«Atzun qe [...] ma qkʼam T-xew Dios, tuʼntzun tel qnikʼ tiʼj t-xtalbʼil Dios ma tzaj tqʼoʼn qe.» (1 COR. 2:12)

1. ¿Tiʼ in kynaʼn nimku xjal tiʼjju at kye?

ATEʼ nim xjal o tzʼok kybʼiʼn jlu: «Mijun ojtzqiʼn tuʼn aju at te tzmaxi aj t-xi naj». ¿Ope tzikʼ jun maj teya jlu tiʼj? Jun techel, at maj ateʼ xjal in che tzaj chʼiy kyukʼe kytat qʼinun ex nya nim toklen toj kywitz aju at kye. At maj mintiʼ in nel kynikʼ kuʼxin tiʼj alkyexix nim toklen toj kyanqʼibʼil tuʼnju naʼmx tok kynabʼil.

2, 3. a) ¿Alkye ximbʼetz il tiʼj tuʼn tel kyikʼen kuʼxin okslal? b) ¿Tiʼ jaku tzʼonin qiʼj tuʼn tok qkʼujlaʼn aju o tzaj qʼoʼn qe?

2 Qa tzma kuʼxin teya, ¿alkye mas nim toklen toj twitza? Aʼyeju xjal te twitz Txʼotxʼ toj ambʼil jaʼlo mas nim toklen toj kywitz aju qʼinumabʼil twitz kyamiwbʼil kyukʼe txqantl. Mas kyajbʼil tuʼn tten jun tbʼanel kyaqʼun, jun tbʼanel kyja moqa junjun tiʼchaq aju tzma in che etz. Qa mas in nok kyqʼoʼn kykʼuʼj kyiʼj junjun tiʼchaq ik tzeʼn jlu, mintiʼ in nok kyqʼoʼn kykʼuʼj tiʼj aju mas nim toklen, aju tuʼn tten kyamiwbʼil tukʼe Dios. Qa ma tzaj chʼiy teya kyukʼe ttata okslal, o tzaj qʼoʼn jun tbʼanel oyaj teya tuʼn Dios (Mat. 5:3). Qa mintiʼ xi tqʼoʼna toklen aju tetzbʼila o tzaj tqʼoʼn Dios, jaku tzaj nya bʼaʼn tiʼja jaʼlo ex te jumajx.

 3 Noqtzun tuʼnj, nya il tiʼj tuʼn tikʼ jlu tiʼja. Qo xnaqʼtzal tiʼj junjun techel tkuʼx toj Tyol Dios aju jaku tzʼonin tiʼja tuʼn tok tkʼujlaʼna aju tetzbʼila o tzaj tqʼoʼn Dios. Aʼyeju techel lu, nya oʼkx jaku tzʼonin kyiʼj kuʼxin ax ikx jaku tzʼonin qiʼj qkyaqilx tuʼn tok qkʼujlaʼnxix aju o tzaj tqʼoʼn Jehová qe.

MINTIʼ OK KYKʼUJLAʼN AJU TZAJ QʼOʼN KYE

4. ¿Tiʼ in tzaj tqʼamaʼn 1 Samuel 8:1-5 kyiʼj tkʼwaʼl Samuel?

4 In yolin Tyol Dios tiʼj junjun xjal ojtxe aʼyeju tzaj qʼoʼn kyetzbʼil tuʼn Dios, noqtzun tuʼnj, mintiʼ ok kykʼujlaʼn. Ik bʼaj toj tja Samuel, aju ajbʼen te Jehová atxix tej tal kʼwaʼlxtoq ex kukx ajbʼen te Jehová tuʼn tkyaqil tkʼuʼj (1 Sam. 12:1-5). Kubʼ tqʼoʼn Samuel jun tbʼanel techel kywitz tkʼwaʼl, aju Joel ex Abías, noqtzun tuʼnj, mintiʼ e ok lepeʼ tkʼwaʼl tiʼj techel kubʼ tqʼoʼn. E ok te eleqʼ ex te nya bʼaʼn (kjawil uʼjit 1 Samuel 8:1-5).

5, 6. ¿Tiʼ bʼant kyuʼn tkʼwaʼl Josías ex qe tal tchman?

5 Ax ikx bʼaj jlu kyiʼj tkʼwaʼl ajkawil Josías. Kubʼ tqʼoʼn Josías jun tbʼanel techel tej tajbʼen te Jehová. Tej tkanet uʼj jatumel ateʼkux Tley Dios ex tej t-xi uʼjin te Josías, ok tilil tuʼn, tuʼn tjapun aju otoq tzaj tqʼamaʼn Jehová. Ok tilil tuʼn, tuʼn tkubʼ t-xitin qe tilbʼilal kydios xjal, tuʼn kykubʼ tnajsaʼn qe kyaqʼun chman (ajyoʼẍ), ex xi tqʼamaʼn kye xjal tuʼn kynimen te Jehová (2 Rey. 22:8; 23:2, 3, 12-15, 24, 25). ¡Tbʼanelxix kyetzbʼil xi tqʼoʼn Dios! Oxe tkʼwaʼl Josías e ok te ajkawil ex jun tal tchman, noqtzun tuʼnj, mintiʼ ok kykʼujlaʼn aju tzaj qʼoʼn kye.

6 Tej tok Jehoacaz te ajkawil, aju tal tchman Josías, «mya bʼaʼn e ela qe tbʼinchbʼen tuj twitz Qman» Jehová. Noq oxe xjaw kawin ex xi qʼiʼn pres tuʼn Faraón, aju ajkawil toj tnam Egipto. Yajxitl kyim, tej attoq najchaq tiʼj tja (2 Rey. 23:31-34). Tej tbʼet ambʼil, a Jehoiaquim, aju terman Jehoacaz, ok te ajkawil ex 11 abʼqʼi kawin. Ax ikx mintiʼ ok tkʼujlaʼn Jehoiaquim aju tetzbʼil kyaj tqʼoʼn ttat te. Nimxix nya bʼaʼn kubʼ tbʼinchaʼn, tuʼntzunju, tqʼama Jeremías jlu tiʼj: «Kbʼelex maquʼn ik tzaʼn jun bur» (Jer. 22:17-19). Ax ikx Sedequías, aju tkʼwaʼl Josías, ex Joaquín, aju tal tchman Josías, e ok te nya bʼaʼn xjal ex mintiʼ e ok lepeʼ tiʼj techel kyaj tqʼoʼn Josías (2 Rey. 24:8, 9, 18, 19).

7, 8. a) ¿Alkye tten xi tnajsaʼn Salomón tetzbʼil? b) In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa ateʼ junjun xjal xi kynajsaʼn kyetzbʼil, ¿tiʼ in tzaj t-xnaqʼtzaʼn jlu qe?

7 Ax ikx tzaj xnaqʼtzaʼn ajkawil Salomón tuʼn tajbʼen te Jehová tuʼn David, aju ttat, noqtzun tuʼnj, tej tbʼet ambʼil, naj tkʼujlabʼil tiʼj tetzbʼil tzaj tqʼoʼn Jehová. «Tejtzun ttijin Salomón el tzpet tnabʼl kyuʼn qe t-xuʼjil, ex ok ten kʼulul kywitz qe tilbʼilal nnoʼk kydiosin xjal, porque mintiʼ o niman te Qman aju Tdios tuʼn tkyaqil tanmi ik tzaʼn otoq tbʼincha David aju qtzan tman» (1 Rey. 11:4). Tuʼn jlu, mintiʼtl tzalaj Jehová tiʼj Salomón.

8 Kykyaqil qe jlu tzaj qʼoʼn ambʼil kye tuʼn tok kyojtzqiʼn Jehová ex tuʼn tkubʼ kybʼinchaʼn aju bʼaʼn. Bʼisbʼajil tuʼnju xi kynajsaʼn ambʼil lu. Noqtzun tuʼnj, nya kykyaqil kuʼxin xi kynajsaʼn kyetzbʼil tzaj tqʼoʼn Jehová. Qo xnaqʼtzan tiʼj junjuntl tbʼanel techel aju jaku tzʼel kykanoʼn kuʼxin tiʼj.

OK KYKʼUJLAʼN AJU TZAJ QʼOʼN KYE

9. ¿Tiʼ bʼant kyuʼn tkʼwaʼl Noé tuʼn tkyaj kyqʼoʼn jun tbʼanel techel qwitz? (Qʼoʼnka twitza tiʼj tnejel tilbʼilal.)

9 Aqeju tkʼwaʼl Noé kubʼ kyqʼoʼn jun  tbʼanel techel qwitz. Xi qʼamaʼn te Noé tuʼn tjaw tbʼinchaʼn ark ex tuʼn kyokx tqʼoʼn qe toj tja toj. Kubʼ kyyekʼun tkʼwaʼl Noé qa ok kykʼujlaʼn aju kyoklen tuʼn tkubʼ kybʼinchaʼn tajbʼil Jehová. El kynikʼ qa iltoq tiʼj tuʼn kyonin tukʼe kytat. E onin tuʼn tjaw bʼinchet ark ex e okx toj tej tbʼant (Gén. 7:1, 7). ¿Tiquʼn e okx toj ark? In tzaj tqʼamaʼn Génesis 7:3 qa tuʼn tokx kyqʼoʼn qe txkup toj ark «tuʼntzun tkyaj klet kyiyjil twitz txʼotxʼ». Ax ikx kye e klet. Tuʼnju ok kykʼujlaʼn tkʼwaʼl Noé aju kyetzbʼil xi tqʼoʼn kytat kye, xi qʼoʼn kyoklen tuʼn kyonin tuʼn kykyaj klet kyyajil xjal, moqa kyiyjil xjal, ex tuʼn tten juntl maj ajbʼebʼil te Jehová twitz jun Txʼotxʼ saq (Gén. 8:20; 9:18, 19).

10. ¿Alkye tten kubʼ kyyekʼun kyaje aj Hebreo toj tnam Babilonia qa nimtoq toklen toj kywitz aju kyetzbʼil tzaj tqʼoʼn Dios?

10 Tej tikʼtl nim syent abʼqʼi, ax ikx at kyaje kuʼxin aj Hebreo mintiʼ xi kyqʼoʼn ambʼil tuʼn kyanqʼin ik tzeʼn in che anqʼintoq xjal toj tnam Babilonia. Aʼye Hananías, Misael, Azarías ex Daniel ex aʼyeju e pon qʼin toj tnam Babilonia tej atxtoq jun 617 abʼqʼi tuʼn tul Jesús. Tbʼanel qe kuʼxin lu, attoq kynabʼil ex jakutoq tzʼel bʼaʼn tkyaqil kye toj tnam Babilonia. Noqtzun tuʼnj, mintiʼ el naj tiʼj kykʼuʼj jatumel otoq che tzaj ex tiʼ otoq tzaj xnaqʼtzaʼn kye, kyjuʼtzun, nimxix e tzaj kʼiwlaʼn tuʼn Jehová (kjawil uʼjit Daniel 1:8, 11-15, 20).

11. ¿Alkye tten e onit txqantl xjal tuʼn tetzbʼil Jesús tzaj tqʼoʼn Dios?

11 A Jesús ok te mas tbʼanel techel qwitz tuʼnju ok tkʼujlaʼn tetzbʼil. Ax tok ok tkʼujlaʼn Jesús aju xi t-xnaqʼtzaʼn ttat te. In nel qnikʼ tiʼj jlu tej tqʼama: «Noq oʼkx in chin yoline ik tzaʼn in tzaj xnaqʼtzaʼne tuʼn Nmane» (Juan 8:28). Ex tzalaj Jesús tej t-xi tyekʼin kye txqantl xjal aju otoq tzaj xnaqʼtzaʼn te tuʼntzun tonin kyiʼj xjal. Tqʼama jlu: «Ax ikx kyuj txqantl tnam ilxix tiʼj tuʼn t-xi npakbʼane tqanil bʼaʼn tiʼj tkawbʼil Dios; porque atzun waqʼune ma chin tzaj samaʼne, chi Jesús» (Luc. 4:18, 43). Aqeju xjal te twitz Txʼotxʼ nya nim toklen toj kywitz aju axix tok tiʼj Dios, tuʼntzunju, xi tqʼamaʼn Jesús kye t-xnaqʼtzbʼen tuʼn miʼn kyok «te twitz txʼotxʼ» (Juan 15:19).

KʼUJLAʼNKA AJU O TZAJ QʼOʼN TEYA

12. a) ¿Alkye tten jaku tzʼajbʼen 2 Timoteo 3:14-17 kyuʼn nimku kuʼxin toj ambʼil jaʼlo? b) ¿Alkyeqe xjel bʼaʼn tuʼn kyximen kuʼxin tiʼj?

12 Qa kʼujlaʼn Jehová kyuʼn ttata, o tzaj qʼoʼn jun tbʼanel tetzbʼila tuʼn Jehová. Aju in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios tiʼj Timoteo, ax ikx jaku tzʼajbʼen tuʼna (kjawil uʼjit 2 Timoteo 3:14-17). Olo txi xnaqʼtzaʼn tyol Jehová teya kyuʼn ttata ex alkye tten jaku tzalaj Jehová tuʼna. Qa o txi xnaqʼtzaʼna kyuʼn ttata atxix tej tal neʼya, ax tok jaku tzʼonin jlu tiʼja «tuʼn tkleta tuʼn tokslabʼla tiʼj Jesucrist» ex male tzʼoka te jun xjal aju «bʼanin tten tuʼn tbʼinchante tkyaqil» tuʼn tajbʼen te Dios. Noqtzun tuʼnj, ¿axpe tok in nok tkʼujlaʼna tetzbʼila o txi qʼoʼn? Bʼaʼn tuʼn t-ximana kyiʼj xjel lu: «¿Alkye nximbʼetze at kyiʼj nimku kybʼaj testigos e ten ojtxe? ¿In chin tzalaje tuʼnju testigo de Jehová qine? ¿Tiʼ in nnaʼne tuʼnju atine kyxol qeju tal chʼin kybʼet xjal in che ok tqʼoʼn Jehová te tamiw? ¿In nelpe nnikʼe tiʼj qa oʼkx jun tbʼanel woklene jlu?».

¿Tiʼ teya in tnaʼn tuʼnju tokxa kyxol qeju nimxix kyajlal testigos de Jehová? (Qʼoʼnka twitza kyiʼj taqikʼ 9, 10, ex 12)

13, 14. ¿Tiʼ jaku pon kykʼuʼj tiʼj aqeju o che tzaj chʼiy toj axix tok, noqtzun tuʼnj, tiquʼn otoq naj kynabʼil qa ma bʼant jlu kyuʼn? Qʼamantza jun techel.

13 At junjun kuʼxin ma che chʼiy kyukʼe kytat aʼyeju okslal qeʼ ex mintiʼ in nel kynikʼ tiʼj qa mas tbʼanel aju axix  tok tiʼj Dios twitz tkyaqilju tokx tjaqʼ tipumal Satanás. Axpe ikx in kubʼ kyximen qa mas tbʼanel kychwinqlal xjal te twitz Txʼotxʼ. Noqtzun tuʼnj, ¿jakupe txi ojqelan teya twitz jun kar aju in bʼet noq tuʼn tel tnikʼa qa ktzajel jun nya bʼaʼn tiʼja ex jaku kyima tuʼn? Mlaylo bʼant jlu tuʼna. Ax ikx nya il tiʼj tuʼn tkubʼ qbʼinchaʼn nya bʼaʼn aju in kubʼ kybʼinchaʼn xjal te twitz Txʼotxʼ tuʼn tel qnikʼ jniʼ nya bʼaʼn jaku tzaj qiʼj tuʼn (1 Ped. 4:4).

14 At jun kuʼxin Gener tbʼi, tzaj chʼiy toj axix tok toj jun tnam te Asia. Jaw aʼ twiʼ tej qʼiʼntoq 12 abʼqʼi tuʼn. Noqtzun tuʼnj, tej tokx toj tkuʼxumal, pon tkʼuʼj tuʼn tanqʼin ik tzeʼn qe xjal te twitz Txʼotxʼ ex kubʼ t-ximen qa tuʼn jlu kkanetel tzaqpibʼil tuʼn. Ok ten qʼamal nya ax tok yol kye toj tja ex kubʼ tewin junjun tiʼchaq kywitz toj tja. Ex tej qʼiʼntoq 15 abʼqʼi tuʼn, ok ten bʼinchal junjun nya bʼaʼn ik tzeʼn in bʼanttoq kyuʼn tamiw, ik tzeʼn tuʼn kykʼan qʼeʼn ex tuʼn t-xi kyqʼamaʼn nya bʼaʼn yol. Tej tbʼet ambʼil, yaj in pontl tja tuʼnju in saqchan tiʼj saqchbʼil billar tbʼi ex tuʼnju in saqchan tiʼj nya bʼaʼn saqchbʼil at qʼoj toj. Chebʼe el tnikʼ qa mintiʼ in tzaj tqʼoʼn jlu tzalajbʼil toj tanmi. Toj ambʼil jaʼlo o meltzʼaj toj ttnam Jehová. In tzaj tqʼamaʼn Gener qa at junjun maj in pon tkʼuʼj kyiʼj junjun tiʼchaq te twitz Txʼotxʼ, noqtzun tuʼnj, mas nim toklen toj twitz aju tamiwbʼil tukʼe Jehová.

15. Qa testigos de Jehová qe qtat ex qa nya, ¿tiʼ il tiʼj tuʼn tkubʼ qximen qkyaqilx?

15 Axpe ikx qa nya testigos de Jehová qe ttata, noqpe ximana tiʼj nimxix toklena at tuʼnju ojtzqiʼn Dios tuʼna ex in najbʼena te. Kyxol nimxix millón xjal ateʼ twitz Txʼotxʼ, oʼkx teya o tzaj qʼaqʼin tkʼuʼj Jehová tiʼja ex o tzaj tyekʼun teya alkye te. ¡Nimxix kʼiwlabʼil jlu! (Juan 6:44, 45.) Qa ma tzaj xnaqʼtzaʼn axix tok teya kyuʼn ttata ex qa miʼn, bʼaʼn tuʼn ttzalaja tuʼnju o tzaj xnaqʼtzaʼn axix tok teya (kjawil uʼjit 1 Corintios 2:12). Tqʼama Gener jlu: «¿Tiʼ weye woklen tuʼn wok wojtzqiʼne tuʼn Jehová, aju Kawil Nimxix Toklen tibʼaj tkyaqil?» (Sal. 8:4). Tqʼama jun ermana jlu: «Qa nim toklen toj kywitz kʼwaʼl qa in che tzalaj ajxnaqʼtzal kyiʼj. Mas nimxix toklen toj qwitz qa in tzalaj Jehová qiʼj, aju Tbʼanelxix aj Xnaqʼtzal qe».

 ¿TIʼ TEYA KBʼANTEL TUʼN?

16. ¿Alkye mas bʼaʼn tuʼn tbʼant kyuʼn kuʼxin okslal?

16 Bʼaʼn tuʼn t-ximana tiʼj tbʼanel tetzbʼila o tzaj tqʼoʼn Jehová ex ximana tiʼj tuʼn tajbʼena mastl te Jehová. Bʼaʼn tuʼn tok tilil tuʼna tuʼn tel tkanoʼna kyiʼj tbʼanel techel kubʼ kyqʼoʼn tmajen Jehová e anqʼin ojtxe. Miʼn tzʼoka ik tzeʼn qe kuʼxin in bʼaj kyyajin kychwinqlal ex mintiʼx jun bʼaʼn in che ayon tiʼj toj ambʼil tzul (2 Cor. 4:3, 4).

17-19. ¿Tiquʼn at qnabʼil qa ma qo ok te junxitl kywitz xjal?

17 Ax tok, chʼixmi tkyaqil maj kwest tuʼn qok te junxitl kywitz xjal te twitz Txʼotxʼ, noqtzun tuʼnj, a mas tbʼanelju tuʼn tbʼant quʼn. Qo ximen tiʼj jun xjal in xi txkoʼn saqchal kyoj saqchbʼil olímpico tbʼi. Tuʼn tkambʼet aju tajbʼil, il tiʼj tuʼn tok te junxitl kywitz tukʼil. Mintiʼ in nok tqʼoʼn twiʼ tiʼj juntl tiʼ ex mintiʼ in nok tqʼoʼn ambʼil tiʼj juntl tiʼ aju mlay tzʼonin tiʼj. Tajbʼil tuʼn tok te junxitl tuʼntzun tkubʼ t-xnaqʼtzan tibʼ ex tuʼn tkambʼet aju in jyon tiʼj.

18 Chʼixmi kykyaqil xjal mintiʼxix in che ximen tiʼj nya bʼaʼn in tzaj tuʼnju kybʼinchbʼen, atzun kye tmajen Jehová in che ximen tiʼj. Ex qa ma qo ok te junxitl kywitz xjal, ex qa ma tzʼel qikʼun junjun nya bʼaʼn, ik tzeʼn yaẍbʼil, aju jaku txi tnajsaʼn qamiwbʼil tukʼe Jehová, ok kkambʼetil «ju chwinqlal axix tok» quʼn (1 Tim. 6:19). Tqʼamatl ermana jlu, aju ma qo yolin tiʼj: «Qa ma kubʼ weʼya toj tokslabʼila, ax tok ok ktzalajela aj tex qʼij. Tukʼe jlu kbʼel tyekʼuna qa tajbʼila tuʼn tkubʼ weʼya twitz tipumal Satanás. Nya oʼkxju, ax ikx qa ma tzʼel tnikʼa tiʼj qa in tzalaj Jehová tiʼja, ¡nimxix in tzalaja tuʼnju otoq tzʼoka te junxitl kywitz xjal!».

19 Miʼn txi tnajsaʼna ambʼil aj tok tena ximel oʼkx kyiʼj qe achbʼil at toj ambʼil jaʼlo (Ecl. 9:2, 10). Qa o tzʼel tnikʼa tiʼj tiquʼn xkubʼ bʼinchaʼna tuʼn Dios ex in tzaj qʼoʼn ambʼil teya tuʼn tanqʼina te jumajx. A jlu jaku tzʼonin tiʼja tuʼn tjaw tjyoʼna aju mas bʼaʼn ex tuʼn miʼn tanqʼina «ik tzaʼn qe txqantl xjal mya okslal qe». Qa ma kubʼ t-ximana tuʼn tbʼant aju bʼaʼn, ok ktzalajela toj tanqʼibʼila (Efes. 4:17; Mal. 3:18).

20, 21. a) Qa ma jaw qjyoʼn aju bʼaʼn, ¿tzeʼn qo tel toj ambʼil tzul? b) ¿Tiʼ tajbʼil Jehová tuʼn tbʼant quʼn?

20 Qa ma jaw qjyoʼn aju bʼaʼn, jaku qo anqʼin toj tzalajbʼil jaʼlo, axpe ikx jaku qo anqʼin te jumajx toj akʼaj twitz Txʼotxʼ tzul tqʼoʼn Dios. Mas qo tzajel tkʼiwlaʼn Jehová twitzju in kubʼ qximen (Mat. 5:5; 19:29; 25:34). Noqtzun tuʼnj, nya te alkyexku kxel tqʼoʼn Jehová kʼiwlabʼil lu. Tajbʼil tuʼn t-xi qbʼiʼn aju in tzaj tqʼamaʼn qe (kjawil uʼjit 1 Juan 5:3, 4). Qa ma tzʼok tilil quʼn tuʼn qajbʼen te Jehová toj ambʼil jaʼlo atzunju mas tbʼanel tuʼn tbʼant quʼn.

21 ¡Nimxix qoklen tuʼnju o tzaj tqʼoʼn Dios nimku qe! O tzaj tqʼoʼn jun axix tok qojtzqibʼil tiʼj Tuʼjil Tyol ex o qo tzaj tonin tuʼn tel qnikʼ tiʼj axix tok tiʼj ex kyiʼj t-ximbʼetz. O tzaj tqʼoʼn qoklen tuʼn tok tbʼi qiʼj ex tuʼn qok te ttestiw. Ex o tzaj ttziyen qe qa kukx ktel qukʼil (Sal. 118:7). Qa tzma kʼwaʼlx qoʼ moqa nya, qkyaqilx jaku kubʼ qyekʼun qa kʼujlaʼn quʼn aju qetzbʼil o tzaj tqʼoʼn Jehová, ex jaku kubʼ qyekʼun toj tkyaqil tten qanqʼibʼil qa in qo tzalaj tuʼn qajbʼen te Jehová ex tuʼn tjaw qnimsaʼn «ju tbʼi te jumajx» (Rom. 11:33-36; Sal. 33:12).