«Ikxtzun kyeye kypaʼmil kyibʼe tiʼj tkyaqil mya bʼaʼn, tuʼntzun kyoke xjan.» (1 PED. 1:15)

1, 2. a) ¿Tiʼ in tzaj tqanin Jehová tuʼn tbʼant kyuʼn tmajen? b) ¿Alkyeqe xjelbʼil kbʼel qxnaqʼtzaʼn toj xnaqʼtzbʼil lu?

IK TZEʼN kubʼ tzʼibʼan toj uʼj te Levítico, ax ikx tzaj tqʼoʼn Jehová t-xew te apóstol Pedro tuʼn tkubʼ ttzʼibʼen qa iltoq tiʼj tuʼn kyok axix okslal te xjan ik tzeʼn kye aj Israel e ok te xjan (kjawil uʼjit 1 Pedro 1:14-16). Tajbʼil Jehová, aju jun Dios xjan, tuʼn tok tilil kyuʼn qeju skʼoʼn maj qe ex qeju «txqantl» ẍneʼl tuʼn kyok te xjan toj tkyaqil kybʼinchbʼen ex nya oʼkx tiʼj junjun kybʼinchbʼen (Juan 10:16).

2 Aju xnaqʼtzbʼil tkuʼx toj uʼj te Levítico ok qo tzajel tonin tuʼn tel qnikʼ qa xjan qeju tkawbʼil Jehová ex qo tzajel tonin tuʼn tel qnikʼ alkye tten jaku tzʼajbʼen quʼn toj qanqʼibʼil. Ax ikx ok che tzajel tzaqʼweʼn qe xjel lu: ¿Tiquʼn il tiʼj tuʼn t-xi qbʼiʼn qe tkawbʼil Jehová tkyaqil maj? ¿Tiʼ in tzaj tyekʼun uʼj te Levítico qe tiʼj aju toklen Jehová tuʼn tkawin? ¿Tiʼ xnaqʼtzbʼil jaku tzʼel qkanoʼn kyiʼj qeju oyaj, moqa chojbʼil, xi kyqʼoʼn aj Israel ojtxe?

QXQʼUQINK QIBʼ TUʼN MIʼN QKUBʼ TZʼAQ

3, 4. a) ¿Tiquʼn il tiʼj tuʼn kyxi qbʼiʼn qe tkawbʼil Dios? b) ¿Tiquʼn nya bʼaʼn tuʼn taj qqʼoʼn t-xel jun nya bʼaʼn sok bʼinchaʼn qiʼj ex tuʼn tkux qkʼuʼn qʼoj toj qanmi tiʼj juntl?

3 Qa qajbʼil tuʼn ttzalaj Jehová qiʼj, il tiʼj tuʼn kyxi qnimen qeju tkawbʼil ateʼkux toj Tyol. Miʼn che el qikʼun qe tkawbʼil ex miʼn txi  qqʼoʼn ambʼil tuʼn qkubʼ tzʼaq noq tuʼnju in tzaj kyqʼamaʼn txqantl xjal. Toj ambʼil jaʼlo mintiʼ atoʼ tjaqʼ tley Moisés, noqtzun tuʼnj, aʼyeju kawbʼil ateʼkux toj Ley lu, in qo tzaj tonin tuʼn tel qnikʼ tiʼj alkye bʼaʼn ex alkye nya bʼaʼn toj twitz Jehová. Jun techel tiʼj jlu, xi tmaʼn Jehová jlu kye aj Israel: «Miʼn tzʼaj kyqʼoʼne t-xel mya bʼaʼn kyiʼj kyxjalile qa at jun mya bʼaʼn ma kybʼincha kyiʼje, ex mya kukx tuʼn t-xi kykʼuʼne qʼoj tuj kyanmiye kyiʼj. Noq oʼkx kykʼujlame qe kyukʼile ik tzaʼnx kyeye in kykʼujlan kyibʼe. Aqine Kymane» (Lev. 19:18).

4 Tajbʼil Jehová tuʼn miʼn taj qqʼoʼn t-xel nya bʼaʼn tiʼj juntl qa at jun ma tzʼok bʼinchante jun nya bʼaʼn qiʼj ex tajbʼil Jehová tuʼn miʼn tkux qkʼuʼn qʼoj toj qanmi tiʼj juntl (Rom. 12:19). Qa mintiʼ ẍex qbʼiʼn qe tkawbʼil Dios ex qe tley, ok ktzalajel Tajaw il ex jaku tzaj nya bʼaʼn tiʼj tbʼi Jehová tuʼn. Axpe ikx qa at jun nya bʼaʼn sok tbʼinchaʼn juntl qiʼj, miʼn qo ok ik tzeʼn jun kʼubʼil jun tiʼ aju nojni tuʼn qʼoj tiʼj juntl. In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa ik qten ik tzeʼn jun «kʼil» nojni tuʼn jun qʼinumabʼil. Aju qʼinumabʼil lu atz in yolin tiʼj qoklen o tzaj tqʼoʼn Jehová tuʼn t t-xi pakbʼet Tyol (2 Cor. 4:1, 7). Noqtzun tuʼnj, qa ma kux qkʼuʼn qʼoj toj qanmi, qo okel ik tzeʼn jun tiʼ in nok te txʼam ex mlay bʼant tuʼn qok te jun kʼil jatumel jaku kux qʼet tbʼanel qʼinumabʼil.

5. ¿Tiʼ xnaqʼtzbʼil in tzaj tqʼoʼn qe aju bʼaj tiʼj Aarón ex kyiʼj qe tkʼwaʼl o che kyim? (Qʼoʼnka twitza tiʼj tnejel tilbʼilal.)

5 In tzaj tqʼamaʼn Levítico 10:1-11 qa at jun tiʼ ikʼ toj kyja Aarón aju tzaj nim yajbʼil ex bʼis kyiʼj tuʼn. Tzaj tqʼoʼn Jehová qʼaqʼ toj kyaʼj tuʼn tkyim Nadab ex Abihú, aʼyeju tkʼwaʼl Aarón. Xi tqʼamaʼn Jehová te Aarón ex kye qe toj tja qa mintiʼtoq tuʼn tkubʼ kyyekʼun kybʼis te nijun tten. Noqpe ximana tiʼj, ¡iltoq tiʼj tuʼn tkubʼ tyekʼun Aarón ex qe toj tja qa kyajbʼilxixtoq tuʼn t-xi kybʼiʼn tkawbʼil Jehová! ¿Yajtzun qe? ¿In kubʼpe qyekʼun qa xjan qoʼ aj t-xi qbʼiʼn tkawbʼil Jehová tuʼn miʼn tok qmojbʼan qibʼ kyukʼil qeju toj qja o che ex lajoʼn toj ttnam Jehová ex junjuntl qe o che ex lajoʼn? (Kjawil uʼjit 1 Corintios 5:11.)

6, 7. a) ¿Alqiʼj bʼaʼn tuʼn qximen tuʼn tel qnikʼ tiʼj qa qo xeʼl moqa miʼn qoʼx toj jun mejebʼleʼn toj jun iglesia? (Qʼoʼnka twitza tiʼj tqanil tkubʼ t-xe t-xaq uʼj.) b) Qa at jun toj qja ma qox ttxkoʼn toj kymejebʼleʼn toj jun iglesia, ¿tiʼ jaku txi qqʼamaʼn kye?

6 Mintiʼlo in qo ok weʼ qe twitz jun nya bʼaʼn ik tzeʼn te Aarón ex qe toj tja. Noqtzun tuʼnj, ¿yajtzun qa ma qo tzaj txkoʼn tuʼn jun toj qja, aju nya testigo de Jehová, tuʼn qxiʼ kyukʼil toj tmejebʼleʼn toj jun iglesia? Mintiʼlo jun ley tkuʼx toj Tyol Dios aju in tzajxix tqʼamaʼn qa nya bʼaʼn tuʼn qxiʼ kyukʼil, noqtzun tuʼnj, ¿atpe jun taqikʼ Tyol Dios aju jaku qo tzaj tonin tuʼn tel qnikʼ qa bʼaʼn tuʼn qxiʼ moqa nya bʼaʼn? *

7 Atlo maj aju qxim tuʼn ttzalaj Jehová qiʼj ex tuʼn kukx qok te xjan, mintiʼxix in nel kynikʼ qeju toj qja tiʼj (1 Ped. 4:3, 4). Nya qajbʼil tuʼn ttzaj kyqʼoj qiʼj, tuʼntzunju, il tiʼj tuʼn qyolin kyukʼil toj tumel tuʼn t-xi qqʼamaʼn kye aju mintiʼ in kubʼ qbʼinchen. Qa jaku bʼant, bʼaʼn tuʼn qyolin kyukʼil naʼmxtoq tpon qʼij tuʼn tkubʼ mojeʼ aju at qxilen tukʼil. Jaku txi qqʼoʼn chjonte kye tuʼnju txokbʼil ex tuʼnju ma kubʼ kyximen tuʼn qten toj kymejebʼleʼn. Ex jakutzun txi qqʼamaʼn kye qa at junjun tichaq mlay bʼant quʼn toj kyokslabʼil aj kykubʼ mojeʼ, ex qa tuʼnju nya qajbʼil tuʼn tkubʼ jun kychʼixwi ex kychʼixwi qeju che pol toj kymejebʼleʼn nim toklen, mas bʼaʼn tuʼn miʼn tkubʼ qbʼinchaʼn qeju tiʼchaq kbʼantel kyuʼn toj kyokslabʼil. Qa ma txi qqʼamaʼn jlu kye qeju at qxilen kyukʼil, ok kʼonil qiʼj tuʼn kukx kyjapun tkawbʼil Jehová quʼn toj tkyaqil ambʼil.

OʼKX JEHOVÁ AT TOKLEN TUʼN TKAWIN

8. ¿Tzeʼn tten in jaw tnimsaʼn uʼj te Levítico aju toklen Jehová tuʼn tkawin?

8 In jaw tnimsaʼn aju uʼj te Levítico aju toklen Jehová tuʼn tkawin. Mas te 30 maj in jaw quʼjin qa aʼyeju kawbʼil tkuʼx toj uʼj Levítico tzajni tukʼil Jehová. Ojtzqiʼntoq jlu tuʼn Moisés ex kubʼ tbʼinchaʼn ik tzeʼnx tzaj tqʼamaʼn Jehová te (Lev. 8:4, 5). Ik tzeʼnj bʼant tuʼn Moisés, ax ikx qe il tiʼj tuʼn tkubʼ qbʼinchaʼn aju in tzaj tqanin Jehová qe, aju Kawil Nimxix Toklen qibʼaj.  Ax tok in qo tzaj tonin ttnam Jehová. Noqtzun tuʼnj, at maj in qo ok weʼ twitz junjun nya bʼaʼn aj qten qjunalx, ik tzeʼn ikʼ tiʼj Jesús toj tzqij txʼotxʼ (Luc. 4:1-13). Qa ma tzʼok qeʼ qkʼuʼj tiʼj Jehová ex qa ma jaw qnimsaʼn toklen tuʼn tkawin, mlay txi qqʼoʼn ambʼil tuʼn qkubʼ tzʼaq toj qokslabʼil. Mlay qo tzaj xobʼ (Prov. 29:25).

9. ¿Tiquʼn in qo el ikʼun kyuʼn junjun xjal toj tkyaqil twitz Txʼotxʼ?

9 Tuʼnju lepcheqoʼk tiʼj Jesucristo ex testigos de Jehová qoʼ, in qo yajlanjtz kyuʼn xjal te junjuntl tnam toj tkyaqil twitz Txʼotxʼ. Ojtzqiʼn quʼn qa ok tzul yajbʼil qiʼj ik tzeʼn kyaj tqʼamaʼn Jesús kye t-xnaqʼtzbʼen: «Che xel qʼoʼne tuj kyqʼabʼ xjal tuʼn kybʼaj kʼixbʼisaʼne, ex che bʼel bʼyoʼne kyuʼn, ex che elel ikʼune kyuʼn kykyaqil xjal tuʼn tlaj okslal qeye wiʼje» (Mat. 24:9). In qo el ikʼen, noqtzun tuʼnj, kukx in qo pakbʼan tiʼj Tkawbʼil Dios ex kukx in nok tilil quʼn tuʼn qok te xjan tiʼj tkyaqil qbʼinchbʼen twitz Jehová. In nok tilil quʼn tuʼn miʼn qsbʼuʼn ex in nok tilil quʼn tuʼn qok te saq tiʼj qxmilal ex tiʼj qbʼinchbʼen. In nok tilil quʼn tuʼn qok te tbʼanel xjal. Noqtzun tuʼnj, ¿tiquʼn in qo el ikʼun kyuʼn xjal? (Rom. 13:1-7.) ¡Tuʼnju in qo nimen oʼkx te Jehová aju Kawil Nimxix Toklen qibʼaj! In qo ajbʼen «oʼkx te» ex mintiʼ in nul toj qwiʼ tuʼn kykyaj qtzaqpiʼn qe tkawbʼil ateʼkuʼx toj Tyol (Mat. 4:10).

10. ¿Tiʼ bʼaj tej okx tqʼoʼn tibʼ jun erman kyxol qe soldad?

10 Ax ikx «mya te twitz txʼotxʼ» qoʼ. Tuʼntzunju, mintiʼ in qoʼx toj qʼoj, mintiʼ in nokx qqʼoʼn qibʼ kyxol ajkawil (kjawil uʼjit Juan 15:18-21 ex Isaías 2:4). Ax tok at junjun e kubʼ tzʼaq tuʼnju otoq t-xi kytziyan tuʼn kukx kyajbʼen te Dios ex yajxitl, okx kyqʼoʼn kyibʼ kyxol ajkawil ex kubʼ kybʼinchaʼn aju kyajbʼil ajkawil. Noqtzun tuʼnj, nim kyxol qe jlu o tzʼajtz tiʼj kyanmi ex o txi tzyet juntl maj kyamiwbʼil tukʼil Qdios toj kyaʼj aju in tzaj qʼaqʼan tkʼuʼj kyiʼj xjal (Sal. 51:17). Noq junjunx mintiʼ o tzʼajtz tiʼj kyanmi. Jun techel tiʼj jlu aju ikʼ toj Tkabʼ Nimaq Qʼoj twitz Tkyaqil Txʼotxʼ. Nimku testigos de Jehová toj tnam Hungría e okx qʼoʼn pres ex mintiʼ kyil. Aʼyeju policiy xi kytzyuʼn 160 erman aʼyeju naʼmxtoq kyjapun twiʼ 45 abʼqʼi toj jun tnam ex xi kyqʼamaʼn kye tuʼn kyokx toj kʼloj soldad. Chʼixme kykyaqil mintiʼ xi kybʼin, noqtzun tuʼnj, kyxol jlu at bʼeljaj e okx kyxol kʼloj soldad. Kabʼe abʼqʼi yajxitl, jun kyxol qe jlu tzaj qʼamaʼn te tuʼn tkubʼ tbʼyoʼn qe txqantl testigos de Jehová, noqtzun tuʼnj, kyxol qeju txqantl testigos de Jehová, aʼyeju xi qʼamaʼn te tuʼn kykubʼ tbʼyoʼn, attoq jun ttzik kyxol. Ya mintiʼtl e kubʼ bʼyoʼn qe erman lu.

QQʼONX TE JEHOVÁ AJU MAS TBʼANEL

11, 12. ¿Tiʼ xnaqʼtzbʼil jaku tzʼel qkanoʼn tiʼj alkye tten xi tqanin Jehová qe oyaj tuʼn t-xi kyqʼoʼn aj Israel ojtxe?

11 Ik tzeʼn tzaj tqʼamaʼn Tley Moisés, attoq junjun oyaj iltoq tiʼj tuʼn t-xi kyqʼoʼn aj Israel (Lev. 9:1-4, 15-21). Mintiʼtoq tpaltil qeju chojbʼil tuʼn t-xi kyqʼoʼn aj Israel, tuʼnju kubʼ qʼoʼn te techel aju chojbʼil tzʼaqlixix xi tqʼoʼn Jesús. Ax ikx teyele junjun oyaj, moqa chojbʼil, tuʼn t-xi qʼet tzaj qʼamaʼn kye aj Israel alkye tumel tuʼn t-xi kyqʼoʼn. Jun techel, qo ximen tiʼjju tiʼ tuʼn tbʼant aj tul itzʼji jun kʼwaʼl. In tzaj tqʼamaʼn Levítico 12:6 tiʼj jlu: «Oktzun tjapun bʼaj qʼij tuʼn t-saqsante tibʼ txubʼaj, qa qʼa tal ex qa txin, il tiʼj tuʼn t-xi tiʼn jun tal tman ẍneʼl te jun abʼqʼi max ttzi ja xbʼalun te mojbʼabʼil tibʼil, tuʼntzun t-xi qʼot te oyaj patun in kubʼ, tukʼix jun paloma ex qa jun ẍpoʼq te chojbʼil il. Che xel tqʼoʼn te pal». Tzaj tqʼamaʼn Dios alkyexix tuʼn tbʼant kyiʼj qe chojbʼil, noqtzun tuʼnj, ax ikx qʼanchaʼlxix tkʼujlabʼil Jehová kyiʼj qe Ley lu ex in tzaj tyekʼun qa in nel tnikʼ Jehová kyiʼj xjal. Kyjuʼtzun, tzaj tqʼamaʼn Jehová tiʼtoq tuʼn tbʼant qa mebʼa jun txubʼaj ex qa mlaytoq bʼant tuʼn t-xi tiʼn jun ẍneʼl te oyaj, jakutoq txi tiʼn kabʼe ẍpoʼq, moqa kabʼe tal paloma (Lev. 12:8). Ax tok prowtoq txubʼaj lu, noqtzun tuʼnj, nimtoq toklen toj twitz Jehová ex kʼujlaʼntoq tuʼn tuʼnju in najbʼentoq te ik tzeʼn qeju txqantl in pon kyiʼn mas nim kyoyaj. ¿Tiʼ xnaqʼtzbʼil in tzaj tqʼoʼn jlu qe?

12 Xi tqʼamaʼn apóstol Pablo jlu kye tukʼil toj okslabʼil: «Kukx tuʼn tjaw qnimsaʼn tbʼi Dios [...] ik tzaʼn jun oyaj tuʼn t-xi qqʼoʼn te; atzunju yol in  tmaʼn qtziʼ» (Heb. 13:15). Il tiʼj tuʼn tjaw qnimsaʼn tbʼi Dios tuʼn qtziʼ, aju bʼibʼaj xjan. Ik tzeʼn qe qerman mintiʼ in bʼant kybʼin ex mintiʼ in bʼant kyyolin in najbʼen kyqʼabʼ kyuʼn tuʼn tjaw kynimsaʼn Dios. Atzun qe erman mintiʼ in che etz toj kyja in jaw kynimsaʼn Dios aj tkubʼ kytzʼibʼen jun uʼj tuʼn t-xi kyqʼoʼn kye xjal tuʼn kypakbʼan, aj kyyolin toj yolbʼil, ex ok in che pakbʼan kye qeju in che pon visitaril kye ex kye qe in che onin kyiʼj toj kyja. At maj kwest tuʼn ttzalaj Jehová quʼn tuʼnju at maj yabʼ qoʼ ex at junjun tiʼ tok tiʼj qxmilal aju mintiʼ in tzaj tqʼoʼn ambʼil qe tuʼn qajbʼenxix te Jehová. Noqtzun tuʼnj, jniʼxku kxel qqʼoʼn te Jehová, il tiʼj tuʼn t-xi qqʼoʼn aju mas tbʼanel (Rom. 12:1; 2 Tim. 2:15).

13. ¿Tiquʼn nim toklen tuʼn t-xi qqʼoʼn tajlal q-or te qpakbʼabʼil?

13 Tuʼnju kʼujlan Jehová quʼn, teyele te junjun qe in xi tqʼoʼn oyaj tuʼn ttziʼ te Jehová (Mat. 22:37, 38). In tzaj qʼamaʼn qe tuʼn t-xi qqʼoʼn tajlal qpakbʼabʼil tkyaqil xjaw. Tuʼntzunju, ¿tiʼ qximbʼetz ktel tiʼj jlu? Aju tajlal qpakbʼabʼil in xi qqʼoʼn tkyaqil xjaw at toklen tukʼil qkʼulbʼil te Jehová (2 Ped. 1:7). Miʼn kubʼ qximen qa ilxix tiʼj tuʼn tbʼant nim or quʼn toj pakbʼabʼil tuʼn tkux qqʼoʼn tajlal or toj tal uʼj tok tbʼi te informe. Kyjuʼtzun, qa chʼin jaku bʼant toj pakbʼabʼil tuʼn jun erman tuʼnju yabʼ taʼ moqa tuʼnju ma tijen jaku kux ttzʼibʼen noq 15 minut toj informe. Aju jaku bʼant tuʼn erman lu, atzun in tzalaj Jehová tiʼj. Ojtzqiʼn tuʼn Jehová qa kʼujlan kyuʼn erman ex qa kyajbʼil tuʼn kyok te Ttestiw. Ik tzeʼn junjun qe aj Israel e ajbʼenxix te Jehová atlo maj mintiʼ bʼant tuʼn t-xi kyqʼoʼn junjun oyaj aju nim twiʼ te, axtzun in bʼaj toj ambʼil jaʼlo, aqeju tmajen Jehová yabʼ qe moqa ma che tijen jaku txi kyqʼoʼn jun jteʼ minut tajlal kypakbʼabʼil. Ax ikx in nok tajlal or in bʼant kyuʼn junx tukʼil tajlal in bʼant toj tkyaqil twitz Txʼotxʼ kyuʼn ermano, a jlu in nonin tiʼj ttnam Jehová tuʼn tel tnikʼ tiʼj jatumel atx taj tuʼn tpakbʼet tqanil tiʼj Tkawbʼil Dios. Tuʼntzun aju, nim toklen tuʼn t-xi qqʼoʼn tajlal or te qpakbʼabʼil.

QO XNAQʼTZAN MAS TIʼJ TYOL DIOS

14. Qʼamantza tiquʼn il tiʼj tuʼn qximin tiʼj tiʼ in bʼant quʼn tuʼn qxnaqʼtzan.

14 Tbʼajlenxi qxnaqʼtzaʼn junjun tbʼanelxix xnaqʼtzbʼil tkuʼx toj Levítico, jakulo kubʼ t-ximana jlu: «Jaʼlo ma tzʼel chʼintl nnikʼe tiʼj tiquʼn tkuʼx uʼj lu toj Tuʼjil Tyol Dios» (2 Tim. 3:16). Jaʼlo maslo tajbʼila tuʼn tok tilil tuʼna tuʼn ttena saq, nya oʼkx tuʼnju in tzaj tqʼamaʼn Jehová sino tuʼnju taja tuʼn ttzalaj Jehová tiʼja. Axlo ikx aju ma tzʼel tnikʼa tiʼj uʼj te Levítico kyoj qeju kabʼe xnaqʼtzbʼil lu ok ktzajel mas tgana tuʼn t-xnaqʼtzana mas tiʼj tkyaqil uʼj ateʼkux toj Tuʼjil Tyol Dios (kjawil uʼjit Proverbios 2:1-5). Bʼaʼn tuʼn tnaʼna Dios tuʼn tel tnikʼa tiʼ in bʼant tuʼna tuʼn t-xnaqʼtzana. Tajlo teya tuʼn t-xi tqʼoʼna oyaj, moqa chojbʼil, aju tbʼanel ex aju in tzalaj Jehová tiʼj. Jaku ximana kyiʼj xjel lu: «¿In xi nqʼoʼne aju mas tbʼanel te Jehová? ¿Moqa atz in nok nqʼoʼne ambʼil tiʼj televisión, tiʼj junjun video tuʼn nsaqchane ex tiʼj junjuntl saqchbʼil twitzju tuʼn tokxix nqʼoʼne ambʼil tiʼj tuʼn tchʼiy wamiwbʼile tukʼil Dios?». Qa ikju, tbʼanel qa ma ximana tiʼjju kyaj tqʼamaʼn apóstol Pablo toj uʼj te Hebreos.

¿In nok tilil tuʼna tuʼn t-xnaqʼtzana ex tuʼn t-xi tqʼoʼna ambʼil te Jehová kyukʼe toj tjaya? (Qʼoʼnka twitza tiʼj taqikʼ 14)

15, 16. ¿Tiquʼn clarxix yolin apóstol Pablo kye okslal aj Hebreo tej t-xi ttzʼibʼen kye?

15 Clarxix xi tqʼamaʼn apóstol Pablo tej t-xi ttzʼibʼen kye okslal aj Hebreo (kjawil uʼjit Hebreos 5:7, 11-14). ¡Mintiʼ tzaj xobʼ tej t-xi tqʼamaʼn tyol! Xi tqʼamaʼn jlu kye: «mintiʼ nnoʼkx naj tuj kywiʼye». ¿Tiquʼn mintiʼ tzaj xobʼ apóstol Pablo tej t-xi tqʼamaʼn jlu? Tuʼnju kubʼ tyekʼun tkʼujlabʼil Jehová ex in bʼajtoq tkʼuʼj kyiʼj  qeju okslal aʼyeju oʼkxtoq kyajbʼil tuʼn t-xi qʼet kychʼuʼ, toj juntl yol, oʼkxtoq kyajbʼil tuʼn t-xi qʼet xnaqʼtzbʼil kye kyiʼj tnejel xnaqʼtzbʼil tiʼj Tyol Dios. Nimxix toklen tuʼn telxix kynikʼ okslal kyiʼj tnejil xnaqʼtzbʼil. Noqtzun tuʼnj, ax ikx il tiʼj tuʼn tok tilil quʼn tuʼn qwaʼn tiʼj «wabʼj» aju jaku tzʼonin qiʼj tuʼn qchʼiy toj qokslabʼil.

16 Aʼyetoq aj Hebreo iltoq tiʼj tuʼn t-xi kyqʼoʼn xnaqʼtzbʼil kye txqantl xjal, noqtzun tuʼnj, aqetl kye kyajbʼiltoq tuʼn t-xi qʼoʼn xnaqʼtzbʼil kye tuʼn juntl. ¿Tiquʼn? Tuʼnju nya kyajtoq tuʼn kywaʼn tiʼj «wabʼj», toj juntl yol, mintiʼtoq in nel kypaʼn ambʼil tuʼn kyxnaqʼtzan mas tiʼj Tyol Dios. Tuʼntzunju, bʼaʼn tuʼn qximan tiʼj jlu: «¿Ti nximbʼetze kyiʼj xnaqʼtzbʼil aʼyeju mas kwest tuʼn tel nikʼbʼaj kyiʼj? ¿In nokpe tilil wuʼne tuʼn tel nnikʼe kyiʼj? ¿In nelpe npaʼne ambʼil tuʼn nnaʼne Dios ex tuʼn nxnaqʼtzane mas tiʼj Tyol Dios? Qa kwest in nela jun xnaqʼtzbʼil toj nwitze, ¿tiquʼn?¿Tuʼnpeju ma chin naqʼete tuʼn nxnaqʼtzane noq oʼkx tal chʼin tiʼj Tyol Dios?». Ex bʼaʼn tuʼn ttzaj qnaʼn qa nya oʼkx il tiʼj tuʼn t-xi qpakbʼan Tyol Dios kye xjal, sino ax ikx il tiʼj tuʼn t-xi qqʼoʼn xnaqʼtzbʼil kye ex tuʼn kyok te t-xnaqʼtzbʼen Jesús (Mat. 28:19, 20).

17, 18. a) ¿Tiquʼn il tiʼj tuʼn kukx qwaʼn tiʼj wabʼj in tzaj tqʼoʼn Dios? b) ¿Ti qxim bʼaʼn tuʼn tten tiʼj aju tuʼn t-xi qkʼaʼn chʼin qʼeʼn naʼmxtoq qxiʼ kyoj chmabʼil?

17 At maj kwest in nela toj qwitz tuʼn qxnaqʼtzan. Noqtzun tuʼnj, nya tajbʼil Jehová tuʼn ttzaj bʼaj tkʼuʼj ttnam aj t-xnaqʼtzan tiʼj Tuʼjil Tyol. Qa ma bʼet ambʼil in qo ajbʼen te Jehová moqa chʼin ambʼil iqʼin quʼn, ilxix tiʼj tuʼn kukx qwaʼn tiʼj wabʼj in tzaj tqʼoʼn Dios, toj juntl yol, aʼyeju xnaqʼtzbʼil il tiʼj tuʼn tok qʼet mas ambʼil tiʼj tuʼn qxnaqʼtzan tiʼj ex tuʼn qximen tiʼj. Ilxix tiʼj tuʼn tbʼant jlu quʼn qa qajbʼil tuʼn kukx qok te xjan.

18 Tuʼn qok te xjan, il tiʼj tuʼn qximinxix tiʼjju tkuʼx toj Tyol Dios ex tuʼn qximin tiʼ t-xim Dios qiʼj. Qo ximin tiʼjju bʼaj kyiʼj tkʼwaʼl Aarón aʼyeju Nadab ex Abihú aʼyeju e kyim tej in «kubʼ kyqʼoʼn junxitl qʼaqʼ», otoqlo txi kykʼaʼn qʼeʼn tej tbʼant jlu kyuʼn (Lev. 10:1, 2). Bʼaʼn tuʼn tok qqʼoʼn qwitz tiʼjju xi tqʼamaʼn Dios te Aarón tej tzmatoq tikʼ jlu (kjawil uʼjit Levítico 10:8-11). ¿Ape t-xilen taqikʼ Tyol Dios lu qa mintiʼ tuʼn t-xi qkʼaʼn chʼin qʼeʼn naʼmxtoq qxiʼ kyoj chmabʼil? Bʼaʼn tuʼn qximen tiʼj jlu: mintiʼ atoʼtl tjaqʼ ley (Rom. 10:4). Ax ikx aju in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios tuʼn miʼn tbʼant quʼn, aju tuʼn miʼn txi qkʼaʼn nim qʼeʼn, moqa tuʼn miʼn qtxʼujti (1 Cor. 6:10; 1 Tim. 3:8). Jun techel, toj ttnam Dios ojtxe, kyaje vas vino in najbʼentoq toj Xjan Qʼij. Ex tej tkyaj tqʼamaʼn Jesús tuʼn tkubʼ ikʼset Nabʼitz Tkyimlen, xi tqʼamaʼn kye t-apóstol tuʼn t-xi kykʼaʼn vino aju ok te techel tchkʼel (Mat. 26:27). Ax ikx bʼaʼn tuʼn ttzaj qnaʼn qa nya junx kycostubre xjal toj jun tnam twitz juntl tnam. Kyoj junjun tnam at junjun erman naqʼli qeʼ tuʼn t-xi kykʼaʼn chʼin qʼeʼn tiʼj kywa naʼmxtoq kyxiʼ kyoj chmabʼil. Noqtzun tuʼnj, at junjuntl erman in bʼaj kyximen tuʼn miʼn t-xi kykʼaʼn nix chʼin qʼeʼn qa ximen kyuʼn tuʼn tkubʼ kybʼinchaʼn jun aqʼuntl te Dios. Tuʼntzunju, aju mas il tiʼj tuʼn tbʼant quʼn aju tuʼn t-xi qbʼiʼn jlu: «Tel kynikʼe tiʼj alkye xjan ex alkye mya xjan» tuʼntzun tten jun tbʼanel qbʼinchbʼen xjan aju in tzalaj Dios tiʼj.

19. a) ¿Tiʼ jaku bʼant quʼn tuʼn tel te tbʼanel aju ambʼil in xi qqʼoʼn te Jehová kyukʼil toj qja ex aju qxnaqʼtzbʼil qjunalx? b) ¿Tzeʼn jaku kubʼ qyekʼun qa qajbʼil tuʼn tok tilil quʼn tuʼn qok te xjan?

19 At nim tbʼanelxix xnaqʼtzbʼil jaku che kanet quʼn qa ma qo jyonxix kyiʼj toj Tyol Dios. Che ajbʼenx qe onbʼil tuʼna, aʼyeju o che etz tuʼn ttnam Jehová, aj t-xi tqʼoʼna ambʼil kyukʼil toj tjaya te Jehová ex aj t-xnaqʼtzana tjunalxa. Tuʼn jlu, ok kʼelelxix tnikʼa tiʼj Jehová ex kyiʼj qe tbʼanel t-xim. Ax ikx kʼokel laqʼeʼya ttxlaj (Sant. 4:8). Naʼna Dios ik tzeʼn te aj bʼitzel tej tqʼama: «Spikʼbʼama tuj nnabʼle tuʼntzun twile qe t-xnaqʼtzbʼila maʼxix kyxilen ex tbʼanilxix» (Sal. 119:18). Il tiʼj tuʼn kyjapun quʼn aqeju kawbʼil ateʼkux toj Tyol Dios. Tuʼn tkyaqil qkʼuʼj il tiʼj tuʼn t-xi qbʼiʼn tkawbʼil Jehová, aju Dios Xjan, ex il tiʼj tuʼn tok tilil quʼn tuʼn t-xi qpakbʼaʼn «tqanil kolbʼil» xjan «aju ma tzaj tqʼoʼn Dios» qe (1 Ped 1:15; Rom. 15:16). Nimxix toklen tuʼn kukx qok te xjan kyoj qeju nya bʼaʼn bʼajsbʼil tqʼijlal jaʼlo. Qkyaqilx jaku qo ok te xjan toj tkyaqil qbʼinchbʼen ex jaku qo onin tuʼn tjaw nimset toklen Jehová tuʼn tkawin.

^ taqik' 6 Jyonkuxa aju «Preguntas de los lectores» toj uʼj La Atalaya te 15 te mayo te 2002.