexku juntl tten. Ax ikx qa qajbʼil tuʼn qok laqʼeʼ ttxlaj Dios, tkyaqil maj il tiʼj tuʼn qyolin tukʼil. ¿Alkye tten jaku bʼant jlu quʼn?

Jaku qo yolin tukʼil Dios qa ma qo naʼn Dios. Noqtzun tuʼnj, aj qyolin tukʼil Dios nya ik tten ik tzeʼn aj qyolin tukʼil jun qukʼil. Il tiʼj tuʼn tel qnikʼ qa aj qnaʼn Dios, in qo ok laqʼeʼ ttxlajju Bʼinchal qe, aju Nimxix Toklen tibʼaj tkyaqil. Qa ma tzʼel qnikʼ tiʼj jlu, jaku tzʼonin qiʼj tuʼn tkubʼ qin qibʼ ex tuʼn qyolin tukʼil ik tzeʼn in qo yolin tukʼil jun xjal nim toklen. Qa qajbʼil tuʼn ttzaj tbʼiʼn Dios qnaʼj Dios, il tiʼj tuʼn tbʼant junjun tiʼchaq quʼn. Qo xnaqʼtzal tiʼj oxe tumel tuʼn qnaʼn Dios.

Tnejel, oʼkx te Qman Jehová qo naʼl Dios ex nya te Jesús, nya te jun sant ex nya twitz jun tilbʼilal (Éxodo 20:4, 5). In tzaj tqʼamaʼnxix Tyol Dios jlu: «Tkyaqil kymanxe te Dios tuj kynaʼj Diose; kyqaninxe te, ax ikx kyqʼoʼnxe chjonte te» (Filipenses 4:6). Tkabʼ, oʼkx kxel qqʼamaʼn qnaʼj Dios toj tbʼi Tkʼwaʼl Dios, aju Jesucristo. Ax Jesús qʼamante jlu tiʼjx: «Mi aʼl jun xjal jaku pon tukʼil Dios Mambʼaj, qa mya wuʼne» (Juan 14:6). Ex toxin, il tiʼj tuʼn qnaʼn Dios ik tzeʼn tajbʼil Dios. In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios jlu: «Qa at jun ma txi qqanin te Dios ik tzaʼnx ju tajbʼil, in qo tzaj tbʼiʼn» (1 Juan 5:14). *

In nok kyamiwin kyibʼ kabʼe xjal qa tkyaqil maj kykabʼil in che yolin noq alkyexku tten

Nya nim ambʼil ktel kyamiwbʼil kabʼe xjal qa oʼkx jun in yolin tkyaqil maj. Ik tzeʼn kabʼe xjal kyamiw kyibʼ il tiʼj tuʼn kyyolin kykabʼil tuʼn miʼn tnaj kyamiwbʼil, ax ikx qe il tiʼj tuʼn t-xi qqʼoʼn ambʼil te Dios tuʼn tyolin qukʼil ex tuʼn t-xi qbʼiʼn. ¿Ojtzqiʼn tuʼna alkye tten in tzaj yolin Dios qe?

Toj ambʼil jaʼlo, in najbʼen Xjan Uʼj tuʼn Dios tuʼn tyolin qukʼil (2 Timoteo 3:16, 17). ¿Tiquʼn in xi qqʼamaʼn jlu? Qqʼonku jun techel tuʼn tel qnikʼ tiʼj. Qa ma tzaj tzʼibʼen jun uʼj teya tuʼn jun tbʼanel tamiwoya, aj tbʼaj tuʼjina, jakulo jaw tzalaja ex jakulo txi tqʼamaʼna jlu kye junjuntl xjal: «Ma nbʼiye tqanil tiʼj wamiyoye». Ax tok mintiʼ sul tamiwoya tuʼn tyolin tukʼila, noqtzun tuʼnj, ma tzaj yolin teya twitz jun uʼj. Ax ikx qe, qa in kubʼ quʼjin Xjan Uʼj, in xi qqʼoʼn ambʼil te Jehová tuʼn tyolin qukʼil. In tzaj tqʼamaʼn Gina, aju xqo yolin tiʼj tej saj tzyet tnejel xnaqʼtzbʼil: «A weye toj nximbʼetz, qa wajbʼile tuʼn wok tqʼoʼne Dios te tamiw, il tiʼj tuʼn tkubʼ nxnaqʼtzaʼne uʼj o tzaj tqʼoʼn qe, aju Tuʼjil Tyol». Ax ikx tqʼamatl Gina: «Qa ma kubʼ wuʼjine Tyol Dios tkyaqil qʼij, a jlu kʼonil wiʼje tuʼn wok laqʼeʼye ttxlaj Dios». ¿In xi tqʼoʼn teya ambʼil te Jehová tuʼn tyolin tukʼila tkyaqil qʼij aj tkubʼ tuʼjina Tuʼjil Tyol tkyaqil qʼij? Qa ma bʼant jlu tuʼna, ok kʼonil tiʼja tuʼn t-xi laqʼeʼya ttxlaj Dios.

^ taqik' 5 Qa tajbʼila tuʼn tel chʼintl tnikʼa tiʼj alkye tten tuʼn qnaʼn Dios, jyonkuxa xnaqʼtzbʼil 17 toj uʼj ¿Tiʼ in tzaj t-xnaqʼtzaʼnxix Tyol Dios?, aju bʼinchaʼn kyuʼn testigos de Jehová.